Proizvodi

Težimo neprekidnom udovoljavanju potrošača smislenim, održivim inovacijama koje smanjuju uticaj naših proizvoda na životnu sredinu tokom celog svog životnog ciklusa.

Pristup „potrošač je naš šef” pomaže nam da pratimo i da izađemo u susret potrebama naših potrošača koje su u stalnoj promeni.

Obezbedićemo proizvode i usluge visokog kvaliteta namenjene poboljšanju života potrošača iz celog sveta. Dok nas posvećenost inoviranju drži u korak s najsavremenijim tehnologijama i razumevanjem potrošača, mi poslujemo na vrlo jakim osnovama i zalažemo se da naši proizvodi, ambalaže i operacije budu bezbedne za zaposlene, za potrošače i za životnu sredinu.