Procter & Gamblen verkkosivustojen käyttöehdot kuluttajille

Klikkaa tästä tai sisällysluettelon alapuolelta nähdäksesi käyttöehdot kokonaisuudessaan

Päivitetty viimeksi: helmikuussa 2016

SISÄLLYSLUETTELO

Sivustojen verkosto (yhteisesti "Verkkosivustot", "Sivustot" tai "Sivusto"), jota ylläpitävät The Procter & Gamble Company tai sen osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt, siirronsaajat, oikeusseuraajat, tuotemerkit, lisenssinantajat, lisenssinsaajat ja/tai edustajat ("P&G", "Procter & Gamble" tai "me"), koostuu useista eri verkkosivustoista ja verkkosivuista. Tässä ilmoitetut ehdot ja vaatimukset (yhdessä "Ehdot") koskevat kaikkia P&G:n verkkosivustoja. Lisäksi tiettyjä P&G:n Verkkosivustoja tai kyseisillä Sivustoilla tarjottuja ominaisuuksia tai toimintoja (kuten kampanjat tai keskustelualueet) voivat koskea lisäehdot, jotka on kerrottu kyseisillä Sivustoilla ("Lisäehdot"), jotka on kaikki lisätty tähän viittaustarkoituksessa. Mikäli jotkin tässä esitetyt Ehdot ovat ristiriidassa jollain tietyllä P&G:n verkkosivustolla esitettyjen Lisäehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti Lisäehtoja.

Mikäli sivustolla annetaan lisäehtoja, sovelletaan ensisijaisesti näitä lisäehtoja.

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA TAI MUITA P&G:N VERKKOSIVUSTOJA. P&G:n Verkkosivustot tarjotaan teille ("Käyttäjä") sillä ehdolla, että hyväksytte Ehdot ja sovellettavan Yksityisyydensuojalausekkeen muutoksitta. Muodostamalla yhteyden tähän Sivustoon tai käyttämällä tätä Sivustoa tai mitä tahansa muuta Sivustoa hyväksyt samalla nämä Ehdot ja sovellettavan Yksityisyydensuojalausekkeen. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa tai mitään muuta Sivustoa.

Katso yksityiskohtaiset tiedot näiden Ehtojen kohdasta Sovellettava lainsäädäntö ja riidat.

Takaisin sivun yläreunaan.

Yksityisyys

P&G:n Verkkosivustojen käyttö on lisäksi P&G:n Kuluttajan Yksityisyydensuojalausunnon ("Yksityisyydensuojalausunto") alaista. Jos sivustolla on lisäksi erillisiä yksityisyyttä koskevia ehtoja ("Lisäyksityisyydensuojalauseke"), niin kyseisen Sivuston käyttö on kyseisen Lisäyksityisyydensuojalausekkeen alaista. P&G Kuluttajan Yksityisyydensuojalauseke ja Lisäyksityisyydensuojalauseke ovat kumpikin "Yksityisyydensuojalausekkeita".

Käytämme sivustoillamme käydessäsi evästeitä ja muita teknologioita kerätäksemme tietoja, joihin sisältyvät mm. IP-osoitteesi, katsomasi verkkosivut ja klikkaamasi linkit. Käytämme myös digitaalisia evästeitä sinulle lähettämissämme sähköposteissa saadaksemme tietää, että olet vastaanottanut ne. Voit poistaa ja estää evästeet verkkoselaimellasi. Voimme käyttää näitä tietoja, yhdessä niiden tietojen kanssa, joita annat meille osana rekisteröitymisprosessia joko sivustolla tai muuten, lähettääksemme sinulle sinua kenties kiinnostavaa tietoa Yksityisyydensuojalausekkeemme mukaisesti. Napsauttamalla tästä saat lisätietoa evästeistä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Sivustojen henkilökohtainen käyttö

Ellei toisin ole määritetty, Sivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Et voi muuttaa, kopioida, levittää, lähettää, näyttää, esittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää tai myydä mitään sivustoilla esitettyä tai näytettyä sisältöä tai viestintää ("Sisältö") tai valmistaa niistä jatkovaiheita, mukaan lukien rajoituksetta teksti, grafiikka, valokuvat, kuvat, liikkuva kuva, ääni, havainnekuvat, tiedot, ohjelmistot, tuotteet tai palvelut ja niiden yhdistelmät, ellei sitä ole tässä nimenomaisesti sallittu. Ymmärrät, että minkä tahansa Sisällön mikä tahansa luvaton käyttö voi aiheuttaa meille korvaamatonta vahinkoa, ja suostut siihen, että minkä tahansa edellä mainitun luvattoman käytön yhteydessä olemme oikeutettuja kieltomääräykseen muiden lain tai kohtuullisuusperiaatteen sallimien oikeuskeinojen lisäksi. Ellei tiettyyn Sivustolla olevaan materiaaliin liity nimenomaisesti ilmaistuja rajoituksia tai esteitä, sinulla on lupa kopioida sähköisesti tai tulostaa fyysisiä kopioita Sisällön osista yksinomaan omaan ei-kaupalliseen käyttöösi tai meiltä tehtävää tilausta varten. Sivuston Sisällön muunlainen käyttö, mukaan lukien rajoituksetta muokkaaminen, kopiointi, jakelu, uudelleenjulkaisu, esittäminen tai lähettäminen, on ehdottomasti kielletty ilman P&G:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa.

Suostut siihen että et kerää ja/tai käytä tuotekuvauksia, kuvia, listauksia tai hintoja muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseesi tai tilaukseen tekemiseen meiltä.

Suostut siihen, että et jäljennä, monista, kopioi, myy, jälleenmyy tai käytä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen mitään Sivuston osaa tai Sivuston käyttöä tai käyttöoikeutta, mukaan lukien rajoituksetta robotit, spider-ohjelmat, "scraping"-tekniikat ja muut automaattiset menetelmät. Tämän Sivuston tai minkä tahansa tällä Sivustolla esitetyn tiedon tai materiaalin ajaminen tai esittäminen frame-elementissä, "in-line"-linkityksellä tai muilla samankaltaisilla keinoilla toisella Verkkosivustolla on kielletty ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa. Kaikkien tähän Verkkosivustoon johtavien sallittujen linkkien tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Et voi käyttää metatageja tai muuta "piilotettua tekstiä", jossa käytetään meidän tai minkään Sivustolla mainitun tuotteiden valmistajan nimeä tai tavaramerkkiä, ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Lisäksi suostut siihen että et: (a) tee mitään, mikä meidän yksinomaisen arviomme mukaan aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen infrastruktuurillemme; (b) häiritsee tai yrittää häiritä Sivuston normaalia toimintaa tai mitä tahansa Sivustolla suoritettavia toimintoja; tai (c) ohita mitään toimenpiteitä, joita käytämme estämään tai rajoittamaan Sivustolle pääsyä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Käyttäjien lähettämä materiaali

Nämä Ehdot säätelevät menettelytapojasi, oikeuksiasi ja P&G:n oikeuksia liittyen mihin tahansa tekstiin, valokuvaan, videoon, viestiin, kommunikaatioon, musiikkiin, audio-/äänitallenteeseen, kuvamateriaaliin, arvosanoihin, arvosteluihin tai muihin materiaaleihin joita teet liittyen P&G Verkkosivustoihin ("Aineiston toimittaminen"). Toimittaessasi Aineistoa suostut seuraaviin ehtoihin:

 • toimittamasi Aineisto on alkuperäistä, sen tiedot ovat oikeita, se on sinun tekemääsi eikä siinä pyritä esiintymään jonain toisena;
 • olet tällä hetkellä toimittamassasi Aineistossa mainittujen P&G-tuotteiden tai -tuotteen bona fide -käyttäjä ja toimittamasi Aineisto kuvastaa todellista ja rehellistä mielipidettäsi ja senhetkistä kokemustasi P&G-tuotteesta tai -tuotteista;
 • olet täysi-ikäinen, tai mikäli olet alaikäinen, vanhempasi tai laillinen holhoojasi suostuvat siihen, että toimitat Aineiston;
 • et ole P&G:n työntekijä etkä työskentele sellaisen P&G:n yhteistyöyrityksen tai edustajan palveluksessa, jonka P&G on palkannut markkinoimaan ja/tai myymään P&G-tuotteita; TAI, mikäli olet P&G:n työntekijä tai sellaisen P&G:n yhteistyöyrityksen tai edustajan palveluksessa, jonka P&G on palkannut markkinoimaan ja/tai myymään P&G-tuotteita, sisällytät toimittamaasi Aineistoon selkeän ja helposti huomattavan tiedonannon suhteestasi P&G:hen;
 • toimittamasi Aineisto (tai sen osa) ei ole ollut mukana eikä sitä ole suunniteltu käytettäväksi missään muussa P&G:n tai kolmannen osapuolen mainos- tai kampanja-aineistossa;
 • toimitat Aineistosi ilman ennakkomaksua, ilman sinulle annettua lupausta maksusta ja ilman, että odottaisit saavasi maksun toimittamastasi Aineistosta. Lisäksi toimitat Aineistosi ilman, että olisit saanut siitä etukäteen hyötyä tai voisit odottaa saavasi siitä hyötyä tulevaisuudessa lukuun ottamatta mahdollisuutta saada Aineistosi käytettäväksi P&G:n mainostamistarkoituksessa. Tai, mikäli olet saanut hyötyä, tuot selkeästi ilmi tarkemmat tiedot saamastasi hyödystä Aineistossasi;
 • toimittamasi Aineisto ei ole valheellista, harhaanjohtavaa, loukkaavaa, rienaavaa, mautonta, siveetöntä, halventavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, solvaavaa tai muuten sopimatonta;
 • toimittamasi Aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, julkisuuteen ja yksityisyyteen liittyvää oikeutta, moraalisia oikeuksia ja/tai muita sovellettavissa olevia henkilökohtaisia tai omistusoikeuksia;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä mitään, mikä rikkoo mitään lakia, asetusta, säädöstä tai sääntelyä tai osallistuu, rohkaisee, puolustaa tai antaa ohjeita toimintaan joka on rikos- tai siviilioikeuden perusteella rangaistavaa minkä tahansa lain, asetuksen, säädöksen tai sääntelyn nojalla;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä materiaalia tai sisältöä, joka on yksilölle tai ryhmälle suunnattua vihapuhetta tai jota voidaan perustellusti pitää sellaisena tai joka on muulla tavalla yksilöä, yhtiötä, yhteisöä tai poliittista elintä laittomasti uhkaavaa tai ahdistelevaa;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä mitään, minkä tarkoituksena on aiheuttaa häiriötä tai harhaanjohtaa muita, kuten useiden Aineistojen julkaisemista foorumin monopolisoinnin tarkoituksessa tai foorumin aiheeseen tai teemaan liittymättömän Aineiston julkaisemista;
 • toimittamasi aineisto ei sisällä kolmansien osapuolten sivustoja, osoitteita, sähköpostiosoitteita, yhteystietoja tai puhelinnumeroita, muuta informaatiota tai mielipiteitä nimetystä tai kohtuullisella varmuudella tunnistettavissa olevasta henkilöstä tai yksityisiä tietoja (mukaan lukien arkaluonteiset tiedot), ellet ole etukäteen hankkinut kyseiseltä henkilöltä suostumusta siihen, että jaat tiedot P&G:n kanssa;
 • toimittamasi Aineisto ei sisällä ohjelmointia tai materiaalia, joka sisältää troijalaisia hevosia, viruksia, matoja, haitallista koodia tai muita mahdollisesti haitallisia tietoja, ohjelmia tai tiedostoja; ja
 • se, että P&G käyttää toimittamaasi Aineistoa, ei riko tämän sopimuksen Ehtoja eikä aiheuta vahinkoa yhdellekään henkilölle tai osapuolelle.

Mikäli toimittamasi Aineisto liittyy millään tavoin markkinointikampanjaan, arvontaan, kilpailuun, ilmaislahjoihin tai muuhun vastaavaan ohjelmaan, siihen saatetaan soveltaa Lisäehtoja. Kaikki mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot, jotka sisältyvät Toimittamaasi Aineistoon ja jotka on ilmaistu tai tuotu saataville Sivustoilla, edustavat ainoastaan tekijöidensä tai levittäjiensä, eivät P&G:n, kantaa. Emme esitä tai takaa näiden toimitettujen Aineistojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai käyttökelpoisuutta.

P&G ei aio käydä läpi eikä pysty läpikäymään kaikkea käyttäjien sivustolle toimittamaa Aineistoa, eikä se ole millään tavalla vastuussa tällaisen Aineiston sisällöstä. Ymmärrät, että tarjoamalla sinulle mahdollisuuden tarkastella ja jakaa käyttäjien luomaa sisältöä Sivustolla P&G toimii lähinnä tällaisen jakelun passiivisena kanavana eikä ota mitään vastuuta tai sitoudu mihinkään Sivustolla tapahtuvaan toimintaan tai toimitettuun Aineistoon liittyen. P&G:llä ei ole velvollisuutta julkaista tai käyttää mitään toimitettua Aineistoa. P&G pidättää itsellään yksinomaisen oikeuden estää pääsyn tai poistaa viestiainesta tai materiaalia, jonka se kokee olevan (a) halventavaa, loukkaavaa tai säädytöntä, (b) vilpillistä, petollista tai harhaanjohtavaa, (c) tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia rikkovaa tai (d) jonkin lain tai säädöksen vastaista tai (e) P&G:tä loukkaavaa tai muuten hyväksymiskelvotonta. Huomaa, että Procter & Gamble käsittelee kaikkea lähettämääsi tai välittämääsi tietoa, josta sinut voi tunnistaa, Procter & Gamblen Yksityisyydensuojalausunnon mukaisesti. Lukuun ottamatta niitä tietoja, joista sinut voi tunnistaa ja joita keräämme sinulta Yksityisyydensuojalausuntomme mukaisin ehdoin, toimitettu Aineisto katsotaan ei-salaiseksi ja ei-yksinoikeudelliseksi. P&G:lle ei synny mitään toimitettuun Aineistoon liittyviä velvoitteita.

Toimittamalla Aineistoa annat P&G:lle seuraavat oikeudet:

 • ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, kokonaan maksetun, rojaltittoman, täysin alilisenssikelpoisen ja siirrettävän oikeuden ja luvan käyttää, jäljentää, muuttaa, muokata, julkaista, kääntää, jakaa, lähettää, esitellä ja esittää Aineistoa kokonaan tai osittain ja tehdä siitä johdannaisteoksia missä tahansa mediassa tai muodossa millä tahansa joko nyt tunnetulla tai myöhemmin keksittävällä tekniikalla sekä millä tahansa tavalla, esimerkiksi kaikessa kampanja-, mainonta-, markkinointi-, julkisuus- ja kaupallisessa käytössä ja niitä täydentävissä käyttötarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta tai maksua tai sinulta saatavaa lupaa (lukuun ottamatta tapauksia, jotka on kielletty lailla);
 • rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, kokonaan maksetun, rojaltittoman ja täysin alilisenssikelpoisen oikeuden käyttää nimeäsi, lempinimeäsi, käyttäjätunnustasi, elämänkertatietojasi, äänitteitäsi ja/tai kuvituksia, valokuvia tai videoleikkeitä, henkilökuvia, muotokuvia tai kuvia sinusta tai muita viitteitä oikeudestasi julkisuusarvoon (yhteisnimitys ”Henkilökohtainen sisältösi”), joita toimittamasi Aineisto sisältää, yhdisteltyinä tai muunneltuina tai muulla tavalla sisällytettyinä kirjoittajan muihin luoviin töihin, missä tahansa mediassa tai muodossa millä tahansa joko nyt tunnetulla tai myöhemmin keksittävällä tekniikalla sekä millä tahansa tavalla, esimerkiksi kaikessa kampanja-, mainonta-, markkinointi-, myynninedistämis-, julkisuus- ja kaupallisessa käytössä ja niitä täydentävissä käyttötarkoituksissa ilman erillistä ilmoitusta tai maksua tai sinulta saatavaa lupaa (lukuun ottamatta tapauksia, jotka on kielletty lailla).

Lisäksi luovut kaikista Aineistosi sisältämistä sovellettavista moraalisista oikeuksista edellä mainituissa käyttötarkoituksissa.

Toimittamalla Aineiston suostut omasta puolestasi sekä perijöidesi, oikeudenomistajiesi ja edustajiesi puolesta vapauttamaan P&G:n ja sen toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät vastuusta liittyen vaateisiin, kanteisiin, oikeusjuttuihin, vaatimuksiin, maksuvelvollisuuksiin ja mihin tahansa vahinkoihin, jotka aiheutuvat Aineiston käytöstä tai liittyvät siihen, esimerkiksi tekijänoikeuksien loukkaukseen, yksityisyyden loukkaukseen, julkisuusarvon oikeuden tai moraalisten oikeuksien loukkaukseen ja/tai kunnianloukkaukseen. Edellä mainittua rajoittamatta sinulla ei ole oikeutta ja luovut kaikista oikeuksistasi edellyttää, estää tai häiritä Aineiston tai sen sisältämän Henkilökohtaisen Sisältösi käyttöä tai edellä mainittujen P&G:n oikeuksien hyödyntämistä.

Ymmärrät, että salliessaan sinun toimittaa Aineiston P&G luottaa ilmaisuihisi sekä siihen, että myönnät oikeudet, luovut oikeuksista ja annat vastuuvapauden. Hyväksyt sen, että et voi lopettaa tai peruuttaa myöntämiäsi oikeuksia ja lupia ja/tai vastuuvapauksia, jotka sisältyvät tähän Sopimukseen.

P&G ei takaa, että sinulla on mahdollisuus muokata toimittamaasi Aineistoa tai poistaa se. Hyväksyt sen, että sinä (ei P&G) vastaat kaiken toimittamasi Aineiston sisällöstä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Käytännesäännöt

Muodostamalla yhteyden mihin tahansa Sivustoon tai käyttämällä mitä tahansa Sivustoa tai Sivuston kautta tarjottua toiminnallisuutta, mukaan lukien rajoituksetta Aineiston toimittaminen Sivustollemme, suostut noudattamaan seuraavia käytäntöjä. Suostut siihen, ettet itse tee mitään seuraavista etkä anna lupaa toisen henkilön tai oikeushenkilön seuraavan kaltaisiin yrityksiin tai avusta niissä:

 • Sivuston näiden Ehtojen vastainen käyttö;
 • minkä tahansa Sivuston osan tai sen käyttöoikeuden tai siihen yhteyden ottamisen jäljentäminen, kopiointi, myynti, jälleen tai hyödyntäminen mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen;
 • toisen henkilön tai oikeushenkilön ahdistelu, uhkailu, vaaniminen tai tarkoituksellinen nolaaminen tai ahdistuksen aiheuttaminen heille;
 • toisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintyminen;
 • minkä tahansa useampitasoisen markkinointi- tai pyramidihuijauksen mainostaminen tai kaupittelu tai niihin osallistuminen;
 • henkilökohtaisten tietojen pyytäminen alle kahdeksantoistavuotiaalta (18) henkilöltä tai tällaisen henkilön hyväksikäyttö;
 • häiritsevä toiminta, kuten useampien viestien lähettäminen foorumin monopolisointitarkoituksessa tai viestit, jotka eivät liity foorumin aiheeseen tai teemaan;
 • virusten, matojen, troijalaisten hevosten, haitallisen koodin tai minkä tahansa ohjelmiston tai muun materiaalin levittäminen, joka sisältää verkkosivustolle haitallisen komponentin;
 • luvattoman pääsyn hankkiminen mihinkään tietokonejärjestelmään tai Sivustojen ei-julkiseen osaan tai Sivustojen, palvelinten tai Sivustoihin liittyvien verkkojen toimintaan puuttuminen tai sen häirintä;
 • kenen tahansa henkilön yksityisyyden häirintä, mukaan lukien sellaisten tietojen lähettäminen, joista henkilön voi tunnistaa, tai muulla tavoin yksityisen tai arkaluontoisen tiedon lähettäminen henkilöstä ilman tämän suostumusta tai Sivuston käyttäjien henkilökohtaisten tunnistettavien tietojen kerääminen;
 • Rikos- tai siviililainsäädännön tai minkä tahansa valtion, osavaltion, paikallisen tai kansainvälisen lain tai sääntelyn vastaisen toiminnan suorittaminen, sellaiseen rohkaiseminen tai ohjeiden antaminen tai sellaisesta keskusteleminen toimeenpanotarkoituksessa.

P&G ei voi eikä aio vakuuttaa, että toiset Käyttäjät noudattavat edeltäviä Käytännesääntöjä tai mitään muita näiden Ehtojen sisältämiä määräyksiä nyt tai tulevaisuudessa, joten otat täten vastuullesi kaiken haitan tai loukkaantumisen riskin, joka voi seurata edellä kuvatun kaltaisesta sääntöjen noudattamatta jättämisestä sinun ja meidän välillä.

Takaisin sivun yläreunaan.

Ota yhteyttä

Mikäli nämä Ehdot eivät vastaa kysymykseesi tai jos haluat ilmoittaa Käytännesääntöjämme koskevasta rikkomuksesta, ole meihin yhteydessä seuraavasti:

Posti

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

Sähköposti

Mene osoitteeseen www.pg.com/privacy/finnish/privacy_notice.shtml ja klikkaa "Yhteystiedot"-linkkiä sivun alalaidassa.

Takaisin sivun yläreunaan.

Copyright 2001–2016 P&G. Kaikki oikeudet pidätetään.