• Tầm nhìn

Trong hơn 170 năm qua, các sản phẩm và đội ngũ của P&G đã không ngừng thực hiện cam kết góp phần cải thiện đời sống của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Lời cam kết này còn thể hiện trong những dự án từ thiện xã hội của chúng tôi, trong đó đội ngũ và các sản phẩm của P&G là những tài sản quý báu nhất tạo nên sức mạnh to lớn để chúng tôi tạo nên những tác động xã hội quan trọng.

Tại Việt Nam trong 20 năm vừa qua, P&G đã giúp cải thiện cuộc sống, gia đình và sức khỏe hàng triệu người dân Việt Nam thông qua các chương trình xã hội, cộng đồng ý nghĩa và các sản phẩm chất lượng, đột phá để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.