Splošni pogoji uporabe spletnih mest družbe Procter & Gamble za potrošnike

Kliknite tukaj ali v spodnje Kazalo vsebine za celotne splošne pogoje uporabe

Zadnjaposodobitev: februar 2016

KAZALO VSEBINE

Mrežo spletnih mest (skupaj, "spletna mesta", "spletne strani" ali "spletno mesto"), ki jih upravlja družba The Procter & Gamble Company ali njene podružnice, hčerinske družbe, cesionarji, pravni nasledniki, blagovne znamke, dajalci licence, imetniki licence in/ali zastopniki ("P&G", Procter & Gamble" ali "mi") sestavlja več različnih spletnih mest in spletnih strani. Tu vsebovani splošni pogoji in objave (skupaj, "splošni pogoji") se nanašajo na vsa spletna mesta družbe P&G. Za določena spletna mesta družbe P&G ali funkcije in dejavnosti, ki jih ponujajo ta spletna mesta (npr. promocijske dejavnosti in klepetalnice) lahko veljajo dodatni pogoji, navedeni na teh spletnih mestih ("dodatni pogoji"), ki so tu vključeni kot sklic. Če so tu navedeni pogoji v nasprotju z dodatnimi pogoji, navedenimi na določenem spletnem mestu družbe P&G, so nadrejeni dodatni pogoji.

Splošni pogoji, predstavljeni na določenem spletnem mestu družbe P&G, pa so dodatni pogoji in so nadrejeni.

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE NASLEDNJE SPLOŠNE POGOJE PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI DRUGIH SPLETNIH MEST DRUŽBE P&G. Spletne strani družbe P&G so na voljo vam kot uporabniku ("uporabnik"), pod pogojem, da brez spremembe sprejemate te splošne pogoje in veljavno izjavo o zasebnosti. Z dostopom do tega spletnega mesta ali drugega spletnega mesta soglašate s temi splošnimi pogoji in veljavno izjavo o zasebnosti. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, potem tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest ne uporabljajte.

Nazaj na vrh.

Varovanje zasebnosti

Uporaba spletnih mest družbe P&G poteka tudi v skladu z Izjavo o zasebnosti potrošnikov družbe P&G ("Izjava o zasebnosti"). Če ima spletno mesto dodatne, ločene določbe o zasebnosti ("dodatne določbe o zasebnosti"), veljajo za uporabo tega spletnega mesta te dodatne določbe o zasebnosti. Izjava o zasebnosti uporabnikov družbe P&G in dodatne določbe o zasebnosti so vsaka posebej "Izjava o zasebnosti".

Uporabljamo piškotke in druge tehnologije za zbiranje podatkov ob obisku naših spletnih strani, vključno z vašim IP naslovom, spletnimi stranmi, ki ste jih obiskali in povezavami, na katere ste kliknili. Prav tako uporabljamo digitalne piškotke v elektronskih sporočilih, ki vam jih pošljemo, da vemo, ali ste jih prejeli. V vašem spletnem brskalniku lahko te piškotke izbrišete in zavrnete. Te podatke lahko uporabimo skupaj s podatki, ki nam jih posredujete v postopku registracije na spletnem mestu ali kako drugače, da vam pošljemo informacije, ki bi vas lahko zanimale, v skladu z Izjavo o zasebnosti. Kliknite tu za več informacij o piškotkih.

Nazaj na vrh.

Zasebna uporaba spletnih strani

Razen če ni navedeno drugače, spletno mesto uporabljate le kot zasebnik in ne v komercialne namene. Ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, dajati licence, ustvarjati izpeljana dela, prenašati ali prodajati vsebin ali objav, prikazanih na spletnem mestu ("vsebina"), vključno, brez omejitev, z besedilom, grafičnimi prikazi, fotografijami, slikami, premičnimi slikami, zvokom, ilustracijami, podatki, programsko opremo, izdelki ali storitvami in vsemi aranžmaji, razen kot je to izrecno dovoljeno v skladu s temi pogoji. Potrjujete, da nam vsaka nepooblaščena uporaba vsebine lahko povzroči nepopravljivo škodo in soglašate, da bomo v primeru vsake take nepooblaščene rabe imeli pravico do sodne odredbe, poleg vse ostalih pravnih sredstev, ki so na razpolago. Upoštevajoč omejitve, ki so izrecno navedene na spletnem mestu in se nanašajo na določeno gradivo, lahko dele vsebine spletne strani elektronsko kopirate in/ali natisnete izključno za lastno nekomercialno uporabo ali da nam pošljete naročilo. Vsaka drugačna uporaba vsebine, vključno s spreminjanjem, reprodukcijo, distribucijo, ponovno objavo, prikazom ali prenosom vsebine brez našega predhodnega pisnega soglasja je strogo prepovedana.

Soglašate, da ne boste zbirali in/ali uporabljali opisov izdelkov, slik, navedb ali cen, razen za svojo lastno zasebno nekomercialno uporabo ali da nam pošljete naročilo.

Soglašate, da ne boste reproducirali, kopirali, prodali, preprodali ali uporabili za komercialne namene kateregakoli dela spletnega mesta, vključno, brez omejitev, z "razstavljanjem" ali uporabo robota, pajka ali drugih avtomatiziranih programov. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano vsakršno upravljanje ali prikazovanje tega spletnega mesta ali podatkov ali gradiva s tega spletnega mesta v okvirjih prek medvrstičnih povezav ali na podoben način na drugem spletnem mestu. Vse dovoljene povezave do tega spletnega mesta morajo biti v skladu z vso veljavno zakonodajo in predpisi. Brez izrecnega pisnega dovoljenja ne smete uporabljati kakršnihkoli meta oznak ali drugega "skritega besedila" z našim imenom ali našimi blagovnimi znamkami ali imeni in blagovnimi znamkami proizvajalcev, navedenih na tem spletnem mestu. Poleg tega soglašate, da ne boste: (a) storili česarkoli, kar bi po naši izključni presoji nerazumno ali nesorazmerno obremenilo ali bi lahko obremenilo našo infrastrukturo; (b) vplivali ali poskušali vplivati na pravilno delovanje spletnega mesta ali opravil, ki se vodijo na spletnem mestu; ali (c) zaobšli katerihkoli varnostnih ukrepov, ki jih uporabljamo za preprečevanje ali omejevanje dostopa do spletnega mesta.

Nazaj na vrh.

Prispevki uporabnikov

Ti pogoji urejajo vaše ravnanje, vaše pravice in pravice družbe P&G v zvezi z besedili, fotografijami, video vsebinami, objavami, sporočili, glasbo, avdio/zvočnimi zapisi, umetniškimi deli, ratingi, ocenami ali drugimi materiali ali podatki, ki jih dajete v zvezi s spletnimi stranmi družbe P&G ("prispevki"). Ko pošljete prispevek, soglašate z naslednjim:

 • vaš prispevek je originalen, pravilen, ustvarili ste ga vi in ne gre za imitacijo;
 • ste dobroverni uporabnik izdelka/izdelkov družbe P&G, ki ga/jih omenjate v svojem prispevku, in vaš prispevek odraža vaše resnično in odkrito mnenje in trenutne izkušnje z izdelkom/izdelki družbeP&G;
 • ste polnoletna oseba, če pa ste mladoletni, se vaš starš ali skrbnik strinja z vašim prispevkom;
 • niste zaposleni v družbi P&G oz. ne delate v njeni hčerinski družbi ali v agenciji, ki jo je najela družba P&G za promoviranje in/ali prodajo izdelkov družbe P&G; ALI če ste zaposleni v družbi P&G oz. delate v njeni hčerinski družbi ali v agenciji, ki jo je najela družba P&G za promoviranje in/ali prodajo izdelkov družbe P&G, soglašate, da boste v svojem prispevku jasno in nedvoumno razkrili svojo povezavo z družbo P&G;
 • vaš prispevek (ali del prispevka) ni del in ne bo del načrtovanega oglaševalskega ali promocijskega gradiva za družbo P&G ali tretjo osebo;
 • za vaš prispevek niste prejeli in ne pričakujete plačila oz. vam ni bilo obljubljeno plačilo; Prav tako je vaš prispevek pripravljen brez kakršnihkoli ugodnosti ali pričakovanih ugodnosti, razen obstoječe možnosti, da bo vaš prispevek uporabljen za namene promocije družbe P&G. Ali, če ste imeli koristi, morate to natančno razkriti v svojem prispevku;
 • vaš prispevek ni lažen, zavajajoč, žaljiv, bogokleten, vulgaren, obscen, zaničljiv, klevetniški, opravljiv, obrekovalen ali kako drugače neprimeren;
 • vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki bi pomenile kršitev avtorskih pravic, patentnih pravic, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, pravice do objave, pravice do zasebnosti, moralnih pravic in/ali drugih povezanih osebnih ali lastniških pravic tretje osebe;
 • vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki bi kršile katerikoli zakon, zakonski predpis, odlok ali uredbo ali vsebin, ki bi vključevale, napeljevale, zagovarjale ali dajale navodila za ravnanje, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali prekršek v skladu s katerimkoli zakonom, zakonskim predpisom, odlokom ali uredbo;
 • vaš prispevek ne vsebuje materialov ali vsebin, ki so ali ki bi se lahko pojmovale za sovražni govor, usmerjen zoper posameznika ali skupino, ali ki bi kakorkoli predstavljale nezakonito grožnjo ali nezakonito nadlegovanje posameznika, partnerstva, korporacije ali političnega telesa;
 • vaš prispevek ne vsebuje vsebin ali gradiva, ki bi ustvarjalo motnje ali zavajalo, kot na primer objava več prispevkov z namenom prevlade na forumu ali objava prispevka, ki ni povezan z vsebino ali temo foruma;
 • vaš prispevek ne vsebuje vsebin, ki vključujejo spletne strani, naslove, e-poštne naslove, kontaktne podatke, telefonske številke tretjih oseb ter druge podatke ali mnenje o identificiranem posamezniku ali posamezniku, ki ga je mogoče identificirati, ali zasebnih podatkov (vključno z občutljivimi podatki), brez predhodnega soglasja posameznika za deljenje teh podatkov s P&G;
 • vaš prispevek ne vsebuje programov ali materialov, ki vsebujejo trojanske konje, viruse, črve, škodljive kode ali druge potencialno nevarne podatke, programe ali datoteke; in
 • uporaba vašega prispevka s strani družbe P&G ne predstavlja kršitve teh splošnih pogojev in ne bo povzročila škode fizični ali pravni osebi.

Če je prispevek kakorkoli povezan s promocijo, nagradno igro, tekmovanjem, dobrodelno akcijo ali podobnim programom, lahko veljajo dodatni pogoji. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije, ki jih vsebujejo prispevki in so objavljena na spletnih straneh, so mnenja itd. avtorja ali distributerja in ne mnenja družbe P&G. Ne zagotavljamo ali jamčimo za pravilnost, popolnost ali uporabnost teh prispevkov.

Družba P&G ne pregleduje vseh prispevkov, ki jih objavljajo ali ustvarjajo uporabniki na spletnem mestu in nikakor ni odgovorna za vsebino teh prispevkov. Potrjujete, da s tem, ko družba P&G omogoča ogled in distribucijo vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki na spletnem mestu, ima družba P&G zgolj pasivno vlogo pri distribuciji in ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti v zvezi s prispevki ali aktivnostmi na spletnem mestu. Družba P&G nima pravice do objave ali uporabe prispevkov. DružbaP&G si pridržuje pravico, da blokira dostop ali odstrani prispevke in/ali uporabnike, za katere ugotovi, da so (a) žaljivi, klevetniški ali obsceni, (b) lažni, varljivi ali zavajajoči, (c) kršijo avtorske pravice, blagovno znamko ali druge pravice intelektualne lastnine druge osebe ali (d) kršijo zakon ali predpis ali (e) so nespodobni ali kako drugače nesprejemljivi za družbo P&G in to po njeni izključni presoji. Vedite, da bo družba Procter & Gamble z vsemi podatki, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, ki jih objavite ali posredujete, ravnala v skladu z Izjavo o zasebnosti družbe Procter & Gamble.

Z izjemo podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, v skladu s smernicami v naši Izjavi o zasebnosti, bomo vse prispevke obravnavali kot nezaupne in nelastniške. Družba P&G nima nobenih obveznosti v zvezi s prispevki.

Z objavo prispevka družbi P&G priznavate:

 • neizključno, po vsem svetu veljavno, stalno, nepreklicno, v celoti plačano, brez tantiem, v celoti podlicenčno in prenosno pravico in licenco do uporabe, spremljanja, pregleda, reprodukcije, spremembe, prilagoditve, objave, prevoda, ustvarjanje izpeljanih del, distribucije, prenosa, prikaza in izvajanja prispevka/prispevkov, v celoti, ali po delih, v kateremkoli mediju, formatu ali tehnologiji, na spletu ali drugače, zdaj poznano ali kasneje odkrito in na kakršenkoli način, vključno z, vendar ne omejeno na, promocijo, javnim ogledom in/ali komentiranjem (na spletnih straneh družbe P&G ali na spletnih straneh tretjih oseb), oglaševanjem, trženjem, trgovanjem, objavo in komercialno uporabo in dodatno uporabo brez dodatnega obveščanja ali plačila ali dovoljenja z vaše strani (razen če tega ne dopušča zakon);
 • neomejeno, po vsem svetu veljavno, stalno, nepreklicno, v celoti plačano, brez tantiem, v celoti podlicenčno in prenosno pravico in licenco do uporabe vašega imena, vzdevka, uporabniškega imena, biografskih podatkov, glasovnih posnetkov in/ali ilustracij, fotografij ali video prispevkov, portretov, podob ali slik ali drugih indicev vaših pravic do pravice do objave (skupaj, "vaše osebne vsebine"), ki jih vsebuje/-jo vaš/-i prispevek/-i, v enotni ali izpeljani obliki ali kot je drugače vključeno v druga kreativna avtorska dela v kateremkoli mediju, formatu ali tehnologiji, na spletu ali drugače, zdaj poznano ali kasneje odkrito in na kakršenkoli način, vključno z, vendar ne omejeno na, promocijo, javnim ogledom in/ali komentiranjem (na spletnih straneh družbe P&G ali na spletnih straneh tretjih oseb), oglaševanjem, trženjem, trgovanjem, objavo in komercialno uporabo in dodatno uporabo brez dodatnega obveščanja ali plačila ali dovoljenja z vaše strani (razen če tega ne dopušča zakon);

Prav tako soglašate, da se odpovedujete vsem zadevnim moralnim pravicam, ki jih vsebuje/-jo vaš/-i prispevek/-i za druge predlagane uporabe, navedene zgoraj.

Z oddajo prispevka soglašate, da boste vi sami ali vaši nasledniki, cesionarji in zastopniki družbo P&G in njene odgovorne uslužbence, direktorje in zaposlene odvezali obveznosti in v njihovem imenu prevzeli odgovornost v zvezi z vsemi zahtevki, tožbami, pravnimi dejanji, zahtevami, odgovornostjo in odškodninami, ki bi izhajali ali so povezani z uporabo prispevka, vključno, brez omejitev, z vsemi zahtevki zaradi lažnega oglaševanja, kršitve avtorskih pravic, kršitve pravice do zasebnosti, kršitve pravice do objave ali kršitve moralnih pravic in/ali klevetanja. Brez omejitve do zgoraj navedenega v nobenem primeru ne boste upravičeni oz. se odpovedujete pravici do tega, da bi narekovali, omejevali ali se vmešavali v uporabo prispevka ali vaših osebnih vsebin v prispevku ali v uveljavljanje zgoraj navedenih pravic s strani družbe P&G.

Razumete, da se družba P&G zanaša na vaša zagotovila, zagotovitev pravic, odpovedi in odveze v zvezi z dovoljenjem do objave prispevka. Potrjujete, da ne boste prekinili ali se odpovedali podelitvi pravic in licenc in/ali odvez iz tega sporazuma.

Družba P&G ne jamči, da boste imeli priložnost urediti ali izbrisati vaš prispevek. Potrjujete, da ste vi in ne P&G odgovorni za vsebino prispevka/prispevkov.

Nazaj na vrh.

Kodeks ravnanja

Z dostopom ali uporabo spletnega mesta ali funkcij spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na, objavo prispevka na spletnem mestu, soglašate, da boste upoštevali naslednje standarde ravnanja. Soglašate, da ne boste sami in niti ne boste pooblastili koga drugega ali komu drugemu omogočili, da bi:

• Uporabljal spletno mesto na način, ki bi pomenil kršitev teh splošnih pogojev;

• Reproduciral, kopiral, prodajal, preprodajal ali izkoriščal za komercialne namene katerikoli del spletnega mesta ali uporabo ali dostop do spletnega mesta;

• Nadlegoval, grozil, zalezoval ali namenoma spravljal v zadrego ali povzročal nelagodje drugi osebi ali entiteti;

• Oponašal drugo osebo ali entiteto;

• Promoviral, ponujal ali sodeloval v mrežnem trženju ali piramidnih shemah;

• Ponujal podatke, ki omogočajo prepoznavo oseb ali izrabljal osebo, mlajšo od osemnajst (18) let;

• Se ukvarjal z dejavnostjo motenja, kot na primer pošiljanjem večkratnih sporočil z namenom monopolnega položaja na forumu ali objavo vsebin, ki niso povezane s temo foruma;

• Vpeljal viruse, črve, trojanske konje, škodljive kode ali drugo programsko opremo ali materiale, ki vsebujejo komponente, ki so škodljive za spletno mesto;

• Pridobil nepooblaščen dostop do računalniškega sistema ali nejavni del spletnega mesta ali bi motil delovanje spletnih mest, strežnikov ali omrežij, povezanih s spletnimi mesti;

• Kršil zasebnost katere koli osebe, vključno z objavo podatkov, ki omogočajo prepoznavo, ali v drugačnem smislu osebnih ali občutljivih podatkov o osebi brez njenega soglasja ali spravljanjem podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov, o uporabnikih spletnih mest;

• Vključeval, napeljeval, zagovarjal, dajal navodila ali sodeloval v diskusiji z namenom storitve dejanja, ki bi pomenilo kaznivo dejanje ali prekršek ali bi kakor koli kršil zvezni, državni, lokalni ali mednarodni zakon ali predpis.

Družba P&G ne zagotavlja in ne more zagotoviti, da bodo drugi uporabniki upoštevali Kodeks ravnanja ali druge določbe teh pogojev in da velja medsebojni dogovor med vami in nami, da prevzemate tveganje za morebitno škodo, ki lahko izhaja iz takega neupoštevanja.

Nazaj na vrh.

Stik z nami

Če vam ti splošni pogoji ne dajejo odgovora na vaše vprašanje ali če bi radi prijavili kršitev našega Kodeksa ravnanja, stopite v stik z nami kot navedeno:

Naslov

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-pošta

Pojdite na www.pg.com in kliknite na povezavo "Kontakt" na dnu strani.

Nazaj na vrh.

Copyright 2001–2021 P&G. Vse pravice pridržane.