• Tầm nhìn

Tầm nhìn của P&G toàn cầu

Gần đây, P&G đã công bố một tầm nhìn mới về chương trình phát triển bền vững bảo vệ môi trường dài hạn.

Vì sao hiện tại là thời điểm thích hợp để công bố Tầm nhìn mới

P&G là tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Thực tế này cùng với chiến lược phát triển được xây dựng từ chính mục tiêu của chúng tôi đang dần cải thiện đời sống của nhiều người tiêu dùng hơn, tại nhiều khu vực trên thế giới hơn một cách hoàn thiện hơn. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiếp tục phát triển một cách có trách nhiệm hơn nữa và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cam kết về phát triển bền vững của P&G trên toàn thế giới.

Hành trình thiết lập tầm nhìn phát triển bền vững

Chúng tôi xây dựng tầm nhìn này trong vòng 1 năm, với sự đóng góp ý kiến của với các chuyên gia và hàng trăm ngàn nhân viên của P&G ở mọi cấp bậc và mọi bộ phận.

t1


Đích đến cuối cùng của tầm nhìn chiến lược này mang tính bền vững và dài hạn.

* Đích đến dài hạn trong sản xuất
• Sử dụng 100% nguyên liệu tái chế hoặc tái sử dụng cho tất cả các sản phẩm và quy cách đóng gói
• Giảm thiểu tối đa rác thải sản xuất, tăng tái chế rác
• Thiết kế sản phẩm làm hài lòng người tiêu dùng nhưng vẫn tối đa hóa việc bảo tồn nguồn tài nguyên

* Đích đến dài hạn trong vận hành
• Vận hành nhà máy bằng nguồn năng lượng tái chế 100%
• Không thải khí toxic hay CO hóa thạch
• Chất lượng của nguồn nước thải đầu ra phải bằng hoặc thậm chí tốt hơn nguồn nước đầu vào mà không góp phần làm khan hiếm nguồn nước.
• Giảm thiểu đến mức không còn rác thải trong sản xuất