תנאי השימוש לצרכן עבור אתרי האינטרנט של Procter & Gamble

אנא לחץ כאן או בתוכן העניינים שלהלן לתנאי השימוש המלאים

עודכן לאחרונה: פברואר 2016

תוכן העניינים

רשת אתרי האינטרנט (ביחד, "אתרי האינטרנט", "האתרים", או "האתר") המופעלים על ידי חברת Procter & Gamble או שותפותיה, חברות הבת שלה, ממוניה, יורשיה, מותגיה, נתוני הרישיון שלה, בעלי הרישיון שלה ו/או סוכניה ("P&G", "Procter & Gamble" או "אנחנו") מורכבת מאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט שונים. התנאים וההודעות הנכללים להלן (ביחד, "התנאים") תקפים לכל אתרי האינטרנט של P&G. בנוסף לכך, אתרים מסוימים של P&G ותכונות ופעילויות המוצעות באתרים כאלה (כגון מבצעים וחדרי צ'ט) עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים המצוינים באתרים מסוג זה ("תנאים נוספים"), אשר כולם נכללים כאן בדרך ההתייחסות. אם אי אילו מהתנאים הנכללים כאן אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הנוספים המוצגים בכל אתר מסוים של P&G, התנאים הנוספים יגברו.

התנאים הנוספים המוצגים בכל אתר מסוים של P&G, התנאים הנוספים יגברו.

אנא קרא את התנאים הבאים בעיון לפני שימוש באתר אינטרנט זה או באתרי אינטרנט אחרים של P&G. אתרי האינטרנט של P&G מוצעים לך ("המשתמש") בתנאי שתקבל את התנאים והצהרת הפרטיות הרלבנטית ללא שינויים. על ידי גישה או שימוש באתר זה או בכל אתר אחר, הנך מסכים לתנאים ולהצהרת הפרטיות הרלבנטית. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר זה או בכל אתר אחר.

חזור למעלה.

פרטיות

השימוש באתרי האינטרנט של P&G כפוף גם להצהרת הפרטיות לצרכן של P&G ("הצהרת הפרטיות") ראה הקישור המצ"ב: http://www.pgisrael.co.il/privacy. אם לאתר יש תנאי פרטיות נוספים ונפרדים ("תנאי פרטיות נוספים"), השימוש באתר זה כפוף לתנאי פרטיות נוספים אלה. הצהרת הפרטיות לצרכן של P&G ותנאי פרטיות נוספים מהווים, כל אחד לחוד, "הצהרת פרטיות".

אנו משתמשים בקובצי עוגייה ("cookies") ובטכנולוגיות אחרות על מנת לאסוף מידע כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, כולל את כתובת ה-IP שלך, האתרים שבהם אתה מבקר והקישורים עליהם אתה לוחץ. כמו כן אנו משתמשים בעוגיות דיגיטליות בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו שולחים לך על מנת להודיע לנו שקיבלת אותם. אתה יכול למחוק ולסרב לקובצי עוגייה בדפדפן האינטרנט שלך. אנו עשויים להשתמש במידע זה, בנוסף למידע שאתה מספק לנו במהלך תהליך ההרשמה באתר או בכל דרך אחרת, על מנת לשלוח לך מידע העשוי לעניין אותך בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף אודות קובצי עוגייה .

חזור למעלה.

שימוש אישי באתרים

אלא אם כן צוין אחרת, האתר מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשחזר, להוציא לאור, להעביר ברישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור דבר מן התוכן או התשדורות המהוות תכונה או מוצגות על גבי האתר ("תוכן"), כולל בין היתר טקסט, אלמנטים גרפיים, תצלומים, תמונות, תמונות נעות, שמע, איורים, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים וארגונם, מלבד באופן המאושר באופן מפורש להלן. הנך מכיר בכך ששימוש בלתי מאושר בכל תוכן שהוא עשוי לגרום לנו לנזק בלתי הפיך ומסכים שבמקרה של כל שימוש לא מאושר מסוג זה, נהיה זכאים למתן צו בית משפט בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לנו במסגרת החוק או דיני הצדק. ביכולתך להעתיק באופן אלקטרוני ו/או להדפיס עותק קשיח של חלקי תוכן לשימושך האישי והבלתי-מסחרי בלבד, או כדי לבצע הזמנה מאתנו, בכפוף להגבלות המצוינות במפורש על גבי האתר בהקשר לחומר ספציפי. כל שימוש אחר בתוכן, כולל שינוי, שחזור, הפצה, פרסום מחדש, הצגה או שידור של כל תוכן מבלי לקבל את אישורנו מראש ובכתב, אסור בהחלט.

הנך מסכים שלא לאסוף ו/או להשתמש בתיאורי מוצר, תמונות, רישומים או מחירים אלא לשימושך האישי והלא מסחרי או על מנת לבצע הזמנה מאתנו.

הנך מסכים שלא לשחזר, להעתיק, למכור, לשווק או לנצל לכל מטרה מסחרית כל חלק מן האתר או להשתמש או לגשת לאתר באופן הכולל בין היתר, כל "כריית" מידע או שימוש ברובוט, "עכביש רשת" או כל אמצעי אוטומטי אחר. הרצה או הצגה של אתר זה או כל מידע או חומר המוצג באתר זה במסגרות, באמצעות קישור "in-line" או באמצעים דומים על גבי אתר אחר ללא אישורנו מראש בכתב אסורה. על כל הקישורים המורשים לאתר זה חלה חובה לציית לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים. אין להשתמש בתגיות תוכן או "טקסט נסתר" אחר המשתמש בשמנו או בכל אחד מהסימנים המסחריים שלנו, או אלה של כל יצרן מוצרים המצוין באתר זה ללא אישור מפורש בכתב. בנוסף לכך אתה מסכים שלא: (א) לנקוט כל פעולה שמפעילה או עשויה להפעיל, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתיות שלנו; (ב) להפריע או לנסות להפריע לפעילותו התקינה של האתר או כל פעילות המתבצעת באתר; או (ג) לעקוף כל אמצעים שאנו עשויים להפעיל על מנת למנוע או להגביל גישה לאתר.

חזור למעלה.

תוכן שנשלח בידי משתמשים

תנאים אלו מכתיבים את התנהגותך, זכויותיך וזכויותיה של P&G ביחס לכל טקסט, תצלום, סרטון, הודעה, תשדורת, מוזיקה, הקלטת קול\שמע, יצירת אומנות, דירוג, ביקורות או כל חומר או מידע אחר שאתה יוצר המשויך לאתרי האינטרנט של P&G ("תוכן נשלח"). כשאתה מוסר תוכן נשלח לאתר, אתה מסכים לדברים הבאים:

 • התוכן הנשלח הנמסר על ידיך הוא מקורי, מדויק, נוצר על ידיך ואינו מהווה התחזות;
 • אתה משתמש אמיתי במוצר/י P&G המוזכרים בתוכן הנשלח שלך והתוכן הנשלח משקף את דעתך האמיתית והכנה על המוצר/ים של P&G והחוויה הנוכחית שלך איתם;
 • אתה בגיר, או, אם אתה קטין, הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך מסכימים לשליחת התוכן שלך;
 • אינך עובד של P&G או של שותפה או סוכנות של P&G שנשכר על ידי P&G על מנת לקדם ו/או למכור מוצרים של P&G; לחליפין, אם אתה עובד של P&G או של שותפה או סוכנות של P&G שנשכר על ידי P&G על מנת לקדם ו/או למכור מוצרים של P&G, אתה מסכים לכלול בתוכן שנשלח על ידיך גילוי נאות ברור ובולט המכריז על הזיקה שלך ל-P&G;
 • התוכן שנשלח על ידיך (או כל חלק ממנו) לא נכלל ואין כוונה לכלול אותו בכל חומר פרסומי או קשור לקידום מכירות אחר, עבור P&G או כל צד שלישי;
 • התוכן שנשלח על ידיך נוצר ללא תשלום מקדים או הבטחה מקדימה לתשלום שניתנו לך או ללא ציפייה מצידך לכל תשלום בתמורה לתוכן שאתה מציע לשלוח. כמו כן, התוכן שנשלח על ידיך נוצר ללא כל טובת הנאה מראש שניתן לך ו/או ציפייה לכל טובת הנאה בעתיד, מלבד האפשרות שייעשה שימוש בתוכן שנשלח על ידיך למטרות קידום מכירות של P&G. או, באם קיבלת טובת הנאה, עליך לציין את פרטי טובת ההנאה במפורש בתוכן שנשלח על ידיך;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו שקרי, מוליך שולל, פוגעני, גס, וולגרי, מגונה, משפיל, משמיץ, מוציא דיבה, מכפיש או בלתי הולם באופן אחר;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מקצועיים, זכות פרסום, זכויות פרטיות, זכויות מוסריות ו/או כל זכות אישית או קניינית רלוונטית אחרת של כל צד שלישי.
 • התוכן שנשלח על ידיך אנו כולל תוכן המפר כל חוק, דין, פקודה, או תקנה או תוכן העוסק, מעודד, תומך או מספק הוראות להתנהגות המהווה עבירה פלילית או אזרחית תחת כל חוק, דין, פקודה או תקנה;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל חומר או תוכן שהוא, או יכול להיחשב באופן סביר כדברי שטנה, בין אם הם מכוונים כלפי אדם בודד או קבוצה, או שהוא מאיים או מטריד באופן לא חוקי כלפי כל אדם, שותפות, חברה או גוף פוליטי;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן או חומרים שמטרתם ליצור הפרעה או להוליך אחרים שולל, כמו למשל שליחת תוכן רב או מספר רב של פעמים בניסיון ליצור מונופול על הפורום או לשלוח תוכן שאינו קשור לנושא הפורום;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו מכיל תוכן שכולל אתרי אינטרנט של צד שלישי, כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, פרטים ליצירת קשר, מספרי טלפון, מידע אחר או דעות על אדם מזוהה או שניתן לזהותו באופן סביר או מידע פרטי (כולל מידע רגיש) ללא קבלת אישור מראש מאדם זה לחלוק מידע מסוג זה עם P&G;
 • התוכן שנשלח על ידיך אינו כולל חומר מתוכנת או חומרים הכוללים סוסים טרויאניים, וירוסים, תולעים, קוד מזיק או כל מידע, תוכנות או קבצים אחרים בעלי פוטנציאל לגרום לנזק; וכן
 • השימוש של P&G בתוכן שנשלח על ידיך אינו מפר תנאים אלה ולא יגרום לנזק לאף אדם או גורם.

אם התוכן שנשלח על ידיך קשור בכל דרך לקידום מכירות, הגרלות, תחרויות, חלוקת מתנות או כל תוכנית דומה, ייתכן שיחולו לגביו תנאים נוספים. כל דעה, עצה, הצהרה, שירות, הצעה או מידע אחר הנכלל בתוכן שנשלח המבוטא או נעשה זמין ברחבי האתרים הם אלו של כותב/י או מפיץ/י החומר ולא של P&G. איננו תומכים או מבטיחים את מהימנותו, שלמותו או שימושיותו של כל תוכן שנשלח מסוג זה.

P&G אינה סוקרת את כל התוכן שנשלח על ידי או נוצר בידי משתמשים העושים שימוש באתר, היא אינה יכולה לעשות כן, והיא אינה אחראית בשום אופן לתוכן חומר זה. הנך מאשר שבכך שאנו נותנים לך את היכולת לצפות ולהפיץ תוכן שנוצר בידי משתמשים באתר זה, P&G מהווה מוליך סביל להפצה מסוג זה ואינה מתחייבת או לוקחת על עצמה כל אחריות הקשורה לכל תוכן שנשלח על ידי משתמשים או פעילויות באתר. P&G אינה מחויבת להעלות או להשתמש באף תוכן שנשלח על ידי משתמשים. P&G שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר תוכן שנשלח על ידי משתמשים ו/או משתמשים שהיא מחליטה שהם (א) מעליבים, משמיצים או גסים, (ב) שקריים, מטעים או מוליכים שולל, (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת של אחר או (ד) מפרים כל חוק או נוהל או (ה) פוגעניים או בלתי-הולמים באופן אחר מבחינת P&G על פי שיקול דעתה הבלעדי. יש לציין ש-Procter & Gamble תתייחס לכל מידע אישי הניתן לזיהוי שאתה עלול לשלוח או לשדר בהתאם ל הצהרת הפרטיות שלה.

מלבד מידע אישי מזהה שאנו עשויים לאסוף ממך תחת הקווים המנחים שהגדרנו בהצהרת הפרטיות שלנו , כל תוכן שיישלח על ידי משתמשים ייחשב ככזה שאינו חסוי ואינו קנייני. ל-P&G לא תהיה התחייבות כלפי תוכן שנשלח על ידי משתמשים.

בשליחת תוכן כמשתמש, אתה מקנה ל-P&G את כל אחת מהזכויות הבאות:

 • זכות ורישיון לא-בלעדיים, כלל עולמיים, קבועים, שאינם ניתנים לביטול, משולמים במלואם מראש, ללא תמלוגים, הניתנים למתן ברישיונות משנה ולהעברה במלואם להשתמש, לעקוב אחר, לסקור, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לשדר, להציג ולבצע תוכן/תכנים מסוג זה, בחלקם או במלואם, בכל אמצעי תקשורת, פורמט וטכנולוגיה, מקוונת ובלתי-מקוונת, הידועה כעת או שתתגלה בעתיד, ובכל אופן כולל, בין היתר, לכל שימוש הקשור לקידום מכירות, הצגה פומבית ו/או מתן הערות (בין אם באתרה של P&G או באתרי אינטרנט של צד שלישי), פרסום, שיווק, סחר, יחסי ציבור ומסחר ושימושים נלווים של הנ"ל ללא כל הודעה נוספת או תשלום אל או אישור מצידך (מלבד במקומות בהם הדבר אסור על פי חוק);
 • זכות ורישיון ללא הגבלה, כלל עולמיים, קבועים, בלתי-ניתנים לביטול, משולמים במלואם מראש, ללא תמלוגים הניתנים למתן ברישיונות משנה ולהעברה במלואם להשתמש בשמך, הכינוי שלך, שם המשתמש שלך, המידע הביוגרפי שלך, הקלטות קוליות שלך ו/או כל איור, תצלום או סרטון וידאו, דיוקנאות או תמונות שלך או כל אינדיקציה אחרת של זכויותיך לפרסום (ביחד, "התוכן האישי שלך") כפי שנכללו בתוכן/תכנים שנשלח/ו על ידיך, באופן משולב או מעוות או כפי ששולבו באופן אחר בעבודות אחרות שיצרת, בכל אמצעי תקשורת, פורמט וטכנולוגיה, מקוונת ובלתי-מקוונת, הידועה כעת או שתתגלה בעתיד, ובכל אופן כולל, בין היתר, כל שימוש הקשור לקידום מכירות, הצגה פומבית ו/או מתן הערות (בין אם באתרה של P&G או באתרי אינטרנט של צד שלישי), פרסום, שיווק, סחר, יחסי ציבור ומסחר ושימושים נלווים של הנ"ל ללא כל הודעה נוספת או תשלום אל או אישור מצידך (מלבד במקומות בהם הדבר אסור על פי חוק).

כמו כן, אתה מסכים לוותר על כל זכויות מוסריות רלוונטיות כפי שהן נכללות בתוכן/בתכנים שנשלחו על ידיך עבור כל אחד מהשימושים המוצעים הנזכרים לעיל.

על ידי שליחת תוכן, אתה מסכים לשחרר, להתעלם מאחריות לנזק ולשפות, בשמך ובשם כל יורשיך, הממונים מטעמך ונציגיך, את P&G וכל אחד מפקידיה, מנהליה ועובדיה מפני כל תביעה, תובענה, הליך משפטי, דרישה, חבות ותביעות נזיקין מכל סוג שמקורן בשימוש בתוכן זה או הקשורות אליו, כולל בין היתר כל תביעה לפרסום כוזב, הפרת זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות, הפרת זכויות פרסום או זכויות מוסריות ו/או השמצה. מבלי הגבלה לנזכר לעיל, לא תהיה זכאי בשום מקרה ואתה מוותר על כל זכות לאלץ, לעכב או להפריע לשימוש בתוכן שנשלח על ידיך או בתוכן האישי שלך כפי שהוא מגולם בתוכן שנשלח מסוג זה או לניצול כל אחת מזכויותיה של P&G כמתואר לעיל.

הנך מבין שבכך שהיא מאשרת לך לשלוח תוכן, P&G מסתמכת על הצהרות, הענקת זכויות, ויתורים ושחרורים מצידך. הנך מכיר בכך שאינך יכול לבטל או למשוך את הענקת הזכויות והרישיונות ו/או השחרורים הכלולים בהסכם זה.

P&G אינה מבטיחה שתהיה לך כל הזדמנות לערוך או למחוק את התוכן שנשלח על ידיך. הנך מכיר בכך שאתה, ולא P&G, אחראי לתכולתו של כל תוכן שנשלח על ידיך.

קוד התנהגות

בגישתך או שימושך בכל אתר או תכונה אחרת המסופקים דרך האתר שלנו, כולל אך לא הגבלה לשליחת תוכן אל האתר שלנו, אתה מסכים לציית לכללי ההתנהגות הבאים. אתה מסכים להימנע, ולא לאשר או לסייע לאדם או לגורם אחר:

• להשתמש באתר תוך הפרת תנאים אלה;

• לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשווק או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק מכל אתר או שימוש או גישה לאתר;

• להטריד, לאיים, לעקוב אחרי או להביך או לגרום מצוקה בכוונה תחילה לאדם או גורם אחר;

• להתחזות לאדם או גורם אחר;

• לקדם, לשדל, או להשתתף בכל צורה של שיווק רשתי או תרמית פירמידה;

• לשדל כל אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) שנה למסור מידע מזהה אישי או לנצל אותו;

• לעסוק בפעילות משבשת כגון שליחת הודעות מרובות על מנת ליצור מונופול על הפורום או שליחת הודעות שאינן קשורות לנושא הפורום;

• לשלוח וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, קוד מזיק או כל תוכנה או חומר אחר המכילים רכיבים מזיקים לאתר;

• להשיג גישה בלתי מורשית לכל מערכת מחשב או חלק לא ציבורי של האתרים או להפריע או לשבש את האתרים, השרתים או הרשתות הקשורות לאתרים;

• לחדור לפרטיותו של כל אדם, כולל פרסום מידע מזהה אישי או מידע פרטי או רגיש מסוג אחר על אדם ללא אישורו או להפיק מידע אישי מזהה על משתמשי האתר;

• לעסוק, לעודד, לתמוך, לספק הוראות או לדון בכוונה לבצע בהתנהגויות המהוות עבירה פלילית או אזרחית או כאלה המפרות באופן אחר כל תקנה או חוק פדרלי, מדינתי, מקומי או בינלאומי.

P&G אינה מבטיחה, ואינה יכולה להבטיח, שמשתמשים אחרים מצייתים או יצייתו לקוד ההתנהגות שצוין לעיל או לכל תנאי מתנאים אלה, וכפי שהוסכם בינינו, אתה לוקח בזאת על עצמך כל סיכון לפגיעה או נזק הקשורים לחוסר ציות מסוג זה.

חזור למעלה.

צור אתנו קשר

אם תנאים אלו אינם עונים על שאלותיך, או אם ברצונך לדווח על הפרה של קוד ההתנהגות שלנו, אנא צור אתנו קשר באופן הבא:

דואר:

שרות לקוחות ישראל (מ.ה.) בע"מ

פארק המדע נס ציונה,

מיקוד 74140

ישראל


דוא"ל:

info@thecustomer.co.il

היכנס לאתר http://www.pgisrael.co.il/contact ולחץ על הקישור "צור קשר" המופיע בראש העמוד.

חזור למעלה.

כל הזכויות שמורות ל-P&G‏, 2001-2016.