P&G Việt Nam đoạt giải thưởng Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu 2013

21/10/2013Công ty P&G Việt Nam và Tổng Giám đốc Emre Olcer đoạt giải thưởng Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu năm 2013 do Tỉnh Bình Dương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng

Tại Bình Dương, P&G Việt Nam là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài duy nhất được lựa chon tham dự vòng bình chọn toàn quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện. Trong dịp này, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam ông Emre Olcer đã trở thành 1 trong 6 doanh nhân người nước ngoài trên toàn quốc đoạt Cúp Thánh Gióng do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam trao tặng.

Giải thưởng cao quý này là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của P&G Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động chăm lo đời sống công nhân viên, công tác bảo vệ môi trường và những đóng góp cho cộng đồng, góp phần cải thiện cuộc sống của ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam không chỉ trong năm 2013 mà còn liên tục trong những năm trước đó.