• Hoạt động bảo vệ môi trường của nhân viên

Với mong muốn mọi nhân viên sống và làm việc thân thiện với môi trường, P&G có chương trình huấn luyện “Phát triển bền vững” từ năm 2006, với trọng tâm là tiết kiệm điện và nước, giảm rác thải và khí CO2. Hàng năm, có thể kể đến các chương trình được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân viên:

- “Go Zero waste” (Tối thiểu hóa lượng rác thải)

- “3R” (Reuse, Reduce, Recycle – Khuyến khích sử dụng lại, tiết kiệm và tái chế vật liệu)

- “Power off” (Tắt điện khi không cần thiết)

- Earth hour (Giờ trái đất)…

- Các hoạt động phong trào nhằm phục vụ cho môi trường sống của cộng đồng như trồng cây, đóng góp sản phẩm xanh trong phong trào tái sử dụng túi, tập thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, phân loại và tái chế rác thải…

Nhờ triển khai và thực hiện được tốt các yếu tố then chốt trong kế hoạch “Phát triển bền vững”, P&G Việt Nam đã vinh dự nhận được giải thưởng “Công nghệ xanh – Green Tech Award” do Bộ Công Thương Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng (2010), Chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam” (lần đầu tiên cho sản phẩm bột giặt tại Việt Nam) cho sản phẩm Tide (2011) của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi trường; gần đây nhất là Chứng nhận FDI Thân thiện Môi trường do Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) cấp.