Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Pravidlá ochrany osobných údajov spotrebiteľa
02/26/2021

Usilovne pracujeme na budovaní a udržiavaní vzťahu dôvery s vami. Takže, pokiaľ ide o spracovanie vašich informácií, robíme to starostlivo a rozumne a spôsobom, ktorý je v súlade s dôverou. Tieto pravidlá vám umožňujú vedieť, ako to robíme, vrátane toho, aké informácie zbierame, ako ich používame a ochraňujeme a ako sa môžete rozhodnúť, čo s nimi robíme. Naším cieľom je pomôcť vám pochopiť, ako používame vaše informácie na zlepšenie nášho obsahu, produktov, reklám a služieb.


Tu je krátky úvod do našich postupov ochrany osobných údajov

čo zbierame

 • Informácie, ktoré nám poskytujete
 • Informácie, ktoré zbierame pri kontakte s nami, návšteve našich stránok, používaní našich mobilných aplikácií alebo služieb, pri používaní našich produktov alebo zariadení alebo keď si prečítate naše reklamy
 • Informácie, ktoré získavame od iných spoločností, ktoré získali váš súhlas s jeho zdieľaním alebo predajom, alebo sa uistili, že spoločnosť, od ktorej vaše informácie dostali ich môžu zdieľať, a následne s nami a / alebo inými spoločnosťami
 • Informácie, ktoré získame od iných spoločností, keď navštívite ich webové stránky

Všetky tieto informácie môžeme kombinovať, aby sme pomohli vytvoriť lepšie produkty, služby a skúsenosti spotrebiteľa.

ako používame vaše informácie

 • Keď zasielame produkty a služby, ktoré požadujete
 • Keď vám hovoríme o našich produktoch a službách a našich marketingových partnerov
 • Keď nám pomáhate spravovať naše stránky a služby

Ako a kedy zdieľame vaše informácie

 • Keď máme váš súhlas, s našimi starostlivo vybranými partnermi, aby sme vám mohli posielať ponuky, publicitu alebo reklamy o ich produktoch a službách, o ktorých veríme, že by vás mohli zaujímať
 • S inými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú riadiť naše podnikanie
 • Ako súčasť predaja značky alebo firmy P&G inej spoločnosti
 • Na pomoc chrániť naše práva alebo majetok, napr. pri predchádzaní podvodom alebo zabezpečenie informácií
 • Ak to vyžadujú zákony alebo vládne orgány

Vaše možnosti

Môžete nám povedať, ako môžeme používať vaše informácie kliknutím na nižšie uvedené odkazy:

Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) alebo v Spojenom kráľovstve, máte v súvislosti s osobnými údajmi určité práva vrátane povedomia o tom, akými osobnými informáciami o vás disponujeme, práva vykonať v osobných údajoch úpravy či aktualizácie, pokynu nechať tieto údaje vymazať či dostať prenosnú kópiu týchto informácií. Tieto práva neplatia vo všetkých situáciách. Po kliknutí na odkazy nižšie:

Ako zbierame vaše informácie

Informácie o vás získavame rôznymi spôsobmi z mnohých miest. Medzi tieto získavané informácie môžu patriť osobné informácie, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo či poštová adresa. V členských krajinách EHP, Spojenom kráľovstve či v štáte Kalifornia sa IP adresy, súbory cookie či identifikátory mobilných zariadení môžu považovať za osobné údaje.

Vezmite prosím na vedomie: Môžeme kombinovať všetky informácie, ktoré o vás zozbierame, aby sme vám poskytli lepšie produkty, služby a používateľské skúsenosti. 

vy nám ich poskytujete.  Dávate nám informácie, keď si zaregistrujete účet na našich webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách alebo keď nám zavoláte alebo nám pošlete e-mail.  Môžeme vás požiadať o údaje ako vaše meno, e-mail alebo domovská adresa, dátum narodenia, platobné informácie, vek, pohlavie, počet ľudí vo vašej rodine a spôsob, akým chcete, aby sme vám poslali informácie o našich produktoch a službách - napríklad na vašu domovskú adresu, e-mailovú adresu v textovej správe.   

zo stránok a e-mailov.  Môžeme použiť technológie, ktoré automaticky zbierajú informácie pri návšteve našich stránok, pri zobrazovaní našich reklám alebo pri používaní našich produktov alebo služieb.  Používame napríklad súbory cookie (malý súbor uložený v prehliadači vášho počítača), ktoré nám povedia, aký prehliadač a operačný systém používate, vašu IP adresu, webové stránky, ktoré navštevujete, odkazy, na ktoré kliknete, alebo či ste otvorili alebo neotvorili e-mail od nás.  

z mobilných aplikácií a zariadení pripojených na internet. Aby ste získali čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, môžeme použiť technológie, ktoré zbierajú informácie z telefónu pri používaní našich mobilných aplikácií alebo z „inteligentných“ zariadení vo vašom dome.  Súhlasíte s tým, keď si stiahnete aplikáciu alebo keď si inštalujete zariadenia v domácnosti s pripojením na internet.  Tieto informácie môžu zahŕňať identifikáciu inzercie mobilného telefónu alebo iného zariadenia, informácie o operačnom systéme vášho telefónu, spôsob používania aplikácie alebo zariadenia a vašu fyzickú polohu.  Na váš telefón alebo zariadenie dostanete upozornenie, ktoré vám dáva možnosť prijať alebo odmietnuť, aby sme vedeli, aká je vaša presná geografická poloha (presne kde stojíte alebo kde pristupujete na internet).  

z iných miest. Môžeme získať informácie, ktoré s nami zdieľajú alebo ktoré nám predajú iné spoločnosti.  Napríklad ste mohli dať súhlas inej spoločnosti, aby s nami zdieľala vaše osobné údaje, keď ste sa prihlásili na telekomunikačné služby alebo program vernostných bodov pre maloobchodníkov.   Môžeme tiež zbierať informácie z miest, o ktorých viete, že každý môže vidieť, napríklad z internetových príspevkov, blogových záznamov, videí alebo stránok sociálnych médií.  Taktiež môžeme získať informácie od iných spoločností, ktoré sa zaoberajú zbieraním alebo zhlukovaním informácií o vás, ktoré získali z verejne dostupných databáz alebo zo súhlasu, ktorý ste poskytli ich používaniu a následne nášmu využívaniu vašich informácií. Môže ísť o informácie o úrovni príjmu, veku, pohlaví, počte ľudí vo vašej rodine a produktoch, ktoré ste si kúpili na internete alebo z predajní vo vašom okolí.        


Ako používame vaše informácie

Vaše informácie používame na to, aby sme pomohli splniť náš cieľ, ktorým je dotýkať sa a zlepšovať životy ľudí ako ste vy a to každý deň po celom svete.  Vaše informácie používame na to, aby sme odpovedali na vaše otázky alebo žiadosti o informácie, aby sme vám poslali produkty alebo vzorky, o ktoré ste požiadali, aby sme vám pomohli spravovať vaše preferencie stránky alebo aplikácie P&G, aby ste sa mohli zúčastniť našich súťaží alebo lotérií alebo aby sme mohli spracovať platbu za produkty, ktoré od nás kupujete.  Môžeme tiež použiť vaše neosobné informácie (napr. údaje o nákupe, žiadosti o vzorky atď.) v spotrebiteľskom výskume alebo analytike (alebo osobné informácie, ak ste súhlasili s účasťou na takomto výskume), aby sme sa dozvedeli viac o tom, čo spotrebitelia chcú, aby sme mohli vytvárať nové produkty alebo zlepšiť tie, ktoré už máme. 

Ďalším spôsobom, ako používame vaše informácie je, aby sme sa uistili, že to, čo počujete od nás, je relevantné a užitočné pre vás ako jednotlivca.  Napríklad vám môžeme poslať informácie o produktoch Gillette®, ak ste prejavili záujem o naše produkty na holenie tým, že ste navštívili stránku Gillette.com.  Keď to urobíme, použijeme vaše informácie - ID cookie alebo ID zariadenia - na obmedzenie počtu zobrazení tej istej reklamy od spoločnosti Gillette.  Chceme, aby ste od nás počuli o produktoch, ktoré používate a milujete, bez toho, aby ste opakovane počuli tú istú správu.      

Môžeme tiež použiť súhrnné informácie od mnohých ľudí bez toho, aby sme identifikovali jednotlivcov na to, aby sme lepšie pochopili ako sa používajú naše webové stránky alebo aby sme skúmali spotrebiteľské návyky, a tým mohli vyrábať produkty a ponúknuť služby, ktoré spĺňajú potreby všetkých spotrebiteľov, ktorí majú niektoré veci spoločné.  Napríklad sa môžeme veľa dozvedieť o spotrebiteľoch, ktorí sú novými rodičmi a čítajú naše webové stránky o detských produktoch, aby sme mohli novým rodičom od všadiaľ lepšie ponúkať produkty a služby, ktoré chcú.  Použitie takýchto neosobných informácií týmto spôsobom pomáha chrániť vaše súkromie.  Z tohto dôvodu sa budeme snažiť používať neosobné informácie vždy, keď to bude možné. 

Aby sme ďalej chránili vaše súkromie použijeme čo najmenej informácií, aby sme mohli splniť danú úlohu, zavedieme opatrenia, aby sa zabránilo miešaniu informácií spôsobom, ktorý by umožnil identifikáciu súborov cookie a ID zariadení (napr. podľa mena) a vymažeme informácie, keď už na naše obchodné účely nepotrebujeme.      


Ako chránime vaše informácie

Rešpektujeme vaše osobné informácie a podnikáme kroky na ich ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenami.  Ak je to vhodné, tieto kroky môžu zahŕňať technické opatrenia, ako sú firewally, systémy detekcie a prevencie narušení, unikátne a zložité heslá a šifrovanie.  Používame tiež organizačné a fyzické opatrenia, ako je školenie pracovníkov o povinnostiach spracovania údajov, identifikácia udalostí a rizík v údajoch, obmedzenie prístupu zamestnancov k vašim osobným informáciám a zabezpečenie fyzickej bezpečnosti vrátane vhodného zabezpečenia dokumentov, keď sa v danom momente nepoužívajú  


Čo zdieľame

s inými spoločnosťami. Keď máme váš súhlas, môžeme vaše informácie zdieľať s vybranými partnermi, aby vám mohli posielať ponuky, propagácie alebo reklamy o produktoch alebo službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Napríklad ľudia, ktorí dostávajú e-maily z P&G ohľadom našich značiek plienok ako Pampers®, môžu súhlasiť so zaslaním informácií o detských výživách od iných spoločností.  Vaše osobné informácie nepredávame obchodníkom mimo firmy P&G.  Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú môžeme zdieľať s inými spoločnosťami za akýmkoľvek účelom.       

s poskytovateľmi služieb. Možno budeme musieť zdieľať vaše informácie so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú riadiť naše podnikanie, vrátane hosťovania našich webových stránok, zasielaním našich e-mailov, analýzy zhromaždených údajov a odosielania vami požadovaných produktov a služieb.  Zdieľame iba osobné informácie potrebné pre tieto spoločnosti na dokončenie úloh, ktoré požadujeme.  Sú povinní chrániť vaše informácie rovnakým spôsobom ako my a nebudú ich zdieľať ani používať na akýkoľvek iný účel. 

v iných situáciách. Ak sa značka alebo jedna z našich spoločností, s ktorými ste zdieľali osobné údaje, predá inej spoločnosti, vaše údaje budú zdieľané s touto spoločnosťou.  V dôsledku toho váš účet a osobné údaje nebudú odstránené, pokiaľ neoboznámite značku alebo novú spoločnosť s tým, že ich chcete vymazať.  Vaše informácie môžeme zdieľať aj so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú chrániť naše práva a majetok, alebo keď to vyžadujú zákony alebo vládne orgány.


Vaše práva a voľby


marketing Môžete nám povedať, aby sme vám prestali posielať e-mailové a textové správy nasledovaním pokynov na zrušenie, ktoré sú zaslané spolu s týmito informáciami. Môžete sa tiež rozhodnúť, že kliknutím semprestanete dostávať marketingové e-maily, SMS alebo poštové zásielky. Aj keď sa budeme riadiť vašimi rozhodnutiami, pravdepodobne si budeme musieť ponechať informácie na tento účel. Ak nám napríklad poviete, aby sme prestali posielať marketingové e-maily, budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu, aby si naše systémy pamätali, že už nechcete dostávať marketingovú komunikáciu na túto e-mailovú adresu.

účty. V závislosti od krajiny, v ktorej ste sa zaregistrovali, váš účet P&G môže ponúknuť možnosť prístupu k vašim informáciám a robenie aktualizácií alebo vymazanie údajov. Ak nie, môžete kliknúť sem a podať žiadosť.

Obyvatelia EHP a Spojeného kráľovstva. Ak žijete v EHP alebo Spojenom kráľovstve, prípadne sa osobne nachádzate v EHP či Spojenom kráľovstve, môžete získať prístup k osobným údajom, ktorými o vás disponujeme, vyžiadať opravu, vymazanie či obmedzenie nesprávnych, zastaralých alebo už nepotrebných informácií, a požiadať nás o poskytnutie vašich údajov vo formáte, čo vám umožní presunúť ich inému poskytovateľovi služieb. V prípade, že sa pri spracúvaní vašich údajov opierame o váš súhlas, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takisto smiete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (požiadať nás, aby sme prestali s ich používaním), pokiaľ sa toto spracúvanie zakladá na našom oprávnenom záujme (ak máme dôvod na používanie týchto údajov). Ak potrebujete ďalšie informácie o ochrane údajov a vašich všeobecných právach na osobné údaje, navštívte stránku európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese https://edps.europa.eu/data-protection/ alebo stránku britského komisára pre informácie na adrese https://ico.org.uk. Ak nebudete spokojní s našou reakciou na vaše žiadosti, môžete podať sťažnosť úradu na ochranu údajov vo svojej krajine. Svoju žiadosť podajte výberom z týchto možností:

Všeobecné žiadosti. Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa osobných údajov použitých na marketing, ktoré by zahŕňali napríklad informácie, ktoré ste nám poskytli, keď ste sa zaregistrovali prostredníctvom niektorého z našich webových stránok alebo aplikácií, kontaktujte nás tu .

mediálna inzercia. Ak chcete predložiť žiadosť v súvislosti s osobnými údajmi použitými pri inzercii, ktoré by zahŕňali napríklad údaje, ktoré môžeme o vás mať na úrovni súboru cookie alebo ID zariadenia a používame na to, aby sme vám poskytovali relevantné reklamy, kontaktujte nás tu. Na spracovanie vašej požiadavky od vás potrebujeme, aby ste uviedli niektorý z týchto identifikátorov:

  1. svoje identifikátory súborov cookie od našich poskytovateľov: Tapad, Neustar, MediaMath a TheTradeDesk,
  2. svoje identifikátory mobilnej inzercie (IDFA, Android ID),
  3. svoj identifikátor televízneho zariadenia pre inzerciu, čo je jedinečný identifikátor priradený poskytovateľom pripojenej televízie, napr. Roku ID for Advertising.

Výskum spotrebiteľov. Ak chcete spraviť žiadosť týkajúcu sa osobných údajov, ktoré môžeme mať ako súčasť vašej účasti na niektorej z našich výskumných štúdií, pozrite si kontaktné informácie uvedené vo formulári súhlasu, alebo zavolajte alebo navštívte vaše výskumné centrum.

Zubní lekári. Ak ste zubný lekár a poskytli ste nám informácie ako súčasť jedného z našich profesionálnych osvetových programov, vrátane cez https://www.dentalcare.com, kontaktujte nás prostredníctvom príslušných čísel krajín a e-mailových adries uvedených nižšie.

Krajina

Call Centrum

E-mail

Nemecko

0203 570 570

N/A

Rakúsko

00800 570 570 00

N/A

Švajčiarsko

00800 570 570 00

N/A

Spojené kráľovstvo

0870 242 1850

Kliknite sem

Španielsko

900 670 270

Kliknite sem

Taliansko

+390650972534

N/A

Francúzsko

+ 33 (0) 825 878 498

Kliknite sem
Kliknite sem
Kliknite sem

Belgicko

N/A

Kliknite sem

Holandsko

N/A

Kliknite sem

Poľsko

0 801 25 88 25

N/A


Cookies

Súbory cookie sú malé súbory odosielané do vášho počítača pri surfovaní na webe.  Ukladajú užitočné informácie o tom, ako interagujete s webovými stránkami, ktoré navštevujete.  Súbory cookie nezbierajú žiadne informácie uložené vo vašom počítači alebo v zariadení ani vo vašich súboroch.  Súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, ktoré by vás priamo identifikovali ako osobu.  Súbory cookie zobrazujú váš počítač a zariadenie iba ako náhodne pridelené čísla a písmená (napr. ID súboru cookie ABC12345) a nikdy ako napríklad John E. Smith.     

Súbory cookie používame z mnohých dôvodov, napríklad:

 • aby vám poskytli relevantnú reklamu
 • aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako interagujete s obsahom P&G
 • pomáhajú nám zlepšiť vaše skúsenosti pri návšteve našich webových stránok
 • aby sme si pamätali vaše preferencie, napríklad jazyk alebo región, takže nie je potrebné, aby ste si pri každej návšteve prispôsobovali webové stránky
 • aby sme identifikovali chyby a vyriešili ich
 • aby sme analyzovali, ako dobre fungujú naše webové stránky

Toto sú typy súborov cookie, ktoré používame:

 • súbory cookie relácie.  Webové stránky nemajú pamäť.  Súbory cookie relácie si vás pamätajú (pomocou náhodne generovaného ID, ako napríklad: ABC12345) pri prechode zo stránky na stránku, aby ste neboli požiadaní o poskytnutie tých istých informácií, ktoré ste už na stránkach uviedli.  Napríklad, súbory cookie relácie sú mimoriadne užitočné pri nakupovaní online - bez nich by položky, ktoré umiestnite do nákupného košíka, zmizli, kým by ste sa dostali k platbe!  Tieto súbory cookie sa odstránia hneď po opustení našej stránky alebo po zatvorení prehliadača. 
 • persistent cookies. Persistent cookies allow sites to remember what you prefer when you come back again. For example, if you choose to read the site in French on your first visit, the next time you come back the site will appear automatically in French. Not having to select a language preference every time makes it more convenient, more efficient, and user-friendly for you.
 • reklamné súbory cookie.  Tieto súbory cookie sa môžu používať na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, aké všeobecné záujmy máte, napríklad na základe webových stránok, ktoré navštevujete a na základe zakúpených produktov. To nám tiež môže pomôcť vyvodiť veci o vás, napríklad vek, rodinný stav a počet detí, ktoré asi máte.  Tieto údaje nám umožňujú posielať vám reklamy na produkty a služby, ktoré lepšie vyhovujú tomu, čo sa vám páči alebo čo potrebujete. Umožňuje to tiež obmedziť počet zobrazení tej istej reklamy.       
 • analytické súbory cookie.  Tieto súbory cookie nám hovoria, ako fungujú naše webové stránky.  V mnohých prípadoch používame súbory cookies služby Google Analytics na sledovanie výkonnosti našich stránok.  Naša schopnosť používať a zdieľať informácie zozbierané službou Google Analytics o vašich návštevách našich stránok je obmedzená prostredníctvom Podmienky používania Google Analytics a Zásady ochrany osobných údajov Google. .

Ako môžete kontrolovať súbory cookie. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela do vášho počítača.  Môže to však zabrániť správnemu fungovaniu našich stránok alebo služieb.  Môžete sie tiež nastaviť prehliadač tak, aby po každom prehliadaní odstránil súbory cookie.   

iné technológie.

 • majáky založené na blízkosti. Majáky posielajú jednosmerné signály do mobilných aplikácií nainštalovaných vo vašom telefóne na veľmi krátke vzdialenosti, aby sme vám napríklad povedali, aké produkty sú v ponuke počas prechádzky cez obchod.  Majáky komunikujú s vašim zariadením vtedy, keď sa dostatočne priblížite a po tom, čo ste dali súhlas v rámci mobilnej aplikácie spojenej s určitým majákom.   Aplikácie nám môžu naopak poskytnúť informácie o polohe, ktoré nám pomôžu prispôsobiť pre vás reklamu a ponuky.  Napríklad, keď sa nachádzate blízko majáku v oddelení starostlivosti o pleť v supermarkete, môžeme vám poslať kupón vo výške 4 USD.     
 • pixely. Jedná sa o malé objekty vložené do webovej stránky, ktoré nie sú viditeľné.  Sú tiež známe ako „tagy“, „webové chyby“ alebo „pixelové gify“.  Používame pixely na dodanie súborov cookie do vášho počítača, na sledovanie aktivity na našich webových stránkach, na zjednodušenie prihlásenia sa na naše stránky a na marketingovú aktivitu online.  Do propagačných e-mailových správ alebo bulletinov tiež pridávame pixely, aby sme určili, či ich otvárate a či na nich reagujete.
 • identifikátory mobilných zariadení a SDKs. V mobilných aplikáciách používame softvérový kód na zbieranie informácií podobných tým, ktoré súbory cookie zbierajú na internete.  Sú to informácie, ako sú identifikátory mobilných telefónov (iOS IDFAs a ID reklamy Android) a spôsob, akým používate naše aplikácie.  Podobne ako v prípade súborov cookie, informácie zo zariadení, ktoré automaticky zbierame keď používate naše aplikácie, vás nikdy nebudú identifikovať ako osobu.  Mobilné zariadenie poznáme iba ako náhodne pridelené čísla a písmená (napr. reklamné ID EFG4567) a nikdy ako napríklad John E. Smith.     
 • presná geografická poloha. Pri používaní našich mobilných aplikácií môžeme získať informácie o vašej presnej polohe z GPS súradníc (zemepisná dĺžka a šírka).  Vždy dostanete pop-up upozornenie na vašom telefóne alebo zariadení, ktoré vás požiada o prijatie alebo odmietnutie nám umožniť presne vedieť, kde ste vo svete.  Musíte pochopiť, že nebudeme vždy žiadať súhlas, aby sme všeobecne vedeli, že sa nachádzate v širšom meste, na poštovom smerovom čísle alebo v regióne.  Napríklad nepovažujeme za presnú polohu to, keď vieme, že ste niekde v Manile na Filipínach.


Reklama založená na záujmoch

Keď navštívite naše partnerské weby, môžeme vám zobraziť reklamy alebo iný obsah, o ktorom sa domnievame, že by ste ho chceli vidieť.  Môžete napríklad dostať reklamu na prací prostriedok Tide®, ak si všimneme, že navštevujete stránky predávajúce detské oblečenie alebo školské potreby. A z týchto informácií môžeme usúdiť, že máte deti a že by ste sa mohli preto zaujímať o silný produkt na čistenie bielizne.  Týmto spôsobom vám zašleme relevantné informácie o našich produktoch, ktoré môžu byť pre vás užitočné.         

učíme sa od skupín spotrebiteľov, ktorí zdieľajú podobné záujmy. Môžeme vás umiestniť do určitej skupiny spotrebiteľov, ktorí majú rovnaké záujmy.  Napríklad vás môžeme zaradiť do skupiny „fanúšikov holiacich strojčekov“, ak vidíme, že často kupujete holiaci strojček online, alebo môžete byť „zľavový zákazník“ ak vidíme, že používate online kupóny alebo hľadáte zľavy alebo výpredaj.  Tieto veci si o vás všimneme, keď sa pozeráte na webové stránky, odkazy na ktoré kliknete na našich webových stránkach a keď navštevujete iné webové stránky, keď používate mobilné aplikácie, alebo keď pozeráte na naše e-maily ohľadom značiek a keď kliknete na odkazy v e-mailoch.  ID súborov cookie a zariadení zbierame, aby sme sa mohli informovať o všeobecných trendoch, návykoch alebo charakteristikách skupiny spotrebiteľov, ktorí konajú podobne online a/alebo offline.  Týmto spôsobom môžeme nájsť a ponúknuť produkty mnohým ďalším, ktorí „vyzerajú“ ako tí, ktorí sú už v skupine a tým im poslať ponuky produktov a informácií o ktorých veríme, že budú relevantné a prospešné .    

prepojujeme ďalšie informácie s vašimi ID súborov cookie a zariadenia.   ID súborov cookie a zariadenia môžu byť doplnené ďalšími informáciami, ako sú informácie o produktoch, ktoré kupujete offline, alebo informácie, ktoré nám poskytnete priamo pri vytváraní účtu na našich stránkach.  Všeobecne to robíme spôsobom, ktorý vás priamo neidentifikuje.  Mohli by sme napríklad vedieť, že ID súboru cookie ABC12345 patrí do skupiny fanúšikov holiacich strojčekov na základe osobných návštev webových stránok, veku, pohlavia a nákupných návykov, ale nevieme meno alebo adresu osoby alebo iné informácie, ktoré by ho identifikovali ako osobu.  Ak by sme chceli niekedy osobne identifikovať informácie o súbore cookie alebo o zariadení (históriu prezerania webu a aplikácií), vždy sa vás predtým opýtame.           

môžeme vás poznať naprieč všetkých vašich počítačov, tabletov, telefónov a zariadení. Môžeme vedieť, že ID súboru cookie ABC12345 pochádza z počítača, ktorý môže byť pripojený k tej istej osobe alebo domácnosti, ktorá vlastní mobilný telefón s ID zariadenia EFG15647.  To znamená, že môžete vyhľadávať plienky na svojom notebooku, kliknúť na odkaz výsledkov vyhľadávania Google, ktorý sme sponzorovali a potom neskôr uvidíte reklamu na naše plienky značky Pampers® vo vašom mobilnom telefóne.  Mohli by sme predpokladať alebo vyvodiť, že tá istá osoba vlastní počítač a telefón, pretože sa napríklad prihlási do rovnakej siete WiFi každý deň v rovnaký čas.   Pochopenie toho, ktoré zariadenia sú používané osobou alebo domácnosťou nám pomáha obmedziť počet zobrazení rovnakých reklám vo všetkých vašich zariadeniach.  A to je dôležité, pretože týmto spôsobom nebudete na nás nahnevaní, že vás spamujeme rovnakou reklamou a my nebudeme platiť za opakujúce sa reklamy, ktoré nechceme, aby ste dostali.          

ako môžete prestať dostávať reklamy založené na záujmoch. Ak chcete prestať dostávať reklamu založenú na záujmoch od P&G, kliknite tu alebo kliknite na ikony WebChoices alebo AppChoices na jednej z našich webových stránok alebo v jednej z našich mobilných aplikácií.  Môžete tiež zabrániť tomu, aby sa na webových stránkach zobrazovali reklamy založené na záujmoch odmietnutím súborov cookie vo vašom prehliadači (prehliadačoch), odmietnutím žiadosti o prístup k údajom, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri inštalácii aplikácií, alebo úpravou nastavení sledovania reklamy vo vašom zariadení.    

stále sa zobrazia "kontextové" reklamy a to aj vtedy, ak sa odhlásite z reklám založených na záujmoch.  Dokonca aj vtedy, keď prestaneme posielať reklamy založené na záujmoch, budete na svojich počítačoch alebo mobilných zariadeniach stále dostávať reklamy z našich značiek.  Tieto reklamy sú však založené na kontexte webových stránok, ktoré navštívite a ktoré sa nazývajú kontextové reklamy. Na rozdiel od reklám založených na záujmoch, ktoré sú založené na stránkach, ktoré navštevujete vo vašom mobilnom telefóne alebo v aktivitách počítača, kontextové reklamy sú reklamy zobrazované na základe kontextu konkrétnej stránky, ktorú navštevujete. Napríklad, stále vidíte reklamu pre jednu z našich značiek starostlivosti o bábätká pri pohľade na produkty pre škôlky online, pretože tieto stránky majú väčšinou nových alebo očakávajúcich rodičov ako návštevníkov.  Mali by ste tiež vedieť, že stále môžeme zbierať informácie z vášho počítača alebo zariadení a používať ich na iné účely, ako je vyhodnotenie fungovania našich webových stránok, výskum spotrebiteľov alebo odhaľovanie podvodov.      

odstránenie súborov cookie tiež vymaže vaše odhlásenie.   Keď zrušíte reklamu založenú na záujmoch, pošleme vášmu prehliadaču cookie odhlásenia, ktoré nám povie, že od nás už nechcete dostávať reklamy založené na záujmoch.  Ak sa rozhodnete odstrániť všetky súbory cookie, súbor cookie odhlásenia sa odstráni.  Znamená to, že sa budete musieť znova odhlásiť, ak nechcete dostávať reklamy založené na záujmoch.  

pokročilé zodpovedajúce od Facebook-u Niektoré z našich stránok používajú funkciu Advanced Matching od Facebook-u, čo je služba, ktorá je ponúkaná inzerentom. Prostredníctvom týchto funkcií zašleme isté informácie, ktoré zadáte do formulára na našej stránke (napr. vaše meno, emailovú adresu a telefónne číslo – žiadne citlivé alebo špecifické údaje) v zakódovanom formáte Facebook-u, alebo pixel Facebook-u zakóduje a vyžiada si tieto dáta automaticky, pre potreby priradenia vás a súborov cookie vášho prehliadača alebo identifikačného čísla vášho zariadenia. Toto robíme, aby sme mohli lepšie zameriavať našu reklamu a aby sme boli schopní merať efektivitu našej reklamy na platforme Facebook. Týmto spôsobom zistíme, či už sme vám na Facebook-u reklamu už raz zobrazili, či ste na ňu klikli, prešli na našu stránku a niečo si zakúpili – a teda, či by sme si mali aj naďalej kupovať reklamu na Facebook-u alebo nie. 


Spracúvanie, uchovávanie a prenosy údajov v EHP a Spojenom kráľovstve

Tento oddiel sa týka len nášho spracúvania osobných údajov pre obyvateľov krajín EHP a Spojeného kráľovstva. Jeho cieľom je poskytnúť zvýšenú transparentnosť pri našom spracúvaní, uchovávaní a prenose osobných údajov obyvateľov krajín EHP a Spojenom kráľovstve, ktorý je v súlade s literou a duchom všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“) a GDPR tak, ako sú začlenené do právnych predpisov Spojeného kráľovstva Zákonom o ochrane údajov z roku 2018 a zmenené a doplnené nariadeniami o ochrane údajov, súkromia a elektronických komunikáciách (zmeny a doplnenia atď.) (výstup z EÚ) z roku 2019.

subjekty. Prevádzkovateľmi vašich osobných údajov môžu byť rôzne subjekty P&G. Prevádzkovateľ údajov je subjekt, ktorý riadi spracúvaciu činnosť a v zásade zodpovedá za údaje. V tabuľke nižšie nájdete prevádzkovateľov údajov pre údaje z krajín EHP a zo Spojeného kráľovstva. Keď napríklad zaregistrujete svoj e-mail na jednej z našich francúzskych stránok, prevádzkovateľom týchto osobných údajov bude subjekt P&G uvedený vedľa tejto krajiny (napr. Procter & Gamble France SAS).

Krajiny

Správca údajov

Rakúsko

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien

Bulharsko

Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria

Rumunsko

For contests: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

For other sites: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Poľsko

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Belgicko

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA
For P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA,
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Česká republika

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Maďarsko

Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary

Slovensko

Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Chorvátsko

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Francúzsko

Procter & Gamble France SAS
For P&G HealthCare:
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Nemecko

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

For P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Grécko

P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Írsko

Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Taliansko

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Holandsko

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam
Nová adresa od April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Portugalsko

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Španielsko

Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain

Spojené kráľovstvo

Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Neuvedené krajiny EÚ

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve

spracovanie a uchovávanie Vo všeobecnosti uchovávame vaše údaje len tak dlho, kým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zozbierané alebo ako je to určené zákonom. Možno bude potrebné, aby sme vaše údaje uchovali dlhšie, než sú stanovené doby uchovávania, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám a to vrátane nechania vás odhlásených z marketingových e-mailov alebo aby sme dodržali zákonné alebo iné povinnosti. Tento graf vám uvádza typ údajov, ktoré zbierame, účel, na ktorý ich používame, prečo sú tieto spôsoby použitia v súlade so zákonom (právny základ) a ako dlho ich zvyčajne uchovávame (doba uschovania).

Typ údajov

Prečo zhromažďujeme tieto údaje

Právny základ

Doba uschovania

Marketing

E-mail, meno, telefónne číslo, pošta, vaše afinity, vaše záujmy, vaša profesia, vaše zvyky, čo ste si kúpili, fotografie alebo videá, ktoré ste nahrali, informácie o vašich deťoch a domove, vaše zloženie rodiny, počet ľudí vo vašej domácnosti, váš typ vlasov, váš typ pleti, obľúbená vôňa, či máte domáce zvieratá informácie o zdravotnom stave (napríklad predpokladaný dátum pôrodu) atď.

Posielanie materiálov, ktoré uvádzajú na trh naše produkty alebo služby alebo produkty alebo služby našich partnerov.

Váš súhlas pre e-mailom a SMS a akékoľvek iné údaje z kategórie “špeciálne”, a tam, keď ho získame, súhlas pre poštu. Legitímne záujmy pre všetko ostatné.

Kým nevyžiadate odstránenie osobných údajov alebo odstúpenie od súhlasu. Ak takúto požiadavku nevykonáte, osobné údaje budú vymazané v nasledujúcom rozvrhu:

e-mail: po <50-mesačnej nečinnosti. Nečinnosť definujeme prostredníctvom niekoľkých interných kritérií.

SMS: po <50 mesiacoch nečinnosti vo všetkých kanáloch. Nečinnosť definujeme prostredníctvom niekoľkých interných kritérií.

pošta: po <50 mesiacoch nečinnosti vo všetkých kanáloch. Nečinnosť definujeme prostredníctvom niekoľkých interných kritérií.

Súťaže

E-mail, meno, telefónne číslo, niekedy iné údaje.

Poskytnutie účastníkom súťaží informácie o súťaži vrátane oznámenia víťazov súťaže.

Váš súhlas.

Po dobu 24 mesiacov, ak si miestny zákon nevyžaduje, aby sme si ho ponechali dlhšie.

Nákupy produktov

E-mail, meno, telefónne číslo, informácie o platbe (vrátane bankového účtu IBAN alebo podrobností služby Paypal), niekedy aj iné údaje.

Na spracovanie nákupov našich produktov, ponúk na vrátenie peňazí alebo záruky a na zasielanie relevantných informácií týkajúce sa tohto nákupu.

Váš súhlas. Pre Cashback ponuky a nákupy, plnenie zmluvy.

Kým je to potrebné na splnenie vašej objednávky a na sledovanie komunikácie o vašej objednávke, pokiaľ miestne zákony nevyžadujú, aby sme si ho ponechali dlhšie. Taktiež spravidla uchovávame údaje po dobu 24 mesiacov v prípade ponúk na vrátenie peňazí a 10 rokov na záruky.

Kontakt

E-mail, meno, telefónne číslo, niekedy iné údaje.

Na zaoberanie sa vašimi otázkami a na zaistenie toho, že nadväzujeme primeraným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon alebo politika P&G.

Náš legitímny obchodný záujem o spravovanie otázok spotrebiteľov, ako aj váš súhlas s údajmi špeciálnej kategórie, ktoré sa môžu zozbierať v niektorých prípadoch nežiaducich udalostí.

Od 0 do 10 rokov, v závislosti od povahy otázky, našich legitímnych záujmov o spracovanie údajov a našich právnych záväzkov.

Výskum

E-mail, meno, telefónne číslo, adresa, identifikovateľné fotografie alebo videá, niekedy iné údaje.

Aby sme otestovali naše nápady na produkty a aby sme sa dozvedeli o vašich preferenciách a postupoch za účelom zlepšenia našich produktov a životov našich spotrebiteľov.

Váš súhlas.

Osobné údaje zozbierané v rámci vecného klinického výskumu uchovávame tak dlho, kým ich potrebujeme na účel, na ktorý boli zozbierané, a/alebo na tak dlho, ako sa to bude vyžadovať na ich uchovávanie podľa miestnych zákonov alebo predpisov, ktoré to môžu vyžadovať až do 25 rokov. Pre neklinický výskum uchovávame vaše podstatné osobné údaje maximálne 5 rokov. Ponecháme si vaše podpísané súhlasné dokumenty

Zacielenie na médiá

Reklamné súbory cookie, ID zariadenia, demografické informácie ako pohlavie a vek, údaje o správaní, ako sú zobrazenia stránok a niekedy aj iné údaje.

Aby sme sa dozvedeli o vašich záujmoch na internete a na prispôsobenie reklamy, ktorú vám pošleme.

Naše legitímne obchodné záujmy v poskytovaní relevantnej reklamy. Získame váš súhlas s nasadením súborov cookie na našich vlastných webových stránkach.

V prípadoch, kedy získavame informácie z cookie súborov a ID znakov zariadení od našich vydavateľov a partnerov v oblasti predaja pomocou pixelu na ich stránke, sme členom Rámca pre transparentnosť a súhlas organizácie IAB Europe (IAB Europe Transparency & Consent Framework) a riadime sa jeho špecifikáciami a zásadami. Naše identifikačné číslo v tomto rámci je 577.

Tieto údaje uchováme trinásť mesiacov od dátumu, kedy ich zhromaždíme, alebo kým sa neodhlásite, podľa toho, čo nastane skôr.

prenos vašich údajov do iných krajín. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať, uchovávať a spracúvať v inej krajine ako v krajine, v ktorej sa získali, vrátane Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Vaše údaje môžeme napríklad uložiť na server v Spojených štátoch, pretože práve tam sa nachádza hostiteľ konkrétnej databázy; a tieto údaje môžu byť „prenesené“ znova, keď jeden z našich obchodníkov získa prístup k týmto údajom zo Švajčiarska, aby vám poslal vzorku produktu. Táto krajina nemusí uplatňovať rovnaké právne predpisy na ochranu osobných údajov ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Keď prenesieme vaše informácie príjemcom v iných krajinách (napríklad v Spojených štátoch), ochránime tieto informácie tak, ako je to uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a budeme zodpovedať príslušným právnym požiadavkám poskytovaním primeranej ochrany pre prenos osobných údajov príjemcom údajov v krajinách mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva. Pokiaľ sa títo príjemcovia údajov nachádzajú v krajinách, ktoré neboli uznané ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, zabezpečujeme, aby boli zavedené príslušné záruky zamerané na zaistenie takejto úrovne ochrany údajov, a to aj uzavretím štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Ak si prajete dostať kópiu zmluvy o prenose, kontaktujte nás.


Obsah stránok a aplikácií

pluginy. Naše stránky môžu obsahovať doplnky od ďalších spoločností, ako sú sociálne siete. Príkladom takéhoto doplnku je tlačidlo „Páči sa mi to“ od Facebooku. Tieto doplnky môžu získavať informácie (napr. adresu URL stránky, ktoré ste navštívili) a zasielať ich späť spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Je to možné aj v prípade, že na doplnok nekliknete. Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov. Tieto doplnky sú druhoradé súbory cookie a budú na našich stránkach pre EHP a Spojene kráľovstvo fungovať, len ak prijmete súbory cookie.

prihlásenie. Naše webové stránky vám umožnia prihlásiť sa pomocou svojho účtu od inej spoločnosti, ako napríklad "Prihlásiť cez Facebook".  Keď to urobíte, budeme mať prístup iba k informáciám, na ktoré ste nám dali súhlasiť aby sme ich obdržali z nastavení vášho účtu na účte druhej spoločnosti, s ktorým sa prihlasujete. 

používateľský obsah.  Niektoré z našich stránok a aplikácií vám umožnia nahrať vlastný obsah na súťaže, blogy, videá a ďalšie funkcie. Nezabúdajte, že všetky informácie, ktoré odošlete alebo ktoré uverejníte sa stávajú verejnými informáciami.  Nemáme kontrolu nad tým, ako iní používajú obsah, ktorý odosielate na naše stránky a aplikácie.  Nie sme zodpovední za takéto použitia spôsobom, ktorý by mohol porušiť tieto zásady ochrany osobných údajov, zákon alebo vaše súkromie a bezpečnosť.

odkazy.  Stránky P&G môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nemôžeme kontrolovať. Tieto stránky sa budú riadiť vlastnými pravidlami a podmienkami ochrany osobných údajov, nie našimi.


Ochrana súkromia detí

zákony o ochrane súkromia detí online. Pri online získavaní osobných údajov od detí sa riadime všetkými príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov. V EHP a Spojenom kráľovstve napríklad nezískavame osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov bez súhlasu nositeľa rodičovských práv a povinností k dieťaťu, pokiaľ miestne zákony neustanovujú nižší vek – za predpokladu, že taký nižší vek nie je nižší ako 13 rokov. V USA podobne pri získavaní osobných údajov od detí mladších ako 13 rokov získavame overený súhlas rodiča.  

Oznámenie Kalifornie pre neplnoletých. Môžeme ponúknuť interaktívne služby, ktoré umožňujú mladistvým mladším ako 18 rokov nahrávať vlastný obsah (napr. videá, komentáre, aktualizácie stavu alebo obrázky).  Tento obsah môžete kedykoľvek odstrániť alebo vymazať podľa pokynov na našich stránkach.  Ak máte otázky ohľadom toho, ako to urobiť, kontaktujte nás. Majte na pamäti, že takéto príspevky môžu byť kopírované, postúpené alebo odoslané inde prostredníctvom iných osôb a my nie sme zodpovední za žiadne takéto úkony. V takých prípadoch budete musieť kontaktovať iných majiteľov webových stránok a požiadať o odstránenie vášho obsahu.   


Kontakt

So všetkými otázkami či pripomienkami, ktoré máte o ochrane osobných údajov a našich postupoch pri ochrane osobných údajov, alebo ak ste spotrebiteľom s postihnutím a kópiu tohto oznámenia potrebujete v inom formáte, kliknite priamo na obráťte sa. Ak máte dotaz, ktorý sa konkrétne týka nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov, ako napríklad podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov, uveďte to vo vašej správe. Môžete tiež napísať nášmu pracovníkovi pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) na adresu 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A. Toto sú kontaktné údaje nášho zástupcu podľa čl. 27 nariadenia GDPR: Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland.