Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Polityka ochrony prywatności konsumentów
06/03/2021

Ciężko pracujemy nad budową opartej na zaufaniu relacji z konsumentami i zachowaniem jej. A zatem gdy przetwarzamy dane klientów, robimy to uważnie i rozsądnie, w sposób, który nie nadwyręża tego zaufania. Dzięki tej polityce wiesz, jak przetwarzamy twoje dane, w tym jakie informacje zbieramy, jak z nich korzystamy i jak je chronimy, a także w jaki sposób klient może decydować, co z nimi zrobimy. Naszym celem jest pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z twoich danych, aby doskonalić przekazywane treści, produkty, reklamy i usługi.


Oto krótkie wprowadzenie do naszych praktyk ochrony prywatności

Co zbieramy

 • Informacje, które nam udostępniasz
 • Informacje, które gromadzimy, gdy kontaktujesz się z nami, odwiedzasz nasze strony, korzystasz z naszych aplikacji mobilnych lub usług, używasz naszych produktów lub urządzeń, albo oglądasz nasze reklamy
 • Informacje uzyskiwane od innych spółek, które otrzymały twoją zgodę na udostępnianie informacji lub ich sprzedawanie, albo upewniły się, że inne spółki, od których otrzymały informacje o tobie, mogą udostępniać je im i, z kolei, nam lub innym spółkom.
 • Informacje, które otrzymujemy od innych spółek, gdy odwiedzasz ich strony internetowe.

Możemy łączyć wszystkie te informacje i dzięki temu oferować lepsze konsumentom produkty i usługi oraz doświadczenia.

w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane

 • Wysyłamy produkty i świadczymy usługi, o które prosisz.
 • Mówimy ci o produktach i usługach oferowanych przez nas i naszych partnerów marketingowych
 • Pomaga nam to zarządzać naszymi stronami i świadczyć usługi

w jaki sposób i kiedy udostępniamy posiadane informacje

 • Gdy mamy twoją zgodę, udostępniamy je naszym starannie dobranym partnerom, aby mogli wysyłać ci informacje o ofertach i promocjach lub reklamy swoich produktów i usług, które, jak sądzimy, mogą być dla ciebie interesujące.
 • Innym spółkom, które zatrudniamy do pomocy w prowadzeniu naszej działalności
 • W ramach sprzedaży marki P&G lub przedsiębiorstwa innej spółce
 • Aby wspomagać ochronę naszych praw i naszej własności, np. zapobiegać oszustwom i dbać o bezpieczeństwo danych
 • Gdy jest to wymagane na mocy prawa lub polecenia urzędów państwowych

twoje wybory

Klikając poniższe łącza możesz poinformować nas, w jaki sposób możemy wykorzystywać twoje dane:

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Wielkiej Brytanii („UK”), przysługują Ci określone prawa dotyczące prywatności i danych osobowych, w tym prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, prawo do wprowadzania poprawek w takich danych osobowych i aktualizowania ich, prawo do zażądania, abyśmy usunęli takie dane oraz prawo do przenoszalności danych (czyli do otrzymania od nas kopii takich danych). Prawa te nie mają zastosowania we wszystkich sytuacjach. Kliknij poniższe odnośniki, aby:

W jaki sposób zbieramy informacje o konsumentach

Gromadzimy informacje na Twój temat na wiele różnych sposobów oraz z wielu różnych źródeł. Niektóre z gromadzonych przez nas informacji mogą zawierać dane osobowe, które pozwalają na zidentyfikowanie Twojej tożsamości, na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy. W niektórych krajach (takich jak kraje EOG lub UK) lub stanach (takich jak Kalifornia) informacje, takie jak adres IP, pliki cookie lub numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych również mogą zostać uznane za dane osobowe.

Uwaga : Możemy łączyć wszystkie zbierane informacje, aby oferować lepsze produkty i usługi oraz doświadczenia użytkowników.

dane, które nam dostarczasz. Zakładając konto na naszych witrynach lub w aplikacjach mobilnych, a także dzwoniąc do nas lub pisząc wiadomość e-mail, udzielasz nam informacji. Możemy prosić o takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres domowy, data urodzenia, informacje związana z płatnością, wiek, płeć, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wybrany przez ciebie sposób przekazywania przez nas informacji o produktach i usługach – na przykład na adres domowy, adres e-mail lub w SMS.

z witryn i wiadomości e-mail. Możemy stosować technologie, które automatycznie gromadzą informacje o osobach odwiedzających nasze witryny, przeglądających nasze reklamy albo korzystających z naszych produktów i usług. Na przykład korzystamy z ciasteczek (niewielkie pliki przechowywane w przeglądarkach internetowych), które zawierają informacje o używanej przez ciebie przeglądarce i systemie operacyjnym, adresie IP, odwiedzanych stronach internetowych, klikanych przez ciebie łączach lub powiadamiających, czy wiadomość e-mail od nas została otwarta, czy nie.

z aplikacji mobilnych i urządzeń podłączonych do Internetu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi klientów możemy stosować technologie, umożliwiające zbieranie informacji z twojego telefonu, kiedy używasz naszych aplikacji mobilnych lub z „inteligentnych” urządzeń w Twoim domu. Wyrażasz na to zgodę, ładując aplikację lub instalując podłączone do Internetu urządzenia. Informacje te mogą zawierać identyfikator reklamowy twojego telefonu komórkowego lub innego urządzenia, informacje o systemie operacyjnym twojego telefonu, dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji lub urządzenia oraz twoją fizyczna lokalizację. W twoim telefonie lub urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okno, w którym można zaakceptować lub odrzucić możliwość poznawania przez nas twojej dokładnej lokalizacji (dokładnie miejsca, w którym stoisz lub w którym masz dostęp do Internetu).

z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje, których udzielają nam lub które sprzedają inne firmy. Na przykład możesz się zgodzić, aby inna spółka przekazywała nam twoje dane osobowe w chwili podpisywania umowy na usługi telekomunikacyjne lub przy rejestrowaniu się w związku z udziałem w programie lojalnościowym sprzedawcy. Możemy także zbierać informacje w miejscach, do których, jak wiesz, każdy ma dostęp, takich jak internetowe posty, wpisy na blogu, filmy wideo lub media społecznościowe. Możemy także otrzymywać informacje od innych spółek, które działają w branży zbierania lub agregowania informacji, uzyskiwanych z publicznie dostępnych baz danych lub na podstawie twojej zgody na używanie twoich danych i w konsekwencji używanie ich także przez nas. Mogą to być informacje o twoim poziomie dochodów, wieku, płci, liczbie osób w rodzinie i produktach, które kupujesz w Internecie lub w sklepach w najbliższej okolicy.


W jaki sposób wykorzystujemy informacje o tobie

Wykorzystujemy twoje dane, aby ułatwić sobie osiąganie naszego celu, jakim jest wprowadzania na całym świecie korzystnych zmian w życiu ludzi takich, jak ty. Używamy twoich danych, aby odpowiadać na twoje pytania lub prośby o informacje, wysyłać produkty lub próbki, o które prosisz, pomagać ci zarządzać twoją stroną P&G lub preferencjami aplikacji, umożliwić ci udział w naszych konkursach i loteriach lub przetwarzać twoje płatności za produkty, które zostały u nas kupione. Możemy również wykorzystywać twoje dane nieosobowe (np. dane dotyczące zakupów, prośby o próbki itp.) do badań konsumenckich lub analityki (lub dane osobowe, jeśli udzielasz zgody na udział w takich badaniach), aby dowiedzieć się więcej o tym, czego chcą konsumenci i dzięki temu tworzyć nowe produkty lub wprowadzać udoskonalenia tych, które już są w obrocie.

Innym sposobem wykorzystywania twoich danych jest dbanie o to, aby informacje, które od nas otrzymujesz były odpowiednie i przydatne dla ciebie. Na przykład możemy ci wysyłać informacje o produktach Gillette®, jeśli wykazujesz zainteresowania naszymi produktami do golenia odwiedzając stronę Gilette.com W takim przypadku będziemy wykorzystywać twoje dane – identyfikator ciasteczka lub identyfikator urządzenia – aby ograniczyć liczbę wielokrotnie wyświetlanych reklam. Chcemy, aby konsumenci uzyskiwali informacje o produktach, których używają i które kochają bez otrzymywania w kółko tego samego komunikatu

Możemy używać zagregowanych informacji pochodzących od wielu osób bez identyfikowania poszczególnych osób, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób używane są nasze witryny lub aby badać zwyczaje konsumentów i dzięki temu wytwarzać produkty i świadczyć usługi, zaspokajające potrzeby wszystkich klientów, którzy maja pewne cechy wspólne. Na przykład możemy dowiedzieć się wiele o konsumentach, którzy są świeżo upieczonymi rodzicami, czytającymi nasze witryny poświęcone produktom dla dzieci i dzięki temu możemy wszędzie lepiej służyć takim rodzicom, oferując produkty i usługi, których potrzebują. Wykorzystywanie takich nieosobowych informacji w opisany sposób pomaga chronić twoją prywatność. Z tego powodu zawsze, kiedy to możliwe, staramy się korzystać z informacji nieosobowych.

Aby dodatkowo chronić twoją prywatność, będziemy używać jak najmniejszej ilości informacji, tylko tyle, aby móc zrealizować aktualne zadanie, wdrożyć działania zapobiegające łączeniu informacji w taki sposób, aby umożliwić indywidualną i bezpośrednią identyfikację twojej osoby (np. według nazwiska) za pośrednictwem identyfikatorów ciasteczek i urządzeń mobilnych i usuniemy twoje dane, gdy już nie będziemy ich potrzebować do naszych celów biznesowych.


Jak zabezpieczamy dane konsumentów

Szanujemy twoje dane osobowe i podejmujemy kroki, aby dane te nie zostały utracone, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub zmienione. Tam, gdzie znajduje to zastosowanie, kroki te mogą polegać na stosowaniu środków technicznych, takich jak zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i zapobiegania im, niepowtarzalne, złożone hasła oraz szyfrowanie. Stosujemy także środki organizacyjne i fizyczne takie, jak szkolenie pracowników na temat obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, identyfikacja zdarzeń i zagrożeń, ograniczanie dostępu personelu do twoich danych osobowych i dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, w tym odpowiednie zabezpieczenie nieużywanych dokumentów.


Co udostępniamy

innym spółkom. Gdy otrzymamy twoją zgodę, możemy udostępniać twoje dane wybranym partnerom, co pozwala im wysyłać ci oferty, informacje o promocjach lub reklamy produktów i usług, które według nas mogą być dla ciebie interesujące. Na przykład osoby, które otrzymują wiadomości e-mail P&G od takich marek pieluch jak Pampers®, mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji na temat mleka dla niemowląt, produkowanego przez inne spółki. Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów marketingowcom spoza P&G. Niezależnie od celu możemy udostępniać innym spółkom te informacje, które nie umożliwiają identyfikacji twojej osoby.

Płatności za zakupy Płatności za zakupy dokonane za pośrednictwem jednej z naszych witryn są realizowane za pomocą systemu płatności online dostawcy zewnętrznego. P&G nie ma dostępu do danych Twojej karty kredytowej przekazanych w celu dokonania zakupu i nie przechowuje oraz nie ujawnia danych Twojej karty kredytowej w ramach zakupów za pośrednictwem tych systemów stron trzecich. Dane personalne lub finansowe dostarczone przez Ciebie do systemu płatności online podlegają polityce prywatności i warunkom użytkowania strony trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z tymi politykami przed przekazaniem jakichkolwiek danych personalnych lub finansowych. P&G obecnie korzysta z usług PayPal oraz Braintree jako niezależnych platform handlu elektronicznego.

usługodawcom. Może się zdarzyć, że będziemy musieli przekazać twoje dane spółkom, które pomagają nam prowadzić działalność, w tym spółkom, które zapewniają hosting naszym stronom, dostarczają nasze wiadomości e-mail, analizują zebrane przez nas dane oraz wysyłają zamówione produkty i świadczą usługi. Przekazujemy tym spółkom wyłącznie te informacje, których spółki te potrzebują do zrealizowania zadań, o które prosimy. Muszą one chronić twoje dane w taki sam sposób, jak my i nie udostępniać ich ani nie wykorzystywać do żadnych innych celów.

inne sytuacje. Jeśli marka lub część naszego przedsiębiorstwa, która uzyskała od ciebie dane osobowe zostanie sprzedana innej spółce, twoje dane zostaną przekazane tej spółce. W rezultacie twoje konto i zawarte w nim dane osobiste nie zostaną usunięte, o ile nie polecisz właścicielowi marki lub nowej spółce ich usunięcie. Możemy także przekazywać twoje dane spółkom, które pomagają chronić nasze prawa i nasze mienie, a także, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy wymagają tego urzędy państwowe.


Twoje prawa i możliwości wyboru


marketing. Możesz polecić nam, abyśmy przestali wysyłać do ciebie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe, korzystając z instrukcji rezygnacji przesłanej wraz z tymi informacjami. Klikając w tym miejscu możesz także zdecydować, że nie chcesz już otrzymywać marketingowych informacji za pośrednictwem poczty e-mail, SMS lub poczty tradycyjnej. Uszanujemy Twoje decyzje, ale aby to zrobić, możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji. Na przykład, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail, będziemy musieli zachować Twój adres w archiwum, aby nasze systemy pamiętały, że nie chcesz otrzymywać na ten adres więcej komunikatów marketingowych.

konta. W zależności od kraju rejestracji, Twoje konto P&G może zawierać informację o możliwości dostępu do Twoich własnych danych i poprawiania ich lub usuwania. Jeśli jej nie zawiera, możesz zwrócić się o to, klikając w tym miejscu klikając w tym miejscu.

Mieszkańcy EOG i UK. Jeśli mieszkasz lub przebywasz w EOG lub UK, możesz uzyskać dostęp do dotyczących Cię danych osobowych, które przechowujemy, zażądać, aby niedokładne, nieaktualne lub już niepotrzebne informacje zostały skorygowane lub usunięte bądź aby ich przetwarzanie zostało ograniczone, a także zażądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane w formacie, który będzie pozwalał na przeniesienie ich do innego usługodawcy. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać taką zgodę. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (czyli zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystywania), jeżeli podstawą takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (co oznacza, że mamy powód, aby wykorzystywać te dane). Jeśli chcesz uzyskać więcej ogólnych informacji na temat ochrony danych oraz Twoich danych osobowych, odwiedź witrynę internetową Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem https://edps.europa.eu/data-protection/lub brytyjskiego organu zajmującego się ochroną danych, UK Information Commissioner’s Office, pod adresem https://ico.org.uk. W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzymy żądania, można złożyć skargę do organu ochrony danych działającego w danym kraju. Wybierz jedną z następujących opcji, by przesłać swoje żądanie:

Wnioski ogólne . W celu złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, użytych do celów marketingowych, na przykład informacji, których nam udzielasz rejestrując się na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, skontaktuj się z nami tutaj. here .

Reklama w mediach . Aby złożyć wniosek w odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych, obejmujących na przykład informacje o Tobie zgromadzone na poziomie pliku cookie lub identyfikatora urządzenia oraz wykorzystywanych przez nas do zapewniania odpowiednich reklam, skontaktuj się z nami tutaj. Aby przetworzyć Twoje zapytanie, musisz podać nam jeden z następujących identyfikatorów:

  1. Identyfikatory plików cookie od dostawców usług: Tapad, Neustar, MediaMath i TheTradeDesk.
  2. Identyfikatory reklam na urządzenia mobilne (IDFA, Android ID).
  3. Identyfikator telewizora do reklam, który jest unikalnym identyfikatorem przypisanym przez dostawcę telewizji, np. ID Roku do reklam.

Badania konsumenckie. . Składając wniosek odnoszący się do danych osobowych, które możemy mieć w związku z T1woim udziałem w jednych z naszych badań, skorzystaj z informacji kontaktowych zamieszczonych w formularzu Twojej zgody, zadzwoń do swojego ośrodka badawczego lub go odwiedź.

Specjaliści w dziedzinie stomatologii. Specjaliści w dziedzinie stomatologii, którzy udzielali nam informacji w ramach jednego z naszych programów współpracy ze specjalistami, w tym za pośrednictwem strony https://www.dentalcare.com, powinni kontaktować się z nami korzystając z podanych poniżej dla poszczególnych krajów numerów telefonicznych i adresów poczty elektronicznej.

Kraj

Centrum telefoniczne

E-mail

Niemcy

0203 570 570

N/A

Austria

00800 570 570 00

N/A

Szwajcaria

00800 570 570 00

N/A

Wlk. Brytania

0870 242 1850

Kliknij tutaj

Hiszpania

900 670 270

Kliknij tutaj

Włochy

+390650972534

N/A

Francja

+ 33 (0) 825 878 498

Kliknij tutaj
Kliknij tutaj
Kliknij tutaj

Belgia

N/A

Kliknij tutaj

Holandia

N/A

Kliknij tutaj

Polska

0 801 25 88 25

N/A


Pliki cookie (Ciasteczka)

Ciasteczka są niewielkimi plikami przesyłanymi na twój komputer, gdy surfujesz w Internecie. Zawierają one użyteczne informacje o sposobie twoich interakcji z odwiedzanymi stronami internetowymi. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych przechowywanych w twoim komputerze czy urządzeniu ani w twoich plikach. Ciasteczka nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację twojej osoby. Ciasteczka pokazują twój komputer i urządzenie tylko jako losowo przypisany, literowo-cyfrowy kod (np. ciasteczko o nr ident. ABC12345) a nigdy jako, na przykład, Jan Kowalski.

Stosujemy ciasteczka z różnych powodów, takich jak:

 • aby dostarczać odpowiednio dobrane reklamy
 • aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystasz z treści P&G
 • aby sprawiać, że gościom naszych stron będzie się lepiej z nich korzystać
 • aby zapamiętać twoje preferencje, takie jak język lub region, co pozwala wyeliminować konieczność dostosowywania witryny do twoich potrzeb za każdym razem, gdy ją odwiedzasz
 • aby identyfikować błędy i je eliminować
 • aby analizować na ile dobrze działają nasze witryny

Stosujemy następujące typy ciasteczek:

 •  ciasteczka sesyjne.  Witryny internetowe nie mają pamięci. Ciasteczka sesyjne zapamiętują ciebie (używając losowo wygenerowanego kodu, np.: ABC12345), jak przemieszczasz się ze strony na stronę, dzięki temu użytkownik nie jest proszony o udzielanie informacji, które już wcześniej podał odwiedzając daną witrynę. Na przykład ciasteczka sesyjne są niezwykle przydatne w czasie zakupów online – bez nich produkty, które są w koszyku zniknęłyby, zanim doszłoby do płacenia! Takie ciasteczka są usuwane, gdy opuszczasz naszą witrynę lub zamykasz przeglądarkę.
 • ciasteczka trwałe. Trwałe ciasteczka sprawiają, że witryny zapamiętują twoje preferencje. Na przykład jeśli odwiedzając po raz pierwszy witrynę wybierzesz język francuski, gdy odwiedzisz ja po raz drugi, będzie ona automatycznie w języku francuskim. Brak konieczności wyboru preferencji językowych przy okazji każdych odwiedzin witryny oznacza, że jest ona wygodniejsza, wydajniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.
 • ciasteczka reklamowe. Te ciasteczka mogą być stosowane w celu dowiadywania się jakie są twoje ogólne zainteresowania, na przykład na podstawie witryn, które odwiedzasz i produktów, które kupujesz. Może to nam pomóc wyciągnąć wnioski dotyczące twojego wieku, stanu cywilnego i liczby dzieci. Dzięki takim danym możemy wysłać ci reklamy produktów i usług, które lepiej pasują do twoich gustów lub potrzeb. Możemy też ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.
 •  ciasteczka analityczne. Te ciasteczka informują nas, w jaki sposób działają nasze witryny. W wielu przypadkach używamy ciasteczek analitycznych Google do monitorowania sprawności naszych witryn. Nasze możliwości używania i udostępniania zbieranych przez Google Analytics informacji na temat odwiedzania naszych witryn są ograniczane przez Warunki używania Google Analytics oraz Politykę prywatności Google. .

Ustawienia dotyczące ciasteczek. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie ciasteczka lub informowała, kiedy na twój komputer trafia ciasteczko. Może to jednak uniemożliwić prawidłowe działanie naszych witryn lub usług. Możesz także ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała ciasteczka za każdym razem, gdy przestajesz z niej korzystać.

inne technologie

 • marketing zbliżeniowy (beacony). Beacony wysyłają na bardzo krótką odległość jednokierunkowe sygnały do aplikacji mobilnych, które instalujesz w telefonie, dzięki tym sygnałom dowiadujesz się na przykład, które produkty są sprzedawane w okazyjnych cenach. Beacony wysyłają sygnał do twojego telefonu tylko, gdy znajdziesz się dostatecznie blisko i po udzieleniu przez ciebie zgody w aplikacji mobilnej, powiązanej z określonym beaconem. Aplikacje mogą z kolei dostarczać nam danych lokalizacyjnych, pomagając w ten sposób dostosować reklamy i oferty do ciebie. Na przykład, jeśli znajdziesz się niedaleko beacona w części marketu, w której znajdują się produkty do pielęgnacji skóry, możemy wysłać ci kupon zniżkowy warty 4 dolary.
 • znaczniki pikselowe. Są to niewielkie, niewidoczne obiekty wbudowane w stronę internetową. Są one nazywane także „pikselami” lub „gifami”. Znaczników pikselowych używamy, aby dostarczyć ciasteczka do twojego komputera, monitorować aktywność na naszej witrynie, ułatwić logowanie na naszych stronach oraz do marketingu online. Znaczniki pikselowe zamieszczamy także w naszych promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach, aby stwierdzić, czy otwierasz te wiadomości, czy nie.
 • identyfikatory urządzeń mobilnych i SDK. Wykorzystujemy kod programowy w naszych aplikacjach mobilnych do zbierania informacji w podobny sposób, w jaki zbierają je ciasteczka w internecie. Będą to takie informacje, jak identyfikatory twojego telefonu komórkowego (iOS IDFA i identyfikatory reklamowe Android) oraz sposób używania przez ciebie naszych aplikacji. Podobnie jak w przypadku ciasteczek, zbierane przez nas informacje o urządzeniu w czasie gdy używasz naszych aplikacji nigdy nie zidentyfikują twojej osoby. Znamy urządzenie mobilne wyłącznie jako losowo przypisany, literowo-cyfrowy kod np. ciasteczko o nr ident. ABC12345) a nigdy jako, na przykład, Jan Kowalski.
 • precyzyjna geolokalizacja. Możemy otrzymywać informacje o Twoim dokładnym położeniu geograficznym, na przykład współrzędne (długość i szerokość geograficzna) w systemie nawigacji satelitarnej (GPS), w czasie, gdy używasz naszych aplikacji mobilnych. Zawsze w Twoim telefonie lub urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okno, w którym można zaakceptować lub odrzucić możliwość poznawania przez nas Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej. Należy pamiętać, że nie zawsze będziemy prosić o zgodę na możliwość poznawania ogólnych danych o lokalizacji, takich jak miasto, kod pocztowy lub województwo. Na przykład informacji, iż jesteś gdzieś w Manili na Filipinach nie uważamy za dokładną.


Reklama oparta na zainteresowaniach

Gdy odwiedzasz strony naszych partnerów, możemy pokazywać ci reklamy i inne treści, które, jak sądzimy, chcesz zobaczyć. Na przykład, jeśli zauważymy, że odwiedzasz strony, na których są sprzedawane ubrania dziecinne lub artykuły szkolne, możesz otrzymywać reklamy detergentu do prania Tide®. Z tej informacji możemy wywnioskować, że masz dzieci, a zatem oferta silnie działającego proszku do prania może być dla ciebie interesująca. W ten sposób zamierzamy przesyłać ci właściwe informacje o naszych produktach, co może przynieść ci korzyść.

dowiadujemy się od grup konsumentów mających podobne zainteresowania. Możemy zakwalifikować Cię do określonej grupy konsumentów, mających podobne zainteresowania. Możemy na przykład umieścić cię w grupie „miłośników maszynek do golenia”, jeśli zauważymy, że często kupujesz online maszynki do golenia lub możesz zostać „łowcą okazji”, jeśli widzimy, że korzystasz z kuponów online albo szukasz rabatów lub wyprzedaży. Zdobywamy te informacje o tobie, gdy oglądasz witryny internetowe, klikasz łącza na naszych stronach internetowych i w innych witrynach, korzystasz z aplikacji mobilnych lub oglądasz wiadomości e-mail o naszych markach i klikasz zawarte w nich łącza. Grupujemy ciasteczka i identyfikatory urządzeń, bowiem ułatwiają one poznawanie ogólnych trendów, zwyczajów i cech grupy, którą tworzą konsumenci postępujący online oraz /lub offline w podobny sposób. Dzięki temu możemy wyszukać i obsługiwać wielu innych konsumentów, którzy „wyglądają podobnie” jak członkowie już utworzonej grupy i wysyłać im według nas właściwe i korzystne oferty produktów oraz informacje.

z twoim ciasteczkiem i identyfikatorem urządzenia łączymy inne informacje. Twoje ciasteczko i identyfikator urządzenia mogą być uzupełniane innymi informacjami, na przykład informacją o produktach, które kupujesz offline lub informacją, którą dostarczasz bezpośrednio do nas, gdy tworzysz konto na naszych stronach. Zwykle robimy to w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby. Na przykład możemy wiedzieć na podstawie odwiedzanych przez daną osobę stron internetowych, jej wieku, płci i zwyczajów zakupowych, że ciasteczko o identyfikatorze ID ABC12345 należy do grupy „miłośników maszynek do golenia”, ale nie będziemy znać nazwiska czy adresu tej osoby, ani też innych informacji umożliwiających jej identyfikację. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli zidentyfikować, do kogo należy ciasteczko czy identyfikator urządzenia (historia przeglądania sieci i aplikacji), zawsze zanim się do tego zabierzemy, zapytamy o zgodę.

możemy wiedzieć o wszystkich twoich komputerach, tabletach, telefonach i urządzeniach. Możemy wiedzieć, że ciasteczko ID ABC12345 pochodzi z komputera, który może być powiązany z tą samą osobą lub gospodarstwem domowym, co osoba lub gospodarstwo domowe posiadające telefon komórkowy o identyfikatorze urządzenia ID EFG15647. Oznacza to, że możesz wyszukiwać pieluch na swoim laptopie, kliknąć sponsorowane przez nas łącze wyniku wyszukiwania Google, a następnie zobaczyć reklamę pieluch naszej marki Pampers® na swoim telefonie. Możemy zakładać lub wydedukować, że komputer i telefon należą do tej samej osoby, ponieważ, na przykład, loguje się ona codziennie o tej samej porze do tej samej sieci WiFi. Wiedza o tym, które urządzenia wydają się być używane przez tę samą osobę lub to samo gospodarstwo domowe pozwala nam ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy we wszystkich twoich urządzeniach. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu nie irytujesz się na nas za spam polegający na wysyłaniu wiele razy tej samej reklamy, a my nie płacimy za powtarzane reklamy, których nie chcemy wcale Ci wysyłać.

jak możesz powstrzymać przesyłanie ci reklam opartych na zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od P&G reklam opartych na zainteresowaniach, może kliknąć tuta albo kliknąć ikonę WebChoices lub AppChoices na jednej z naszych stron lub w jednej z naszych aplikacji mobilnych. Możesz także zapobiec otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach internetowych, nie akceptując ciasteczek w przeglądarce(-kach), odmawiając „dostępu do danych”, gdy taka prośba pojawi się przy instalacji aplikacji lub dostosowując w systemie urządzenia ustawienie reklam.

nadal będziesz widzieć reklamy „kontekstowe”, nawet jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach. Nawet jeśli my przestaniemy przesyłać Ci reklamy oparte na zainteresowaniach, nadal będziesz otrzymywać reklamy naszych marek na komputer lub urządzenia mobilne. Reklamy te, nazywane reklamami kontekstowymi, są jednak oparte na kontekście witryn, które odwiedzasz. W odróżnieniu od reklam opartych na zainteresowaniach, które są tworzone na podstawie stron, które odwiedzasz korzystając z telefonu komórkowego lub komputera, reklamy kontekstowe są pokazywane w zależności od kontekstu konkretnej witryny, którą odwiedzasz. Na przykład możesz nadal widzieć reklamę jednej z naszych marek produktów do pielęgnacji niemowląt oglądając produkty dla niemowląt online ponieważ witryny te tradycyjnie są odwiedzane głównie przez rodziców lub osoby, które bardzo niedługo się nimi staną. Należy także wiedzieć, że nadal możemy zbierać dane z Twojego komputera lub urządzeń i wykorzystywać te dane do innych celów, np. do oceny, jak działają nasze strony internetowe, do badań konsumenckich lub wykrywania oszustw.

usuwanie ciasteczek spowoduje usunięcie twojej rezygnacji. Jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach, wyślemy do Twojej przeglądarki ciasteczko rezygnacyjne, które informuje nas, że nie chcesz już otrzymywać od nas reklam opartych na zainteresowaniach. Twoje ciasteczko rezygnacyjne zostanie usunięte, jeśli postanowisz usunąć wszystkie ciasteczka. Oznacza to, że jeśli nadal nie chcesz otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach, będziesz musiał/a ponownie z nich zrezygnować.

Zaawansowane dopasowywanie Facebooka Niektóre z naszych stron korzystają z funkcji zaawansowanego dopasowywania Facebooka, która jest usługą oferowaną reklamodawcom. Za pomocą tych funkcji wysyłamy do Facebooka niektóre informacje, które wprowadzasz w polach formularzy na naszych witrynach (np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu - żadnych danych poufnych ani innych danych specjalnych) w formacie hashowanym (zaszyfrowanym) albo będą one haszowane (szyfrowane) i automatycznie pobierane przez piksel Facebooka, aby powiązać Cię z plikiem cookie przeglądarki lub identyfikatorem urządzenia. Robimy to w celu ulepszania procesu ukierunkowywania oraz pomiaru skuteczności naszych reklam na platformie Facebook. W ten sposób dowiadujemy się, czy została wyświetlona Ci reklama na Facebooku, czy kliknąłeś naszą reklamę, czy odwiedziłeś naszą stronę i kupiłeś coś - czy nie - i czy opłaca się nam dalej kupować reklamy na Facebooku, czy nie.


Przetwarzanie, przechowywanie oraz przesyłanie danych w EOG i UK

Niniejsza część ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych mieszkańców krajów EOG i UK. Ma ona na celu zwiększenie przejrzystości przetwarzania, przechowywania i przesyłania przez nas danych osobowych mieszkańców EOG i UK, zgodnie z literą i duchem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz z postanowieniami rozporządzenia RODO włączonymi do prawa brytyjskiego poprzez Ustawę o ochronie danych z 2018 r. (Data Protection Act 2018) oraz zmienionymi na mocy Rozporządzeń z 2019 r. dotyczących zmian w zakresie ochrony danych, prywatności oraz komunikacji elektronicznej w związku z wystąpieniem z UE (Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit)).

Podmioty. W charakterze administratora Twoich danych osobowych mogą występować różne podmioty P&G. Administrator danych to podmiot, który kieruje działaniami związanymi z przetwarzaniem danych i jest za nie odpowiedzialny. W poniższej tabeli określono naszych administratorów danych w odniesieniu do danych pochodzących z krajów EOG oraz UK. Na przykład, kiedy rejestrujesz się w celu otrzymywania wiadomości e-mail na jednej z naszych francuskich witryn internetowych, podmiot P&G wskazany obok danego kraju będzie administratorem danych podanych przez Ciebie na takiej witrynie (np. Procter & Gamble France SAS).

Kraje

Administrator danych

Austria

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien

Bułgaria

Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria

Rumunia

Do zawodów: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Dla innych stron: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Polska

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Belgia

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA Dla P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Republika Czeska

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Węgry

Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary

Słowacja

Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Chorwacja

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Francja

Procter & Gamble France SAS Dla P&G HealthCare: Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Niemcy

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus Dla P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Grecja

P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Irlandia

Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Włochy

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Holandia

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam Nowy adres na dzień April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Portugalia

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Hiszpania

Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain

Wielka Brytania

Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Niewymienione kraje UE

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve

przetwarzanie i przechowywanie. Ogólna zasadą jest, że przechowujemy twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym były one zbierane lub odpowiednio do wymagań przepisów prawa. Możemy być zmuszeni do przechowywania twoich danych dłużej niż nasze ustalone okresy przechowywania, aby zaspokoić twoje żądania, w tym, żądanie dotyczące rezygnacji z marketingowych wiadomości e-mail lub aby spełnić wymagania prawne lub inne. Zestawienie to zawiera informacje o typie danych, które zbieramy, celach, w których je zbieramy, dlaczego taki sposób ich wykorzystywania jest zgodny z prawem (podstawa prawna) i jak długo zwykle je przechowujemy (okres przechowywania).

Typ danych

Dlaczego zbieramy te dane

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Marketing

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,poczta, Twoje upodobania, twoje zainteresowania, Twój zawód, Twoje zwyczaje, Twoje zakupy, pobrane zdjęcia lub filmy wideo, informacje o Twoich dzieciach i twoim domu, o członkach Twojej rodziny, liczbie osób w twoim gospodarstwie domowym, typ Twoich włosów, Twój ulubiony zapach, czy masz zwierzę domowe, informacje na temat zdrowia (na przykład termin ciąży)itp..

Aby wysyłać Ci materiały marketingowe dotyczące naszych produktów lub usług albo produktów lub usług naszych partnerów..

Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail i SMS oraz inne szczególne kategorii danych, a tam, gdzie ją uzyskujemy, także zgoda na otrzymywanie przesyłek pocztowych. Uzasadniony interes w pozostałych przypadkach.

Dopóki nie wystąpisz o usunięcie danych osobowych lub nie wycofasz swojej zgody. Jeśli nie zwrócisz się z takim wnioskiem, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z następującym harmonogramem:

adres e-mail: <50 miesięce braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

SMS:< 50 miesięce braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

poczta: <50 miesięcy braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

Te okresy zachowania danych mogą być krótsze w niektórych krajach zgodnie z wymogami lokalnymi.

Contests

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, czasami inne dane.

Aby przekazać uczestnikom konkursu informacje na temat konkursu, w tym ogłaszanie zwycięzcy(-ów) konkursu.

Twoja zgoda

Przez 24 miesiące, chyba, że zgodnie z lokalnym prawem wymagany jest dłuższy okres przechowywania.

Zakupy produktów

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, informacje dotyczące płatności (w tym numer IBAN konta bankowego lub dane Paypal), czasem inne dane..

W celu zrealizowania Twoich zakupów, promocji zwrotu pieniędzy lub gwarancji i w celu przesyłania Ci odpowiednich informacji związanych z tym zakupem.

Twoja zgoda. Dla ofert typu cashback i zakupów, wykonanie umowy

Tyle czasu, ile potrzeba do zrealizowania zamówienia i komunikowania się w sprawach twojego zamówienia, chyba że lokalne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania. Zwykle przechowujemy dane przez 24 miesięcy w przypadku promocji zwrotu pieniędzy i 10 lat w przypadku gwarancji.

Kontakt z nami

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, czasami inne dane.

Aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie i mieć pewność że postępujemy stosownie do sytuacji lub zgodnie z wymaganiami prawa albo polityki P&G

Nasz uzasadniony interes biznesowy w zarządzaniu pytaniami konsumentów a także Twoja zgoda dotycząca danych szczególnej kategorii, które mogą być zbierane w niektórych niekorzystnych przypadkach.

Od 0 do 10 lat, w zależności od charakteru zapytania, naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych i naszych obowiązków wobec prawa.

Badania

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, zdjęcia lub filmy wideo umożliwiające identyfikację, czasem inne dane

W celu testowania naszych pomysłów na produkty i poznawania Twoich preferencji i praktyk w celu doskonalenia naszych produktów i poprawy standardu życia naszych konsumentów.

Twoja zgoda

Będziemy przechowywać dane osobowe zebrane w ramach merytorycznych badań klinicznych tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub tak długo, jak długo wymagają tego lokalne przepisy lub zarządzenia, co może oznaczać okres do 25 lat. W przypadku badań nieklinicznych będziemy przechowywać Twoje najważniejsze dane osobowe przez maksimum 5 lat. Będziemy przechowywać podpisane przez Ciebie dokumenty świadomej zgody.

Targeting medialny

Ciasteczka reklamowe, identyfikatory urządzeń, informacje demograficzne, takie jak dane o płci i wieku oraz dane behawioralne, takie jak dane dotyczące przeglądanych stron, czasami inne dane..

Aby poznać Twoje zainteresowania w internecie i odpowiednio spersonalizować wysyłane do ciebie reklamy.

Nasz uzasadniony interes w dostarczaniu Ci odpowiednich reklam.Będziemy uzyskiwać twoją zgodę na umieszczenie ciasteczek na naszych własnych serwerach.

Tam, gdzie uzyskujemy informacje o plikach cookie/identyfikatorach urządzeń od naszych wydawców i partnerów detalicznych za pomocą pikseli na ich witrynach, uczestniczymy w Programie przejrzystości i zgody stowarzyszenia IAB Europe i przestrzegamy jego norm i zasad. Nasz numer identyfikacyjny w ramach programu to 577.

Będziemy przechowywać te dane przez trzynaście miesięcy od daty ich zebrania lub dopóki nie wycofasz zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

przesyłanie twoich danych do innych krajów. Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do innego kraju niż ten, w którym zostały zgromadzone (w tym do UK oraz do Stanów Zjednoczonych) oraz mogą być przechowywane i przetwarzane w takim kraju. Możemy na przykład przechowywać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to tam hostowana jest odpowiednia baza danych. Dane takie mogą być powtórnie „przesłane”, kiedy jeden z naszych sprzedawców zlokalizowany w Szwajcarii uzyskuje do nich dostęp, aby wysłać Ci próbkę produktu. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych, obowiązujące w takim kraju mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym dane zostały nam pierwotnie przekazane. Jeśli będziemy przesyłać Twoje dane do odbiorców znajdujących się w innych krajach (takich jak Stany Zjednoczone), będziemy chronić takie dane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności oraz przestrzegać wszelkich wymogów prawnych poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu ochrony danym osobowym przesyłanym do odbiorców zlokalizowanych w krajach poza EOG i UK. W przypadku gdy tacy odbiorcy danych będą zlokalizowani w krajach, które nie zostały uznane za kraje zapewniające adekwatny poziom ochrony danych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu zagwarantowanie adekwatnego poziomu ochrony danych, między innymi poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Jeśli chcesz otrzymać kopię umowy dotyczącej przesyłania danych, skontaktuj się z nami.


Treść strony i aplikacji

wtyczki. Nasze witryny internetowe mogą zawierać wtyczki innych firm, takich jak sieci społecznościowe. Przykładem wtyczki jest przycisk z serwisu Facebook „lubię to”. Takie wtyczki mogą gromadzić informacje (np. adres URL strony, którą odwiedzasz) oraz przesyłać je do firmy, która stworzyła daną wtyczkę. Może to mieć miejsce nawet wtedy, gdy nie klikniesz wtyczki. Mimo że wtyczki te pojawiają się na naszych witrynach, podlegają one politykom prywatności i regulaminom firm, które je utworzyły. Działamy w charakterze administratora danych w zakresie gromadzenia i przesyłania takich danych w odniesieniu do naszych witryn internetowych w EOG i w UK. Takie wtyczki są plikami cookie niebędącymi niezbędnymi plikami cookie i będą działać na witrynach w EOG i UK wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

loginy. Nasze witryny mogą umożliwiać logowanie przy użyciu konta w innej spółce, na przykład może to być „Zaloguj się z Facebookiem”. Gdy zalogujesz się w ten sposób, będziemy mieć dostęp tylko do tych informacji, które zgodziłeś się przekazywać w ustawieniach konta w tej spółce, z której konta skorzystałeś(-aś), aby się zalogować

treść użytkownika W przypadku niektórych naszych stron internetowych i aplikacji można ładować swoje własne treści w celu wzięcia udziału w konkursie, zamieszczenia na blogu lub opublikowania filmu albo w innych celach. Należy pamiętać, że każda informacja, którą wysyłasz lub publikujesz staje się informacją publiczną. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób inni mogą wykorzystać treści, które wysyłasz na nasze strony i aplikacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie tych treści w sposób, który może spowodować naruszenie niniejszej polityki prywatności przepisów prawa lub Twojej osobistej prywatności i bezpieczeństwa.

łącza. Strony P&G mogą zawierać łącza do innych stron, na które nie mamy wpływu. Strony te podlegają politykom prywatności i warunkom właścicieli tych stron, a nie naszym.


Ochrona prywatności dzieci

prawo dotyczące prywatności dzieci online. Gromadząc dane osobowe dzieci przez Internet, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Przykładowo: w EOG i w UK nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia bez uzyskania zgody osoby będącej opiekunem prawnym dziecka, chyba że lokalne przepisy zezwalają na gromadzenie danych młodszych dzieci – z zastrzeżeniem, że nie gromadzimy danych dzieci poniżej 13. roku życia. Analogicznie, w Stanach Zjednoczonych gromadzimy dane osobowe dzieci poniżej 13. roku życia wyłącznie po otrzymaniu zweryfikowanej zgody rodzica.

powiadomienie dla osób małoletnich w kalifornii. Możemy oferować usługi interaktywne, które umożliwiają nastolatkom w wieku poniżej 18 lat ładowanie ich własnych treści (np. filmów wideo, komentarzy, aktualizacji statusu lub zdjęć). Treści te mogą zostać w dowolnym momencie usunięte lub skasowane przy zastosowaniu procedury opisanej w instrukcji na naszych stronach. W razie pytań dotyczących tej procedury, prosimy się z nami skontaktować Należy wiedzieć, że takie posty mogły zostać przez inne osoby skopiowane, przesłane lub opublikowane gdzie indziej i z tego tytułu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach należy zwrócić się do właścicieli tych stron z prośbą o usunięcie tych treści.


Kontakt z nami

Prosimy o bezpośredni kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych lub jeśli konsument jest osobą niepełnosprawną i potrzebuje egzemplarza niniejszej polityki w formacie alternatywnym. W przypadku zapytań do naszego inspektora ochrony danych, dotyczących na przykład podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, należy podać taką informację w wiadomości. Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer), pisząc na adres: 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A. Dane kontaktowe naszego przedstawiciela (w rozumieniu artykułu 27 RODO) są następujące: Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland.