A Procter & Gamble weboldalaira érvényes fogyasztói használati feltételek

Kattintson ide vagy lent, a tartalomjegyzékben a következőre: Összes felhasználási feltétel

Utoljára frissítve: 2016. február

TARTALOMJEGYZÉK

A Procter & Gamble vagy annak leány-, illetve társvállalatai, engedményesei, jogutódjai, márkatulajdonosai, licenctulajdonosai, engedélyesei és/vagy megbízottjai („P&G", „Procter & Gamble" vagy „mi") által üzemeltetett weboldalak hálózata (együttesen: „Weboldalak", „Oldalak", illetve „Oldal") különböző weboldalakból és weblapokból áll. Az ebben a dokumentumban felsorolt feltételek és értesítések (együttesen: „Feltételek") a P&G minden Weboldalára érvényesek. Ezenkívül, a P&G adott Weboldalai, illetve az említett Weboldalakon felkínált adott szolgáltatások és tevékenységek (pl. promóciók és csevegőszobák) szintén az említett Weboldalakon kifejtett további feltételek hatálya alá tartozhatnak („További feltételek"), melyek mindegyike a jelen dokumentumba hivatkozás útján épül be. Ha a jelen dokumentumban felsorolt feltételek bármelyike ellentmondásban van a P&G bármely adott weboldalán felsorolt További feltételekkel, akkor a További feltételek az irányadók.

Előbb a P&G adott weboldalán felsorolt feltételek, utána pedig a További feltételek az irányadók.

A JELEN WEBOLDALNAK VAGY A P&G MÁS WEBOLDALAINAK A HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. A P&G Weboldalait azzal a feltétellel kínáljuk Önnek („Felhasználó"), hogy a Feltételeket és az alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatot módosítás nélkül elfogadja. Az ehhez a Weboldalhoz vagy bármely más Weboldalhoz történő hozzáféréssel, illetve a felsoroltak használatával beleegyezik a jelen Feltételekbe és az alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakba. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, ne használja ezt a Weboldalt, illetve egyik másik Weboldalt se.

Vissza az oldal tetejére.

Adatvédelem

A P&G Weboldalainak igénybevétele ezenfelül a következők hatálya alá esik: a P&G fogyasztói adatvédelmi nyilatkozata („Adatvédelmi nyilatkozat"). Ha valamelyik Weboldalnak további külön adatvédelmi rendelkezései vannak („További adatvédelmi rendelkezések"), akkor annak a Weboldalnak a használata az említett További adatvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozik. A P&G fogyasztói adatvédelmi nyilatkozata és a További adatvédelmi rendelkezések mindegyike „Adatvédelmi nyilatkozat".

Sütiket és egyéb technológiákat alkalmazunk adatgyűjtésre, amikor weboldalainkat felkeresi, beleértve IP-címét, a megtekintett weblapokat és azokat a hivatkozásokat is, amelyekre rákattint. Ezenkívül digitális sütiket is alkalmazunk azon e-mailek esetében, amelyeket azért küldünk, hogy tudassuk, az e-maileket megkaptuk. A sütiket böngészőjében törölheti, illetve el is utasíthatja. Ezeknek az adatoknak a segítségével - az Ön által a regisztrálási folyamat során a weboldalon vagy más módon nekünk megadott adatokkal együtt - olyan információkat küldhetünk Önnek, amelyek esetleg érdekelhetik; de mindezt adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban tesszük. Ha további részletekre kíváncsi a sütikkel kapcsolatban, akkor kattintson ide .

Vissza az oldal tetejére.

Weboldalak személyes használata

Hacsak másként nincs előírva, a Weboldal kizárólag az Ön részéről történő személyes, nem kereskedelmi jellegű igénybevételre szolgál. A Weboldalon látható vagy megjelenített egyetlen tartalom vagy közlemény („Tartalom") sem módosítható, másolható, terjeszthető, továbbítható, jeleníthető meg, hajtható végre, reprodukálható, publikálható, engedélyezhető, abból származó művek nem hozhatók létre, adható tovább, illetve értékesíthető, korlátozás nélkül beleértve - a jelen dokumentumban kifejezetten engedélyezettek kivételével - a szöveget, grafikát, fényképeket, képeket, mozgóképeket, hangot, illusztrációkat, információkat, szoftvert, termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve azok elrendezését. Elismeri, hogy bármely tartalom mindennemű jogosulatlan felhasználása helyrehozhatatlan kárt okozhatna nekünk, ugyanakkor beleegyezik, hogy bármely ilyen jogosulatlan felhasználás esetén jogunk van - a jogszabályban vagy az equity jogrend értelmében rendelkezésre álló bármely más jogorvoslaton túlmenően - tiltó bírósági végzés alkalmazására. A Weboldalon a meghatározott anyaggal összefüggő, kifejezetten közölt korlátozások vagy megszorítások függvényében elektronikusan másolhatja és/vagy papírra kinyomtathatja a Tartalom részeit, de ezt kizárólag csak az Ön részéről történő, nem kereskedelmi jellegű felhasználás céljából teheti, illetve abból a célból, hogy nálunk valamit megrendeljen. A Tartalom bármely más, a mi előzetes írásos engedélyünk nélküli felhasználása - beleértve bármely Tartalom módosítását, másolását, terjesztését, újbóli közzétételét, megjelenítését vagy továbbítását is - szigorúan tilos.

Beleegyezik, hogy semmilyen termékismertetőt, -képet, -listát, illetve -árat nem gyűjt és/vagy nem használ fel, kivéve ha az az Ön részéről történő saját, nem kereskedelmi jellegű felhasználást céloz, illetve amennyiben arról van szó, hogy nálunk valamit megrendeljen.

Beleegyezik, hogy a Weboldal egyetlen részét sem másolja le, reprodukálja, másolja, értékesíti, viszonteladja vagy hasznosítja bármilyen kereskedelmi célra, illetve nem használja fel a Weboldalon található tartalmat, és nem is próbálkozik a Weboldalhoz való hozzáféréssel, korlátozás nélkül beleértve mindennemű „scrapinget" vagy bármely robot, webbejáró, illetve más automatikus eszköz igénybevételét. Előzetes írásos engedélyünk nélkül szintén tilos ennek a Weboldalnak vagy az ezen a Weboldalon megjelenített bármely információnak, illetve anyagnak a képkockák formájában történő megjelenítése vagy futtatása „in-line" összekapcsolás révén vagy hasonló eszköz segítségével egy másik weboldalon. Az erre a Weboldalra történő minden engedélyezett hivatkozásnak be kell tartania az összes alkalmazandó jogszabályt, előírást és rendelkezést. Kifejezett írásos engedélyünk nélkül Ön nem használhat semmilyen metajelölőt vagy más „rejtett szöveget", amely a mi nevünket vagy bármely védjegyünket, illetve az ezen a Weboldalon megjelenített termék bármely gyártójának a nevét, illetve védjegyét felhasználja. Továbbá, beleegyezik abba, hogy nem: (a) tesz semmit, ami - a mi kizárólagos megítélésünk alapján - ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat infrastruktúránkra; (b) zavarja meg, illetve próbálkozik megzavarni a Weboldal megfelelő működését vagy a Weboldalon folytatott bármely tevékenységet; illetve (c) kerül meg bármely intézkedést, amelyet esetleg azért veszünk igénybe, hogy a Webhelyhez való hozzáférést megakadályozzuk vagy korlátozzuk.

Vissza az oldal tetejére.

A felhasználók által elküldött anyagok

E feltételek szabályozzák az Ön részéről tanúsított magatartást, az Ön, valamint a P&G jogait, ami az Ön részéről a P&G Weboldalakhoz kapcsolhattó bármely szöveget, fényképet, videót, feltett anyagot, közleményt, zenét, hangfelvételt, illusztrációs anyagot, értékelést, felülvizsgálatot vagy más anyagot, illetve információt illeti („Elküldött anyag"). Amikor Elküldött anyagot küld el, a következőkbe egyezik bele:

 • az Elküldött anyag eredeti és pontos, azt Ön hozta létre, és az nem személyesít meg senkit;
 • Ön jelenleg az Ön által Elküldött anyagban említett P&G termék(ek) jóhiszemű felhasználója, az Elküldött anyag pedig valós és becsületes véleményét tükrözi a P&G termékével (termékeivel) kapcsolatban csakúgy, mint az azokkal kapcsolatos jelenlegi tapasztalatát;
 • Ön nagykorú, illetve - amennyiben kiskorú - szülője vagy törvényes gondviselője beleegyezik az Elküldött anyagnak az Ön által történő elküldésébe;
 • Ön nem alkalmazottja a P&G-nek, ugyanakkor nem is dolgozik a P&G valamelyik leányvállalatánál vagy megbízottjánál, Önt nem is alkalmazza a P&G azzal a céllal, hogy a P&G termékeit reklámozza és/vagy értékesítse; ILLETVE - amennyiben Ön a P&G alkalmazottja, vagy a P&G valamelyik leányvállalatának, illetve megbízottjának dolgozik, egyszersmind Önt a P&G azért alkalmazza, hogy a P&G termékeit reklámozza és/vagy értékesítse, akkor Ön beleegyezik, hogy az Ön által elküldött anyagban egyértelműen és nyilvánvalóan közli a viszonyát a P&G-vel;
 • Elküldött anyagát (illetve annak bármely részét) még nem szerepeltette semmilyen más reklám- vagy promóciós anyagban, és a felsoroltaknak a P&G vagy bármely harmadik fél érdekében történő felhasználását nem is tervezte;
 • az Ön által Elküldött anyag elküldésére anélkül került sor, hogy az Ön javára bármilyen korábbi kifizetés történt volna vagy ilyenre ígéretet tettek volna, illetve Ön bármilyen kifizetést elvárna, cserébe az Ön által javasolt Elküldött anyagért. Az Ön által Elküldött anyag elküldésére egyébként anélkül kerül sor, hogy Ön bármilyen korábbi előnyt élvezett volna, illetve bármely jövőbeni előnyt elvárna, kivéve annak lehetőségét, hogy az Ön által Elküldött anyagot a P&G promóciós célokra használná fel. Vagy - amennyiben Ön viszont valamilyen előnyt élvezett - egyértelműen közzéteszi az Ön által Elküldött anyagban az említett előny részleteit;
 • az Ön által Elküldött anyag nem valótlan, félrevezető, sértő, trágár, közönséges, obszcén, lekicsinylő, becsmérlő, becsületsértő, rágalmazó, illetve más módon helytelen;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely bármely harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, a publicitáshoz fűződő jogát, személyiségi, illetve erkölcsi jogait és/vagy bármely más alkalmazandó személyes vagy tulajdonosi jogokat sértene;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely bármely jogszabályt, törvényt, rendeletet vagy rendelkezést sért, illetve olyan tartalmat, amely olyan magatartás része, olyan magatartásra buzdít, tanácsol, illetve oyan magatartással kapcsolatos utasításokat ad, amely bármilyen jogszabály, törvény, rendelkezés vagy rendelet értelmében polgár- vagy büntetőjogi bűncselekményt valósítana meg;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan anyagot vagy tartalmat, amely gyűlöletbeszédnek tekintendő, illetve ésszerűen tekinthető, akár magánszemély, akár csoport ellen irányul, illetve amely egyébként jogellenesen fenyegető vagy zaklató jellegű, bármely egyén, társas viszony, vállalat vagy politikai szerv szempontjából;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat vagy anyagokat, amely zavart keltene, illetve másokat félrevezetne, pl. több olyan elküldött anyag posztolása, amely arra irányul, hogy a fórumot monopolizálja, illetve olyan Elküldött anyag posztolása, amely nem kapcsolódik a fórum által megjelölt témakörhöz vagy tematikához;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan tartalmat, amely magában foglalja harmadik fél weboldalait, címeit, e-mail címeit, elérhetőségét, telefonszámait, egyéb információkat vagy véleményeket egy azonosított vagy ésszerűen azonosítható magánszeméllyel kapcsolatban, illetve magánjellegű adatokat (beleértve az érzékeny adatokat is) anélkül, hogy előbb kérné a szóban forgó egyén beleegyezését az említett adatoknak a P&G-vel történő megosztásához;
 • az Ön által Elküldött anyag nem tartalmaz olyan programozást vagy anyagokat, amelyek bármilyen trójait, vírust, férget, ártalmas kódot vagy más, esetleg kárt okozó adatokat, programokat, illetve fájlt tartalmaznak; és
 • az Ön által Elküldött anyagnak a P&G részéről történő felhasználása nem sérti e Feltételeket, ugyanakkor nem okoz kárt semmilyen magán-, illetve jogi személynek.

Ha az Elküldött anyag bármilyen tekintetben kapcsolódik promócióhoz, sorsjátékhoz, versenyhez, reklámajándékhoz vagy hasonló programhoz, a További feltételek lehetnek érvényesek. A Weboldalakon kifejezésre juttatott vagy elérhetővé tett Elküldött anyagok részét képező minden vélemény, tanács, kijelentés, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ nem a P&G-é, hanem az illető szerző(k)é vagy forgalmazó(k)é. Nem hagyjuk jóvá és nem is garantáljuk bármely ilyen Elküldött anyag pontosságát, hiánytalanságát, illetve használhatóságát.

A P&G nem ellenőriz és nem is ellenőrizhet a Weboldalhoz hozzáférő felhasználók által posztolt vagy létrehozott minden Elküldött anyagot, és semmilyen tekintetben nem is felelős az említett Elküldött anyagok tartalmáért. Elismeri, hogy számunkra annak a lehetőségnek a biztosításával, hogy a Weboldalon a felhasználó által generált tartalmat megtekinthessük és terjeszthessük, a P&G csupán passzív közvetítőként jár el az említett terjesztés tekintetében, ugyanakkor semmilyen kötelezettséget vagy anyagi felelősséget a Weboldalon megjelenő bármely Elküldött anyaggal vagy tevékenységgel kapcsolatban nem vállal. A P&G-nek semmilyen kötelezettsége nincs, amely bármely Elküldött anyag posztolását vagy felhasználását illeti. A P&G fenntartja magának a jogot mindazon Elküldött anyagok és/vagy Felhasználók blokkolására vagy eltávolítására, amely/aki tekintetében a P&G úgy dönt, hogy az (a) goromba, becsmérlő vagy obszcén, (b) csalárd, félrevezető vagy megtévesztő, (c) másvalaki szerzői jogát, védjegyét vagy; egyéb szellemi tulajdonjogát sérti, illetve (d) bármely jogszabályt vagy rendelkezést sért, illetőleg (e) a P&G számára - a P&G részéről történő kizárólagos megítéléstől függően - sértő vagy elfogadhatatlan. Vegye figyelembe, hogy minden olyan, személyazonosításra alkalmas adatot, amelyet Ön esetleg posztol vagy továbbít, a Procter & Gamble a Procter & Gamble Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezel.

Mindazon, személyazonosításra alkalmas adat kivételével, amelyet esetleg az Adatvédelmi nyilatkozatunkban tisztázott utasítások értelmében Önről gyűjtünk, minden Elküldött anyagot úgy tekintünk, hogy az nem bizalmas, illetve nem védett. A P&G-nek semmilyen kötelezettsége nincs az Elküldött anyagokkal kapcsolatban.

Elküldött anyag elküldésével Ön az alábbiak mindegyikét biztosítja a P&G számára:

 • nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, teljes egészében kifizetett, licencdíjtól mentes, maradéktalanul alhasználati engedély alá vonható és átruházható jog, valamint engedély az említett Elküldött anyag(ok) teljes egészében vagy részben történő felhasználására, folyamatos figyelésére, ellenőrzésére, másolására, módosítására, adaptálására, publikálására, lefordítására, abból származó művek létrehozására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére és megvalósítására bármilyen adathordozó, formátum vagy technológia online, illetve offline történő alkalmazásával, legyen az akár jelenleg már ismert, akár pedig csak a későbbiekben felfedezésre kerülő, éspedig bármilyen módon alkalmazott, korlátozás nélkül beleértve az említettek összes promóciós, nyilvános megtekintési és/vagy kommentálási (akár a P&G, weboldalain, akár harmadik félhez tartozó weboldalakon történik), reklámozási, marketinges, értékesítési, publicitási, illetve kereskedelmi felhasználáshoz, egyszersmind kiegészítő felhasználáshoz köthető, ugyanakkor bármilyen további értesítés vagy az Ön javára történő kifizetés, illetve az Öntől szükséges engedély beszerzése nélkül (kivéve ott, ahol ezt jogszabály tiltja);
 • korlátlan, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, teljes egészében kifizetett, licencdíjtól mentes, maradéktalanul alhasználati engedély alá vonható és átruházható jog, valamint az engedély az Ön nevének, becenevének, felhasználónevének, életrajzi adatainak, az Önről készült hangfelvételnek és/vagy az Önről készült bármely illusztrációnak, fényképnek vagy videóklipnek, portrénak, ábrázolásnak, illetve képnek vagy az Ön a közzétételi jogokhoz fűződő jogára vonatkozó figyelmeztetésnek a felhasználására (együttesen: „az Ön Személyes tartalma"), éspedig az Ön Elküldött anyagában (anyagaiban) tartalmazottak szerint, összetett vagy torzított formában, illetve a szerzőség egyéb kreatív alkotásaiba más módon beépítettek szerint, bármilyen adathordozó, formátum vagy technológia online, illetve offline történő alkalmazásával, legyen az akár jelenleg már ismert, akár pedig csak a későbbiekben felfedezésre kerülő, éspedig bármilyen módon alkalmazott, korlátozás nélkül beleértve az említettek összes promóciós, nyilvános megtekintési és/vagy kommentálási (akár a P&G, weboldalain, akár harmadik félhez tartozó weboldalakon történik), reklámozási, marketinges, értékesítési, publicitási, illetve kereskedelmi felhasználáshoz, egyszersmind kiegészítő felhasználáshoz köthető, ugyanakkor bármilyen további értesítés vagy az Ön javára történő kifizetés, illetve az Öntől szükséges engedély beszerzése nélkül (kivéve ott, ahol ezt jogszabály tiltja).

Abba is beleegyezik, hogy lemond a fent felsorolt, javasolt felhasználások mindegyike esetében az Elküldött anyag(ok)hoz fűződő minden alkalmazandó erkölcsi jogáról.

Az Elküldött anyag elküldésével beleegyezik, hogy saját magát és utódjait, felhatalmazottjait és képviselőit, a P&G-t és annak minden érintett tisztségviselőjét, igazgatóját és alkalmazottját mentesíti a felelősség alól, ugyanakkor kártalanítja is minden kárigény, per, intézkedés, követelés, anyagi felelősség és kártérítés vonatkozásában, legyen az bármilyen típusú, amely az említett Elküldött anyag felhasználásából vagy azzal kapcsolatban jelentkezik, korlátozás nélkül beleértve a félrevezető reklámozás, a szerzői jog megsértése, a magántitok megsértése, a publicitáshoz fűződő jog vagy az erkölcsi jogok megsértése és/vagy a rágalmazás miatt felmerülő minden kárigényt is. Az előzőkben említettek korlátozása nélkül, Ön semmi esetre sem jogosult és semmiképpen nem mond le semmilyen jogról, ami az Elküldött anyag vagy az említett Elküldött anyagban megtestesülő Személyes tartalom felhasználásának, illetve a fentebb közöltek szerint a P&G bármely joga kiaknázásának a megakadályozását, korlátozását vagy megzavarását illeti.

Megértette, hogy a P&G az Ön által adott biztosítékokra, az Ön részéről a jogok megadására, a jogokról való lemondásra és engedélyezésére hagyatkozik, amikor engedélyezi egy Elküldött anyag elküldését. Elismeri, hogy a jelen Megállapodásban közölt jogok és engedélyek és/vagy engedélyezések megadását Ön nem szüntetheti meg, illetve nem érvénytelenítheti.

A P&G nem garantálja, hogy Önnek lehetősége lesz Elküldött anyagát szerkesztenie vagy törölnie. Elismeri, hogy Ön, nem pedig a P&G felelős minden Elküldött anyag tartalmáért.

Vissza az oldal tetejére.

Viselkedési kódex

Azzal, hogy valamelyik Weboldalhoz vagy a Weboldalunkon keresztül biztosított bármely más funkcióhoz hozzáfér, vagy azt felhasználja, korlátozás nélkül beleértve azt is, amikor egy Elküldött anyagot a Weboldalunkra elküld, beleegyezik a következő viselkedési normák betartásába. Beleegyezik, hogy az alábbiakat nem cselekszi, ugyanakkor az alábbi cselekedetekre a más természetes vagy jogi személy részéről irányuló próbálkozásokat sem engedélyezi, illetve nem is segíti elő:

• A Weboldalnak a jelen Feltételek megszegésével történő igénybevétele;

• Valamelyik Weboldal bármely részének a bármilyen kereskedelmi céllal történő másolása, reprodukálása, utánzása, értékesítése, viszonteladása vagy kiaknázása, illetve a Weboldal felhasználása vagy az ahhoz történő hozzáférés;

• Más természetes vagy jogi személy háborgatása, fenyegetése, az utána való leskelődés, szándékos zaklatása vagy a felsoroltak szorongásának előidézése;

• Más természetes vagy jogi személy megszemélyesítése;

• Bármely többszintű marketing vagy piramisjáték reklámozása, szorgalmazása vagy az abban történő részvétel;

• Személyazonosításra alkalmas adatok bármely tizennyolc (18) év alatti magánszemélytől történő elkérése, illetve bármely ilyen személy kihasználása;

• Részvétel valamilyen bomlasztó tevékenységben, pl. többszörös üzenet küldése olyan igyekezetből, hogy a fórumot monopolizálják, illetve olyan anyagok posztolása, amelyek nem kapcsolódnak egy fórum megjelölt témaköréhez vagy tematikájához;

• Olyan vírusok, férgek, trójaik, ártalmas kódok vagy bármely olyan szoftver, illetve egyéb anyag bevezetése/bemutatása, amely a weboldal szempontjából káros elemet tartalmaz;

• Jogosulatlan hozzáférés elérése a Weboldalak bármely számítástechnikai rendszeréhez vagy nem nyilvános részéhez, illetve a Weboldalak, szerverek, illetve a Weboldalakhoz csatlakozó hálózatok megzavarása vagy fennakadásuk előidézése;

• Behatolás bármely személy magánéletébe, beleértve a személyazonosításra alkalmas vagy más módon magánjellegű, illetve érzékeny adatok posztolását is valamilyen személlyel kapcsolatban, éspedig annak hozzájárulása nélkül, illetőleg személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése a Weboldalak felhasználóival kapcsolatban;

• Olyan viselkedésre történő felbújtás, olyan viselkedés támogatása, azzal kapcsolatban utasítások adása, illetve az olyan viselkedés tanúsítására irányuló szándékkal történő összebeszélés, amely büntető- vagy polgárjogi vétséget testesítene meg, illetve más módon sértene bármely szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi jogszabályt, illetve rendelkezést.

A P&G nem biztosíthatja és nem is biztosítja, hogy más Felhasználók betartják vagy be fogják tartani az előzőkben említett magatartási kódexet, illetve a jelen Feltételek bármely más rendelkezését, ugyanakkor - Ön és mi közöttünk - Ön vállalja a betartás bárminemű említett hiányából fakadó kár vagy sérelem minden kockázatát.

Vissza az oldal tetejére.


Kapcsolatfelvétel

Ha a jelen Feltételek a kérdésére nem adnak választ, vagy ha viselkedési kódexünk megsértésével kapcsolatban bejelentést szeretne tenni, a következő lehetőségek valamelyike segítségével vegye fel velünk a kapcsolatot:

Postai úton

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-mail cím

Látogasson el ide: www.pg.com/hu_HU/, majd kattintson a „Kapcsolatfelvétel" hivatkozásra az oldal tetején.

Vissza az oldal tetejére.

Szerzői jog 2001-2021 P&G. Minden jog fenntartva.