Whisper

Whisper

Hiểu rằng mỗi phụ nữ đều có nhu cầu khác nhau, cho nên nhãn hiệu Whisper mang đến sự lựa chọn băng vệ sinh đa dạng để đáp ứng nhu cầu của từng phụ nữ.

Lựa chọn băng vệ sinh phù hợp giúp cho người phụ nữ cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt. Nhãn hiệu Whisper có nhiều sản phẩm để lựa chọn bao gồm: Whisper Ultra Regular Wings,Whisper Ultra XL Wings, Whisper Ultra Heavy Flow Overnights Wings, Whisper Maxi Regular, Whisper Maxi XL Wings, Whisper Choice Regular, Whisper Choice Wings và Whisper Choice Ultra Wings.

Những sản phẩm khác

 • Pantene
 • Rejoice
 • Head Shoulder
 • Downy
 • Tide
 • Ariel
 • Olay
 • Ambi Pur
 • Oral B
 • Gillette
 • Pampers
 • Whisper
 • Safeguard