Termeni de utilizare a site-urilor web Procter & Gamble pentru consumator

Vă rugăm să faceți clic aici sau în Cuprinsul de mai jos pentru textul complet al Termenilor de utilizare

Ultima actualizare: februarie 2016

CUPRINS

Rețeaua de site-uri web (denumite în mod colectiv „Site-urile Web," „Site-urile," sau „Site-ul") exploatate de Compania Procter & Gamble sau de afiliații, filialele, cesionarii, succesorii, mărcile, licențiatorii, licențiații și/sau mandatarii acesteia („P&G," „Procter & Gamble" sau „noi") este compusă din diferite site-uri web și pagini web. Termenii, condițiile și notificările din acest document (denumite în mod colectiv „Termenii") se aplică tuturor Site-urilor web P&G. În plus, anumite Site-uri web P&G sau caracteristici și activități oferite pe astfel de Site-uri (de exemplu, promoțiile și camerele chat) pot de asemenea să intre sub incidența termenilor suplimentari prezentați pe respectivele Site-uri („Termeni suplimentari"), care sunt toți incluși în acest document prin referință. Dacă oricare dintre Termenii incluși în acest document este în conflict cu Termenii suplimentari de pe orice site web P&G în particular, vor prevala Termenii suplimentari.

Termeni prezentați pe un anumit site web P&G anume, atunci vor prevala Termenii suplimentari.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII DE MAI JOS ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB SAU ALTE SITE-URI WEB P&G. Site-urile Web P&G vă sunt oferite dvs. („Utilizatorul") cu condiția acceptării de către dvs. fără modificări a Termenilor și a Declarației de Confidențialitate aplicabile. Accesând sau utilizând acest Site sau orice alt Site, dvs. vă exprimați acordul cu acești Termeni și cu Declarația de confidențialitate aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu utilizați acest Site și niciun alt Site.

Vă rugăm să revizuiți secțiunea intitulată Legislație aplicabilă și Litigii din cadrul acestor Termeni pentru detalii complete.

Înapoi la început.

Confidenţialitate

Utilizarea Site-urilor web P&G intră de asemenea sub incidența Declarației de confidențialitate P&G („Declarația de confidențialitate"). Dacă un Site conține prevederi suplimentare, separate („Prevederi suplimentare de confidențialitate"), atunci utilizarea acelui Site este sub incidența acelor Prevederi suplimentare de confidențialitate. Declarația de confidențialitate a consumatorului P&G și Declarația suplimentară de confidențialitate sunt fiecare o „Declarație de confidențialitate."

Noi utilizăm module cookie și alte tehnologii pentru a colecta informații atunci când dvs. vizitați site-urile noastre, inclusiv adresa dvs. de IP, paginile web pe care le vizualizați și legăturile pe care faceți clic. De asemenea, noi folosim module cookie digitale în e-mailurile pe care vi le trimitem, pentru a fi informați cu privire la faptul că le-ați primit. Dvs. puteți șterge și respinge modulele cookie în browser-ul dvs. web. Putem folosi aceste informații, împreună cu informațiile pe care ni le furnizați în timpul procesului de înregistrare pe site sau în alt mod, pentru a vă trimite informații care pot fi de interes pentru dumneavoastră, în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate. Faceți clic aici pentru informații suplimentare despre modulele cookie.

Înapoi la început.

Utilizarea site-urilor în mod personal

Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, Site-ul este destinat numai utilizării dvs. personale și nu în scopuri comerciale. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să distribuiți, să transmiteți, să afișați, să efectuați, să reproduceți, să publicați, să licențiați, să creați lucrări derivate, să transferați sau să vindeți nicio porțiune a conținutului sau a comunicărilor prezentate sau afișate pe site („Conținut"), inclusiv, fără limitare, text, grafică, fotografii, imagini, imagini în mișcare, sunet, ilustrații, informații, software, produse sau servicii și aranjamentele aferente acestora, cu excepția cazurilor permise în mod expres mai jos. Sunteți de acord că orice utilizare neautorizată a oricărui Conținut ar putea provoca daune ireparabile pentru noi și sunteți de acord că, în cazul unei astfel de utilizări neautorizate, vom avea dreptul la o acțiune în încetare, în plus față de orice alte căi de atac disponibile în drept sau în echitate. Sub rezerva oricăror restricții sau limitări expres menționate pe Site referitoare la materiale specifice, puteți copia electronic și/sau imprima pe hârtie porțiuni de Conținut exclusiv pentru uzul dvs. necomercial sau pentru a face o comandă la noi. Orice altă utilizare a Conținutului, inclusiv modificarea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afișarea sau transmiterea oricărui Conținut, fără permisiunea noastră prealabilă în scris, este strict interzisă.

Sunteți de acord să nu colectați și/sau să nu folosiți niciuna dintre descrierile, imaginile, înregistrările sau prețurile produselor, cu excepția utilizărilor pentru uzul dvs. personal necomercial sau pentru a face o comandă la noi.

Sunteți de acord că nu veți reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata pentru orice scopuri comerciale nicio parte a Site-ului, sau utilizarea sau accesul la Site, incluzând, fără limitare, orice extragere de date prin „scraping" sau folosind orice robot, păianjen sau alte mijloace automate. Rularea sau afișarea acestui Site sau a oricăror informații sau materiale afișate pe acest Site în cadre, prin intermediul sistemului de conectare „in-line", sau prin alte mijloace similare de pe un alt site web, fără permisiunea noastră prealabilă în scris, este interzisă. Orice legături permise către acest site web trebuie să se conformeze cu toate legile, regulile și regulamentele aplicabile. Nu aveți dreptul să utilizați niciun meta tag sau alt „text ascuns" folosind numele nostru sau oricare dintre mărcile noastre comerciale, sau pe cele ale oricărui producător de produse prezentate pe acest Site, fără acordul expres scris. În plus, dvs. sunteți de acord că nu veți: (a) acționa în niciun fel în care, la discreția noastră absolută, impune, sau ar putea impune o încărcare nerezonabilă sau mult prea mare asupra infrastructurii noastre; (b) interfera sau încerca să interferați cu funcționarea corespunzătoare a Site-ului sau a oricăror activități desfășurate pe Site; sau (c) evita nicio măsură pe care noi am putea-o folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Site.

Înapoi la început.

Trimiteri din partea utilizatorului

Acești Termeni reglementează conduita dvs., drepturile dvs. și drepturile P&G cu privire la orice text, fotografie, video, postare, comunicare, muzică, înregistrare audio/a sunetului, opere de artă, evaluări, recenzii sau alte materiale sau informații pe care le faceți în legătură cu Site-urile web P&G („Trimitere"). Atunci când transmiteți o Trimitere, sunteți de acord cu următoarele:

 • Trimiterea dvs. este originală, corectă, creată de dvs. și nu este transmisă sub o identitate falsă;
 • dvs. sunteți în prezent un utilizator de bună credință al produsului(elor) P&G menționat(e) în Trimitere, iar Trimiterea reflectă opinia dumneavoastră adevărată și onestă privind experiența curentă cu produsul(ele) P&G;
 • sunteți o persoană de vârstă majoră, sau, dacă sunteți minor, părintele dvs. sau tutorele dvs. legal și-a dat consimțământul pentru Trimiterea dvs.;
 • nu sunteți angajat al P&G și nici nu lucrați pentru un afiliat sau o agenție a P&G angajată de P&G pentru a promova și/sau pentru a vinde produse P&G; SAU, dacă sunteți angajat al P&G sau lucrați pentru o filială sau agenție a P&G angajată de P&G pentru a promova și/sau de a vinde produsele P&G, sunteți de acord să includeți o dezvăluire clară și vizibilă a relației dvs. cu P&G în Trimitere;
 • Trimiterea dvs. (sau orice parte a acesteia) nu a fost inclusă, nici planificată pentru a fi utilizată în orice alte forme de publicitate sau materiale promoționale, pentru P&G sau orice terță parte;
 • Trimiterea dvs. se face fără nici o plată prealabilă sau promisiune de plată efectuată către dvs., sau așteptarea de către dumneavoastră cu privire la orice plată în schimbul Trimiterii propuse. Trimiterea dvs. este, de asemenea, făcută fără niciun beneficiu obținut de dvs. în prealabil sau așteptarea oricărui beneficiu viitor, cu excepția posibilității ca Trimiterea dvs. să fie utilizată în scopuri promoționale P & G. Sau, dacă ați primit un beneficiu, ați dezvăluit clar detaliile beneficiului în Trimiterea dvs.;
 • Trimiterea dvs. nu este falsă, înșelătoare, jignitoare, insultătoare, vulgară, obscenă, peiorativă, defăimătoare, calomnioasă sau inadecvată în alt mod;
 • Trimiterea dvs. nu are un conținut care încalcă drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial, dreptul de publicitate, dreptul la intimitate, drepturile morale, și/sau orice alte drepturi personale sau de proprietate aplicabile ale niciunei terțe părți;
 • Trimiterea dvs. nu are un conținut care încalcă vreo lege, statut, ordonanță sau regulament sau un conținut care se angajează la, încurajează, pledează pentru, sau oferă instrucțiuni pentru un comportament care ar constitui un delict penal sau civil în conformitate cu orice lege, statut, ordonanță sau regulament;
 • Trimiterea dvs. nu conține materiale sau conținut care este sau poate fi în mod rezonabil considerat ca fiind discurs instigator la ură, fie față de o persoană, fie față de un grup, sau care amenință în mod ilegal sau hărțuiește în mod ilegal orice persoană, parteneriat, corporație, sau organism politic;
 • Trimiterea dvs. nu are un conținut sau materiale destinate să creeze perturbări sau să inducă în eroare pe alții, cum ar fi postarea de Trimiteri multiple într-un efort de a monopoliza forumul sau postarea unei Trimiteri ce nu are legătură cu subiectul sau tema desemnată a forumului;
 • Trimiterea dvs. nu are un conținut care include site-uri web, adrese, adrese de e-mail, informații de contact, numere de telefon, alte informații sau opinii ale unei terțe părți cu privire la o persoană fizică identificată sau în mod rezonabil identificabilă sau informații private (inclusiv informații sensibile), fără a obține consimțământul prealabil al persoanei respective pentru partajarea de astfel de informații cu P&G;
 • Trimiterea dvs. nu conține programare sau materiale ce conțin troieni, viruși, viermi, programe nocive sau alte informații, programe sau fișiere ce ar putea fi dăunătoare; și
 • Utilizarea Trimiterii de către P&G nu încalcă acești Termeni și nu va aduce prejudicii niciunei persoane fizice sau juridice.

Dacă Trimiterea are legătură în orice fel cu o promoție, tombolă, concurs, ofertă gratuită, sau program similar, se pot aplica Termeni suplimentari. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, oferte sau alte informații conținute în Trimiterile exprimate sau puse la dispoziție pe Site-uri aparțin autorului(ilor) sau a distribuitorului(lor) respectiv(i) și nu P&G. Noi nici nu aprobăm, nici nu garantăm acuratețea, caracterul complet sau utilitatea niciunor Trimiteri.

P&G nu analizează și nici nu poate să analizeze toate Trimiterile postate sau create de utilizatorii ce accesează Site-ul și nu este responsabilă în niciun fel pentru conținutul acestor Trimiteri. Dvs. confirmați că, oferindu-vă posibilitatea de a vizualiza și a distribui conținut generat de utilizator pe Site, P&G acționează numai ca un canal pasiv pentru o astfel de distribuție și nu își asumă nicio obligație sau răspundere cu privire la orice Trimiteri sau activități pe Site. P&G nu va avea nicio obligație de a posta sau utiliza vreo Trimitere. P&G își rezervă dreptul de a bloca sau de a elimina Trimiteri și/sau Utilizatori despre care stabilește că (a) sunt abuzive, defăimătoare sau obscene, (b) sunt frauduloase, înșelătoare sau induc în eroare, (c) încalcă un drept de autor, o marcă comercială sau alt drept de proprietate intelectuală aparținând unei alte persoane sau (d) încalcă orice lege sau regulament sau (e) sunt jignitoare sau inacceptabile din alt motiv pentru P&G, după cum stabilește aceasta la latitudinea sa exclusivă. Rețineți că orice informații de identificare personală pe care este posibil să le postați sau transmiteți vor fi tratate de către Procter & Gamble în conformitate cu Declarația de confidențialitate Procter & Gamble.

Cu excepția informațiilor de identificare personală pe care este posibil să colectăm de la dvs. în conformitate cu liniile directoare stabilite în Declarația de confidențialitate a companiei noastre , orice Trimitere va fi considerată neconfidențială și neprotejată prin drepturi de proprietate. P&G nu va avea nicio obligație cu privire la Trimiteri.

Prin transmiterea unei Trimiteri, dvs. acordați fiecare dintre cele de mai jos companiei P&G:

 • un drept și o licență de utilizare non-exclusivă, la nivel mondial, perpetue, irevocabile, integral achitate, fără drepturi de autor, complet sublicențiabile și transferabile, de a utiliza, monitoriza, revizui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, distribui, transmite, afișa, și de a efectua astfel de Trimitere(i), în totalitate sau parțial, în orice mass-media, format sau tehnologie, online sau offline, indiferent dacă sunt cunoscute în prezent sau descoperite în viitor, și în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la toate utilizările promoționale, de vizionare și/sau comentare publică (indiferent dacă pe paginile web ale P&G sau pe pagini de web terță parte), reclamă, marketing, merchandising, publicitate, și utilizări comerciale și utilizări auxiliare ale acestora, fără nici o notificare suplimentară sau plată sau permisiune necesare de la dvs. (cu excepția cazului în care este interzis de lege);
 • un drept și licență de utilizare fără restricții, la nivel mondial, perpetue, irevocabile, integral achitate, fără drepturi de autor, complet sublicențiabile și transferabile de a utiliza numele, pseudonimul, numele de utilizator, informațiile biografice, înregistrări vocale cu dvs., și/sau orice ilustrații fotografice sau clipuri video, portrete, facsimile sau poze cu dvs. sau orice alt indiciu al dreptului dvs. asupra drepturilor de publicitate (denumite în mod colectiv „Conținutul dvs. personal"), din Trimiterea(erile) dvs., în formă compusă sau distorsionată sau încorporate în alt mod în alte lucrări creative de autor, în orice medii, formate sau tehnologii, online sau offline, indiferent dacă sunt cunoscute în prezent sau descoperite în viitor, și în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la toate utilizările promoționale, de vizionare și/sau comentare publică (indiferent dacă pe paginile web ale P&G sau pe pagini de web terță parte), reclamă, marketing, merchandising, publicitate, și utilizări comerciale și utilizări auxiliare ale acestora, fără nici o notificare suplimentară sau plată sau permisiune necesare de la dvs. (cu excepția cazului în care este interzis de lege).

De asemenea, sunteți de acord să renunțați la orice drepturi morale aplicabile cuprinse în Trimiterea(erile) dvs. pentru oricare dintre utilizările propuse enumerate mai sus.

La transmiterea Trimiterii, sunteți de acord să scutiți şi exonerați, în numele dvs. şi al succesorilor, cesionarilor şi reprezentanţilor dvs., P&G şi pe fiecare dintre funcționarii, directorii şi angajaţii săi de orice pretenţii, procese, acţiuni, cereri, obligaţii şi daune de orice fel care decurg din sau în legătură cu utilizarea unei astfel de Trimiteri, inclusiv, dar fără a se limita la, orice fel de pretenţii pentru reclamă falsă, încălcarea drepturilor de autor, invadarea vieţii private, încălcarea dreptului de publicitate sau a drepturilor morale şi/sau defăimare. Fără a limita cele de mai sus, în nici un caz nu veți avea dreptul, și renunțați la orice drept de a interzice, restrânge sau interfera cu utilizarea Trimiterii sau cu conținutul personal încorporat într-o astfel de Trimitere sau exploatarea oricăruia dintre drepturile P&G după cum s-a menționat mai sus.

Înțelegeți că, permițându-vă să trimiteți o Trimitere, P&G se întemeiază pe promisiunile dvs., acordarea de drepturi, derogări și eliberări. Dvs. confirmați că nu aveți dreptul să reziliați sau să retrageți acordările de drepturi și licențe și/sau scutirile conținute în acest Acord.

P&G nu garantează că veți avea vreo posibilitate să editați sau să ștergeți Trimiterea dvs. Dvs. confirmați că dvs., și nu P&G, sunteți responsabil de conținutul oricărei Trimiteri.

Înapoi la început.


Codul de conduită

Accesând sau utilizând Site-ul sau orice alt element oferit prin intermediul Site-ului, inclusiv dar nelimitându-se la ocazia când trimiteți o Trimitere către Site-ul nostru, dvs. sunteți de acord să respectați următoarele standarde de conduită. Sunteți de acord că nu veți încerca și nu veți autoriza sau facilita nicio încercare a unei alte persoane fizice sau juridice să:

• Utilizeze Site-ul cu încălcarea acestor Termeni;

• Reproducă, duplice, copieze, vândă, revândă, sau exploateze în scop comercial orice porțiune a Site-ului sau utilizarea sau accesul la Site;

• Hărțuiască, amenințe, urmărească sau să provoace jenă sau suferință în mod intenționat unei alte persoane fizice sau juridice;

• Utilizeze identitatea unei alte persoane fizice sau juridice;

• Promoveze, solicite, sau să participe în cadrul oricărei scheme de marketing multinivel sau scheme piramidale;

• Solicite informații cu caracter personal de la sau să exploateze orice persoană cu vârsta de mai puțin de optsprezece (18) ani;

• Se angajeze în activități perturbatoare, cum ar fi trimiterea de mesaje multiple într-un efort de a monopoliza forumul sau postări ce nu au legătură cu subiectul sau tema desemnată a forumului;

• Introducă viruși, viermi, cai troieni, programe nocive, sau orice software sau alte materiale ce conțin o componentă dăunătoare site-ului web;

• Obțină acces neautorizat la orice sistem informatic sau la o porțiune nepublică a Site-urilor sau să interfereze cu sau să perturbe Site-urile, serverele sau rețelele conectate la Site-uri;

• Invadeze intimitatea oricărei persoane, inclusiv prin postarea de informații cu caracter personal sau altfel de informații private sau sensibile despre o persoană fără consimțământul acesteia sau recoltarea de informații personale despre utilizatorii Site-urilor;

• Se angajeze în, să încurajeze, să pledeze pentru, să ofere instrucțiuni pentru sau să discute cu intenția de a comite un comportament care ar constitui un delict penal sau civil sau care ar încălca în orice alt mod orice lege sau reglementare federală, de stat, locală sau internațională.

P&G nu poate și nu asigură că alți Utilizatori respectă sau vor respecta Codul de conduită de mai sus sau cu orice alte prevederi ale acestor Termeni, și, între noi și dvs., vă asumați prin prezenta orice risc de prejudiciu sau rănire care rezultă din orice nerespectare.

Înapoi la început.


Contactați-ne

Dacă acești Termeni nu vizează întrebarea dvs., sau dacă doriți să raportați o încălcare a Codului nostru de conduită, că rugăm să ne contactați după cum urmează:

Prin poștă:

Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 2A, Sector 2, 020335
București, România

Prin e-mail: pgbalkans.im@pg.com

Vă rugăm să mergeți la www.pg.com și să faceți clic pe legătura „Contactați-ne" din josul paginii.

Înapoi la început.

Copyright 2001-2021 P&G. Toate drepturile rezervate.