Pregled

Održivost predstavlja stalan rad na kvalitetnijem načinu života, za nas i za buduće generacije.

P&G to čini putem svojih proizvoda i usluga, stvarajući tako proizvode na siguran i način odgovoran prema životnoj sredini, kao i putem naših programa društvene odgovornosti koji olakšavaju živote ugroženih širom sveta.

P&G nudi široku definiciju ideje održivosti tako što uključuje održivost životne sredine, ali i komponentu društvene odgovornosti.

 
 

Ekološka održivost

Deo naše strategije usmerene na odgovoran rast predstavlja i naša vizija, odnosno rad usmeren ka dugoročnoj ekološkoj održivosti, koji uključuje:

  • Napajanje naših pogona iz 100% obnovljivih izvora energije
  • Upotreba 100% obnovljivih i reciklabilnih materijala u svim proizvodima i pakovanjima
  • 0% potrošačkog i proizvodnog otpada koji završava na deponijama
  • Dizajniranje proizvoda u kojima naši potrošači uživaju, uz naše napore da maksimalno očuvamo prirodne resurse

Ovo je dugoročna vizija za čije će postizanje verujemo biti potrebne decenije.
Saznajte više o našem pristupu ekološkoj održivosti

Društvena odgovornost

"Live, Learn and Thrive" ("Živi, uči i napreduj") jeste korporativna platforma kompanije P&G, koja se fokusira na pomoć potrebnu deci širom sveta. Ovi programi omogućavaju deci da imaju zdrav početak, da imaju pristup obrazovanju i razvijaju životne veštine. Od 2007. godine P&G je unapredio živote preko 210 miliona dece.
Saznajte više o našem pristupu društvenoj odgovornosti

Zaposleni i saradnici

Kako bismo ispunili naše programe za zaštitu okoline i društvenu odgovornost mi se moramo oslanjati na naše zaposlene i saradnike. Naš cilj je da osposobimo sve zaposlene u kompaniji P&G da unapređuju ekološku održivost i praksu koje ugrađuju u svakodnevno poslovanje. Mi ćemo takođe raditi sa svim saradnicima na transparentan način kako bismo obezbedili slobodu za dalje inovacije na odgovoran način.

Ciljevi

Kako bismo iskazali našu neprekidnu predanost i značajan napredak naše dugoročne vizije u okviru P&G programa zaštite okoline i društvene odgovornosti, mi smo nedavno koncipirali detaljne desetogodišnje ciljeve koje ćemo postići do 2020. godine. Ovi ciljevi su dodatak onim postojećim koji pokrivaju period između 2007. i 2012. godine. Nastavićemo godišnje izveštavanje o našem napretku u odnosu na sve zacrtane ciljeve.

Ciljevi za održivost do 2020. godine

Products

Zamena materijala zasnovanih na nafti održivim izvorima obnovljivih materijala 25%*
Pranje u hladnoj vodi 70% ukupnih punjenja mašina za veš
Smanjenje pakovanja 20% (po upotrebi potrošača)*
Čvrst potrošački otpad Pilot istraživanja u razvijenim i tržištima u razvoju sa ciljem razumevanja kako ukloniti odbačeni/deponijski potrošački čvrsti otpad
*u odnosu na 2010

Operations

Napajanje naših postrojenja obnovljivom energijom 30%
Otpad nastao proizvodnjom < 0.5% (odbačeno)
Smanjenje prevoza kamionima 20% (km/jedinici zapremine)*
*u odnosu na 2010

Program bezbedne vode za piće za decu Spasi život svakog sata*
*Kako bi se postigli ciljevi programa “Spasi život svakog sata” dostavljanje više od 2 milijarde litara pitke vode zemljama u razvoju svake godine pomoći će u spasavanju procenjenih 10,000 života i sprečiti 80 miliona dana dijareje godišnje.