Prejsť na obsah vyhlásenia o ochrane osobných údajov Prejsť na obsah Prejsť na informačný navigačný panel pre krajinu určenia Prejsť na dolný navigačný panel
P&G

Vyhlásenie P&G o ochrane osobných údajov

Change Text SizeZmeniť veľkosť textu na malú (12 bodov)Zmeniť veľkosť textu na strednú (14 bodov)(14 point)Zmeniť veľkosť textu na veľkú (16 bodov)
Bob McDonald

Bob McDonald
predseda Správnej rady,
prezident a výkonný riaditel
Ďakujeme za vašu návštevu na internetovej stránke spoločnosti Procter & Gamble (P&G).

Tri miliardy krát za deň prichádzajú značky spoločnosti P&G do kontaktu s ľuďmi po celom svete. Tradície našej spoločnosti sú založené na princípoch osobnej integrity a úcty k jednotlivcovi a na konaní, ktoré prináša dlhodobý prospech.

Dôvera je základný kameň nášho poslania. Snahou spoločnosti P&G je udržať si vašu dôveru prostredníctvom ochrany osobných údajov, ktoré sme o vás získali.
Toto všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje údaje, ktoré P&G (The Procter & Gamble Company a jej dcérske spoločnosti a filiálky) o vás zhromažďuje; spôsob, akým tieto údaje využívame a chránime; a možnosti, z ktorých si môžete vybrať, pokiaľ ide o to, ako tieto údaje používame.
Prejsť navigačné menu späť na
OBSAH

Na aké údaje sa toto vyhlásenie vzťahuje
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Spôsob využitia týchto údajov
Vaše možnosti a prístup k vašim údajom
„Cookies“, „web beacons“ a ďalšie technológie
Sprístupňovanie údajov
Spotrebiteľmi generovaný obsah
Ochrana údajov
Prenos údajov
Ochrana súkromia detí na internete
Kontaktujte nás
Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov


Prejsť navigačné menu späť na

Ochrana osobných údajov akreditovaná BBB (Úrad pre lepší obchod)

We self-certify
compliance with
:

Logo EÚ Safe Harbor (Bezpečný prístav)
Naše smernice o ochrane osobných údajov sú v súlade s/so:
 • smernicou EÚ o ochrane údajov a programom „Bezpečný prístav“ amerického Ministerstva obchodu, Zásady oznámenia, výber, postupné odosielanie, zabezpečenie, dátová integrita, prístup a dozor.
 • spravodlivými informačnými postupmi, ktoré zriadila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),
 • zásadami o ochrane údajov fóra Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC),
 • uplatňovanými národnými, štátnymi a miestnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.
 • Niektoré vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa vo vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzali osobité informácie, špecifické pre danú krajinu. Prosím, kliknite na odkaz na príslušnú krajinu, o ktorú máte záujem.
Belgicko Kanada Francúzsko Grécko Kórea Taliansko Mexiko
Holandsko Portugalsko Španielsko
Prejsť navigačné menu späť na

Na aké údaje sa toto vyhlásenie vzťahujeToto vyhlásenie sa vzťahuje na informácie vrátane osobných údajov, ktoré o vás zhromaždila spoločnosť P&G.

Osobný údaj je údaj alebo kombinácia častí údajov, ktoré v primeranej miere umožňujú vašu identifikáciu.

Niektoré programy P&G môžu obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré nepatria spoločnosti P&G. Nie sme zodpovední za politiku ochrany osobných údajov týchto internetových stránok. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s politikou ochrany osobných údajov každej internetovej stránky, ktorú navštívite.
Na aké údaje sa toto vyhlásenie vzťahuje

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Osobné údaje, ktoré zhromažďujemeÚdaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu pochádzať z rozličných zdrojov vrátane údajov, ktoré získavame priamo od vás, údajov, ktoré získavame, keď navštívite našu internetovú stránku, keď využívate naše služby, alebo keď si prezeráte naše internetové reklamy, a údajov, ktoré sme o vás získali z iných zdrojov (ak to dovoľuje zákon).

Osobné údaje, ktoré získavame priamo od vás:
Osobné údaje priamo od vás získavame vtedy, keď sa rozhodnete zúčastniť sa na našich akciách a programoch, alebo ak nám inak priamo poskytnete svoje osobné údaje. Toto sú typy osobných údajov, ktoré môžeme získať priamo od vás:
 • Meno, e-mailová adresa, poštová adresa
 • Používateľské meno a heslo
 • Telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu
 • Vek
 • Dátum narodenia
 • Iné údaje o vás a o vašej rodine, ako napr. pohlavie alebo vaše obľúbené výrobky a/alebo nákupné správanie sa
 • Biometrické údaje získané počas dobrovoľného spotrebiteľského prieskumu (ako napr. rozpoznanie výrazu tváre, tep a stav pokožky)
 • Demografické údaje
 • Údaje o platení (ako napr. kreditná karta)
 • Spôsoby komunikácie, ktorým v budúcnosti dávate prednosť
 • Kontaktné údaje o priateľoch, ktorých chcete, aby sme oslovili. Keď poskytnete údaje na účely oslovenia vášho priateľa, tieto údaje použijeme výhradne na to, aby sme splnili vašu požiadavku.


Osobné údaje, ktoré získavame, keď navštívite naše internetové stránky, využijete naše služby alebo si prezeráte našu internetovú reklamu:
Keď navštevujete naše stránky, využívate naše služby alebo si prezeráte internetovú reklamu, na získavanie informácií o vás používame tzv. „cookies“ a iné technológie. Toto sú typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať pomocou týchto technológií:
 • typ vášho internetového prehliadača a operačného systému
 • internetové stránky, ktoré si prezeráte
 • odkazy, na ktoré kliknete
 • IP adresa
 • stránka, ktorú ste navštívili pred tým, ako ste navštívili našu stránku
 • emaily od P&G, ktoré ste otvorili a/alebo poslali ďalej
 • ponuky alebo odkazy od P&G, ku ktorým ste sa pripojili cez e-mail.


Osobné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov:
Údaje o vás môžeme získavať aj z iných zdrojov vrátane komerčne dostupných zdrojov, akými sú napríklad dátové agregáty a verejné databázy. Toto sú typy osobných údajov, ktoré môžeme získať z iných zdrojov:
 • Meno, poštová adresa
 • Vek
 • Výška príjmov
 • Rodinný stav a počet detí
 • Vaše záujmy, ako napr. záľuby a domáce zvieratká
 • Údaje zo spotrebiteľského a trhového prieskumu
 • Nákupné správanie sa
 • Verejne sledované údaje alebo aktivity, ako napr. blogy, videá, internetové vývesky, spotrebiteľmi generované obsahy a správanie sa pri nakupovaní.


Všetky údaje, ktoré o vás získavame, môžu byť navzájom použité tak, aby nám pomohli nájsť vhodný spôsob komunikácie s vami a aby nám pomohli vyvíjať prvotriedne produkty a služby svetovej kvality.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Spôsob využitia týchto údajovNa poskytovanie ponúk, produktov a služieb. Získané údaje využívame na to, aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby, o ktoré nás žiadate, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou P&G a aby sme mohli spravovať a riadiť naše internetové stránky a poskytované služby.

Toto sú spôsoby, ako môžeme použiť údaje, ktoré o vás získame:
 • zasielanie vzoriek, prémií, produktov a informácií
 • vyvíjanie nových produktov a služieb
 • zaradenie vašej osoby do súťaží, programov alebo ponúk, o ktoré žiadate
 • poskytovanie ďalších služieb, ktoré sme vám ponúkli
 • vytvorenie a spravovanie vášho konta
 • spracúvanie platieb za nákupy alebo iné služby
 • ochrana pred možnými podvodmi alebo ich identifikácia
 • ak to dovoľuje zákon, poskytovanie upravených, nevyžiadaných ponúk a informácií o produktoch a službách spoločnosti P&G prostredníctvom poštovej služby
 • vyvíjanie a poskytovanie reklamy šitej presne vám na mieru
 • analýza používania našich produktov, služieb a internetových stránok
 • zistenie, ako ste sa dostali na naše internetové stránky
 • určenie efektívnosti našej reklamy
 • presadzovanie našich všeobecných obchodných podmienok a iné riadenie našej obchodnej činnosti.


Spôsob využitia týchto údajov

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Vaše možnosti a prístup k vašim údajom


Možnosti
Ponúkame vám možnosti, ako s vami môžeme komunikovať.

Digitálna/Elektronická komunikácia (príklady: e-mail, mobil)
Propagačné mobilné alebo e-mailové správy vám zasielame iba vtedy, ak o ne výslovne požiadate. (Prihlásite sa).
Zastaviť prijímanie propagačných mobilných a e-mailových správ od konkrétnej značky alebo skupiny P&G môžete podľa pokynov uvedených v príslušnej správe, ktorú dostanete od danej značky alebo skupiny.

Poštová služba
Ak to dovoľuje zákon, môžeme vám poštou posielať nevyžiadané ponuky alebo informácie o produktoch, ktoré by vás, ako veríme, mohli zaujímať.

Prijímanie propagačných správ poštou od konkrétnej značky alebo skupiny P&G môžete zastaviť. Propagačná pošta môže obsahovať pokyny, pomocou ktorých môžete zrušiť prijímanie propagačnej pošty od konkrétnej značky alebo skupiny P&G (ako napríklad „Každodenné riešenia“), ak budete podľa nich postupovať.

Prijímanie propagačných e-mailov a pošty od konkrétnej značky alebo skupiny P&G môžete zrušiť aj prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Prosím, kliknite sem, zvoľte si svoju krajinu a zistite, ako vyplniť vašu žiadosť.

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete zastaviť prijímanie propagačných správ od nás, vašu požiadavku budeme rešpektovať. Budeme vám však naďalej posielať správy týkajúce sa našich služieb a údaje, ktoré sme o vás získali, budeme v prípade potreby naďalej uchovávať na účely archivácie a analýzy alebo z iných dôvodov, a to v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon.

Prístup
Robíme opatrenia, aby sme udržali vaše osobné údaje čo najaktuálnejšie a najpresnejšie. Údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G, si môžete pozrieť, opraviť alebo aktualizovať. Niektoré programy spoločnosti P&G umožňujú priamy prístup, aby ste si svoje osobné údaje mohli pozrieť alebo aktualizovať rovno na internete. Skúste internetové stránky, na ktorých ste sa zaregistrovali, aby ste zistili, či si tam môžete prezerať a aktualizovať svoje osobné údaje.

Ak internetová stránka, na ktorej ste sa zaregistrovali, neumožňuje prístup k údajom a ich aktualizáciu, kliknite sem, označte svoju krajinu a zistite, ako sa môžete dostať k osobným údajom, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G, a ako ich môžete aktualizovať. Spoločnosť P&G tieto služby nespoplatňuje a na požiadavky odpovedá v primeranej lehote.
Vaše možnosti a prístup k vašim údajom

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

„Cookies“, „web beacons“ a ďalšie technológie„Cookies“. „Cookie“ je maličký súbor, ktorý sa ukladá na pevný disk vo vašom počítači pri návšteve internetovej stránky a ktorý stránka, ktorá „cookie“ vyslala, rozpoznáva. „Cookies“ využívame na monitorovanie toho, ako sa naše internetové stránky používajú, a zároveň nám pomáhajú zosobniť váš osobný zážitok z používania internetovej stránky. Napríklad, keď sa zaregistrujete na našej stránke, môžeme na pevný disk vášho počítača uložiť originálny kód v podobe „cookie“. Keď tú istú stránku opäť navštívite z rovnakého počítača, naše servery použijú toto „cookie“ na vašu identifikáciu. Informácie, ktoré ste nám poskytli počas registrácie, môžeme potom použiť spolu s údajmi o vašich aktivitách na našej stránke tak, aby sme vám mohli ponúknuť reklamy a služby podľa vášho záujmu.

„Cookies“ môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov „cookies“ automaticky akceptuje. Ak sa chcete o „cookies“ a o tom ako ich odmietnuť dozvedieť viac, kliknite na tieto odkazy:

„Web beacons“. „Web beacons“ sú malé kúsky dát, ktoré sú súčasťou internetovej stránky alebo e-mailu. Tieto dáta používame na doručovanie „cookies“ alebo na komunikovanie s „cookies“, na efektívne spravovanie internetovej stránky alebo e-mailu, alebo na počítanie množstva ľudí, ktorí navštívia internetovú stránku. „Web beacons“ môžeme taktiež vkladať do e-mailov, aby sme zistili, či boli tieto e-maily otvorené, či sa s nimi pracovalo, alebo či boli poslané ďalej.

Funkciu „web beacons“ na zachytávanie informácií týmto spôsobom môžete vypnúť, keď odmietnete „cookies“ tak, ako sa to popisuje vyššie.

Iné technológie. Tu sú príklady ďalších technológií, ktoré môžeme využiť na poskytovanie lepších služieb:
 • „Web Session Variables“. Údaje, ktoré sa presúvajú z jednej URL adresy na druhú, keď si prehliadate internetové stránky.
 • Prehliadačové „plug-ins/add-ons“. Prídavné internetové komponenty, ktoré je možno potrebné nainštalovať, aby sa aktivovali určité elektronické funkcie na našej internetovej stránke. Inštalácia týchto komponentov nie je povinná.


Reklama tretích strán. Tretím stranám vrátane obchodných partnerov a reklamných sietí môžeme umožniť, aby si zobrazili reklamu na našej stránke. Niektoré z týchto spoločností môžu umiestniť do vášho počítača „cookie“, aby ho rozpoznali vždy, keď vám pošlú internetovú reklamu. Vďaka tomu môžu zistiť, kde ste vy alebo iní, ktorí používajú váš počítač, videli ich reklamu a môžu vám poslať reklamu, o ktorej si myslia, že by vás mohla zaujímať. Spôsob, akým tieto spoločnosti využívajú „cookies“, nekontrolujeme. Niektoré z týchto spoločností sú členmi programu Network Advertising Initiative (NAI), ktorý poskytuje jedno konkrétne miesto, na ktorom môžete zrušiť prijímanie „cookies“. Prosím, navštívte internetovú stránku NAI na: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Ako používame „cookies“, „web beacons“ a iné technológie. Tieto technológie využívame na účely poskytovania lepšieho a osobnejšieho spotrebiteľského zážitku. „Cookies“, „web beacons“ a iné technológie nevyužívame na uchovávanie osobných údajov. Viac podrobností nájdete v časti „Spôsob využitia týchto údajov“.
„Cookies“, „web beacons“ a ďalšie technológie

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Sprístupňovanie údajovÚspech našej spoločnosti závisí od vašej dôvery, a preto vaše osobné údaje nepredávame komerčným subjektom, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti P&G. Vaše osobné údaje zdieľame iba spôsobom, ktorý je opísaný nižšie, a iba v rámci spoločnosti P&G.

Bez vášho výslovného súhlasu neposkytujeme vaše osobné údaje komerčným subjektom, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti P&G.

Subdodávatelia služieb. Spoliehame sa aj na subdodávateľov služieb, ktorí v našom mene zabezpečujú širokú paletu služieb. V takom prípade je možné, že im budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje. Našim subdodávateľom služieb poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na výkon svojich služieb, a my od nich vyžadujeme, aby zverené osobné údaje chránili a nepoužívali ich na iné účely.

Na subdodávateľa služieb sa môžeme obrátiť napríklad pri:
 • plnení vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov a služieb a pri odpovedaní na vaše otázky,
 • spravovaní našej internetovej stránky a pri odosielaní našich e-mailových a telefónnych správ,
 • posielaní vzoriek výrobkov poštou, pri kontaktovaní výhercov súťaží, riadení platieb alebo pri vykonávaní iných činností v našom mene,
 • analýze údajov, niekedy v kombinácii s inými zdrojmi, aby sme vám mohli posielať presnejšie adresované správy,
 • vykonávaní prieskumov a pri analýze dát, aby sme zdokonaľovali naše produkty, služby a internetové stránky.


Ak to dovoľuje zákon, na subdodávateľa služieb sa môžeme okrem toho obrátiť aj pri:
 • zlučovaní osobných údajov, ktoré o vás zhromaždila spoločnosť P&G, s osobnými údajmi, ktoré o vás zozbieral náš obchodný partner, aby sme vám mohli spoločne posielať propagačné správy pripravené špecificky pre vás. V takých prípadoch náš obchodný partner nemá priamy prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré sme o vás podali subdodávateľovi služieb, a iba subdodávateľ služieb môže použiť príslušnú kombináciu osobných údajov na zasielanie spoločnej komunikácie, ktorá by vás, ako veríme, mohla zaujímať. Ak nechcete dostávať správy takéhoto druhu, môžete ich doručovanie kedykoľvek zrušiť, a to podľa pokynov, ktoré sú poskytované ako súčasť týchto správ, alebo prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov tak, ako je to uvedené vyššie,
 • vykonávaní iných služieb, o ktoré sme požiadali.


Týmto spoločnostiam poskytujeme osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie príslušných služieb v našom mene. Od týchto spoločností vyžadujeme, aby príslušné osobné údaje chránili a nepoužívali ich na žiadne iné účely.

Iné situácie. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj v prípade, ak:
 • je značka spoločnosti P&G predaná inej spoločnosti,
 • to dovoľuje zákon, s cieľom chrániť a brániť práva a majetok spoločnosti P&G (vrátane presadzovania našich všeobecných obchodných podmienok).
 • to vyžaduje zákon a/alebo štátne orgány.


Súhrnné a neosobné údaje. Súhrnné údaje, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať, môžeme sprístupniť na účely všeobecnej obchodnej analýzy. Napríklad môžeme zverejniť počet návštevníkov internetových stránok spoločnosti P&G a počet využívateľov jej služieb.

Sprístupňovanie údajov

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Spotrebiteľmi generovaný obsahNiektoré stránky spoločnosti P&G umožňujú používateľom zverejniť svoj vlastný obsah pre súťaže, blogy, videá a iné funkcie. Nezabúdajte, že akékoľvek údaje, ktoré zverejníte, sa stávajú verejnými informáciami a mali by ste byť veľmi opatrní, keď sa rozhodnete odhaliť svoje osobné, finančné alebo iné údaje. Spoločnosť P&G nemôže zabrániť tomu, aby takéto údaje neboli zneužité spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo so zákonom, alebo spôsobom, ktorý môže narušiť vaše súkromie a bezpečnosť, a zároveň nie je zodpovedná za následky takéhoto konania.
Spotrebiteľmi generovaný obsah

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Ochrana údajovNašim záväzkom je udržiavať osobné údaje v bezpečí. Máme primerané technické, administratívne a fyzické postupy na to, aby sme chránili osobné údaje pred stratou, zneužitím alebo poškodením.

Prístup k osobným údajom umožňujeme iba tým osobám, ktoré to potrebujú na obchodné účely. Osobné údaje uchovávame iba na primerane dlhé časové obdobie.

Ak poskytneme vaše osobné údaje zmluvnému poskytovateľovi služieb, požadujeme od neho, aby tieto osobné údaje chránil a nepoužíval ich na iné účely.

Keď zhromažďujeme alebo prenášame citlivé údaje, ako napríklad číslo kreditnej karty, na ochranu týchto údajov používame štandardné priemyselné metódy.

Ochrana údajov

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Prenos údajovVaše osobné údaje môžu byť prenesené aj mimo krajiny, v ktorej boli poskytnuté, a mimo tejto krajiny môžu byť aj uchovávané a spracúvané. Môže ísť aj o USA. Ak tak robíme, osobné údaje prenášame v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

Prijímame opatrenia, aby sme chránili osobné údaje nezávisle od toho, v akej krajine sú uchovávané alebo do akej krajiny sa prenášajú. Máme vhodné postupy a spôsoby kontroly na to, aby sme to zabezpečili.

Dodržiavame smernicu EÚ o ochrane údajov a zákony o ochrane osobných údajov danej krajiny, ako aj program „Bezpečný prístav“ amerického Ministerstva obchodu.

Prenos údajov

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Ochrana súkromia detí na interneteVeríme, že je dôležité poskytovať zvýšenú ochranu deťom, ktoré sa pripájajú na internet. Vyzývame rodičov alebo opatrovateľov, aby so svojimi deťmi trávili čas na internete, aby sa zúčastňovali ich činností na internete a monitorovali ich.

Naším zámerom nie je zhromažďovať osobné údaje detí do 13 rokov cez internet s výnimkou niektorých stránok, ktoré sú určené špeciálne deťom.

Ak predsa len zhromažďujeme nejaké osobné údaje detí, robíme tak v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov detí danej krajiny.

Na americké internetové stránky, ktoré zhromažďujú osobné údaje detí do 13 rokov, sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré spĺňa požiadavky amerického zákona o ochrane osobných údajov detí na internete. Ak si chcete toto vyhlásenie prečítať, kliknite sem.

Kliknite sem, ak chcete zistiť ako získať kópiu údajov, ktoré vaše deti poskytli spoločnosti P&G, ako aktualizovať tieto údaje, alebo ak nás chcete požiadať, aby sme vaše dieťa už nekontaktovali.

Ochrana súkromia detí na internete

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Kontaktujte násAk máte nejaké otázky alebo pripomienky súvisiace s vaším súkromím, kontaktujte priamo spoločnosť P&G. Kliknite sem, vyberte si svoju krajinu a získajte správnu poštovú alebo e-mailovú adresu, ktorú je potrebné na tento účel použiť, alebo použite nižšie uvedenú poštovú adresu. Svoje otázky a pripomienky nám môžete pokojne poslať v rodnom jazyku.

Inak nás môžete kontaktovať na tejto adrese:
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

V prípade akýchkoľvek sťažností alebo pripomienok spojených s ochranou osobných údajov sa spoločnosť P&G zaväzuje spolupracovať so spotrebiteľmi na dosiahnutí nápravy. Spolupracujeme s miestnymi orgánmi na ochranu údajov, ak majú podozrenie, že sa vyskytol problém spojený s ochranou osobných údajov.

Zúčastňujeme sa na akreditovanom obchodnom programe amerického výboru Úradu pre lepší obchod (US Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business Program). Viac informácií o tomto programe a o jeho postupoch pri riešení sporov získate na internetovej stránke: www.bbb.org.

Sťažnosti občanov Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Podľa princípu Safe Harbor (Bezpečný prístav) sa P&G zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ich získavania a používania. Občania Európskej únie s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov by mali najprv kontaktovať P&G.

P&G sa ďalej zaväzuje postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa princípu Safe Harbor nezávislej inštitúcii riešenia sporov, BBB EÚ Safe Harbor, ktorá patrí pod Úrad pre lepší obchod (Council of Better Business Bureaus , BBB). Ak nedostanete včasné potvrdenie vašej sťažnosti, alebo vaša sťažnosť nie je správne adresovaná P&G, kontaktujte:

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor  
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Tel. :  703-276-0100
Web:  www.us.bbb.org
Email:  eusafeharbor@council.bbb.org

Viac informácií o tom ako chrániť váš počítač, vaše osobné údaje a vašu rodinu, keď ste na internete, nájdete na našej stránke Tipy na ochranu osobných údajov http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml.

Contact Us

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajovZmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejňujeme a dátum ich účinnosti aktualizujeme vtedy, keď dôjde k ich aktualizácii. Ak urobíme nejaké dôležité zmeny v tomto vyhlásení, upozorníme vás zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorou ste nám naposledy poskytli, alebo oznam o týchto zmenách zverejníme na našej internetovej stránke.

Posledná aktualizácia: august 2008

2008 Aktualizácia
V politike našej spoločnosti sa teraz uvádza, že osobné údaje môžu používať naše značky na to, aby (1) lepšie prispôsobili naše reklamné a propagačné ponuky vašim požiadavkám, a aby (2) vás oboznámili so všetkými produktmi a službami, ktoré ponúka spoločnosť P&G. V aktualizovanom vyhlásení o ochrane osobných údajov sa taktiež uvádza, že značky spoločnosti P&G môžu využiť subdodávateľa služieb, aby vám zaslali správy, ktoré propagujú produkt alebo službu spoločne s jedným z našich obchodných partnerov. Zároveň sme urobili niekoľko organizačných zmien, vďaka ktorým by mala byť naša politika jednoduchšia na čítanie i na porozumenie.

2005 Aktualizácia
Žiadne podstatné zmeny vo vyhlásení vykonané neboli. Cieľom tejto aktualizácie bolo: objasniť a zjednodušiť obsah, aby sa zlepšila jeho čitateľnosť; odstrániť odkazy na konkrétnych reklamných partnerov; pridať údaje o tom ako narábať s „cookies“, a upozorniť na pridanie vyhlásenia o ochrane osobných údajov detí pre niektoré americké internetové stránky.

2002 Aktualizácia
Žiadne podstatné zmeny vo vyhlásení vykonané neboli. Cieľom tejto aktualizácie bolo: objasniť, že spoločnosť, ktorá odkúpi značku P&G, môže získať osobné údaje spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú v databáze tejto značky; pridať príklady tretích strán, ktorým spoločnosť P&G môže sprístupniť osobné údaje, ak s tým budú spotrebitelia súhlasiť, zmeniť meno reklamného partnera; a vysvetliť, že ochrana osobných údajov detí je v súlade s miestnymi právnymi predpismi, a poskytnúť poštovú adresu našich obchodných pobočiek.

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Špecifické informácie pre jednotlivé krajinyBELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

Spät na zaciatok

Prejsť navigačné menu späť na

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Ochrana osobných údajov akreditovaná BBB (Úrad pre lepší obchod)
Prejsť navigačné menu späť na