Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. Làm thế nào tôi có thể ngừng nhận thư điện tử từ một chương trình trực tuyến cụ thể của P&G?

Cách đơn giản nhất để hủy bỏ đăng ký khỏi một chương trình email của P&G là bấm vào liên kết hủy bỏ đăng ký được cung cấp trong email. Nếu quý vị không còn email đó, quý vị có thể gửi yêu cầu hủy bỏ đăng ký bằng cách bấm vào đây và lựa chọn tên nước.

2. Làm thế nào tôi có thể cập nhật thông tin liên lạc tôi đã cung cấp trực tuyến cho P&G?

Một số trang web P&G cho phép truy cập để xem hoặc cập nhật thông tin liên lạc mà quý vị cung cấp trực tuyến. Kiểm tra các trang web mà quý vị đã đăng ký để tìm hiểu nếu quý vị có thể xem hoặc cập nhật thông tin của mình ở đó.

Nếu trang web không có tính năng này nhấn vào đây , chọn tên nước và xem cách truy cập hoặc cập nhật thông tin mà quý vị cung cấp. P&G không tính phí cho dịch vụ này và phúc đáp các yêu cầu hợp lý trong một khoảng thời gian thích hợp.

3. Tại sao các trang web hoặc các chương trình P&G hỏi ngày sinh của tôi?

P&G không có ý định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Chúng tôi yêu cầu ngày tháng năm sinh của người tiêu dùng để giúp đảm bảo rằng chúng ta hoặc là không thu thập PII trẻ em, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ thu được theo yêu cầu của pháp luật.

4. Những thông tin cá nhân nào thu thập được về tôi?

Ví dụ về các loại thông tin cá nhân thu thập về người tiêu dùng bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi, nhân khẩu học hoặc mua thông tin.

Chúng tôi cũng có thể thu thập tên mà quý vị sử dụng cho các tài khoản truyền thông xã hội và hoạt động công khai quan sát trực tuyến khác, chẳng hạn như các blog và đăng Internet khác.

5. Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân về tôi?

P&G thu thập thông tin cá nhân về quý vị trong nhiều cách khác nhau. Ví dụ, quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi đăng ký vào một trong các trang web của chúng tôi để nhận được một bản tin, điền vào một yêu cầu cho một phiếu giảm giá hoặc mẫu, hoặc gọi điện thoại một dòng sản phẩm. Chúng tôi cũng có được thông tin cá nhân từ các nguồn khác, chẳng hạn như các nguồn thương mại có sẵn, với hy vọng đạt người tiêu dùng có thể quan tâm trong các sản phẩm của chúng tôi.

6. P&G sử dụng thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

P&G sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các mục đích kinh doanh như để phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để trả lời câu hỏi của người tiêu dùng, để gửi cho quý vị phiếu giảm giá hoặc thông tin sản phẩm khác, và để thiết kế nội dung trang web và thông tin liên lạc khác đến lợi ích của quý vị.

7. P&G có chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với các nhà tiếp thị bên ngoài không?

P&G không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các công ty tiếp thị khác.

P&G không chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với các công ty tiếp thị khác, trừ khi quý vị bằng lòng chia sẻ.

P&G chia sẻ một số thông tin cá nhân người tiêu dùng với nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh.

trở về đầu trang