P&G meddelande om Integritetspolicy

Omfattning

P&G:s Globala Integritetspolicy för konsumenter gäller för konsumentinformation, inklusive personuppgifter, som samlas in och används av Procter & Gamble och dess närstående bolag och dotterbolag ("P&G").

För att läsa P&G:s fullständiga Globala Integritetspolicy för konsumenter klicka här.

Information som P&G samlar in

 • P&G samlar in information om dig från en mängd olika källor, bland annat:
 • Information vi samlar in direkt från dig.
 • Information som vi samlar in om dig när du ringer till oss, besöker våra webbplatser, använder våra mobila applikationer och tjänster, eller tittar på våra online-annonser.
 • Information som vi samlar in om dig från andra källor, till exempel kommersiellt tillgängliga källor.
 • All information P&G samlar in om dig kan kombineras för att förbättra vår kommunikation med dig, och för att utveckla världsledande produkter och tjänster.

Användning/Informationsdelning

 • P&G använder informationen som vi samlar in för P&G:s affärsändamål, till exempel:
 • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar.
 • För att berätta om P&G-produkter och -tjänster och sådana som erbjuds av våra noga utvalda samarbetspartners.
 • För att hantera våra webbplatser och tjänster.
 • Vi säljer inte din personliga information till marknadsföringsbolag utanför P&G.
 • Vi kan dela din information:
 • Med våra noga utvalda samarbetspartners för gemensam marknadsföring eller andra gemensamma program, men bara om vi har fått ditt medgivande.
 • Med våra tredjepartsleverantörer som utför P&G-verksamhet för vår räkning.
 • Med våra tredjepartsleverantörer som arbetar på uppdrag av P&G och våra samarbetspartners för att skicka dig gemensam kommunikation som vi hoppas är intressant för dig.
 • Som en del av en försäljning av ett P&G-varumärke till ett annat företag.
 • För att skydda och försvara P&G (inklusive verkställande av våra allmänna villkor).
 • När det krävs enligt lag och/eller av statliga myndigheter.
 • Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till oss kan vi eventuellt inte tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, eller berätta om andra produkter och tjänster som erbjuds av P&G.

Dina val

 • Du kan avbryta marknadsförande e-post eller postmeddelanden från P&G genom att följa instruktionerna i dessa meddelanden, eller genom detta Intregitetsmeddelande.  Klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du säger upp prenumerationen.
 • Klicka här för att välja land och ta reda på hur du kommer åt och uppdaterar information som du lämnar till P&G.

Viktig information

 • P&G har åtagit sig att arbeta med konsumenter och dataskyddsmyndigheter för att lösa eventuella integritetsproblem.
 • P&G efterlever nationella dataskyddslagar.


Länkar till tredje parters webbplatser och sociala medier


 • P&G:s webbplatser kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. P&G kontrollerar inte dessa tredje parters webbplatser och vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.
 • P&G:s webbplatser kan också innehålla "plugins" (till exempel "Gilla"-knappen på Facebook) till tredje parters webbplatser, eller erbjuda inloggning (till exempel logga in med Facebook) via ett tredjepartskonto. Tredje parters plugin-program och inloggningsfunktioner, och deras laddning, drift och användning, styrs av integritetspolicyn och villkoren från den tredje part som tillhandahåller dem.

Hur du kontaktar oss

 • Klicka här(för landspecifika e-post- och/eller postadresser).
 • Klicka här för att se svar på vanliga frågor.