Klicka här för innehåll i integritetsplicy Klicka här för innehållsförteckningen Klicka här för tillval av landspecifika uppgifter Klicka här för tillval via sidfot
P&G

P&G integritetspolicy

Text SizeStäll in Liten text (12punkter)Ställ in Medium text (14 punkter)Ställ in Stor text (16 punkter)
Bob McDonald

Bob McDonald
Styrelseordförande,
Direktör och VD
Tack för att du besöker Procter & Gamble (P&G).

Tre miljarder gånger om dagen berörs människors liv runt om i världen av varumärken från P&G. Vår företagstradition är grundad på principer om personlig integritet, respekt för individen och att göra det rätta i det långa loppet.

Förtroende är en av hörnstenarna i vår verksamhet. P&G är måna om att bibehålla ditt förtroende genom att skydda de personuppgifter vi samlar in om dig.
Denna globala integritetspolicy (integritetspolicyn) beskriver de uppgifter som P&G (The Procter & Gamble Company samt dess dotterbolag och filialer) samlar in om dig, hur vi använder och skyddar dessa uppgifter samt de valmöjligheter du har avseende hur vi använder uppgifterna.
Tillbaka till tillvalsmenyn.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Uppgifter som innefattas av denna policy
Uppgifter vi samlar in
Hur vi använder dessa uppgifter
Dina valmöjligheter och tillgång till dina uppgifter
Cookies, pixeltaggar och annan teknik
Informationsdelning
Innehåll skapat av användare
Informationssäkerhet
Informationsöverföring
Barns personliga integritet på Internet
Kontakta oss
Ändringar i denna integritetspolicy


Tillbaka till tillvalsmenyn.

Sekretess för acrediterade företag enligt det amerikanska programmet Better Business Bureaus (BBB).

We self-certify
compliance with
:

Logotyp för Europeiska unionens direktiv Safe Harbor
Vårt integritetsarbete sker i enlighet med:
 • Europeiska unionens direktiv om behandling av personuppgifter och amerikanska handelsdepartementets program "Safe Harbor" Principer för meddelande, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning.
 • Rutiner för god uppgiftshantering som fastställts av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
 • Ramverk för integritetsfrågor från APEC (The Asia-Pacific Economic Cooperation).
 • Tillämpliga nationella, delstatliga och lokala dataskyddslagar.
 • Vissa länders nationella lagstiftning kräver att landsspecifika uppgifter anges i integritetspolicyn. Klicka nedan för att läsa dessa uppgifter för respektive land.
Belgien Kanada Frankrike Grekland Korea Italien Mexico
Nederländerna Portugal Spanien
Tillbaka till tillvalsmenyn.

Uppgifter som innefattas av denna policyDenna integritetspolicy gäller uppgifter, inklusive personuppgifter, som samlas in om dig av P&G.

Personuppgifter är uppgifter eller en kombination av uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig.

Vissa P&G-program kan innehålla länkar till webbplatser som ej tillhör P&G. Vi ansvarar ej för eventuell integritetspolicy för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.
Uppgifter som innefattas av denna policy

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Uppgifter vi samlar inVi kan samla in uppgifter om dig från en rad olika källor, inklusive uppgifter vi får från dig direkt, uppgifter vi samlar in då du besöker våra webbplatser, utnyttjar våra tjänster eller tittar på våra webbannonser samt uppgifter vi samlar in om dig från andra källor (där så medges i lagstiftningen).

Uppgifter vi får direkt från dig
Vi samlar in uppgifter direkt från dig då du väljer att delta i våra program och erbjudanden eller då du på annat sätt lämnar uppgifter direkt till oss. Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan tänkas inhämta direkt från dig:
 • Namn, e-postadress, postadress.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Telefonnummer eller mobiltelefonnummer.
 • Ålder.
 • Födelsedatum.
 • Annan information om dig och din familj så som kön eller produkter ni föredrar och/eller hur produkter används.
 • Biometriska data som samlats in vid konsumentundersökningar och studier (så som ansiktsuttryck, hjärtfrekvens och hudens utseende).
 • Demografisk information.
 • Betalningsinformation (till exempel ett kreditkort).
 • Preferenser för framtida kommunikation.
 • Kontaktuppgifter till vänner du vill att vi ska kontakta. Då du tillhandahåller kontaktuppgifter till vänner använder vi dem endast i syfte att skicka det meddelande du har efterfrågat.


Uppgifter vi samlar in då du besöker vår webbplats, utnyttjar våra tjänster eller tittar på våra webbannonser
Vi använder s.k. ”cookies” och annan teknik för att samla in uppgifter om dig då du besöker vår webbplats, utnyttjar våra tjänster eller tittar på våra webbannonser Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan tänkas inhämta med hjälp av dessa tekniker:
 • Vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.
 • Webbsidor du tittar på.
 • Länkar du klickar på.
 • Din ip-adress.
 • Webbplatser du besökt innan du kom till vår webbplats.
 • E-post från P&G som du läser och/eller vidarebefordrar.
 • Erbjudanden från P&G och länkar du klickar på i e-postmeddelanden.


Uppgifter vi samlar in från andra källor
Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive kommersiellt tillgängliga sådana, så som datainsamlare och offentliga databaser. Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan tänkas inhämta från andra källor:
 • Namn, postadress.
 • Ålder.
 • Inkomstnivå.
 • Civilstatus och antal barn.
 • Dina intressen så som husdjur och fritidsintressen.
 • Konsument- och marknadsundersökningsuppgifter.
 • Köpbeteende.
 • Offentligt tillgängliga data eller aktiviteter, så som bloggar, videoklipp, meddelanden publicerade på Internet, av användare skapat innehåll samt köpbeteende i butiker.


Alla uppgifter vi samlar in om dig kan kombineras för att hjälpa oss att skräddarsy vår kommunikation till dig och utveckla kvalitetsprodukter och tjänster i världsklass.

Uppgifter vi samlar in

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Hur vi använder dessa uppgifterFör att tillhandahålla erbjudanden, produkter och tjänster. Vi använder uppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla de produkter och tjänster du efterfrågar, informera om andra produkter och tjänster som P&G erbjuder samt för att hantera vår webbplats och våra tjänster.

Nedan följer exempel på sätt, på vilka vi kan tänkas använda uppgifterna vi samlar in om dig:
 • Skicka prover, premier, produkter och information.
 • Utveckla nya produkter och tjänster.
 • Anmäla dig till de tävlingar, program och erbjudanden du har efterfrågat.
 • Tillhandahålla de tjänster som vi erbjuder dig.
 • Skapa och hantera ditt användarkonto.
 • Hantera betalningar för köp eller andra tjänster.
 • Skydda mot eller identifiera eventuella transaktionsbedrägerier.
 • Erbjuda dig anpassade, ej efterfrågade erbjudanden och information om P&G:s produkter och tjänster, där lagstiftningen så medger.
 • Utveckla och tillhandahålla annonsering skräddarsydd efter dina intressen.
 • Analysera användandet av våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • Förstå hur du kom till vår webbplats.
 • Avgöra hur effektiv vår annonsering är.
 • Genomdriva våra allmänna villkor och i övrigt driva vår verksamhet.


Hur vi använder dessa uppgifter

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Dina valmöjligheter och tillgång till dina uppgifter


Valmöjligheter
Vi ger dig möjlighet att välja på vilket sätt vi kommunicerar med dig.

Digital/elektronisk kommunikation (till exempel e-post, mobiltelefon).
Vi kommer bara att skicka dig reklam via mobiltelefon eller e-post om du särskilt önskar detta. (Du väljer att delta).
Du kan avbryta utskicken av reklam via mobiltelefon eller e-post från ett specifikt P&G-märke eller -grupp genom att följa instruktionerna som medföljer varje sådant meddelande från respektive märke eller grupp.

Brevutskick
Där lagstiftningen så medger kan vi komma att per post skicka dig ej efterfrågade erbjudanden och information om produkter som vi tror du kan vara intresserad av.

Du kan alltid avbryta reklamutskicken per brev från ett specifikt P&G-märke eller -grupp. Reklamutskicken kan innehålla instruktioner för hur du tackar nej till fler utskick och du kan avbryta utskicken från ett specifikt P&G-märke eller -grupp (så som Every Day Solutions, Envie de Plus, Zin in Meer) genom att följa dessa instruktioner.

Du kan även avbryta utskicken av e-postreklam eller brevutskick från ett specifikt P&G-märke eller -grupp via denna integritetspolicy. Klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du skickar en sådan begäran.

OBSERVERA: Om du väljer att inte längre motta reklamutskick från oss kommer vi att tillmötesgå din begäran. Vi kan behöva behålla uppgifterna vi har samlat in om dig av analytiska, arkiveringsmässiga eller andra skäl, i den utsträckning lagstiftningen medger.

Tillgång
Vi vidtar åtgärder för att hålla dina personuppgifter aktuella. Du kan se, korrigera och uppdatera de personliga kontaktuppgifter du lämnar till P&G. Vissa P&G-program ger dig möjlighet att se eller uppdatera dina personuppgifter via Internet. Kontrollera där du är registrerad om du kan se eller uppdatera dina uppgifter där.

Om tillgång till och uppdatering av dina uppgifter inte är tillgängligt där du är registrerad, klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du får tillgång till och uppdaterar de kontaktuppgifter du har lämnat till P&G. P&G tar inte ut någon avgift för denna tjänst och svarar inom en lämplig tidsram på rimliga förfrågningar.
Dina valmöjligheter och tillgång till dina uppgifter

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Cookies, pixeltaggar och annan teknikCookies. En ”cookie” är en liten fil som läggs in i din dator då du besöker en webbplats. Denna fil kan läsas av den webbplats som utfärdade den. Vi använder cookies för att övervaka hur våra webbplatser används och hjälpa dig göra din internetupplevelse mer personlig. Om du till exempel registrerar dig på en av våra webbplatser kan vi lagra en unik kod i en cookie på din dator. Nästa gång du återvänder till webbplatsen från samma dator använder våra servrar cookie-filen för att känna igen dig. Vi kan då använda uppgifterna du angav när du registrerade dig i kombination med dina aktiviteter på vår webbplats för att ge dig intressanta erbjudanden och reklamannonser.

Du kan acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Klicka på följande länkar för att lära dig mer om cookies, inklusive hur du blockerar cookies på din dator:

Pixeltaggar. En pixeltagg är små bitar av kod som bäddas in i webbsidor eller e-postmeddelanden. Vi använder pixeltaggar för att skicka eller kommunicera med cookies, för att räkna antalet besökare på vår webbplats och för att förstå användningsmönster. Vi kan även infoga pixeltaggar i e-postmeddelanden för att få veta om meddelandet har öppnats, vidarebefordrats eller om någon annan åtgärd vidtogs.

Du kan avaktivera pixeltaggars förmåga att inhämta information på detta sätt genom att blockera cookies enligt beskrivningen ovan.

Annan teknik. Nedan följer exempel på andra tekniker vi kan använda för att erbjuda dig bättre service:
 • Webbsessionsvariabler. Information som överförs från en webb-url till en annan medan du surfar.
 • Insticksprogram/tillägg till webbläsare. Extra webbkomponenter som kan behöva installeras för att möjliggöra vissa webbfunktioner på våra webbplatser. Du har alltid möjlighet att avböja installation av dessa komponenter.


Annonsering från tredje part Vi kan eventuellt tillåta att tredje part, inklusive affärspartner och annonsnätverk, annonserar på våra webbplatser. Vissa av dessa företag placerar eventuellt en cookie på din dator för att känna igen dig varje gång de skickar en internetannons. Detta gör det möjligt för dem att förstå var du, eller andra som använder din dator, såg deras annons samt leverera annonser som de tror att du kan vara intresserad av. Vi har ingen kontroll över dessa företags användning av cookies. Vissa av dessa företag är medlemmar i NAI (Network Advertising Initiative) som erbjuder en gemensam webbplats där man kan välja att avstå från deras cookies. Besök NAI:s webbplats på följande adress: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Hur vi använder cookies, pixeltaggar och annan teknik. Vi använder dessa tekniker för att ge dig en rikare och mer personlig upplevelse som konsument. Vi lagrar inte några personuppgifter om dig i cookies, pixeltaggar eller annan teknik på din dator. För fler detaljer se avsnittet ”Hur vi använder dessa uppgifter”.
Cookies, pixeltaggar och annan teknik

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

InformationsdelningVår verksamhets framgång är beroende av ditt förtroende och vi säljer därför inte dina personuppgifter till marknadsförare utanför P&G. Vi delar dina personuppgifter endast på det sätt som beskrivs nedan och endast inom P&G, där lagstiftningen så medger.

I allmänhet delar vi inte med oss av personuppgifter till marknadsförare utanför P&G, såvida vi inte klart och tydligt har begärt och fått ditt uttryckliga medgivande.

Utomstående tjänsteleverantörer. Vi förlitar oss på utomstående tjänsteleverantörer som utför en rad olika tjänster på vårt uppdrag. I och med detta kan vi behöva dela dina personuppgifter med dessa leverantörer. Observera att vi endast förser våra tjänsteleverantörer med de personuppgifter de behöver för att utföra sina respektive uppdrag samt att vi kräver att de skyddar dessa uppgifter och ej använder dem i något annat syfte.

Vi kan till exempel förlita oss på en tjänsteleverantör vad gäller att:
 • Tillgodose dina produkt- och tjänsteförfrågningar samt besvara dina frågor.
 • Lagra våra webbplatser och leverera våra mobiltelefon- och e-postmeddelanden.
 • Skicka ut produktprover, kontakta tävlingsvinnare, hantera betalningar samt utföra andra åtgärder på vårt uppdrag.
 • Analysera data, eventuellt i kombination med andra källor, för att skicka ut mer riktad kommunikation till dig.
 • Bedriva forskning och analysera data för att förbättra våra produkter, tjänster och webbplatser.


Dessutom kan vi även, där lagstiftningen så medger, förlita oss på en tjänsteleverantör vad gäller att:
 • Kombinera de personuppgifter P&G har samlat in om dig med personuppgifter som våra affärspartner har samlat in, för att gemensamt kunna skicka dig skräddarsydda reklamutskick. I dessa fall kommer våra affärspartner inte att ha direktåtkomst till några av de uppgifter om dig som vi delar med tjänsteleverantören och endast tjänsteleverantören får använda kombinationen av uppgifter för att skicka dig de gemensamma utskick som vi hoppas att du ska vara intresserad av. Om du föredrar att inte motta sådana gemensamma utskick kan du alltid avstå genom att följa de instruktioner som medföljer sådana eventuella utskick eller genom denna integritetspolicy, på det sätt som anges ovan.
 • Utföra andra tjänster som vi efterfrågar.


Vi förser dessa företag med de personuppgifter de behöver för att utföra dessa tjänster på vårt uppdrag. Vi kräver att dessa företag skyddar personuppgifterna och ej använder dem i något annat syfte.

Andra situationer. Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter under följande omständigheter:
 • Om ett av P&G:s varumärken säljs till ett annat företag.
 • För att skydda och försvara P&G:s rättigheter och egendom (inklusive genomdrivandet av våra allmänna villkor), där lagstiftningen så medger.
 • Då lagen och/eller offentliga myndigheter kräver det.


Automatiskt insamlade och icke-personliga uppgifter. Vi kan, i syfte att utföra allmänna affärsanalyser, komma att dela insamlade uppgifter som ej kan identifiera dig personligen. Vi kan till exempel komma att avslöja antalet användare på P&G:s webbplatser eller tjänster.

Informationsdelning

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Innehåll skapat av användareVissa av P&G:s webbplatser låter användare bidra med eget innehåll till tävlingar, bloggar, videoklipp och andra funktioner. Notera att alla uppgifter du lämnar blir offentligt tillgänglig information och du bör därför noga överväga vilka personliga, ekonomiska eller andra uppgifter du väljer att avslöja i ett sådant bidrag. P&G kan inte förhindra att sådan information kan komma att användas på ett sätt som kan bryta mot denna integritetspolicy, lagstiftning samt kränka din integritet eller ditt privatliv. P&G är ej ansvarigt för resultatet av eventuella sådana bidrag.
Innehåll skapat av användare

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

InformationssäkerhetVi är måna om att alla personuppgifter förvaras säkert. Vi utnyttjar alla tillämpliga tekniska, administrativa och fysiska rutiner för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk och otillbörliga ändringar.

Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de personer i verksamheten som har behov av dem. Vi sparar bara personuppgifter under den tid vi rimligen kan behöva dem.

När vi tillhandahåller dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer kräver vi att dessa företag skyddar uppgifterna och inte använder dem i något annat syfte.

När vi samlar in eller överför känsliga uppgifter, så som kreditkortsnummer, använder vi oss av metoder av industristandard för att skydda dessa uppgifter.

Informationssäkerhet

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

InformationsöverföringDina personuppgifter kan överföras till, lagras och bearbetas i ett annat land än där uppgifterna lämnades. Detta inbegriper även USA. Då vi gör detta överför vi uppgifterna i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar.

Vi vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter, oavsett vilket land de lagras i eller överförs till. Vi har rutiner och kontroller avsedda att säkerställa denna hantering.

Vi följer så väl EU:s direktiv om behandling av personuppgifter och nationella dataskyddslagar som amerikanska handelsdepartementets program ”Safe Harbor”.

Informationsöverföring

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Barns personliga integritet på InternetVi anser att det är viktigt att barn ges extra skydd på Internet. Vi uppmuntrar föräldrar och målsmän att tillbringa tid på Internet med sina barn, för att delta i och övervaka deras Internetanvändning.

Då vi samlar in personlig information om barn gör vi detta i enlighet med alla tillämpliga nationella dataskyddslagar för barn.

Vi har inte för avsikt att samla in personuppgifter från barn under 13 års ålder, förutom på vissa webbplatser som särskilt riktar sig till barn.

Amerikanska webbplatser som samlar in uppgifter från barn under 13 års ålder täcks av en integritetspolicy som uppfyller kraven i den amerikanska lagen om skydd av barns integritet på Internet, s.k. COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Klicka här för att läsa denna integritetspolicy.

Klicka här för att reda på hur du kan begära en kopia på uppgifter som ditt barn har lämnat till P&G, uppdatera dessa uppgifter eller begära att vi inte längre meddelar oss med ditt barn.

Barns personliga integritet på Internet

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Kontakta ossOm du har frågor eller är orolig över något som rör din integritet kan du kontakta P&G direkt. Klicka här för att välja land och hitta länkar till korrekt adress eller e-postadress, eller använd postadressen nedan. Du kan naturligtvis skriva på ditt eget språk då du skickar frågor eller kommentarer.

Annars kan du alltid kontakta oss på denna adress:
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

Vi är måna om att arbeta tillsammans med dig för att nå en lösning på eventuella klagomål eller oro angående integritet. Vi samarbetar med nationella dataskyddsmyndigheter om dessa anser att ett integritetsproblem har uppstått.

Vi deltar även i rådet för amerikanska Better Business Bureaus (BBB) program för ackrediterade företag. Ytterligare information om detta program för bättre affärspraxis och dess tvisteförfarande finns på www.bbb.org.

Klagomål från EU-medborgare.

I överensstämmelse med Safe Harbor Principerna, så åtar sig P&G att lösa klagomål angående  din integritet och lagring av personlig information. EU medborgare med frågor eller synpunkter angående denna policy bör först kontakta P&G.

P&G har vidare åtagit sig att enligt Safe Harbor principerna hänvisa olösta tvister till en oberoende part, BBB EU Safe Harbor, som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får bekräftelse i god tid av ditt klagomål, eller om ditt klagomål inte är rätt adresserat P&G, så kan du kontakta

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor  
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Phone:  703-276-0100
Web:  www.us.bbb.org
Email:  eusafeharbor@council.bbb.org

För mer information om hur du kan skydda din dator, dina personuppgifter och din familj på Internet hänvisar vi till våra tips för personlig integritet på http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml.
Kontakta oss

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Ändringar i denna integritetspolicyVi kommer att göra ändringar i denna integritetspolicy och då den uppdateras uppdateras även dess datum för verkställighet. Om vi gör omfattande ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig om detta via e-post till den e-postadress du senast uppgav eller genom att anslå ett meddelande om ändringarna på denna webbplats.

Senast uppdaterad: augusti 2008

Uppdatering 2008
Integritetspolicyn anger nu att uppgifter kan användas av våra märken för att (1) bättre skräddarsy våra annonser och erbjudanden och (2) berätta för dig om produkter och tjänster som P&G erbjuder. Den uppdaterade integritetspolicyn anger även att P&G:s märken kan anlita en tjänsteleverantör för att göra utskick som marknadsför en produkt eller tjänst gemensamt med en eller flera av våra affärspartner. Vi har även ändrat på dokumentets utformning för att göra policyn enklare att läsa och förstå.

Uppdatering 2005
Inga omfattande förändringar gjordes av integritetspolicyn. Denna uppdatering avsåg att: klargöra och förenkla innehållet för att öka läsbarheten, avlägsna hänvisningar till specifika annonspartner, lägga till information om hur cookies hanteras samt att indikera tillägget om en särskild integritetspolicy för barn på visa amerikanska webbplatser.

Uppdatering 2002
Inga omfattande förändringar gjordes av integritetspolicyn. Denna uppdatering avsåg att: klargöra att ett företag som köper ett P&G-märke kan komma att erhålla uppgifter om konsumenter som anmält sig till detta märke, lägga till exempel på de typer av utomstående parter som P&G kan komma att dela uppgifter med efter kundens medgivande, ändra namnet på annonspartnern, klargöra att barns integritet hanteras i enlighet med lokal lagstiftning samt att tillhandahålla fysiska postadresser till våra företagskontor.

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Landsspecifik informationBELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

Till början av sidan

Tillbaka till tillvalsmenyn.

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Sekretess för acrediterade företag enligt det amerikanska programmet Better Business Bureaus (BBB).
Tillbaka till tillvalsmenyn.