Forbrugervilkår for brug af Procter & Gamble hjemmesider

Klik her eller i nedenstående indholdsfortegnelse for at se de komplette brugsvilkår

Sidst opdateret: Februar 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

Netværket af hjemmesider (samlet “Hjemmesider” eller “Hjemmeside”) drevet af Procter & Gamble virksomheden eller dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, udpegede virksomheder, efterfølgere, brands, licensgivere, licenstagere og/eller agenter (“P&G”, “Procter & Gamble” eller “vi”) består af diverse hjemmesider og sider. De vilkår, betingelser og varsler, der er indeholdt heri (samlet “Vilkår”), gælder for alle P&G hjemmesider. Derudover kan bestemte hjemmesider eller funktioner og aktiviteter tilbudt på sådanne hjemmesider (fx kampagner og chatrooms) også være underlagt yderligere vilkår beskrevet på sådanne hjemmesider (“Yderligere vilkår”), som alle er inkorporeret heri ved henvisninger. Hvis et vilkår indeholdt heri er i strid med de yderligere vilkår anført på en bestemt P&G hjemmeside, skal de yderligere vilkår gælde.

For vilkår anført på en bestemt P&G hjemmeside skal de yderligere vilkår gælde.

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR GRUNDIGT, INDEN DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE ELLER ANDRE P&G HJEMMESIDER.Du (“Brugeren”) får tilbud om at bruge P&G's hjemmesider på betingelse af, at du accepterer dem uden ændringer af vilkårene og den gældende fortrolighedserklæring. Ved at tilgå eller bruge denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside accepterer du disse vilkår og den gældende fortrolighedserklæring. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside.

Fulde detaljer kan ses i afsnittet Gældende love og konflikter i disse vilkår.

Tilbage til toppen

Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Brug af P&G hjemmesider er også underlagt P&G fortrolighedserklæring for forbrugere (“Fortrolighederklæring”). Hvis en hjemmeside har yderligere, separate fortrolighedsbestemmelser (“Yderligere fortrolighedsbestemmelser”), er brugen af den pågældende hjemmeside underlagt de yderligere fortrolighedsbestemmelser. P&G fortrolighedserklæring for forbrugere og yderligere fortrolighedsbestemmelser er hver især en “Fortrolighedserklæring”.

Vi anvender cookies og anden teknologi til at indsamle oplysninger, når du besøger vores hjemmesider, inklusive din IP-adresse, de sider du kigger på, og de links, som du klikker på. Vi anvender også digitale cookies i de e-mails, som vi sender til dig, så vi kan se, at du har modtaget dem. Du kan slette og afvise cookies i din internetbrowser. Vi kan bruge disse oplysninger, sammen med de oplysninger, som du giver os, når du bliver registreret på hjemmesiden eller på anden måde, til at sende dig oplysninger, som kan være af interesse for dig i henhold til vores fortrolighedserklæring. Klik her for flere informationer om cookies.

Tilbage til toppen

Personlig brug af hjemmesider

Med mindre andet er angivet, er hjemmesiden kun beregnet til din personlige og ikke kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, omdele, transmittere, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, give i licens, skabe afledte værker af, overføre eller sælge noget indhold eller nogen kommunikationer omfattet af eller vist på hjemmesiden (“Indhold”), inklusive uden begrænsning, tekst, grafik, fotografier, billeder, film, lyd, illustrationer, informationer, software, produkter eller tjenester og arrangementer af disse, undtaget som udtrykkeligt tilladt ifølge disse vilkår. Du anerkender, at enhver uautoriseret brug af et hvilket som helst indhold kan påføre os uoprettelig skade og indvilliger i, at vi i tilfælde af et sådant uautoriseret brug vil være berettiget til et pålæg udover ethvert andet middel eller til rådighed i lovgivningen eller billighedsret. Underlagt evt. udtrykkeligt angivne restriktioner eller begrænsninger på hjemmesiden i forbindelse med særligt materiale, må du tage elektroniske kopier og/eller udskrive dele af indholdet udelukkende til egen ikke-kommerciel brug, eller til at afgive en ordre hos os. Enhver brug af indhold, herunder ændringer, reproduktion, distribution, genudsendelse, visning eller overførsel af noget indhold, uden vores forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt.

Du indvilliger i ikke at indsamle og/eller bruge nogen produktbeskrivelser, billeder, opstillinger eller priser undtaget til egen ikke-kommerciel brug eller til at afgive en ordre hos os.

Du indvilliger i ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til et kommercielt formål nogen del af hjemmesiden eller bruge eller tilgå hjemmesiden, inklusive uden begrænsning “skrabning” eller anvendelse af en robot, “spider” eller andre automatiske midler. Kørsel eller visning af denne hjemmeside eller informationer eller materiale vist på denne hjemmeside i enkeltbilleder, via et “in-line” link eller gennem lignende midler på en anden hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse er forbudt. Alle tilladte links til denne hjemmeside skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser. Du må ikke anvende nogen metatags eller anden “skjult tekst”, som bruger vores navn eller nogen af vores varemærker, eller varemærker tilhørende en producent af produkter vist på denne hjemmeside, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du indvilliger desuden i, at du ikke vil: (a) foretage dig noget, som, efter vores eget skøn, udgør eller kan udgøre en urimelig stor eller uforholdsvis stor belastning af vores infrastruktur; (b) gribe ind i eller forsøge at gribe ind i korrekt funktion af hjemmesiden eller en aktivitet udført på hjemmesiden eller (c) omgå foranstaltninger, som vi kan anvende til at forhindre eller begrænse adgang til hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Brugerbidrag

Disse vilkår styrer din adfærd, dine rettigheder og P&G's rettigheder med hensyn til tekst, fotografier, videoer, opslag, kommunikation, musik, audio-/lydoptagelser, kunst, bedømmelser, anmeldelser eller andet materiale eller information, som du forbinder med P&G hjemmesider (“Bidrag”). Når du indsender et bidrag, accepterer du følgende:

 • Dit bidrag er originalt, nøjagtigt, udarbejdet af dig og ikke en efterligning.
 • Du er aktuelt en reel bruger af det/de produkt(er) fra P&G, som vises i dit indsendte bidrag, og dit bidrag afspejler din oprigtige og ærlige mening om og aktuelle erfaring med P&G produkt(er).
 • Du er over myndighedsalderen, eller hvis du er mindreårig, dine forældre eller juridiske værge accepterer dit bidrag.
 • Du er ikke en medarbejder hos P&G, og du arbejder ikke for et af P&G's tilknyttede selskaber eller bureauer antaget af P&G til at promovere og/eller sælge P&G produkter. ELLER, hvis du er en medarbejder hos P&G eller arbejder for et af P&G's tilknyttede selskaber eller bureauer antaget af P&G til at promovere og/eller sælge P&G produkter, accepterer du at inkludere en tydelig og klar oplysning om dit forhold til P&G i dit bidrag.
 • Dit indsendte bidrag (eller en hvilken som helst del heraf) indgår ikke i, eller er planlagt til at bruges i, nogen anden reklame eller salgsfremmende foranstaltning for P&G eller nogen tredjepart.
 • Dit bidrag fremsættes uden forudgående betaling eller løfte om betaling til dig eller din forventning om en sådan betaling til gengæld for dit foreslåede bidrag. Dit bidrag fremsættes også uden en forudgående gevinst eller forventning fra dig om fremtidig gevinst med undtagelse af muligheden for, at dit bidrag bruges af P&G til reklamemæssige formål. Eller, hvis du modtog en gevinst, oplyser du klart detaljerne vedrørende gevinsten i dit bidrag.
 • Dit bidrag ikke er uægte, vildledende, stødende, blasfemisk, vulgært, obskønt, nedsættende, krænkende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde upassende.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget, der overtræder nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed, private eller offentlige rettigheder, morale rettigheder og/eller eventuelle gældende rettigheder for personlige eller ejendomsretsbeskyttede rettigheder.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget, der overtræder nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse, eller indhold der deltager i, opmuntrer til eller tilvejebringer anvisninger til adfærd, der udgør en kriminalretlig eller civilretlig overtrædelse henhold til enhver lovgivning, vedtægt, forordning eller bestemmelse.
 • Dit bidrag indeholder ikke materiale eller indhold, som er eller med rimelighed kan betragtes som værende hadefulde udtalelser, uanset om de er henvendt til en enkeltperson eller gruppe, eller som på anden vis ulovligt truer eller ulovligt chikanerer nogen/noget enkeltperson, partnerskab, selskab eller politisk enhed.
 • Dit bidrag indeholder ikke indhold eller materiale, der er beregnet til at forstyrre eller vildlede andre, såsom indsendelse af flere bidrag i forsøg på at monopolisere forummet eller at indsende et bidrag, som ikke er relateret til forummets valgte emne eller tema.
 • Dit bidrag indeholder ikke noget indhold, som inkluderer tredjeparters hjemmesider, adresser, e-mailadresser, kontaktinformationer, telefonnumre, andre oplysninger eller meninger om en identificeret eller rimelig identificerbar person eller private oplysninger (inklusive følsomme oplysninger) uden at indhente forudgående samtykke fra den pågældende person til deling af sådanne oplysninger med P&G.
 • Dit bidrag indeholder ikke programmering eller materialer, der indeholder trojanske heste, computervirusser, orme, ondsindet kode eller anden information, der potentielt kan beskadige computerprogrammer eller filer.
 • P&G's brug af det bidrag, du uploader, overtræder ikke disse vilkår og vil ikke forårsage skade på nogen person eller enhed.

Hvis bidraget på nogen måde er relateret til en kampagne, lotteri, konkurrence, præmie eller lignende program, kan yderligere vilkår være gældende. Alle meninger, råd, udtalelser, tjenester, tilbud eller andre oplysninger indeholdt i bidrag udtrykt eller gjort tilgængelige på hjemmesiderne fremsættes af de(n) respektive forfatter(e) eller distributør(er) og ikke af P&G. Vi hverken indestår for eller garanterer, at et bidrag er nøjagtigt, fyldestgørende eller anvendeligt.

P&G hverken kan eller vil gennemse alle bidrag, der opslås på eller oprettes af brugere med adgang til hjemmesiden og er på ingen måde ansvarlig for indholdet af disse bidrag. Du accepterer, at ved at give dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på hjemmesiden, handler P&G kun som en passiv part i sådan distribution og påtager sig ikke nogen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med et bidrag eller aktiviteter på hjemmesiden. P&G er ikke forpligtet til at vise eller bruge nogen bidrag. P&G forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne bidrag og/eller brugere, som P&G betragter som (a) groft, ærekrænkende eller sjofelt, (b) bedragerisk, misvisende eller vildledende, (c) en krænkelse af copyright, varemærke eller anden immateriel ejendomsret, der tilhører en anden eller (d) overtræder love eller regler eller (e) er stødende eller på anden uacceptabel for P&G. Bemærk, at alle personligt genkendelige oplysninger, du opslår eller overfører vil blive behandlet af Procter & Gamble i henhold til Procter & Gambles Fortrolighedserklæring.

Bortset fra eventuel personligt identificerbare oplysninger, som vi indhenter fra dig under retningslinjerne i vores Fortrolighedserklæring, vil alle bidrag blive betragtet som ikke fortrolige, som du ikke har ejendomsret til. P&G har ingen forpligtelser med hensyn til bidragene.

Ved at indsende et bidrag, giver du P&G hvert af følgende:

 • En ikke-eksklusiv, global, uendelig, uigenkaldelig, fuld betalt, royaltyfri, komplet underlicensbar og overdragelig ret og licens til at bruge, overvåge, gennemse, gengive, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledt arbejde fra, distribuere, overføre, vise og kommercialisere sådanne bidrag helt eller delvist på/i alle former for medier, formater eller teknologi, på eller ikke på internettet, uanset om de er kendt nu eller opdages i fremtiden og på enhver vis herunder, men ikke begrænset til, alle former for kampagnemæssig, offentlig beskuelse og/eller indgivelse af kommentarer (uanset om det er på P&G's hjemmeside eller på tredjeparts hjemmesider), reklamemæssig, marketingmæssig, handelsmæssig, offentlig og kommerciel brug og afledt brug heraf uden yderligere varsel eller betaling til eller tilladelse fra dig (med undtagelse af, hvor det er forbudt i henhold til lovgivning).
 • En ubegrænset, global, uendelig, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri, komplet underlicensbar og overdragelig ret og licens til at bruge dit navn, kaldenavn, brugernavn, biografisk information, stemmeoptagelser af dig og/eller eventuelle illustrationer, fotografier eller videoklip, portrætter, ligheder eller billeder af dig eller eventuelle andre kendetegn for dine publiceringsrettigheder (samlet “Dit personlige indhold”) som indeholdt i dit/dine bidrag i samlet eller ændret form eller som på anden vis inkorporeret i andre kreative forfatterarbejder, på/i alle former for medier, formater eller teknologi, på eller ikke på internettet, uanset om de er kendt nu eller opdages i fremtiden og på enhver vis, herunder, men ikke begrænset til alle former for kampagnemæssig, offentlig beskuelse og/eller indgivelse af kommentarer (uanset om det er på P&G's hjemmeside eller på tredjeparts hjemmesider), reklamemæssig, marketingmæssig, handelsmæssig, offentlig og kommerciel brug og afledt brug heraf uden yderligere varsel eller betaling til eller tilladelse fra dig (med undtagelse af, hvor det er forbudt i henhold til lovgivning).

Du bekræfter også, at du giver afkald på alle gældende moralske rettigheder som indeholdt i dit/dine bidrag til nogen af de foreslåede brugsformer angivet ovenfor.

Ved din indsendelse af et bidrag accepterer du at fritage, holde skadeløs og sikre på vegne af dig selv og dine efterfølgere, udpegede og repræsentanter, P&G og alle selskabets respektive ledere, direktører og medarbejdere fra og mod eventuelle og alle krav, søgsmål, sagsanlæg, ansvar og erstatning af nogen form, som måtte opstå fra eller i forbindelse med brugen af et sådan bidrag, herunder uden begrænsning eventuelle og alle påstande om falsk reklame, overtrædelse af ophavsret, krænkelse af privatlivets fred, overtrædelse af personlighedsret eller moralske rettigheder og/eller ærekrænkelse. Uden begrænsning af foregående vil du ikke under nogen omstændigheder være berettiget til, og du giver afkald på enhver form for ret, til at forbyde, begrænse eller forstyrre brugen af bidraget eller dit personlige indhold i et sådan bidrag eller udnyttelsen af nogen af P&G's rettigheder som beskrevet ovenfor.

Du forstår og er klar over, at P&G stoler på dine erklæringer, tildeling af rettigheder, afgivelser og fritagelser i selskabets tilladelse til dig om at indsende et bidrag. Du bekræfter, at du ikke har ret til at afslutte eller tilbagekalde tildelingen af rettigheder og licenser og/eller fritagelserne i denne aftale.

P&G garanterer ikke, at du får nogen mulighed for at redigere eller slette dit bidrag. Du bekræfter, at du selv – og ikke P&G – er ansvarlig for indholdet i et indsendt bidrag.

Tilbage til toppen

Adfærdskodeks

Ved at tage adgang til eller bruge en hjemmeside eller nogen anden funktion tilvejebragt gennem vores hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til, når du indsender et bidrag til vores hjemmeside, accepterer du at overholde følgende adfærdsstandarder. Du indvilliger i, at du ikke vil, og ikke vil tillade andre eller muliggøre et forsøg fra andre personers eller enheders side på at:

 • Anvende hjemmesiden på en måde som overtræder disse vilkår.
 • Reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til et kommercielt formål nogen del af hjemmesiden eller bruge eller tilgå hjemmesiden.
 • Chikanere, true, forfølge eller bevidst sætte i forlegenhed eller genere en anden person eller entitet.
 • Udgive dig for en anden person eller entitet.
 • Promovere, hverve til eller deltage i et flerniveaus markedsførings- eller pyramideforetagende.
 • Bede om personligt identificerbare oplysninger fra eller udnytte en person under atten (18) år.
 • Indlade dig på forstyrrende aktivitet som fx sende mange meddelelser i et forsøg på at tage monopol på et forum eller opslå ting, som ikke er relevante for et forums designerede emne eller tema.
 • Introducere virusser, orme, trojanske heste, skadelige koder eller noget software eller andet materiale, som indeholder en komponent, der er skadelig for hjemmesiden.
 • Opnå uautoriseret adgang til et hvilket som helst computersystem eller ikke-offentlig del af hjemmesiderne eller hindre eller forstyrre hjemmesider, servere eller netværk forbundet med hjemmesiderne.
 • Krænke en anden persons privatliv, inklusive opslag af personligt identificerende eller på anden måde private eller følsomme oplysninger om en person uden deres samtykke eller indsamle personligt identificerbare oplysninger om hjemmesidernes brugere.
 • Deltagelse i, opmuntring til, være fortaler for, give anvisninger i eller diskutere med det formål at begå handlinger, som ville udgøre en kriminalretlig eller civilretlig overtrædelse eller på anden måde overtræde en føderal, statslig, lokal eller international lov eller bestemmelse.

P&G kan ikke og vil ikke garantere, at andre brugere overholder eller vil overholde det før nævnte adfærdskodeks eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår, og hvad du og os angår, påtager du dig hermed enhver risiko for skade eller personskade, som opstår på grund af en sådan manglende overholdelse.

Tilbage til toppen

P&G's salgspolitikker

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du P&G's salgspolitikker hvor relevant.

Tilbage til toppen

Kontakt os

Hvis disse vilkår ikke omhandler dit spørgsmål, eller hvis du ønsker at rapportere en overtrædelse af vores adfærdskodeks, kan du kontakte os som følger:

Post:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-mail

Gå til http://www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml og klik på linket “Kontakt os” nederst på siden.

Tilbage til toppen

Copyright 2001-2016 P&G. Alle rettigheder forbeholdes.