Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
5/25/2018

เราได้เพียรพยายามเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ดังนั้นในการจัดการข้อมูลของท่าน เราจึงดำเนินการด้วยความรอบคอบและด้วยวิจารณญาณ และในลักษณะที่เป็นการยึดมั่นต่อความไว้วางใจนั้น นโยบายนี้เป็นการแจ้งข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวของเราให้ท่านทราบ และข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้และการปกป้อง และการตัดสินใจว่าจะให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวของท่านอย่างไร เป้าหมายของเราคือเพื่อช่วยท่านในการทำความเข้าใจว่าเราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และบริการของเราได้อย่างไร


นี่คือบทนำโดยย่อของแนวทางการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลที่ท่านให้เรา
 •  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อท่านติดต่อเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้แอปมือถือหรือบริการของเรา ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของเรา หรือดูโฆษณาของเรา
 •  ข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่นที่ได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อการแบ่งปันหรือการขาย หรือมีการรับรองว่าบริษัทอื่นที่ได้รับข้อมูลของท่าน สามารถแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทเหล่านี้ และในทางกลับกัน กับเราและ/หรือบริษัทอื่น
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่นเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านี้

เราอาจนำข้อมูลส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดมารวมกันเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการของเราในการแบ่งปันข้อมูลของท่าน

 •  ส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอให้ท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและของพันธมิตรด้านการตลาดของเรา
 • ช่วยเหลือเราในการดำเนินการเว็บไซต์และบริการของเรา

วิธีการและเวลาของเราในการแบ่งปันข้อมูลของท่าน

 •  เมื่อเราได้รับความยินยอมของท่าน เราจะแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรที่ผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบของเราจะส่งข้อเสนอ โปรโมชัน หรือโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ที่เราเชื่อว่าท่านสนใจให้กับท่าน
 • เราจะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นที่เราได้ว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจ 
 • ในฐานะส่วนหนึ่งของการขายแบรนด์หรือธุรกิจ P&G ให้กับบริษัทอื่น
 •  เพื่อช่วยเราในการปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา เช่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือความปลอดภัยของข้อมูล
 •  เมื่อเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ

ทางเลือกของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ว่าท่านต้องการให้เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ท่านมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามี การแก้ไขความถูกต้อง การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล แจ้งให้เราลบข้อมูล หรือขอรับสำเนาที่สามารถพกพาได้ของข้อมูลนั้น สิทธิ์นี้ไม่ได้บังคับใช้กับทุกสถานการณ์ กรุณาคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อ

วิธีการของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านด้วยหลากหลายวิธีการและจากหลายสถานที่ บางข้อมูลที่เราเก็บรวมรวม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรณีย์ ในบางประเทศเช่นกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ข้อมูลบางอย่าง อาทิเช่น ที่อยู่ไอพีหรือคุกกี้ และตัวระบุอุปกรณ์พกพาอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า: เราอาจนำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมารวมกัน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ บริการและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีกว่าแก่ท่าน

ข้อมูลที่ท่านให้เรา ท่านให้ข้อมูลของท่านแก่เราเมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา โดยการโทรติดต่อหรือการส่งอีเมลให้เรา เราอาจสอบถามข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อของท่าน อีเมลหรือที่อยู่ วันเกิด ข้อมูลการชำระเงิน อายุ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน และวิธีการที่ท่านต้องการให้เราส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น ส่งไปที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่อีเมล หรือการส่งข้อความให้ท่าน

จากเว็บไซต์และอีเมล  เราอาจใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา ดูโฆษณาของเรา หรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บอยู่ที่เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของท่าน) เพื่อบอกเราว่าท่านกำลังใช้งานเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการใด ที่อยู่ไอพีใด หน้าเว็บใดที่ท่านเข้าชม ลิงก์ใดที่คลิก หรือว่าท่านได้เปิดดูอีเมลที่เราส่งไปให้หรือไม่

จากแอปมือถือและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เราอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ของท่าน เวลาที่ท่านใช้แอปมือถือของเราหรืออุปกรณ์ “สมาร์ท” ในบ้านของท่าน ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการดำเนินการดังกล่าวเมื่อท่านดาวน์โหลดแอปหรือติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงโทรศัพท์มือถือของท่านหรือรหัสการโฆษณา (advertising ID) อุปกรณ์อื่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของท่าน รูปแบบการใช้แอปหรืออุปกรณ์ของท่าน ที่ตั้งทางกายภาพของท่าน ท่านจะได้รับข้อความแสดงเพื่อแจ้งให้ทราบบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน และเสนอทางเลือกแก่ท่านในการยอมรับหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เราทราบสถานที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่แน่นอนของท่าน (สถานที่ที่ท่านกำลังยืนอยู่หรือสถานที่ที่ท่านกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องแม่นยำ)

จากสถานที่อื่น เราอาจได้รับข้อมูลที่บริษัทอื่นแบ่งปันหรือขายให้เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ความยินยอมแก่บริษัทอื่นในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เวลาที่ท่านลงชื่อเพื่อใช้บริการโทรคมนาคมหรือโปรแกรมคะแนนความภักดีของร้านค้าปลีก นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บข้อมูลจากสถานที่ที่ท่านทราบว่าทุกคนสามารถมองเห็นได้ เช่น จากการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต การเข้าไปที่บล็อก วิดีโอ หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย อีกทั้งเรายังอาจได้รับข้อมูลจากบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจด้านการเก็บรวบรวมหรือสรุปรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่ได้มาจากฐานข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่หรือการให้ความยินยอมแก่บริษัทเหล่านี้ในการใช้ข้อมูลของท่านและการใช้ข้อมูลของเราในเวลาต่อมา ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับรายได้ อายุ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน และผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือจากร้านค้าใกล้บ้านท่าน        


วิธีการของเราในการใช้ข้อมูลของท่าน

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเราเพื่อการเข้าถึงและปรับปรุงชีวิตของผู้คนเช่นท่านในทั่วโลกทุกวัน เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อตอบคำถามหรือการร้องขอข้อมูลของท่าน ส่งผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอ ช่วยเหลือท่านในการจัดการเว็บไซต์ P&G หรือการตั้งค่าความต้องการของท่าน อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงโชค หรือประมวลผลการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อจากเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ข้อมูลการซื้อ การขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น) ในการวิจัยหรือการวิเคราะห์ผู้บริโภค (หรือข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าว) เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อที่เราจะได้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ 

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ข้อมูลของท่านของเราคือ เพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านได้ยินจากเรานั้นมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อท่านในฐานะบุคคล ตัวอย่างเช่น เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Gillette® หากท่านได้แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์การโกนหนวดของเราโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ Gillette.com เวลาที่เราทำเช่นนี้ เราจะใช้ข้อมูลของท่าน อันได้แก่ รหัสคุกกี้หรือรหัสอุปกรณ์ เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการได้เห็นโฆษณาเดิมจากยิลเลตต์ของท่าน เราต้องการให้ท่านได้รับการติดต่อจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้และชื่นชอบ โดยที่ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลแบบสรุปรวมจากคนจำนวนมากโดยไม่มีการระบุตัวตนเป็นรายบุคคล เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเพื่อศึกษาอุปนิสัยของผู้บริโภค เพื่อที่เราจะได้ผลิตผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกคนในการแบ่งปันสิ่งทั่วไปที่เหมือนกันบางสิ่ง ตัวอย่างเช่น เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อ่านเนื้อหาเรื่องผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารกในเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการที่ดีกว่าแก่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในทุกสถานที่ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาต้องการ การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะนี้สามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านได้ และด้วยเหตุผลนี้ เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเสมอในการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำได้

เพื่อเพิ่มระดับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะใช้ข้อมูลในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ เพื่อการบรรลุความสำเร็จในภารกิจที่เรากำลังดำเนินการ กำหนดใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน ในลักษณะที่คุกกี้และรหัสอุปกรณ์จะสามารถระบุตัวตนที่เฉพาะเจาะจงและตัวตนโดยตรงของท่าน (เช่น โดยชื่อ) และลบข้อมูลของท่านเมื่อไม่เป็นที่ต้องการสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราอีกต่อไป


วิธีการของเราในการปกป้องข้อมูลของท่าน

เราให้ความเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้ขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันข้อมูลจากความสูญเสีย การใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือการดัดแปลงแก้ไข ในกรณีที่เหมาะสม ขั้นตอนเหล่านี้อาจประกอบด้วยมาตรการทางเทคนิคต่างๆ เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำและซับซ้อน และการเข้ารหัส นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการระดับองค์กรและทางการภาพ เช่น การฝึกอบรมพนักงานเรื่องพันธะผูกพันตามหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล อุบัติการณ์และความเสี่ยงของข้อมูลในการพิสูจน์รูปพรรณ การจำกัดพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการรับรองความปลอดภัยทางกายภาพ รวมถึงการปกป้องเอกสารขณะไม่ได้ใช้งานอย่างเหมาะสม


ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

กับบริษัทอื่น เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้พวกเขาส่งข้อเสนอ โปรโมชัน หรือโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เราเชื่อว่าท่านให้ความสนใจ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับอีเมลของ P&G จากแบรนด์ผ้าอ้อมของเรา เช่น Pampers® อาจจะให้ความยินยอมในการในการได้รับการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกที่ผลิตโดยบริษัทอื่น เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักการตลาดภายนอก P&G แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนท่านโดยส่วนตัวกับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

กับผู้ให้บริการ เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงการโฮตส์เว็บไซต์ของเรา การส่งอีเมลของเราให้ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และการส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ เราแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทเหล่านี้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จลุล่วงในการดำเนินการตามที่เราร้องขอเท่านั้น ทั้งนี้มีข้อกำหนดให้บริษัทเหล่านี้ทำการปกป้องข้อมูลของท่านด้วยวิธีการเดียวกับที่เราทำและไม่แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

สถานการณ์อื่น หากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งของเราที่ท่านได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกขายให้กับบริษัทอื่น ข้อมูลของท่านจะถูกแบ่งปันกับบริษัทนั้น ด้วยเหตุนี้ บัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริษัทนั้น จะไม่ถูกลบจนกว่าท่านจะแจ้งให้บริษัทใหม่หรือแบรนด์ใหม่ดังกล่าวทราบว่าท่านต้องการให้ลบข้อมูลนี้ นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเราในการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา หรือในกรณีที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ


สิทธิและทางเลือกของท่าน


การตลาด ท่านสามารถแจ้งให้เราหยุดการส่งอีเมลและข้อความให้ท่าน โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกออก (opt-out) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับการสื่อสารเหล่านี้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกหยุดการได้รับเอกสารการตลาดทางอีเมล การส่งข้อความ หรือทางไปรณีย์ โดยการคลิกที่นี่ แม้ว่าเราจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามการเลือกของท่าน เราอาจยังคงต้องเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการดำเนินการนี้ ตัวอย่างเช่น หากท่านแจ้งให้เราหยุดส่งอีเมลเอกสารการตลาด เราก็จำเป็นต้องมีข้อมูลที่อยู่อีเมลของท่านในแฟ้มข้อมูลของเรา เพื่อที่ระบบของเราจะได้จดจำว่าที่อยู่อีเมลนี้ไม่ต้องการได้รับการสื่อสารด้านการตลาดอีกต่อไป

บัญชี บัญชี P&G ของท่านอาจมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือการลบข้อมูลของท่าน แต่ทั้งนึ้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกนี้ท่านสามา รถคลิกที่นี่เ พื่อทำการร้องขอ

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหภาพยุโรป หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ ร้องขอให้มีการแก้ไข ลบ หรือจำกัด ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่จำเป็นอีกต่อไป และขอให้เราจัดหาข้อมูลของท่านในรูปแบบที่ท่านสามารถถ่ายโอนให้กับผู้ให้บริการอื่นได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเพิกถอน การให้ความยินยอมของท่านได้ทุกเวลา ในกรณีที่เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านสามารถบอกปฏิเสธเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งหมายถึงการบอกให้เราหยุดการใช้ข้อมูล) ในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวเป็นความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ซึ่งหมายถึงเรามีเหตุผลสำหรับการใช้ข้อมูลนี้) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ European Data Protection Supervisor ที่ https://edps.europa.eu/data-protection/ หากท่านไม่พอใจในการตอบสนองของเราสำหรับคำร้องขอของท่าน ท่านสามารถทำการร้องเรียนต่อหน่วยงานกสนคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่าน กรุณาเลือกจากตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการร้องขอของท่าน:

การร้องขอทั่วไป สำหรับการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการตลาด ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ท่านให้เราขณะที่ท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์หนึ่งของเราหรือแอปหนึ่งของเรา กรุณาติดต่อเรา ที่นี่

สื่อการโฆษณา สำหรับการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการโฆษณา ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เราอาจมีเกี่ยวกับท่านที่ระดับคุกกี้หรือรหัสอุปกรณ์ และที่เราใช้เพื่อการจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่ นอกจากนี้ยังอาจจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้หรือรหัสอุปกรณ์ในด้านความต้องการของเรา (หรือการบริการโฆษณา) และการยืนยันความถูกต้องของแพลตฟอร์มของพันธมิตรการโฆษณา สำหรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาดู ที่นี่ และ ที่นี่.

การวิจัยผู้บริโภค สำหรับการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจมี อันเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยโครงการใดโครงการหนึ่งของเรา กรุณาดูข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในเอกสารการให้ความยินยอมของท่าน หรือโทรติดต่อ หรือเข้าไปที่ศูนย์การวิจับของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมและได้ให้ข้อมูลของท่านกับเรา อันป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมภาคสนามผู้เชี่ยวชาญของเรา ร่วมถึงผ่านทาง https://www.dentalcare.com, กรุณาติดต่อเราโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลสำหรับประเทศของท่านตามรายการที่ระบุด้านล่าง

ประเทศ

ศูนย์บริการโทรศัพท์

อีเมล

Germany

0203 570 570

N/A

Austria

00800 570 570 00

N/A

Switzerland

00800 570 570 00

N/A

UK

0870 242 1850

คลิกที่นี่

Spain

900 670 270

คลิกที่นี่

Italy

+390650972534

N/A

France

+ 33 (0) 825 878 498

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

Belgium

N/A

คลิกที่นี่

Netherlands

N/A

คลิกที่นี่

Poland

0 801 25 88 25

N/A


คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านขณะที่ท่านท่องเว็บไซต์ คุกกี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ของท่านในเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม คุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลใดทั้งสิ้นที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือไฟล์ของท่าน คุกกี้ไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรงในฐานะบุคคล คุกกี้จะแสดงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านตามหมายเลขและตัวอักษรที่ได้รับมอบหมายแบบสุ่มเท่านั้น (เช่น รหัสคุกกี้ ABC12345) และไม่แสดงเป็น ตัวอย่างเช่น John E. Smith โดยเด็ดขาด

เราใช้งานคุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น

 • เพื่อมอบบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
 • เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเนี้อหาของ P&G
 • ช่วยเราในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ของท่านขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจดจำการตั้งค่าความต้องการของท่าน เช่น ภาษาหรือภูมิภาค เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องปรับแต่งเว็บไซต์ทุกครั้งที่ท่านเข้าชม
 • เพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ คือดังต่อไปนี้

 •  คุกกี้ชั่วคราว หน้าเว็บนั้นไม่มีหน่วยความจำ คุกกี้ชั่วคราวทำหน้าที่ในการจดจำท่าน (โดยใช้รหัสที่สร้างขึ้นจากการสุ่ม เช่น ABC12345) ขณะที่ท่านเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องถูกสอบถามข้อมูลเดิมที่ให้ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ตัวอย่างเช่น คุกกี้ชั่วคราวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ สินค้าที่ท่านหยิบใส่ตระกร้าจะหายไปก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์หรือปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
 • คุกกี้ระยะยาว คุกกี้ระยะยาวช่วยเว็บไซต์ในการจดจำสิ่งที่ท่านต้องการเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกอ่านเว็บไซต์ในภาษาฝรั่งเศสในครั้งแรกที่ท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้ง เว็บไซต์ก็จะแสดงภาษาฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องเลือกภาษาที่ต้องการทุกครั้ง ซึ่งเป็นการให้ความสะดวกสบายท่าน ตลอดจนมีประสิทธิภาพมากกว่าและง่ายต่อการใช้งาน
 • คุกกี้การโฆษณา คุกกี้เหล่านี้อาจจะใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านให้ความสนใจโดยทั่วไปหรือพื้นฐานความสนใจของท่าน ตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมหรือสินค้าที่ท่านซื้อ ซึ่งอาจเป็นการช่วยเราในการอนุมานสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับท่านอีกด้วย เช่น อายุของท่าน สถานะการสมรส และจำนวนบุตร ข้อมูลนี้ช่วยเราในการส่งสื่อโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความชอบหรือความต้องการของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเราในการจำกัดจำนวนครั้งในการได้เห็นสื่อโฆษณาเดิมของท่าน
 • คุกกี้การวิเคราะห์ คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ในหลายๆ กรณี เราใช้คุกกี้การวิเคราะห์ของ Google ในการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ความสามารถของเราในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของท่าน มีการจำกัดโดย ข้อจำกัดการใช่งานของ Google Analytics และ  นโยบายความเป็น่ส่วนตัวของ Google .

วิธีควบคุมคุกกี้ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อบ่งชี้เมื่อมีการส่งคุกกี้มายังคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบริการของเรา ทั้งนี้ท่านอาจตั้งค่าเพื่อให้เบราว์เซอร์ของท่านลบคุกกี้ทุกครั้งที่ท่านเสร็จสิ้นการท่องเว็บได้

เทคโนโลยีอื่น

 • บีคอนระยะใกล้ บีคอนส่งสัญญาณทางเดียวไปยังแอปที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของท่านในระยะใกล้มาก เพื่อส่งข้อมูลให้ท่านระหว่างที่เดินผ่านร้านค้า ตัวอย่างเช่น สินค้าลดราคา บีคอนจะสื่อสารกับอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น เมื่อเวลาที่ท่านอยู่ในรัศมีการส่งสัญญาณและเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องกับบีคอนนั้นๆ และในทางกลับกัน แอปอาจจะให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแก่เราเพื่อช่วยในการปรับแต่งโฆษณาและข้อเสนอให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าใกล้บีคอนในแผนกผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของซุปเปอร์มาร์เกตเราอาจส่งคูปองส่วนลดมูลค่า $4 ให้ท่าน
 • พิกเซล คือกลไกขนาดเล็กที่ถูกฝังอยู่บนหน้าเว็บ แต่มองไม่เห็น นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักในชื่ออื่น เช่น "แท็ก” “เว็บบั๊ก” หรือ "พิกเซล GIF" เราใช้พิกเซลเพื่อส่งคุกกี้ให้กับคอมพิวเตอร์ของท่าน ติดตามตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราก็ยังใส่พิกเซลไว้ในข้อความอีเมลของการส่งเสริมการขายหรือจดหมายข่าวของเรา เพื่อระบุว่าท่านได้เปิดอีเมลหรือได้ทำการใดหรือไม่
 • ตัวระบุอุปกรณ์มือถือและชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) เราใช้รหัสซอฟต์แวร์ในแอปมือถือของเราเพื่อเก็บข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลที่คุกกี้เก็บบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คือข้อมูลเช่น ตัวระบุโทรศัพท์มือถือของท่าน (iOS IDFAs และ Android Advertising IDs) และรูปแบบการใช้แอปของท่าน อีกทั้งเช่นเดียวกับคุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์ที่เราเก็บโดยอัตโนมัติขณะที่ท่านใช้แอปของเราจะไม่มีการระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลโดยเด็ดขาด เราทราบเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์มือถือตามหมายเลขและตัวอักษรที่ได้รับมอบหมายแบบสุ่มเท่านั้น (เช่น รหัสการโฆษณา EFG4567) และไม่ทราบเป็น ตัวอย่างเช่น John E. Smith โดยเด็ดขาด
 • สถานที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ   เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แน่นอนของท่านจากสิ่งต่างๆ เช่น ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) พิกัด (ลองจิจูดและละติจูด) ขณะที่ท่านใช้แอปมือถือ ทั้งนี้ท่านจะได้รับข้อความแจ้งบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน ที่ขอให้ท่านยอมรับหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เราทราบว่าท่านอยู่ที่ตำแหน่งใดบนโลก ขอให้ท่านเข้าใจว่าเราจะไม่ขอความยินยอมเสมอไปเพื่อการรับทราบว่าปกติท่านอยู่ในเมืองใหญ่ รหัสไปรณีย์หรือจังหวัด ตัวอย่างเช่น เราไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวคือสถานที่ตั้งที่แม่นยำ หากเราทราบว่าท่านอยู่ในสถานที่หนึ่งของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


การโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจ

ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา เราสามารถแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นที่เราเชื่อว่าท่านต้องการทราบ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์ซักผ้า Tide® หากเราพบว่าท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ขายเสื้อผ้าเด็กหรืออุปกรณ์การเรียน และจากข้อมูลดังกล่าวเราอาจสรุปว่าท่านมีบุตรและดังนั้นจึงอาจสนใจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีนี้ เราจึงได้ตั้งใจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราที่อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ท่าน

เราเรียนรู้จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจเดียวกัน เราอาจจัดให้ท่านอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจจัดให้ท่านอยู่ในกลุ่มของ “ผู้ชื่นชอบมีดโกนหนวด” หากท่านได้ซื้อมีดโกนหนวดทางออนไลน์บ่อยครั้ง หรือท่านอาจอยู่ในกลุ่ม “ผู้ซื้อของลดราคา” หากเราพบว่าท่านใช้คูปองการซื้อออนไลน์หรือค้นหาสินค้าลดราคา เราทราบข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับท่านระหว่างที่ท่านดูหน้าเว็บ ลิงก์ที่ท่านคลิกบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าชม แอปพลิเคชันมือถือที่ท่านใช้ หรืออีเมลของแบรนด์ของเราที่ท่านอ่านและลิงก์ในอีเมลที่ท่านคลิก ทั้งนี้เราได้บรรจุคุกกี้และรหัสอุปกรณ์ไว้ในกลุ่มเพื่อช่วยเราในการเรียนรู้แนวโน้มทั่วไป อุปนิสัย หรือลักษณะเฉพาะจากกลุ่มผู้บริโภคทุกคนที่มีพฤติกรรมออนไลน์และ/หรือออฟไลน์คล้ายคลึงกัน โดยการทำเช่นนี้ เราก็จะสามารถค้นหาและให้บริการแก่บุคคลจำนวนมากที่ “ดูเหมือน” กลุ่มบุคคลในกลุ่ม และด้วยเหตุผลนี้ เราจึงส่งข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อว่าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ให้พวกเขา

เราลิงก์ข้อมูลอื่นกับคุกกี้และรหัสอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้และรหัสอุปกรณ์ของท่านอาจจะมีการผนวกรวมกับข้อมูลอื่น เช่นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อออฟไลน์หรือหรือข้อมูลที่ท่านให้เราไว้โดยตรงระหว่างการสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปเราใช้วิธีการที่ไม่ระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัวโดยตรง ตัวอย่างเช่น เราอาจทราบว่ารหัสคุกกี้คือ ABC12345 เป็นของกลุ่มผู้ชื่นชอบมีดโกนหนวดตามพื้นฐานการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ อายุ เพศ และอุปนิสัยการซื้อสินค้า แต่เราจะไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นของบุคคลนั้น ที่จะสามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวในฐานะบุคคล ในกรณีที่เราต้องการระบุข้อมูลคุกกี้หรือรหัสอุปกรณ์ของท่านแบบส่วนตัว (ประวัติการดูเว็บและแอป) เราจะขออนุญาตท่านก่อนเสมอ

เราอาจรู้จักท่านจากคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต โทรศัพท์ และอุปกรณ์ทั้งหมดของท่าน  เราอาจทราบว่ารหัสคุกกี้ ABC12345 เป็นรหัสของคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียวกันหรือภายในบ้านเดียวกับผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่มีรหัสอุปกรณ์ EFG15647 ซึ่งหมายความว่าคุณอาจค้นหาผ้าอ้อมจากแล็ปท็อปของท่าน คลิกลิงก์ผลการค้นหาจาก Google ที่เราเป็นผู้สนับสนุน แล้วจากนั้นจึงได้เห็นโฆษณาแบรนด์ผ้าอ้อม Pampers® ของเราบนโทรศัพท์มือถือของท่าน เราอาจสันนิษฐานหรือสรุปว่าบุคคลเดียวกันนั้นเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนั้นเนื่องจาก ตัวอย่างเช่น พวกเขาเข้าสู่ระบบด้วยเครือข่ายวายฟายเดียวกันในเวลาเดียวกันทุกวัน การทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ใดที่ดูเหมือนจะใช้งานโดยบุคคลหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่ง เป็นการช่วยเราในการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านได้เห็นโฆษณาเดียวกันในทุกอุปกรณ์ของท่าน และสิ่งนี้มีความสำคัญเพราะจะทำให้ท่านไม่รู้สึกรำคาญเราที่แสดงโฆษณาเดียวกันแก่ท่านหลายครั้งหลายหน และเราเองก็ไม่ต้องการจ่ายค่าโฆษณาซ้ำซากดังกล่าวที่เราไม่ไต้องการให้ท่านได้รับ

วิธีหยุดการได้รับโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจ สำหรับการหยุดได้รับโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจของ P&G ท่านสามารถ คลิกที่นี่ หรือคลิกที่ไอคอน WebChoices หรือ AppChoices บนเว็บไซต์หนึ่งหรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถป้องกันการได้รับโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจบนเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยการปฏิเสธคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน การปฏิเสธการขอ “เข้าถึงข้อมูล” ที่มักจะแสดงบนแอปขณะที่ท่านติดตั้งแอปเหล่านั้น หรือโดยการแก้ไขการตั้งค่าการติดตามโฆษณาบนอุปกรณ์ของท่าน

ท่านจะยังคงได้เห็นโฆษณาตาม “เนื้อหา” แม้ว่าท่านจะได้เลือกออกจากโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจแล้ว แม้ว่าท่านจะหยุดการส่งโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจแล้ว ท่านจะยังคงได้รับโฆษณาจากแบรนด์ของเราบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเหล่านี้ใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นพื้นฐานและเรียกว่าโฆษณาตามเนื้อหา ทั้งนี้ต่างจากโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจ ซึ่งใช้หน้าเว็บที่ท่านเข้าชมจากโทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมการดูบนคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นพื้นฐาน โฆษณาตามเนื้อหาเป็นการแสดงสื่อโฆษณาตามพื้นฐานเนื้อหาของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมนั้นๆ ตัวอย่างเช่น คงอาจยังคงเห็นโฆษณาของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลทารกของเราขณะที่ท่านกำลังดูผลิตภัณฑ์การเลี้ยงเด็กออนไลน์ เนื่องจากโดยทั่วไปนั้น คนส่วนใหญ่ที่เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นมักจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือใกล้คลอดบุตร นอกจากนี้แล้ว โปรดทราบว่าเราอาจยังคงเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น การประเมินการทำงานของเว็บไซต์ของเรา สำหรับการวิจัยผู้บริโภค หรือการตรวจจับการฉ้อโกง

การลบคุกกี้จะเป็นการลบการเลือกออกของท่านด้วยเช่นกัน เวลาที่ท่านเลือกออกจากการโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจ เราจะส่งคุกกี้การเลือกออกไปยังเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อบอกให้เรารู้ว่าท่านไม่ต้องการได้รับโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจจากเราอีกต่อไป คุกกี้การเลือกออกของท่านจะถูกลบหากท่านตัดสินใจว่าจะลบคุกกี้ ทั้งหมดซึ่งหมายถึงท่านจะต้องทำการเลือกออกอีกครั้งหากท่านยังคงไม่ต้องการได้รับโฆษณาตามพื้นฐานความสนใจ


การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลของประเทศในสหภาพยุโรป

หัวข้อนี้มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของเรา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการประมวลผล การเก็บรักษา และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปของเรา ซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน (General Data Protection Regulation)

นิติบุคคล องค์กรนิติบุคคลต่างๆ ของ P&G อาจจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หน่วยงานควบคุมข้อมูลคือนิติบุคคลซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลโดยตรงและเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว ตารางด้านล่างนี้ได้ระบุข้อมูลของหน่วยงานควบคุมข้อมูลของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับอีเมลในเว็บไซต์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสของเรา (.fr) องค์กรนิติบุคคลของ P&G ตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งอยู่ถัดจากชื่อประเทศนั้นจะเป็นหน่วยงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (เช่น Procter & Gamble France SAS (LE 577)

ประเทศ

หน่วยงานควบคุมข้อมูล

ออสเตรีย

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

บัลแกเรีย

Procter & Gamble Bulgaria EOOD

โรมาเนีย

For contests: Procter & Gamble Distribution SRL

For other sites: Procter & Gamble Marketing Romania SR

โปแลนด์

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.

เบลเยียม

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA

สาธารณรัฐเช็ก

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

ฮังการี

Procter & Gamble RSC Regionális

สโลวะเกีย

Procter & Gamble, spol. s.r.o.

โครเอเชีย

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu

ฝรั่งเศส

Procter & Gamble France SAS/Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS”

เยอรมนี

Procter & Gamble Service GmbH

กรีซ

P&G Hellas Ltd.

ไอร์แลนด์

Procter & Gamble UK

อิตาลี

Procter & Gamble Srl

เนเธอร์แลนด์

Procter & Gamble Nederland B.V.

โปรตุเกส

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A.

สเปน

Procter & Gamble España, S.A.

สหราชอาณาจักร

Procter & Gamble UK

ประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้

Procter & Gamble International Operations SA

การประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูล ตามหลักการทั่วไป เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลาตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นหรือตามข้อบังคับของกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลานานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของเรา เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน รวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินการของการเลือกออกจากอีเมลการตลาดของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อผูกพันอื่น ตารางนี้เป็นรายการของประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูลของเรา เหตุผลที่การใช้ดังกล่าวสอดคล้องตามข้อบังคับของกฎหมาย (พื้นฐานกฎหมาย) และโดยทั่วไปเราเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานานเท่าใด (ระยะเวลาการเก็บข้อมูล)

ประเภทของข้อมูล

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้

พื้นฐานกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

การตลาด

อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ความเกี่ยวพันของท่าน ความสนใจของท่าน อาชีพของท่าน อุปนิสัยของท่าน สิ่งที่ท่านซื้อ ภาพหรือวิดีโอที่ท่านอัปโหลด ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของท่านและบ้านของท่าน องค์ประกอบของครอบครัวของท่าน จำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน ประเภทเส้นผมของท่าน กลิ่นโปรดของท่าน ท่านมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เป็นต้น

เพื่อส่งสื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ท่านให้ความยินยอมสำหรับบอีเมลและการส่งข้อความ (SMS) และในกรณีที่เราได้รับ ความยินยอมสำหรับการส่งเอกสารทางไปรณีย์ ความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับสิ่งอื่นทั้งหมด

จนกว่าท่านจะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว การลบข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกำหนดเวลาต่อไปนี้

อีเมล: หลังจาก <50 เดือนของช่องทางทั้งหมดที่ไม่มีการใช้งาน เรากำหนดการไม่มีการใช้งานด้วยเกณฑ์ภายในหลายข้อ

SMS: หลังจาก <50 เดือนของช่องทางทั้งหมดที่ไม่มีการใช้งาน เรากำหนดการไม่มีการใช้งานด้วยเกณฑ์ภายในหลายข้อ

ไปรณีย์: หลังจาก <50 เดือนของช่องทางทั้งหมดที่ไม่มีการใช้งาน เรากำหนดการไม่มีการใช้งานด้วยเกณฑ์ภายในหลายข้อ

การเข้าร่วมแข่งขัน

อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นในบางครั้ง

เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันให้กับผู้เข้าร่วม รวมถึงการประกาศชื่อผู้ชนะการแข่งขัน

การให้ความยินยอมของท่าน

เป็นเวลา 24 เดือน เว้นแต่เมื่อกฎหมายระดับประเทศมีข้อกำหนดให้เราเก็บไว้เป็นเวลานานกว่านี้

การซื้อผลิตภัณฑ์

อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงรหัส IBAN ของบัญชีธนาคารของท่านหรือรายละเอียดบัญชี Paypal ของท่าน) และข้อมูลอื่นในบางครั้ง

เพื่อดำเนินการของการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราของท่าน ข้อเสนอการคืนเงิน หรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ และเพื่อส่งการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน

การให้ความยินยอมของท่าน

ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุผลตามคำสั่งของท่านและการติดตามการสื่อสารเกี่ยวกับคำสั่งของท่าน เว้น แต่เมื่อกฎหมายระดับประเทศมีข้อกำหนดให้เราเก็บไว้เป็นเวลานานกว่านี้ นอกจากนี้แล้ว โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลา 24 เดือนสำหรับข้อเสนอการคืนเงิน และ10 ปีสำหรับการรับประกัน

ติดต่อเรา

อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นในบางครั้ง

เพื่อแก้ไขปัญหาตามการร้องขอของท่าน และเพื่อความแน่ใจว่าเราได้ติดตามเรื่องอย่างเหมาะสม หรืออาจจะเป็นข้อบังคับของกฎหมายหรือเป็นนโยบายของ P&G

ความสนใจทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการการร้องขอของผู้บริโภค ตลอดจนการให้ความยินยอมของท่านสำหรับข้อมูลในหมวดหมู่พิเศษซึ่งอาจจะมีการเก็บรวบรวมในกรณีของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางเหตุการณ์

ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานของการร้องขอนั้น ความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลนั้น และข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา

การวิจัย

อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลอื่นในบางครั้ง

เพื่อทดสอบแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราและเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการและแนวปฏิบัติของท่าน เพื่อที่เราจะได้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและชีวิตของผู้บริโภคของเรา

การให้ความยินยอมของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในฐานะส่วนหนึ่งของการวิจัยทางคลินิกที่สำคัญ เป็นเวลานานตราบเท่าที่เรายังคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว และ/หรือเป็นเวลาตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระดับประเทศระบุไว้ซึ่งบางครั้งอาจนานถึง 25 ปี สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางคลินิก เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของท่านเป็นเวบาสูงสุด 5 ปี เราจะเก็บรักษาเอกสารการให้ความยินยอมที่ท่านลงชื่อ

การกำหนดเป้าหมายสื่อ

คุกกี้การโฆษณา รหัสอุปกรณ์ ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ อาทิเช่น เพศและอายุ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม อาทิเช่น การดูหน้าเว็บต่างๆ และข้อมูลอื่นในบางครั้ง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจทางอินเทอร์เน็ตของท่าน และปรับแต่งโฆษณาที่เราส่งให้ท่าน

ความสนใจทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้บริการท่านด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เราจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

เราจะเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลาสิบสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่เราได้รวบรวมข้อมูลหรือจนกว่าท่านจะเลือกออก แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

การถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกถ่ายโอนไปยัง ถูกเก็บไว้ที่ และได้รับการประมวลผลในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนั่นคือสถานที่ของการโฮสต์ฐานข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวอาจจะ "ถูกโอน" อีกครั้งเมื่อนักการตลาดรายใดรายหนึ่งของเราเข้าถึงข้อมูลนั้นจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ท่าน เราดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ทั้งระหว่างองค์กรต่างๆ ของ P&G และระหว่าง P&G และผู้ให้บริการของเรา การใช้การคุ้มครองตามสัญญาที่กฎระเบียบที่สหภาพยุโรปได้ให้การอนุมัติล่วงหน้า เพื่อเป็นการรับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลของท่าน (หรือที่เรียกว่ารูปแบบอนุสัญญา) หากท่านต้องการสำเนาของข้อตกลงการถ่ายโอน กรุณาติดต่อเรา


เนื้อหาเว็บไซต์และแอป

ปลั๊กอิน เว็บไซต์ของเราอาจมีปลั๊กอินจากบริษัทอื่น อาทิเช่น เครือข่ายสังคม ตัวอย่างหนึ่งของปลั๊กอินได้แก่ปุ่ม “ชอบ” ของ Facebook ปลั๊กอินเหล่านี้อาจเก็บข้อมูล (เช่น url ของหน้าที่ท่านเข้าชม) และส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังบริษัทที่สร้างปลั๊กอินเหล่านี้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้คลิกปลั๊กอินนั้นก็ตาม ปลั๊กอินเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของบริษัทที่สร้างปลั๊กอินเหล่านี้ และถึงแม้ว่าปลั๊กอินเหล่านี้จะปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา แต่ปลั๊กอินเหล่านี้ไม่ใช่คุกกี้ที่จำเป็น และจะทำงานบนเว็บไซต์ในสหภาพยุโรปของเราในกรณีที่ท่านยอมรับคุกกี้เท่านั้น

การเข้าสู่ระบบ  เว็บไซต์ของเราอาจอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของบริษัทอื่นของท่าน อาทิเช่น “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook” เมื่อท่านทำเช่นนี้ เราจะสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมสำหรับการได้รับ จากการตั้งค่าบัญชีของท่านในบัญชีของบริษัทอื่นที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเท่านั้น

เนื้อหาของผู้ใช้  บางเว็บไซต์และบางแอปของเราอนุญาตให้ท่านอัปโหลดเนื้อหาของท่านเองสำหรับการแข่งขัน บล็อก วิดีโอ และการทำงานอื่นๆ โปรดอย่าลืมว่าข้อมูลใดก็ตามที่ท่านส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเราไม่มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่นในการใช้เนื้อหาที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์และแอปของเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ในลักษณะดังกล่าวที่อาจเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน

ลิงก์   เว็บไซต์ P&G อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่นบรรจุไว้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่ของเรา


ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก  เรายึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับ ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์จากเด็ก ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว และในทำนองเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา เราจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

ประกาศสำหรับผู้เยาว์ในแคลิฟอร์เนีย เราอาจเสนอบริการแบบโต้ตอบซึ่งอนุญาตให้บุคคลวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีอัปโหลดเนื้อหาของตนเองได้ (เช่น วิดีโอ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปรับปรุงสถานะ หรือภาพถ่าย) เนื้อหานี้อาจจะถูกนำออกหรือถูกลบได้ทุกเวลา โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการนี้ กรุณา ติดต่อเรา ทั้งนี้โปรดพึงระลึกว่าการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว อาจได้รับการคัดลอก ส่งต่อ หรือนำไปโพสต์ที่อื่น โดยบุคคลอื่น และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องติดต่อเจ้าของเว็บไซต์อื่นเพื่อขอให้ทำการลบเนื้อหาของท่าน


ติดต่อเรา

กรุณา ติดต่อเรา โดยตรง หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดก็ตามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านหรือแนวทางปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของเรา