Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Globalna polityka ochrony prywatności konsumentów P&G

Dziękujemy za odwiedzenie Procter & Gamble.

Zaufanie jest podstawą misji naszej firmy. Firma Procter & Gamble z najwyższą troską dba o Twoje zaufanie przez ochronę danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy.

W niniejszej Globalnej polityce ochrony prywatności konsumentów (Polityce prywatności) opisano informacje, które firma Procter & Gamble oraz spółki zależne i filie („P&G”) gromadzą na Twój temat, sposoby, w jakie wykorzystujemy i chronimy te informacje, dostępne możliwości zadecydowania przez Ciebie o sposobach wykorzystywania tych informacji przez nas, a także możliwe sposoby wnoszenia poprawek lub uaktualniania informacji na Twój temat.


Praktyki P&G w zakresie ochrony prywatności są zgodne z:

 • Dyrektywą w sprawie ochrony danych w Unii Europejskiej;
 • Uczciwymi praktykami informacyjnymi ustanowionymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • Strukturą ochrony prywatności Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC);
 • krajowymi i miejscowymi przepisami w zakresie ochrony danych, włącznie z sekcją 5 Ustawy o Federalnej Komisji Handlu.

Przepisy niektórych państw wymagają zawarcia w polityce prywatności informacji szczególnych dla danego kraju. Kliknij, aby przeczytać informacje dla tych krajów.

Argentyna Belgia Kanada Francja Niemcy Grecja Korea Włochy Meksyk Maroko Holandia Portugalia Hiszpania


Spis treści

Informacje przedstawione w niniejszej polityce

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do informacji na temat konsumentów, w tym danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez P&G.


Korzystając ze stron P&G oraz aplikacji mobilnych lub udostępniając P&G swoje dane osobowe w inny sposób, zgadzasz się na zbieranie, wykorzystywanie oraz udostępnianie informacji na swój temat w ramach niniejszej polityki. Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności i skontaktuj się z nami, jeśli będziesz mieć pytania.

Dane osobowe to informacje lub połączenie informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji indywidualnego użytkownika.

Powrót na górę strony


Informacje zbierane przez P&G

Możemy zbierać informacje o Tobie z różnych źródeł. Obejmuje to informacje zbierane bezpośrednio od Ciebie, informacje, które gromadzimy podczas odwiedzania przez Ciebie naszych stron, przeglądania treści internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych bądź innych usług, a także informacje, które zbieramy o Tobie z innych źródeł.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie
Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy zdecydujesz się skorzystać z naszych ofert i programów, utworzysz konta na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach mobilnych, zadzwonisz lub napiszesz do nas e-mail, lub w inny sposób dostarczysz informacje bezpośrednio do nas. Oto przykłady informacji, które możemy zbierać bezpośrednio od Ciebie:


 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres pocztowy;
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • numer telefonu i/lub faksu;
 • data urodzenia.
 • inne informacje o Tobie i Twojej rodzinie, takie jak płeć lub preferencje odnośnie do używanych produktów i/lub zachowania;
 • informacje na temat zdrowia, takie jak informacje zdrowotne związane z korzystaniem z produktów i historia chorób;
 • dane biometryczne zebrane podczas dobrowolnych badań konsumenckich (takich jak rozpoznawanie mimiki twarzy, tętno i stan skóry);
 • informacje demograficzne;
 • dane płatnicze (np. karta kredytowa);
 • preferowane w przyszłości formy komunikacji;
 • dane kontaktowe znajomych, z którymi możemy się skontaktować;
 • numer telefonu i nagrania z wykonanych przez Ciebie połączeń z infolinią konsumencką.

Informacje, które gromadzimy podczas odwiedzania przez Ciebie naszych stron, oglądania naszych reklam lub materiałów promocyjnych w Internecie, lub podczas korzystania z aplikacji mobilnych bądź innych usług
Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie do zbierania informacji podczas odwiedzania przez Ciebie naszych stron, oglądania naszych reklam lub materiałów promocyjnych w Internecie bądź podczas korzystania z aplikacji mobilnych bądź innych usług.

Oto przykłady informacji, które możemy zbierać za pomocą tych technologii:
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym;
 • adres IP;
 • oglądane strony internetowe;
 • klikane linki;
 • otwierane wiadomości e-mail od P&G.
Informacje zebrane przez aplikacje mobilne
Podczas pobierania naszych aplikacji na urządzenie mobilne również możemy zbierać podawane przez Ciebie informacje. Automatycznie gromadzimy informacje pozyskiwane dzięki naszym aplikacjom.

Oto przykłady rodzajów informacji, które może automatycznie zbierać poprzez nasze aplikacje:
 • identyfikator reklamowy lub podobny identyfikator;
 • informacje o systemie operacyjnym urządzenia;
 • informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji.

Twoje decyzje na temat zbierania informacji poprzez aplikacje mobilne

Możesz zrezygnować z dalszego zbierania informacji przez naszą aplikację mobilną, usuwając ją z urządzenia.

Dokładne dane lokalizacyjne

Nasze aplikacje mobilne mogą zbierać z urządzenia dokładne informacje o położeniu, jeżeli wyrazisz zgodę na zbieranie tego typu informacji. Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług w celu świadczenia usług lokalizacyjnych przy użyciu dostarczonych przez Ciebie danych o lokalizacji. W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszego zbierania tych informacji, odpowiednio zmieniając ustawienia urządzenia.

Informacje zbierane przez P&G z innych źródeł
Możemy uzyskać informacje z innych źródeł, w tym ze źródeł o charakterze komercyjnym. Przykłady informacji, które możemy zbierać z innych źródeł:
 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy;
 • adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • poziom dochodów;
 • informacje o gospodarstwie domowym;
 • Twoje zainteresowania, w tym hobby i zwierzęta domowe;
 • dane z badań konsumenckich i rynkowych;
 • zachowania zakupowe;
 • publicznie widoczne dane lub czynności, takie jak prowadzone blogi, zamieszczone filmy, wpisy i komentarze internetowe oraz treści tworzone przez użytkowników.

Wszystkie informacje, które zbieramy o Tobie mogą być łączone, aby pomóc nam udoskonalić naszą komunikację z Tobą i tworzyć produkty oraz świadczyć usługi, które będą na światowym poziomie.

Powrót na górę strony


Jak P&G wykorzystuje te informacje

Cele biznesowe P&G

Wykorzystujemy zebrane informacje, aby dostarczać Ci produkty, oferty i usługi, aby dostarczać reklamy, oferty lub inne treści dostosowane do Twoich zainteresowań, a także do prowadzenia innych operacji biznesowych P&G.

Oto przykłady, jak możemy wykorzystać zbierane informacje:

 • odpowiadanie na Twoje pytania lub reagowanie na prośby;
 • wysyłanie próbek, premii, produktów i informacji;
 • opracowywanie nowych produktów i usług;
 • zapisywanie Cię do konkursów, programów lub ofert, w których chcesz uczestniczyć;
 • utworzenie Twojego konta i zarządzanie nim;
 • przetwarzanie płatności za zakupy lub innych usług;
 • ochrona przed nieuczciwymi transakcjami lub identyfikowanie ewentualnych zagrożeń;
 • wysyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości pocztowych z informacjami na temat marek P&G oraz z innymi treściami, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, włącznie z informacjami o usługach i markach od starannie wybranych partnerów biznesowych;
 • opracowywanie i dostarczanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, w tym reklam opartych na zainteresowaniach;
 • personalizowanie wrażenia podczas wizyt na naszych stronach internetowych przez prezentowanie produktów i informacji dopasowanych do Ciebie;
 • umożliwianie Ci uczestnictwa w udostępnianiu ciekawych treści na naszych stronach internetowych;
 • analizowanie korzystania z naszych produktów, usług i reklam;
 • egzekwowanie naszego regulaminu i zarządzanie naszą działalnością.

Powrót na górę strony


Udostępnianie informacji

Sukces naszej firmy zależy od Twojego zaufania, nie sprzedajemy więc Twoich danych osobowych na zewnątrz P&G. Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach grupy P&G i w sposób opisany w niniejszej polityce. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych na zewnątrz P&G, chyba że wyrazisz na to zgodę lub będzie się to odbywało zgodnie z niniejszą polityką.

Promocje wspólnie ze starannie wybranymi partnerami biznesowymi
P&G może gromadzić dane osobowe i inne informacje w celu organizacji wspólnej promocji lub programu z partnerem biznesowym i udostępniać te informacje temu partnerowi biznesowemu. W przypadku takich programów w momencie zbierania danych będziemy informować, że dane będą udostępniane przez P&G uczestniczącemu partnerowi biznesowemu i poprosimy o Twoją akceptację, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Zewnętrzni dostawcy usług
Korzystamy z usługodawców zewnętrznych w celu wykonywania różnych operacji biznesowych w naszym imieniu. Dlatego może być konieczne udostępnianie im Twoich danych osobowych. Przekazujemy naszym dostawcom usług tylko te dane osobowe, które są im potrzebne do wykonania danej usługi, i jednocześnie wymagamy od nich, aby chronili te informacje i nie wykorzystywali ich do innych celów. Na przykład dostawca usług może:

 • Przygotować produkt i odpowiadać na Twoje zgłoszenia serwisowe i pytania.
 • Dostarczać usługi hostingowe naszych witryn lub poczty e-mail i zapewniać inne narzędzia komunikacyjne.
 • Wysyłać próbki produktów, kontaktować się ze zwycięzcami konkursów, zarządzać płatnościami lub podejmować inne działania w naszym imieniu.
 • Analizować nasze dane, niekiedy w połączeniu z danymi z innych źródeł, w celu przesyłania informacji.
 • prowadzić badania i analizy danych w celu poprawy naszych produktów, usług i witryn internetowych.
 • W przypadku, gdy zezwala na to prawo, łączyć dane osobowe zebrane przez P&G z informacjami na Twój temat, które zebrał partner biznesowy, abyśmy wspólnie wysyłali komunikaty promocyjne dostosowane do Ciebie. W takich przypadkach nasz partner biznesowy nie będzie mógł wykorzystywać danych P&G lub danych połączonych do własnych, niezależnych celów marketingowych. Nasz dostawca usług będzie mógł używać danych połączonych jedynie w celu wysyłania naszych wspólnych wiadomości, które, mamy nadzieję, będą dla Ciebie interesujące. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wspólnych wiadomości, zawsze możesz z nich zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w każdej takiej wiadomości lub w tej polityce prywatności, jak wskazano powyżej.
 • Świadczyć inne żądane przez nas usługi.

Inne sytuacje.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
 • w ramach sprzedaży marki P&G innej spółce,
 • w celu zabezpieczenia i ochrony praw i własności P&G (w tym egzekwowania naszego regulaminu),
 • gdy wymaga tego prawo i/lub władze państwowe.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dopuszczony przez prawo.

Informacje zbiorcze i nieosobowe
Udostępniamy zbiorcze i/lub anonimowe informacje, które nie identyfikują Cię do celów biznesowych P&G. Na przykład możemy ujawnić liczbę osób odwiedzających witryny internetowe P&G lub korzystających z określonych usług. Możemy także udostępniać zbiorcze i/lub anonimowe informacje naszym partnerom biznesowym do ich własnych celów biznesowych.

Powrót na górę strony


Twoje decyzje i dostęp do informacji na Twój temat

Dajemy Ci możliwość zdecydowania o sposobie komunikowania się z Tobą.

Poczta elektroniczna
Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail od P&G, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej wiadomości.

Korespondencja pocztowa
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych od P&G drogą pocztową, postępując zgodnie z instrukcjami, które mogą znajdować się w tej korespondencji.

Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail lub korespondencji pocztowej za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności. Kliknij tutaj w celu wybrania swojego kraju i uzyskania informacji na temat rezygnacji z subskrypcji.

Mobilne wiadomości tekstowe
Wysyłamy promocyjne wiadomości tekstowe wyłącznie, gdy poprosisz o ich otrzymywanie (zgodzisz się na to). Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości tekstowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w danym programie do obsługi wiadomości tekstowych.

UWAGA: Uszanujemy Twoją rezygnację z otrzymywania od P&G promocyjnych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i korespondencji pocztowej. Jednak możemy nadal wysyłać wiadomości dotyczące usług, takie jak wiadomości e-mail potwierdzające dokonanie zakupu za pośrednictwem naszych stron internetowych. Ponadto możemy zachować informacje do celów ewidencyjnych, aby mieć pewność, że spełniamy prośbę konsumenta i nie wysyłamy mu poszczególnych typów wiadomości.

Dostęp
Podejmujemy odpowiednie kroki, aby Twoje dane osobowe były poprawne. Wiele programów P&G umożliwia 1obejrzenie lub zaktualizowanie danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji w trybie online. Sprawdź, gdzie jesteś zarejestrowany, aby dowiedzieć się, czy można wyświetlić lub zaktualizować dane.Jeśli tam, gdzie się zarejestrowałeś, dostęp i aktualizacja danych nie są możliwe, kliknij tutaj i wybierz swój kraj, żeby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp i/lub zaktualizować dane osobowe podane do wiadomości P&G. P&G nie pobiera opłaty za tę usługę i reaguje na uzasadnione wnioski w stosownym czasie.

Powrót na górę strony


Pliki cookie i inne technologie

P&G i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystują różne technologie, aby ocenić sposób korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych w celu personalizacji i dostarczania reklam oraz treści internetowych dopasowanych do Twoich zainteresowań. Niektóre z technologii, które możemy wykorzystywać to:

Pliki cookie
Plik cookie to mały plik umieszczany w urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę, i zrozumiały dla strony, która go wygenerowała. Korzystamy z informacji zgromadzonych w pliku cookie, aby zapamiętać, kim jesteś, oraz zachować Twój login i ustawienia, aby dostarczaćreklamy, oferty i inne treści dopasowane do Twoich zainteresowań, a także żeby móc ocenić, w jaki sposób są wykorzystywane nasze strony internetowe. Pliki cookie można zaakceptować lub odrzucić w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dostępnymi w Twojej przeglądarce ustawieniami plików cookie.


Inne technologie
Używamy innych technologii, łącznie z sygnałami nawigacyjnymi i JavaScript, które czasami działają razem z plikami cookie i innymi środkami identyfikacji urządzenia dostępnymi w naszych aplikacjach mobilnych. Inne technologie umożliwiają korzystanie z różnych funkcji na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych.

Powrót na górę strony


Reklamy oparte na zainteresowaniach

Możesz otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach, oferty lub inne treści podczas korzystania ze stron internetowych lub z aplikacji mobilnych. Reklamy oparte na zainteresowaniach to reklamy internetowe marek P&G i/lub reklamy od naszych starannie wybranych partnerów biznesowych, które są dopasowane do Twoich zainteresowań i trafiają do urządzenia, wykorzystując plik cookie lub inny identyfikator przypisany do urządzenia. Te pliki cookie lub inne identyfikatory znajdują się w ogólnych kategoriach zainteresowań, które wyodrębniliśmy na podstawie takich informacji jak:
 • oglądane strony internetowe i linki klikane na stronach P&G i innych odwiedzanych witrynach internetowych,
 • używane aplikacje mobilne,
 • przeglądane wiadomości e-mail dotyczące marek P&G oraz linki klikane w tych wiadomościach,
 • dane demograficzne,
 • dane dotyczące zakupów w Internecie i poza Internetem.

Zaprojektowaliśmy nasze systemy reklamy opartej na zainteresowaniach, aby dostarczać reklamy wyłącznie w oparciu o dane, które nie identyfikują danego użytkownika.

Szanujemy Twoją prywatność.
Wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych można ograniczyć na różne sposoby.


Twoje decyzje dotyczące wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych
Możesz uniemożliwić wyświetlanie na stronach internetowych reklam od P&G opartych na zainteresowaniach poprzez usunięcie i zablokowanie plików cookie w przeglądarce. Możesz zrezygnować z wyświetlania na stronach internetowych reklam opartych na zainteresowaniach przez firmy uczestniczące w Inicjatywie sieci reklamowych, odwiedzając stronę http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Unii Europejskiej możesz odwiedzić link Wybór reklam, który znajduje się tutaj lub na stronach P&G w tych krajach, w których możesz zrezygnować z wyświetlania na stronach reklam opartych na zainteresowaniach. P&G uszanuje ten wybór.

Twoje decyzje dotyczące wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych
Niektóre nowsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych pozwalają ograniczyć wykorzystanie informacji w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w zastosowaniach mobilnych. Możesz sprawdzić ustawienia takich opcji w systemie operacyjnym Twojego urządzenia.

Powrót na górę strony


Reklamy innych firm na stronach P&G

Możemy pozwolić osobom trzecim, włącznie z partnerami biznesowymi i sieciami reklamowymi, na wyświetlanie reklam na stronach P&G. Niektóre z tych firm mogą rozpoznać Twoje urządzenie za pośrednictwem plików cookie lub innych technologii podczas wysyłania reklam internetowych. To pozwala im dowiedzieć się, gdzie Ty lub inne osoby korzystające z Twojego komputera widziały ich reklamę, i umożliwia dostarczanie reklam, które w ich przekonaniu mogą Cię zainteresować.

Powrót na górę strony


Linki do stron zewnętrznych i serwisów społecznościowych

Witryny P&G mogą zawierać linki do stron WWW innych firm. P&G nie kontroluje witryn innych firm, zachęcamy więc do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Serwisy społecznościowe i wtyczki innych firm
Nasze witryny internetowe mogą zawierać wtyczki z serwisów społecznościowych i innych stron trzecich. Przykładem wtyczki jest przycisk z serwisu Facebook „lubię to”. Gdy jest to zgodne z prawem, wtyczki te mogą komunikować się z podmiotem dostarczającym daną wtyczkę i przekazywać mu informacje, nawet jeśli jej nie klikniesz. Informacje te mogą zawierać adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu oraz adres strony odwiedzanej w naszej witrynie internetowej. Wczytywanie poprzez korzystanie z wtyczek lub ich klikanie może powodować umieszczanie, czytanie i przesyłanie plików cookie. Te pliki cookie mogą zawierać unikalny identyfikator przypisany Tobie przez serwis społecznościowy lub osoby trzecie. Wczytywanie, funkcjonalność i sposób korzystania z wtyczek są regulowane przez politykę prywatności i regulamin strony, która dostarcza wtyczkę.

Logowanie w serwisie społecznościowym i witrynach innych firm
Nasze strony internetowe mogą umożliwiać zalogowanie się za pomocą konta w serwisie społecznościowym lub związanym z innym podmiotem. Przykładem logowania za pośrednictwem strony trzeciej jest opcja „zaloguj się za pomocą konta Facebook”. Zalogowanie się na jednej z naszych stron za pomocą konta w serwisie społecznościowych lub innym serwisie zewnętrznym może umożliwić nam zebranie informacji, z których pozwalasz nam korzystać, logując się za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub loginu innego podmiotu zewnętrznego. Funkcja logowania może również prowadzić do przekazania do serwisu społecznościowego lub osoby trzeciej takich informacji, jak nazwa użytkownika i hasło, w celu uwierzytelnienia. Serwis społecznościowych lub osoba trzecia może także automatycznie zbierać takie informacje, jak adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu oraz adres strony odwiedzanej w naszej witrynie internetowej. Funkcja logowania może również umieszczać i odczytywać pliki cookie od strony trzeciej, które mogą zawierać unikalny identyfikator przypisany Tobie przez serwis społecznościowy lub osoby trzecie. Funkcjonalność i sposób korzystania z loginu są regulowane przez politykę prywatności i regulamin strony, która dostarcza narzędzie logowania.

Powrót na górę strony


Treści tworzone przez użytkowników

Niektóre witryny P&G i aplikacje umożliwiają użytkownikom zamieszczanie własnych materiałów w celach konkursowych, na blogach, w formie plików wideo i inne funkcje. Należy pamiętać, że wszelkie informacje wysłane lub opublikowane w witrynach P&G w ramach treści tworzonych przez użytkowników stają się informacjami publicznymi. Należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu informacji osobistych, finansowych lub innych w tego typu publikacjach. P&G nie może uniemożliwić innym wykorzystania takich informacji w sposób, który może naruszać Politykę prywatności, prawo lub Twoją prywatność i bezpieczeństwo. P&G nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich publikacji.Powrót na górę strony


 Bezpieczeństwo informacji

P&G zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne procedury, które mają na celu zabezpieczenie informacji osobistych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Ograniczamy dostęp do informacji osobistych do potrzeb biznesowych. Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż jest to uzasadnione i konieczne.

Powrót na górę strony


Transfer informacji

P&G może przekazać Twoje dane osobowe w obrębie P&G i/lub innym osobom trzecim, jak nasi zewnętrzni usługodawcy. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane, przechowywane i przetwarzane w innym kraju niż ten, w którym zostały zebrane. Może to obejmować Stany Zjednoczone. W takim wypadku przekazujemy informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wdrożyliśmy procedury i środki kontroli, aby zagwarantować, że informacje osobiste są chronione bez względu na to, w jakim kraju są przechowywane lub do jakiego kraju są przekazywane.

Powrót na górę strony


Prywatność dzieci w Internecie

Nie zamierzamy zbierać danych osobowych w sieci od dzieci poniżej 13 roku życia lub w wieku określonym przez prawo lokalne, z wyjątkiem witryn skierowanych do dzieci. Na stronach tego typu przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych.

Powrót na górę strony


Skontaktuj się z P&G

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, skontaktuj się z P&G. Kliknij tutaj w celu wybrania swojego kraju i skierowania pod właściwy adres pocztowy/e-mail.

Możesz też napisać do nas:
P&G Global Privacy Office
PO Box 599
Cincinnati, OH 45202
USA

P&G uczestniczy w Programie Akredytowanych Przedsiębiorstw amerykańskiej rady Better Business Bureau (BBB). Dalsze informacje na temat tego programu i procesu rozstrzygania sporów przez BBB są dostępne na stronie www.bbb.org.

Powrót na górę strony


Zmiany niniejszej polityki prywatności

Będziemy zamieszczać zmiany w niniejszej polityce prywatności oraz będziemy podawać datę wejścia ich w życie, gdy polityka prywatności zostanie uaktualniona. Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany w niniejszej polityce prywatności, powiadomimy Cię, wysyłając wiadomość e-mail pod ostatnio wskazany adres lub publikując informację o zmianach w niniejszej witrynie.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2014 r.

Aktualizacja 15 października 2014 r.
Dodano język w celu wyjaśnienia, jakie informacje mogą zostać udostępnione za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub innych stron trzecich przy wykorzystaniu w witrynach P&G wtyczek lub loginu pochodzących od stron trzecich. Zaktualizowano także język sekcji „Twoje decyzje”, aby umożliwić automatyczne zaznaczenie pól rejestracyjnych w krajach, w których jest to dopuszczalne, np. w USA, w celu ułatwienia procesu rejestracji konsumentom, którzy chcą otrzymywać kupony, biuletyny i inne treści za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji polityki prywatności konsumentów z lipca 2014 roku.

Powrót na górę strony


Informacje dla poszczególnych krajów 


ARGENTINALa información y datos que Ud. nos proporcione voluntariamente a través del Sitio Web se incluirán en una base de datos que quedará bajo la responsabilidad de P&G, con el objetivo de proporcionarle un servicio personalizado y a la altura de sus necesidades, mejorando el canal de comunicación con el usuario. Sus datos también podrán utilizarse para elaborar estadísticas y estudios de mercado

Se le informa que su registro en el Sitio Web implica que Ud. da su consentimiento expreso, libre e informado para la inclusión, uso y tratamiento de sus datos personales por P&G.

P&G realizará el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con su política de privacidad y las disposiciones de la Ley 25.326, sobre Protección de los Datos Personales, adoptando los recaudos técnicos y organizativos necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento, conservación y confidencialidad de la información con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Debido a que ninguna transmisión vía Internet puede garantizar su íntegra seguridad, P&G no puede garantizar que la información transmitida a través del Sitio Web se encuentre completamente segura, con lo cual Ud. asume este riesgo, que declara conocer y aceptar.

Sus datos personales podrán ser compartidos con empresas contratadas por P&G a fin de poder ofrecerle nuestros servicios y cumplir con las presentes Condiciones de Uso, para lo cual Ud. presta su expreso consentimiento y autorización.

Ud. tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1°, B.O. 18/09/2008) y a solicitar su actualización, rectificación o supresión de sus datos personales. A tal fin, deberá completar su información en este link http://pgconsumercare.force.com/PGContactUs?Country=Argentina&lang=es&website=LAsocialmed o comunicarse telefónicamente 0800-999-7625.

Se le hace saber que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Powrót na górę strony


BELGIQUEConformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE bvba.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Procter & Gamble DCE bvba,Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIEOvereenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Procter & Gamble DCE bvba, Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Powrót na górę strony


CANADAProcter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Consumer Privacy Policy unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble Inc. is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, please write to the following address:

Consumer Relations
P.O Box 355, Station A
Toronto, ON, M5W 1C5
Telephone: 1-800-668-0150
Email: privacyfeedbk.im@pg.com

Powrót na górę strony


FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
Service du Consommateur
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail: cliquez ici

Powrót na górę strony


DEUTSCHLANDProcter & Gamble nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die Procter & Gamble Service GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Procter & Gamble Service GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Email: Klicken sie hier


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Powrót na górę strony


ΕλλάδαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Powrót na górę strony


ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Procter & Gamble – Viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma.

Powrót na górę strony


Korea

가. 개인정보 관리책임자 및 관련부서

“P&G”는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 박 린 컨
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com


부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com

“P&G” 고객센터
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.
나. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다.
개인정보침해신고센터
(국번 없이)118 http://privacy.kisa.or.kr

다. 정책변경에 따른 공지의무

“P&G” 개인정보취급(처리)방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급(처리)방침을 시행하기 최소 10일전에 브랜드홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

Powrót na górę strony


MEXICOCompañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, “P&G México”), con domicilio en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vistahermosa, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05100, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.

Si usted considera que alguna de las finalidades descritas en este apartado no tiene origen o no es necesaria para el tipo de relación que tiene con P&G México puede manifestar su negativa al tratamiento, respecto de dicha finalidad, a través de la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com en los siguientes 5 días hábiles.

CONTROLES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

P&G México y todo su personal reconoce la importancia de un adecuado tratamiento para sus datos personales y, como consecuencia de ello, se han implementado diversos controles y medidas de seguridad que permiten que dichos datos personales conserven su carácter confidencial y previenen tanto un acceso o uso no autorizado como posibles daños, perdidas o alteraciones a los mismos.

Los datos personales que han sido recabados de usted se compartirán con otras sociedades (nacionales o internacionales) que forman parte del mismo grupo corporativo de P&G México, podrán ser compartidos también con aquellos proveedores que P&G México utilice para la realización de las actividades relacionadas con los fines señalados, o si otra empresa adquiere a P&G México, o si los mismos son necesarios a fin de proteger y defender los derechos y la propiedad de P&G México (inclusive en la aplicación de nuestros Términos y Condiciones) o cuando la ley o las autoridades así lo requieran, requiriendo por tanto de su consentimiento para dicha transferencia en términos de la fracción III del artículo 37 de la “Ley”.

LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Si usted no desea recibir nuestros correos de actualización y notificación de servicios o productos, incluyendo material publicitario y/o promocional que se relacione con los productos de P&G México deberá enviar un correo electrónico a la dirección privacidadpgmex.im@pg.com.

En caso de que P&G México considere que los datos personales han sido proporcionados por un menor o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, en contravención al presente Aviso, P&G México procederá a eliminar tales datos personales a la brevedad. Si usted se da cuenta que tales datos personales han sido proporcionados por un menor de edad o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, por favor envíe un correo electrónico a la dirección: privacidadpgmex.im@pg.com

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y POSIBLE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que P&G México posea en relación a su persona y también tiene derecho a actualizar o rectificar sus datos personales de ser éstos inexactos o incorrectos, a instruirnos su cancelación si considera que el tratamiento que realizamos no cumple con los principios y deberes que le son aplicables y a oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos o por existir causa legítima para ello.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerse valer mediante un escrito libre que cumpla con la información y anexos mínimos descritos por el artículo 29 de la “Ley” y que acompañado por copia de su documento de identificación (y, en su caso, del documento de identificación de su representante y el documento que acredite su personalidad) deberá ser presentado ante el Oficial de Privacidad de P&G México, que es la persona designada para atender y dar trámite a cualquier solicitud en el tema de datos personales (mismo que se encuentra ubicado en el domicilio de P&G México) o bien ser enviado a la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com siempre que se confirme vía telefónica su correcta recepción. Asimismo, usted puede comunicarse al teléfono 01-800-717-2413 de lunes a viernes de las 9:00 am a las 4:00 pm (hora del centro de México).

En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o sin incluir los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

P&G México le comunicará la determinación adoptada a su solicitud dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contado desde la fecha de presentación de su solicitud (realizándose dicha comunicación a través del correo electrónico que de usted tengamos o al que proporcione con su escrito) y, si su solicitud fuera procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha comunicación (destacándose que, en el supuesto del derecho de acceso, se entregarán copias simples de los archivos que contengan sus datos personales).

Usted también puede revocar su consentimiento al tratamiento mediante una solicitud que entregue o envíe a las direcciones antes mencionadas a través de los mismos medios y procedimientos citados en este título. No obstante, es importante tome en cuenta que dicha revocación podrá afectar la relación comercial que exista entre las partes.

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO. Usted consiente expresamente al navegar por el sitio web y proporcionar sus datos personales, que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por P&G México, y haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento a P&G México para recabar, almacenar, manejar, tratar, usar, transferir y compartir sus datos personales con las demás sociedades de su grupo corporativo y los terceros que utilice para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.

Powrót na górę strony


MORROCOConformément à Loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles.

Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur au Maroc:
Service Consommateurs
BP 16.069, Casablanca Principale
Casablanca, Morocco
Téléphone: 0801007075
Email : serviceconsom.im@pg.com

Powrót na górę strony


NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com

Powrót na górę strony


PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da P&G e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: cancelamentos_pgportugal@datacentric.es ; ou por (ii) carta, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.

Caso não deseje receber mais comunicações da Procter & Gamble, clique aquí

Powrót na górę strony


SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid).

Si no deseas recibir más comunicaciones de Procter & Gamble, haz clic aqui

Powrót na górę strony