Thông Báo về Bảo Mật Thông Tin P&G

Phạm Vi

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Người Tiêu Dùng của P&G áp dụng với thông tin của người tiêu dùng, bao gồm cả thông tin cá nhân, được thu thập và sử dụng bởi Công ty Procter & Gamble và các chi nhánh và công ty con trực thuộc (“P&G”).

Để đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Người Tiêu Dùng của P&G nhấn vào đây.

Thông Tin P&G Thu Thập  

 • P&G thu thập thông tin về quý vị từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:
 • Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ quý vị.
 • Thông tin chúng tôi thu thập về quý vị khi quý vị gọi điện cho chúng tôi, truy cập trang web, sử dụng ứng dụng di động và dịch vụ, hoặc xem quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.
 • Thông tin chúng tôi thu thập về quý vị từ các nguồn khác, chẳng hạn như các nguồn thương mại có sẵn.
 • Tất cả các thông tin P&G thu thập về quý vị có thể được kết hợp lại để cải thiện việc thông tin liên lạc với quý vị và để phát triển nên những sản phẩm và dịch vụ mang đẳng cấp thế giới.

Sử dụng/Chia sẻ Thông Tin

 • P&G sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để phục vụ mục đích kinh doanh của P&G ví dụ:
 • Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu.
 • Giới thiệu đến quý vị về các sản phẩm và dịch vụ của P&G và do các đối tác kinh doanh được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi cung cấp.
 • Để quản lý các trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị cho các công ty tiếp thị bên ngoài P&G.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị:
 • Với các đối tác kinh doanh được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi các chương trình đồng khuyến mãi hoặc các chương trình liên kết khác, nhưng chỉ khi chúng tôi đã có được sự đồng ý của quý vị.
 • Với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt P&G thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt P&G và các đối tác kinh doanh của chúng tôi gửi cho quý vị những thông tin liên lạc chung mà chúng tôi hy vọng quý vị quan tâm đến.
 • Như một phần trong thương vụ khi bán một thương hiệu P&G cho công ty khác.
 • Để bảo vệ P&G (gồm cả việc thực thi các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi).
 • Khi luật pháp và/hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu.
 • Nếu quý vị không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể không cung cấp được các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu, hoặc giới thiệu đến quý vị về các sản phẩm và dịch vụ khác P&G cung cấp.

Lựa Chọn Của Quý vị

 • Quý vị có thể ngừng nhận email quảng cáo hay thông tin liên lạc qua bưu điện từ P&G bằng cách làm theo các hướng dẫn trong thư đó, hoặc thông qua Thông Báo Quyền Riêng Tư này. Vui lòng bấm vào đây để chọn tên nước và cách từ chối nhận thông tin quảng cáo.
 • •Bấm vào đây để chọn tên nước và cách cập nhật thông tin quý vị sẽ cung cấp cho P&G.

Thông Tin Quan Trọng

 • P&G cam kết làm việc với người tiêu dùng và các cơ quan bảo vệ dữ liệu để giải quyết bất kỳ vấn đề gì về quyền riêng tư.
 • P&G tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu quốc gia.


Đường dẫn đến trang web của Bên Thứ Ba và Các Phương Tiện Xã Hội


 • Trang web P&G có thể có các liên kết đến các trang thứ ba. P&G không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, và chúng tôi khuyến khích quý vị đọc chính sách về quyền riêng tư của các trang web quý vị truy cập.
 • Trang web P&G có thể có các “plugin” (ví dụ nút “Like” trên Facebook) đến các trang của bên thứ ba (ví dụ đăng nhập vào Facebook) thông qua tài khoản các bên thứ ba. Các plugin của bên thứ ba và các tính năng đăng nhập, bao gồm tải, hoạt động và sử dụng, được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư và các điều khoản của bên thứ ba cung cấp chúng.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

 • Bấm vào đây(để có địa chỉ email và/hoặc bưu điện của từng nước cụ thể).
 • Bấm vào đây để xem câu trả lời cho Các Câu Hỏi Thường Gặp.