Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. Đã có những cập nhật quan trọng nào?

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư để:

  • Giải thích thông tin có thể được chia sẻ với một phương tiện truyền thông xã hội hoặc bên thứ ba khác khi một "plugin" hoặc "việc đăng nhập" vào nền tảng mạng của bên đó được thực hiện trên một trang web của P&G.
  • Giải thích thông tin P&G có thể thu thập thông qua các thiết bị di động.
  • Cung cấp thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích.
  • Đem đến quy trình đăng ký đơn giản hơn cho những người tiêu dùng có nhu cầu nhận thông tin liên lạc qua email tại những nước cho phép chọn trước chọn trước các ô “đăng ký” để nhận các thông tin liên lạc như vậy (ví dụ ở Hoa Kỳ).

2. Những thông tin nào được chia sẻ với phương tiện truyền thông xã hội hoặc bên thứ ba khác khi các plugin hoặc việc đăng nhập qua nền tảng mạng của bên đó được thực hiện trên trang web của P&G?

Khi một trong các trang web của chúng tôi có một kết nối hoặc "plugin" đến nền tảng mạng của một công ty khác, thông tin như địa chỉ IP của quý vị và bất kỳ cookie nào trên thiết bị của quý vị có liên quan đến công ty đó đều có thể được gửi cho họ, ngay cả khi quý vị không bấm vào các plugin. Ví dụ về một plugin là nút “Thích” trên Facebook.

Một số trang P&G có thể cho phép quý vị đăng nhập bằng một tài khoản của bên thứ ba khác hoặc mạng xã hội như (Facebook). Việc quý vị sử dụng những tính năng như vậy có thể cho phép P&G thu thập thông tin từ mạng xã hội hoặc công ty khác nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi truy cập thông tin đó.

Ngoài ra, tính năng đăng nhập này cũng có thể chuyển thông tin, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của quý vị, đến các trang web của bên thứ ba hoặc mạng xã hội để xác thực quý vị và đồng thời, các trang web của bên thứ ba có thể tự động thu thập các thông tin khác về quý vị (ví dụ địa chỉ IP) được kết nối tới trang web P&G.

Chức năng và việc sử dụng các plugin hoặc các tính năng đăng nhập vào các trang web hoặc ứng dụng của P&G được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư và điều khoản của công ty tạo ra các tính năng này.

3. P&G thu thập thông tin gì thông qua các thiết bị di động?

P&G có thể thu thập thông tin mà quý vị cung cấp cụ thể (ví dụ như tên và địa chỉ email của quý vị) hoặc thông tin quý vị cho phép chúng tôi thu thập thông qua yêu cầu chấp thuận quý vị nhận được trong ứng dụng di động của chúng tôi.

Ngoài ra, một số thông tin được thu thập tự động thông qua các ứng dụng di động của chúng tôi, ví dụ nhưhệ điều hành thiết bị, ID quảng cáo hoặc tương tự và/hoặc địa chỉ IP.

Các ứng dụng của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí chính xác từ thiết bị của quý vị nếu quý vị cho phép. Quý vị có thể ngừng cho phép bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền truy cập trên thiết bị của mình ngừng cho phép thu thập thông tin vị trí chính xác.

4. Quảng cáo dựa trên sở thích là gì?

Quảng cáo dựa trên sở thích là quảng cáo trực tuyến mà chúng tôi chuyển đến thiết bị của quý vị bằng cách sử dụng một cookie hoặc bộ định danh gắn vào thiết bị của quý vị. Chúng tôi đặt các bộ định danh vào danh mục sở thích chung mà chúng tôi suy ra từ các thông tin như:

  • Các trang web quý vị xem và đường dẫn quý vị bấm vào khi quý vị thămtrang web P&G và các trang khác.
  • Ứng dụng di động mà quý vị sử dụng.
  • Email từ nhãn hiệu P&G mà quý vị xem và đường dẫn trong email đó mà quý vị đã bấm vào.
  • Dữ liệu nhân khẩu học.
  • Dữ liệu mua hàng trực tuyến và ngoại tuyến.

Chúng tôi đã thiết kế hệ thống quảng cáo dựa trên sở thích để cung cấp đến quý vị những quảng cáo như vậy chỉ dựa trên dữ liệu không nhận diện đích danh cá nhân quý vị.

Quý vị có thể ngừng nhận quảng cáo dựa trên sở thích trên các trang web bằng cách xóa và chặn cookie trong trình duyệt web của quý vị. Đối với Hoa Kỳ và Canada, quý vị có thể ghé thăm đường dẫn “Ad Choices” trên trang web P&G để chặn các quảng cáo dựa trên sở thích từ các trang web. Ở các nước thuộc Liên Minh Châu Âu, quý vị có thể vào các đường dẫn “Về Cookie” trên trang P&G của từng nước để chặn các quảng cáo dựa trên sở thích từ các trang web. P&G sẽ tôn trọng lựa chọn của quý vị.

Một số hệ điều hành thiết bị di động mới cho phép quý vị giới hạn việc sử dụng các thông tin trong cung cấp cho quảng cáo dựa trên sở thích trong các ứng dụng di động. Quý vị có thể kiểm tra cài đặt trên thiết bị về các tùy chọn như vậy trong hệ điều hành thiết bị của mình.

5. Tại sao Chính Sách Quyền Riêng Tư lại thay đổi để cho phép chọn trước các ô “đăng ký” khi tôi đăng ký nhận các chương trình email của P&G?

Việc chọn trước các ô “đăng ký” cho phép người sử dụng đăng ký dễ dàng hơn nếu muốn nhận thông tin liên lạc qua email từ các chương trình hoặc nhãn hàng P&G. Chúng tôi có thể chọn cung cấp cho quý vị lựa chọn này nếu được pháp luật cho phép (ví dụ trên các trang web ở Mỹ).

Chúng tôi đã bỏ ngôn ngữ của Chính sách mà trước đây từng yêu cầu người tiêu dùng phải "chọn" thì mới nhận được email. Ở những nước mà pháp luật yêu cầu phải có đồng ý tham gia nhận thông tin liên lạc qua email, P&G sẽ tiếp tục thu thập chấp thuận này.

6. Chính Sách Quyền Riêng Tư cập nhật có thay đổi cách thức P&G sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi?

P&G đã từng và sẽ tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để giúp phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để gửi đến cho quý vị những phiếu giảm giá hoặc thông tin sản phẩm khác, để điều chỉnh nội dung trang web và thông tin liên lạc khác phù hợp với sở thích của quý vị và các mục đích kinh doanh khác của P&G

P&G không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các công ty tiếp thị khác.

P&G không chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với các công ty tiếp thị khác, trừ khi quý vị đồng ý.

P&G chia sẻ một số thông tin cá nhân của người tiêu dùng với nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Niềm tin là một nền tảng của sứ mệnh công ty chúng tôi. Procter & Gamble cam kết duy trì niềm tin của quý vị bằng cách bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị.

Vui lòng đọc bản Chính Sách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu cập nhật đầy đủ để biết thêm chi tiết về việc P&G thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng như thế nào.

trở về đầu trang