ข้ามไปที่เนื้อหาของนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้ามไปที่สารบัญ ข้ามไปที่แนะแนวทางการใช้งานข้อมูลจำเพาะของประเทศ ข้ามไปที่ข้อความท้ายหน้าแนะแนวทางการใช้งาน
P&G

นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพีแอนด์จี

Text Sizeเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือขนาดเล็ก (12 จุด)เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือขนาดกลาง (14 จุด)เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือขนาดกลาง (16 จุด)
Bob McDonald

บ๊อบ แมคโดนัลด์(Bob McDonald)
ประธานคณะกรรมการบริหาร,
ประธานบริษัทและหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมบริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (พีแอนด์จี)

สามพันล้านครั้งต่อวันที่ตราสินค้าของพีแอนด์จีได้สัมผัสชีวิตของผู้คนทั่วโลก แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทเราได้ปลูกฝังหลักการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และการทำสิ่งที่ถูกต้องในระยะยาว

ความไว้วางใจคือสิ่งสำคัญพื้นฐานของภารกิจของบริษัทเรา พีแอนด์จีได้รับมอบหมายให้รักษาความไว้วางใจของท่านโดยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน
นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกนี้ (นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้บรรยายข้อมูลที่พีแอนด์จี (บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลและบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทสาขาของ พีแอนด์จี) เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน; เราใช้และป้องกันข้อมูลนี้ไว้อย่างไร; และทางเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนี้ของเรา
กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
สารบัญ

ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายนี้
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมา
วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้
ทางเลือกต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
คุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่น ๆ (Cookies, Web Beacons and other Technologies)
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลเนื้อหาสาระของผู้ใช้
การคุ้มครองข้อมูล
การถ่ายโอนข้อมูล
การคุ้มครองทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็ก
ติดต่อเรา
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

Privacy BBB Accredited Business

We self-certify
compliance with
:

โลโก้ EU Safe Harbor
หลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราสอดคล้องกับ:
 • ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป (The European Union Data Protection Directive) และโครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Commerce Safe Harbor Program)
 • หลักการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยุติธรรมซึ่งกำหนดโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)
 • กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(APEC)
 • สามารถนำไปปรับใช้กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท้องถิ่น มลรัฐ ประชาชาติ และประเทศได้
 • กฎหมายคุ้มครองในบางประเทศต้องการข้อมูลจำเพาะของประเทศในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดคลิกเพื่ออ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศเหล่านี้
เบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส กรีซ เกาหลี อิตาลี ประเทศเม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน
กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายนี้นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้กับข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่พีแอนด์จีเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับท่านด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลหรือการรวมกันของส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลอันมีผลที่อาจกำหนดตัวท่านได้อย่างสมเหตุสมผล

บางโปรแกรมของพีแอนด์จีอาจจะมีการลิงค์กับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของพีแอนด์จี ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านพิจารณาตรวจสอบนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายนี้

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง; ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือดูโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ ของเรา; ตลอดจนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง:
เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในข้อเสนอและโปรแกรมต่าง ๆ ของเราหรือไม่ก็ให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ข้อมูลต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง:
 • ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ
 • อายุ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านและครอบครัว เช่น เพศหรือความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือพฤติกรรมต่าง ๆ
 • ไบโอเมทริก (เทคโนโลยีในการแยกลักษณะที่แตกต่าง หรือ ลักษณะของพฤติกรรมของแต่ละบุคคล) ซึ่งถูกเก็บรวบรวมในระหว่างการศึกษาวิจัยในผู้บริโภคอาสาสมัคร (เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การจำได้ อัตราการเต้นของหัวใจ และ สภาพผิว)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่าย( เช่น บัตรเครดิต)
 • ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารในอนาคต
 • ข้อมูลติดต่อกับเพื่อนของท่านที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ เมื่อท่านให้ข้อมูลเราเพื่อส่งข้อความถึงเพื่อน ๆ เหล่านี้ เราจะใช้ข้อมูลเพียงเพื่อส่งข้อความที่ท่านต้องการเท่านั้น


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือดูโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ ของเรา:
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือดูโฆษณาออนไลน์ต่างๆของเรา ข้อมูลต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้:
 • ประเภทของบราวเซอร์ของท่านและระบบปฏิบัติการ
 • เว็บเพจที่ท่านดู
 • ลิงค์ท่านคลิก
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมก่อนที่จะมาเว็บเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • อีเมล์ของพีแอนด์จีต่าง ๆ ที่ท่านเปิดอ่านและหรือส่งต่อ
 • ข้อเสนอของพีแอนด์จีหรือลิงค์ที่ท่านเชื่อมต่อทางอีเมล์


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ:
เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางการค้า เช่น ระบบการแสดงข่าวสารบนเว็บไซต์ และ ฐานข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 • ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • อายุ
 • ระดับรายได้
 • สถานภาพการแต่งงานและจำนวนบุตร
 • สิ่งที่ท่านสนใจ เช่น งานอดิเรกและสัตว์เลี้ยง
 • ข้อมูลงานวิจัยด้านการตลาดและผู้บริโภค
 • พฤติกรรมการซื้อ
 • กิจกรรมหรือข้อมูลประชาพิจารณ์ เช่น เว็บไซต์บันทึกข้อมูลส่วนตัว (blogs) วิดีโอ การเขียนข้อความทางอินเตอร์เน็ต เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และพฤติกรรมการซื้อของในร้าน


ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านอาจถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้เราปรับการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับท่านและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐานโลกตลอดจนการให้การบริการด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมา

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอ สินค้าและบริการต่างๆ เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเพื่อจัดหาสินค้าและบริการต่างๆที่ท่านต้องการ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เสนอโดยพีแอนด์จี และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์และการให้บริการต่างๆของเรา

ต่อไปนี้คือวิธีการที่เราอาจจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเกี่ยวกับท่าน:
 • ส่งตัวอย่างสินค้า ของแถม ผลิตภัณฑ์ต่างๆและข้อมูลข่าวสาร
 • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรแกรม หรือข้อเสนอที่ท่านต้องการ
 • เพื่อจัดหาการบริการอื่น ๆ ที่เราได้นำเสนอให้แก่ท่าน
 • สร้างหรือบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน
 • ดำเนินการชำระเงินในการซื้อหรือการใช้บริการอื่น ๆ
 • ป้องกันการฝ่าฝืนหรือพิสูจน์การฉ้อโกงทางด้านธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
 • จัดให้ข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอโดยลูกค้าโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของพีแอนด์จีทางไปรษณีย์
 • พัฒนาและจัดหาการโฆษณาที่ได้รับการปรับให้เข้ากับสิ่งที่ท่านสนใจ
 • วิเคราะห์วิธีการใช้สินค้า การให้บริการ และเว็บไซต์ของเรา
 • รับรู้วิธีการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • แสดงผลประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา
 • ดำเนินการให้มีผลบังคับในทางปฏิบัติตามข้อตกลงและ เงื่อนไข หากไม่เป็นไปตามการบริหารจัดการธุรกิจของเรา


วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ทางเลือกต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลของท่าน


ทางเลือกต่าง ๆ
เราให้ทางเลือกต่าง ๆ แก่ท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราจะสื่อสารกับท่าน

การสื่อสารทางดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ)
เราจะส่งข้อความโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ กรณีที่ท่านร้องขออย่างแจ้งชัดว่าต้องการรับข้อความเหล่านี้ (ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม)
ท่านสามารถเลือกหยุดการรับข้อความโฆษณาทั้งทางโทรศัพท์มือถือและอีเมล์จากตราสินค้าเฉพาะชนิดหรือทั้งกลุ่มชนิดสินค้าของพีแอนด์จี โดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแต่ละข้อความที่ท่านได้รับจากตราสินค้านั้น ๆ หรือกลุ่มบริษัทนั้น ๆ

จดหมายทางไปรษณีย์
เราอาจส่งจดหมายข้อเสนอที่ท่านอาจไม่ได้ร้องขอ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของท่านโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ท่านสามารถเลือกหยุดการรับจดหมายทางไปรษณีย์เพื่อการโฆษณาได้จากตราสินค้าเฉพาะชนิดหรือทั้งกลุ่มชนิดสินค้าของพีแอนด์จี

จดหมายทางไปรษณีย์เพื่อการโฆษณาได้ระบุคำแนะนำในการที่จะไม่เข้าร่วม และท่านสามารถเลือกหยุดการรับจดหมายทางไปรษณีย์ได้จากตราสินค้าเฉพาะชนิดหรือทั้งกลุ่มชนิดสินค้าของพีแอนด์จี (เช่น คำตอบของปัญหารายวัน[Every Day Solutions], เอนไว ดิ พลัส [Envie de Plus], ซิน อิน เมีย[ Zin in Meer]) โดยทำตามคำแนะนำดังกล่าว

ท่านยังสามารถเลือกหยุดการรับอีเมล์เพื่อการโฆษณา หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์จากตราสินค้าเฉพาะชนิดหรือทั้งกลุ่มชนิดสินค้าของพีแอนด์จีได้ผ่านทางนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณา กดที่นี่ เพื่อเลือกประเทศของท่านและศึกษาวิธีทำให้การร้องขอของท่านสำเร็จ

โปรดสังเกต : ถ้าท่านเลือกที่จะหยุดการรับข้อความเพื่อการโฆษณาต่าง ๆ จากเรา เราเคารพในการร้องขอของท่าน อย่างไรก็ตาม เรายังจะส่งบริการที่เกี่ยวกับการสื่อสารของเราให้ท่านอย่างต่อเนื่อง และเราอาจจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลนั้นที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือด้วยเหตุผลอื่น ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

การเข้าถึง
เราดำเนินการหลายทางเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เราสามารถ ดู แก้ไข และ ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่พีแอนด์จี บางโปรแกรมของพีแอนด์จีเปิดให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบที่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ แล้วศึกษาว่าท่านสามารถ ดู และ ปรับปรุง ข้อมูลของท่านที่นั่นได้หรือไม่

ถ้าการเข้าถึงข้อมูลหรือการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการให้บริการในที่ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ กด ที่นี่ เพื่อเลือกประเทศของท่านและศึกษาวิธีการเข้าถึงหรือปรับปรุงข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับพีแอนด์จี พีแอนด์จีไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการนี้ และตอบสนองข้อเรียกร้องที่มีเหตุผลในกรอบเวลาที่เหมาะสม
ทางเลือกต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

คุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่น ๆ (Cookies, Web Beacons and other Technologies)คุกกี้ (Cookies) คุกกี้คือไฟล์เล็กๆที่เข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้โดยเว็บไซต์ที่ทำการตีพิมพ์คุกกี้นั้นขึ้นมา เราใช้คุกกี้เพื่อเฝ้าระวังว่าเว็บไซต์เราถูกใช้อย่างไร และเพื่อช่วยเราระบุตัวตนในแง่ประสบการณ์การใช้ทางอินเตอร์เน็ตของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ต่างๆของเรา เราจะเก็บรหัสเฉพาะของท่านไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ครั้งหน้าที่ท่านกลับมายังเว็บไซต์นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เซิร์ฟเวอร์เราจะใช้คุกกี้เพื่อจะที่จะรู้และจดจำท่านได้ เรายังสามารถใช้ข้อมูลที่ท่านเคยให้กับเราเมื่อครั้งลงทะเบียน ร่วมกับกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตของท่าน เพื่อให้โฆษณาหรือข้อเสนอที่อยู่ในความสนใจแก่ท่าน

ท่านสามารถเลือกรับหรือบอกปัดคุกกี้ได้ บราวเซอร์(โปรแกรมแสดงผลเว็บไซต์) ส่วนใหญ่ทำการรับคุกกี้ต่าง ๆ อัตโนมัติอยู่แล้ว เพื่อที่จะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงการปฏิเสธคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน กดที่ลิงค์เหล่านี้

เว็บบีคอนส์ (Web Beacons) เว็บบีคอน คือกลุ่มรหัสเล็ก ๆ ที่ฝังตัวอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หรือในอีเมล์ เราอาจใช้เว็บบีคอนเพื่อส่งหรือสื่อสารกับคุกกี้เพื่อนับจำนวนผู้เข้าชมที่ได้เข้ามาในหน้าเว็บไซต์หนึ่ง หรือเพื่อเข้าใจรูปแบบการใช้งานต่างๆ เรายังใส่เว็บบีคอนไว้ในอีเมล์เพื่อเรียนรู้ว่าข้อความต่าง ๆ ของเรา ถูกเปิด ถูกตอบสนอง หรือถูกส่งต่ออย่างไร

ท่านสามารถทำให้ความสามารถต่าง ๆ ของเว็บบีคอนที่ใช้จะจับเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ไร้ผล โดยการบอกปัดคุกกี้ ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

เทคโนโลยีอื่น ๆ ตัวอย่างของเทคโนโลยีอื่น ๆที่เราอาจใช้เพื่อให้บริการที่ดีกว่าเดิมมีดังนี้
 • ค่าตัวแปรเซสชั่นบนเว็บไซต์ (Web Session Variables) ข้อมูลซึ่งจะถูกส่งต่อจากยูอาร์แอล(URL) เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง
 • ส่วนเพิ่มเติมหรือติดตั้งบนบราวเซอร์ (Browser plug-ins/add-ons) ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อทำให้คุณสมบัติทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์เราใช้การได้ ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ติดตั้งส่วนประกอบเหล่านี้


การโฆษณาของหน่วยงานองค์กรที่สาม เราอาจอนุญาตให้หน่วยงานองค์กรที่สามอื่น ๆ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของเราและเครือข่ายทางการโฆษณาของเรา ทำการโฆษณาบนเว็บไซต์เรา บริษัทเหล่านี้บางบริษัทอาจใส่คุกกี้หนึ่งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้จดจำคอมพิวเตอร์ของท่านในแต่ละครั้งที่พวกเขาส่งการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถเข้าใจว่าที่ไหนที่ท่านหรือผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของท่านอยู่นั้นเห็นการโฆษณาของพวกเขา และส่งโฆษณาที่พวกเขาเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของท่านไปยังท่าน เราไม่ได้ควบคุมการใช้งานคุกกี้ของบริษัทเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้บางบริษัท เป็นสมาชิกของ เครือข่ายการโฆษณาที่สร้างสรรค์ หรือNetwork Advertising Initiative (NAI) ซึ่งให้สถานที่กลางที่จะทำการเลือกไม่เอาคุกกี้ของพวกเขาได้
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือข่ายการโฆษณาที่สร้างสรรค์ที่
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

เราใช้ คุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่นอย่างไร เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เลยไว้บนคุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของท่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ “เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร”
คุกกี้ เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีอื่น ๆ (Cookies, Web Beacons and other Technologies)

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

การเปิดเผยข้อมูลความสำเร็จของธุรกิจเราขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของท่าน และเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับนักการตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากพีแอนด์จี เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้นและภายในบริษัทพีแอนด์จี

โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับนักการตลาดอื่นนอกเหนือจากพีแอนด์จี จนกว่าเราจะได้ขอและได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเสียก่อน

ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เราไว้วางใจผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อให้การบริการที่หลากหลายในนามของเรา ในการกระทำดังกล่าว เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับพวกเขา โปรดสังเกตว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เฉพาะแค่ในส่วนที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ และเรากำหนดให้พวกเขาคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

ยกตัวอย่างเช่น เราอาจไว้วางใจ ผู้ให้บริการ เพื่อ :
 • ตอบสนองความต้องการด้านสินค้าและบริการของท่าน และตอบคำถามต่าง ๆ ของท่าน
 • ให้บริการด้านเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนส่งอีเมล์และข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ส่งตัวอย่างสินค้าทางไปรษณีย์ ติดต่อผู้ชนะการประกวดต่าง ๆ จัดการชำระเงิน และ ทำหน้าที่อื่น ๆ ในนามของเรา
 • วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งบางครั้งข้อมูลอาจถูกรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อส่งการติดต่อสื่อสารตามเป้าหมายถึงท่าน
 • ทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ และ เว็บไซต์ ของเรา


นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรายังไว้วางใจผู้ให้บริการเพื่อที่จะ
 • เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่พีแอนด์จีได้รวบรวมไว้แล้วกับข้อมูลส่วนบุคคลที่พันธมิตรทางธุรกิจเราได้รวมรวมไว้ ทั้งนี้เพื่อเราจะได้ให้การสื่อสารร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขายได้อย่างเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้ พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราเปิดเผยกับผู้ให้บริการได้โดยตรง และเพียงแค่ผู้ให้บริการรายนี้เท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ชุดข้อมูลที่ทำการเชื่อมโยงแล้วนี้เพื่อร่วมสื่อสารกับท่านในส่วนที่เราหวังว่าท่านจะมีความสนใจ หากท่านไม่ประสงค์รับข้อมูลการสื่อสารร่วมกันเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกไม่ร่วมรับการสื่อสารได้เสมอ โดยทำตามคำแนะนำให้ไว้ในการสื่อสารเหล่านั้น หรือผ่านทางนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้แล้วด้านบน
 • ดำเนินการกับบริการอื่น ๆ ที่เราร้องขอ


เราให้ข้อมูลแก่บริษัทเหล่านี้เท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการดังกล่าวในนามของเรา เรากำหนดให้บริษัทเหล่านี้ปกป้องข้อมูลนี้และไม่นำไปใช้ในจุดประสงค์อื่น

สถานะการณ์อื่น เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูล:
 • ในกรณีที่ตราสินค้าภายใต้บริษัทพีแอนด์จีถูกขายแก่บริษัทอื่น
 • เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของ พีแอนด์จี ( รวมทั้งการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • และเมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมายและ/หรือจากหน่วยงานของรัฐ


ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลและข้อมูลแยกส่วน เราอาจเปิดเผยข้อมูลแยกส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเพื่อ ทำการวิเคราะห์ทั่วไปของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้เข้าชม เว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูล

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ข้อมูลเนื้อหาสาระของผู้ใช้บางเว็บไซต์ของพีแอนด์จีให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการส่งเนื้อหาสาระส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับ การแข่งขัน เว็บไซต์บันทึกข้อมูลส่วนตัว (blogs) วีดีโอ หรือ บทบาทอื่นๆ
โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และท่านควรระวังเมื่อตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ ในการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ พีแอนด์จีไม่สามารถป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ละเมิดต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ หรือ กฎหมาย หรือ สิทธิและความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลจากการโพสต์ข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลเนื้อหาสาระของผู้ใช้

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลเรามีพันธะที่จะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย เรามีกระบวนการทางเทคนิค ทางการจัดการ และ ทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือ การทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรเหล่านั้นของเราที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงช่วงระยะเวลาที่เห็นควรว่าจำเป็นเท่านั้น

เมื่อเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เรากำหนดให้บริษัทเหล่านั้นปกป้องข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น

เมื่อเราเก็บข้อมูล หรือส่งข้อมูลที่ต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เราใช้วิธีที่ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลนั้น

การคุ้มครองข้อมูล

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

การถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูก ถ่ายโอน เก็บรักษา หรือ นำไปดำเนินการในประเทศหนึ่งใด ที่ไม่ใช่ประเทศที่ข้อมูลเหล่านั้นได้มา ซึ่งอันนี้หมายรวมถึงสหรัฐอเมริกา เมื่อเราทำการดังกล่าว เราจะถ่ายโอนข้อมูลโดยปฏิบัติตามกฎหมาย การปกป้องข้อมูลที่หาประโยชน์ได้

เราดำเนินการหลายรูปแบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่สนใจว่าประเทศใดที่ข้อมูลถูกถ่ายโอนหรือเก็บไว้ เรามีกระบวนการและการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจด้านนี้

เรายึดมั่นใน คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบุคคลด้านข้อมูลของอียู (EU Data Privacy Directive) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศต่างๆ ตลอดจน โปรแกรมเซฟฮาเบอร์ของกรมการค้าของสหรัฐ (U.S. Department of Commerce Safe Harbor Program)

การถ่ายโอนข้อมูล

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

การคุ้มครองทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็กเราเชื่อว่ามันจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการป้องกันแก่เด็กที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต เราส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองให้ใช้เวลาในการท่องอินเตอร์เน็ตกับบุตรหลาน เพื่อมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตของพวกเขา

เราไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีบนอินเตอร์เน็ต ยกเว้นบนบางเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ

เมื่อเราทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก เราปฏิบัติตามกฎหมาย การปกป้องข้อมูลเยาวชนที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้

เว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีนั้น อยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครอง ซึ่งตรงกับความต้องการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเด็กบนเว็บไซต์ (U.S. Children’s Online Privacy Protection Act) กดที่นี่ เพื่ออ่านนโยบายคุ้มครองดังกล่าว

กดที่นี่ เพื่อที่จะค้นพบวิธีที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลที่เด็กของท่านได้ให้แก่พีแอนด์จี และเพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ตรงตามปัจจุบัน หรือแจ้งต่อเราไม่ให้ติดต่อกับบุตรหลานของท่านอีก

การคุ้มครองทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็ก

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ติดต่อเราถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อพีแอนด์จีโดยตรง กดที่นี่ เพื่อเลือกประเทศของท่าน และเชื่อมต่อไปยังที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล์ ที่ถูกต้องด้านล่าง โปรดอย่ากังวลใจในการที่จะใช้ภาษาโดยกำเนิดของท่าน เพื่อส่งข้อความหรือความคิดเห็นต่าง ๆ

นอกจากวิธีที่กล่าวไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่นี้
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

เรามีพันธะที่จะทำงานกับท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ปัญหาที่เป็นธรรม ต่อคำติบ่นหรือข้อกังวล หรือเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล เรายินดีร่วมมือกับ
ผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลของรัฐ เมื่อพวกเขาเชื่อว่าปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้เกิดขึ้น

เรามีส่วนร่วมใน U.S. Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business Program.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และขั้นตอนการแก้ปัญหาข้อถกเถียง มีอยู่ที่ www.bbb.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือครอบครัว ทางอินเตอร์เน็ต โปรดเยี่ยมชม เคล็ดลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml
ติดต่อเรา

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวันที่มีผลบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบันเมื่อนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกปรับปรุง หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ เราจะทำการแจ้งให้ทราบโดยส่ง อีเมล์ ตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้กับเราไว้ครั้งล่าสุด หรือประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : ตุลาคม 2008

การปรับปรุงในปี 2008
นโยบายฉบับนี้แถลงว่า ข้อมูลนี้อาจถูกใช้ภายใต้ตราสินค้าของเรา เพื่อ (1) ปรับปรุงด้านการโฆษณาและข้อเสนอของเราต่อท่านให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และ (2) แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆที่เสนอโดยพีแอนด์จี นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ยังแจ้งให้ท่านทราบว่า ตราสินค้าภายใต้พีแอนด์จีได้วางใจให้ผู้ให้บริการรายอื่นสื่อสารกับท่าน และร่วมกันสนับสนุนสินค้าและบริการกับหนึ่งในพันธมิตรของเรา เราได้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับองค์กรของเราหลายประการ ทั้งนี้เพื่อทำให้นโยบายของเราอ่านและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

การปรับปรุงในปี 2005
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระที่สำคัญ การปรังปรุงครั้งนี้ก็เพื่อ : ทำให้เนื้อหาสาระชัดเจนและทำให้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น: ลบแหล่งอ้างอิงโฆษณาของพันธมิตรออก ; เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับคุกกี้ รวมทั้งระบุส่วนเพิ่มเติมของนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเด็กในเว็บไซต์ต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา

การปรับปรุงในปี 2002
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระที่สำคัญในนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปรังปรุงนี้ก็เพื่อ : ทำให้ชัดเจนว่า บริษัทหนึ่งใดที่ซื้อตราสินค้าของพีแอนด์จี อาจได้รับข้อมูลลูกค้าซึ่งสมัครเป็นสมาชิกของตราสินค้านั้น เพิ่มตัวอย่างประเภทของหน่วยงานของบุคคลที่สามที่พีแอนด์จีแบ่งปันข้อมูลเมื่อได้รับคำยินยอมจากลูกค้า ; เปลี่ยนชื่อของพันธมิตรด้านการโฆษณา และเพื่อทำให้ชัดเจนในสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศ และให้ข้อมูลชื่อที่ตั้งของสำนักงาน

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

ข้อมูลเฉพาะของประเทศBELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

กลับสู่ด้านบนสุด

กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Privacy BBB Accredited Business
กลับไปที่เมนูแนะแนวทางการใช้งาน