Przejdź do treści „Oświadczenia o zachowaniu poufności” Przejdź do Spisu treści Przejdź do nawigacji według poszczególnych krajów Przejdź do nawigacji według stopek
P&G

Oświadczenie firmy P&G o ochronie danych osobowych

Change Text SizeRozmiar tekstu – mały (12 punktów)Rozmiar tekstu – średni (14 punktów)Rozmiar tekstu – duży (16 punktów)
Bob McDonald

Bob McDonald
Przewodniczący Zarządu,
Prezes i Dyrektor Generalny
Dziękujemy za odwiedzenie firmy Procter & Gamble (P&G).

Ludzie na całym świecie stykają się z markami P&G trzy miliardy razy dziennie. Nasza tradycja korporacyjna jest zakorzeniona w wieloletnich zasadach prawości, poszanowania dla praw i wolności jednostki i czynieniu tego, co słuszne.

Kamieniem węgielnym naszej działalności jest zaufanie. Firma P&G zobowiązała się do zachowania zaufania konsumentów m.in. poprzez ochronę zbieranych przez nas danych osobowych.
Niniejsze oświadczenie o globalnym zachowaniu poufności (Oświadczenie o zachowaniu poufności) opisuje informacje, które firma P&G (Spółka Procter & Gamble Company i jej spółki afiliowane oraz zależne) gromadzi o konsumentach, sposób wykorzystywania i ochrony tych informacji oraz podaje możliwości, jakie mają konsumenci podczas wyboru sposobu wykorzystywania przez nas takich informacji.
Wróć, aby przejść do menu nawigacji
SPIS TREŚCI

Informacje objęte niniejszym oświadczeniem
Zbierane informacje
Sposób wykorzystywania tych informacji
Wybór użytkownika oraz dostęp do własnych danych
Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie
Udostępnianie informacji
Materiały utworzone przez użytkowników
Bezpieczeństwo informacji
Transfer informacji
Poufność danych dzieci w Internecie
Kontakt z nami
Zmiany w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności


Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Zasady prywatności – firma akredytowana BBB

We self-certify
compliance with
:

Logo Safe Harbor UE
Nasze zasady dotyczące zachowania poufności są zgodne z:
 • Dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie danych oraz Programem Bezpiecznej Przystani Amerykańskiego Ministerstwa Handlu (Safe Harbor Program) Zasady zawiadamiania, wyborów, przekazywania, bezpieczeństwo, integralność danych, dostęp do danych i egzekwowanie.
 • Zasadami uczciwego postępowania z informacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Platformą Poufności Organizacji Współpracy Gospodarczej Ekonomicznej Azji i Regionu Pacyfiku (APEC).
 • Stosownymi krajowymi i regionalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Przepisy niektórych państw wymagają podania szczególnych informacji w oświadczeniu o zachowaniu poufności. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi takich krajów, prosimy kliknąć poniżej.
Belgia Kanada Francja Grecja Korea Włochy Meksyk
Holandia Portugalia Hiszpania
Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Informacje objęte niniejszym oświadczeniemNiniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności dotyczy informacji, w tym informacji osobowych zbieranych o konsumentach przez firmę P&G.

Jako dane osobowe należy rozumieć informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie konsumenta, bądź dotyczą konsumenta o ustalonej już tożsamości.

Niektóre programy firmy P&G mogą zawierać odsyłacze do witryn nienależących do P&G. Firma P&G nie odpowiada za politykę poufności, obowiązującą na takich witrynach. Zalecamy zapoznanie się z polityką zachowania poufności każdej odwiedzanej witryny.
Informacje objęte niniejszym oświadczeniem

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Zbierane informacjeMożemy zbierać informacje o użytkownikach czerpiąc z wielu źródeł, w tym udostępniane nam bezpośrednio przez użytkowników, gdy odwiedzają nasze witryny, korzystają z naszych usług lub oglądają nasze reklamy w Internecie oraz informacje o użytkownikach uzyskiwane z innych źródeł (gdy jest to prawnie dopuszczalne).

Informacje udostępniane nam bezpośrednio przez użytkowników:
Zbieramy informacje bezpośrednio od użytkowników, gdy postanowią wziąć udział w naszych ofertach lub programach bądź w inny sposób bezpośrednio przekazują nam informacje. Poniżej podajemy przykłady informacji, które możemy zbierać bezpośrednio od użytkowników:
 • imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy.
 • nazwa użytkownika i hasło
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • wiek
 • data urodzenia
 • inne informacje o użytkowniku i jego rodzinie, na przykład – płeć lub preferencje dotyczące używania produktów i/lub inne zachowania konsumenckie.
 • dane biometryczne gromadzone podczas badań przeprowadzanych wśród ochotników spośród konsumentów (takie, jak rozpoznawanie wyrazu twarzy, tętno i stan skóry)
 • dane demograficzne
 • dane dotyczące płatności (na przykład dane karty kredytowej)
 • preferencje co do sposobu komunikowania się w przyszłości
 • dane kontaktowe znajomych, z którymi powinniśmy się skontaktować, według użytkownika gdy użytkownik dostarczy nam dane, które są niezbędne do wysłania wiadomości do polecanego znajomego, wykorzystamy takie dane wyłącznie do wysłania wiadomości, o którą użytkownik poprosił.


Informacje o użytkownikach zbierane, gdy odwiedzają naszą witrynę, korzystają z naszych usług lub oglądają nasze reklamy w Internecie:
Firma P&G używa plików cookie oraz innych technologii do zbierania informacji o użytkownikach, gdy odwiedzają nasze witryny, korzystają z naszych usług lub oglądają nasze reklamy w Internecie. Poniżej podajemy przykłady informacji, które możemy zbierać korzystając z tych technologii:
 • rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego
 • oglądane witryny internetowe
 • odsyłacze, które użytkownik klika
 • adres IP
 • witryny, które użytkownik odwiedził, przed przyjściem do witryny firmy P&G
 • wiadomości e-mail od firmy P&G, które użytkownik otworzył i/lub przekazał
 • oferty P&G lub odsyłacze, z którymi użytkownik łączy się z wiadomości e-mail z danymi adresami internetowymi


Informacje zbierane z innych źródeł:
Informacje o użytkownikach uzyskujemy czerpiąc z innych źródeł, w tym ze źródeł dostępnych komercyjnie, jak agregatory danych i bazy danych dostępne publicznie. Poniżej podajemy przykłady informacji, które możemy zbierać z innych źródeł.:
 • imię, nazwisko i adres.
 • wiek
 • poziom dochodów
 • stan cywilny i liczba dzieci
 • zainteresowania użytkowników – hobby i zwierzęta domowe
 • dane z badań konsumenckich i rynkowych.
 • zachowania zakupowe
 • dane lub działania obserwowane publicznie, jak blogi, filmy video, wiadomości w Internecie, materiały wytworzone przez użytkowników oraz zachowanie podczas zakupów w sklepie.


Wszystkie informacje zgromadzone o użytkowniku możemy połączyć w celu dostosowania przekazów przeznaczonych dla danego użytkownika oraz opracowania produktów światowej klasy i usług o najwyższej jakości.

Zbierane informacje

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Sposób wykorzystywania tych informacjiDo dostarczania ofert, produktów i świadczenia usług. Zebrane informacje wykorzystujemy do dostarczenia klientom wymaganych produktów i usług, do informowania o naszych innych produktach i usługach oferowanych przez firmę P&G oraz do zarządzania naszymi witrynami i usługami.

Poniżej podajemy przykłady sposobów, w jakie możemy wykorzystać informacje zbierane o użytkownikach:
 • wysyłanie próbek, premii, produktów i informacji.
 • opracowywanie nowych produktów i usług
 • zapisywanie użytkowników do udziału w konkursach, programach lub ofertach, o które poproszą.
 • świadczenie innych usług, jakie zaproponowaliśmy użytkownikom
 • tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników
 • przetwarzanie opłat za zakupy lub inne usługi
 • ochrona przed ewentualnymi oszukańczymi transakcjami lub kradzieżą tożsamości.
 • tam, gdzie prawo na to zezwala, dostarczamy użytkownikom, drogą pocztową, niestandardowe, niezamówione oferty i informacje o produktach i usługach firmy P&G.
 • opracowywanie i dostarczanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników
 • analizowanie wykorzystywania naszych produktów, usług i witryn internetowych przez użytkowników.
 • uzyskanie wiedzy, w jaki sposób użytkownicy dotarli do naszej witryny internetowej.
 • ustalania skuteczności naszych reklam
 • egzekwowanie przestrzegania naszych warunków umów oraz do innego sposobu zarządzania naszą firmą.
Sposób wykorzystywania tych informacji

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Wybór użytkownika oraz dostęp do własnych danych


Wybór
Użytkownicy mają możliwość wyboru sposobu komunikowania się naszej firmy ze sobą.

Łączność cyfrowa / elektroniczna (na przykład: e-mail, telefon komórkowy).
Wysyłamy wiadomości promocyjne do telefonów komórkowych lub na adresy e-mail wyłącznie po otrzymaniu prośby o nie od użytkowników. (Gdy użytkownik złoży takie zamówienie).
Można wycofać zamówienie na otrzymywanie wiadomości promocyjnych do telefonu komórkowego lub na adres e-mail od szczególnej marki lub grupy firmy P&G wykonując instrukcje podawane w każdej wiadomości otrzymywanej od danej marki lub grupy.

Przesyłki pocztowe
Tam, gdzie prawo na to zezwala, możemy dostarczać użytkownikom, drogą pocztową, niezamówione oferty lub informacje, które według nas powinny być dla nich interesujące.

Użytkownicy mogą wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie wiadomości promocyjnych w formie przesyłek pocztowych od konkretnej marki lub grupy firmy P&G. Przesyłki pocztowe z zawartością promocyjną mogą zawierać instrukcje dotyczące sposobu wycofania zamówienia na przesyłki promocyjne od konkretnej marki lub grupy firmy P&G (na przykład od Every Day Solutions, Envie de Plus, Zin in Meer).

Korzystając z niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności użytkownicy mogą również wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie wiadomości promocyjnych pocztą elektroniczną lub w przesyłkach pocztowych od konkretnej marki lub grupy firmy P&G. Prosimy kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, jak można zrealizować swoją prośbę.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: Jeśli użytkownik zdecyduje o wycofaniu zamówienia na wiadomości promocyjne, uhonorujemy taką prośbę. W dalszym ciągu będziemy jednak przesyłać wiadomości dotyczące usług i może zaistnieć konieczność zachowania zebranych przez nas informacji o użytkowniku do ewidencji, przeprowadzania analiz lub z innych przyczyn, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Dostęp
Czynimy starania, aby dane osobowe użytkowników były dokładne. Użytkownicy mogą przeglądać, korygować lub aktualizować swoje dane kontaktowe przekazane do firmy P&G. Niektóre programy P&G umożliwiają dostęp do przeglądania lub aktualizacji danych przez Internet. Prosimy sprawdzić w miejscu rejestracji, czy istnieje tam możliwość przeglądania i aktualizacji swoich danych.

Jeśli w miejscu rejestracji nie ma dostępu do danych i ich aktualizacji, prosimy kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych kontaktowych podanych P&G i jak je aktualizować. Firma P&G nie pobiera opłat za tę usługę i w odpowiednim czasie reaguje na uzasadnione prośby.
Wybór użytkownika oraz dostęp do własnych danych

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologiePliki cookie. Plik cookie, to mały plik, umieszczany w komputerze podczas przeglądania witryny internetowej, która może rozumieć wyemitowane przez siebie pliki cookie. Korzystamy z plików cookie do monitorowania sposobu użytkowania naszych witryn oraz w celu ułatwienia personalizowania korzystania z Internetu Na przykład, gdy użytkownik rejestruje się w naszych witrynach internetowych, w pliku cookie znajdującym się w jego komputerze, możemy przechować unikalny kod. Podczas kolejnej wizyty w danej witrynie z tego samego komputera, nasze serwery wykorzystają taki plik cookie do rozpoznania użytkownika. Możemy wówczas wykorzystać informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji oraz działania wykonane w naszych witrynach do przesyłania naszych reklam i ofert interesujących dla użytkownika.

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Więcej o plikach cookie, w tym o sposobach ich odrzucania, można się dowiedzieć klikając te odsyłacze:

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne są małymi cząsteczkami kodu komputerowego osadzonymi na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail. Możemy wykorzystywać sygnały nawigacyjne do przesyłania lub komunikowania się z plikami cookie, do liczenia użytkowników odwiedzających jakąś stronę internetową oraz do zrozumienia schematu korzystania z sieci. Sygnały nawigacyjne możemy umieszczać w wiadomościach e-mail, aby dowiedzieć się, czy wiadomość została otworzona, czy zareagowano na jej treść lub też, czy została przekazana.

Użytkownik może wyłączyć zdolność sygnałów nawigacyjnych do przechwytywania informacji poprzez odrzucanie plików cookie, zgodnie z powyższym opisem.

Inne technologie. Przykłady innych technologii, jakie możemy wykorzystać w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkowników:
 • Zmienne sesji sieciowej. Są to informacje przekazywane z jednego adresu internetowego do drugiego podczas przeglądania stron przez użytkownika.
 • Wtyczki/dodatki w przeglądarkach. Są to dodatkowe składniki sieci, których instalacja może być konieczna do uruchomienia pewnych funkcji sieciowych w naszych witrynach. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z instalacji takich składników.


Reklamy stron trzecich. Możemy zezwolić stronom trzecim, w tym kontrahentom i sieciom reklamowym, na wyświetlanie reklam w naszych witrynach. Niektóre z tych firm mogą umieszczać pliki cookie w komputerach w celu rozpoznawania ich podczas każdego wysyłania reklamy do użytkowników. Umożliwi im to uzyskanie informacji, gdzie użytkownik lub inne osoby korzystające danego komputera widziały reklamę i wyślą reklamy, które uważają za interesujące dla użytkownika. Nie kontrolujemy tych sposobów użytkowania plików cookie przez te firmy. Niektóre z tych firm są członkami Network Advertising Initiative (NAI), która oferuje jedno miejsce, w którym można zrezygnować z otrzymywania ich plików cookie. Prosimy odwiedzić witrynę internetową Network Advertising Initiative, pod adresem: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Sposób wykorzystywania plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Wykorzystujemy te technologie do dostarczania konsumentom bogatszych i bardziej osobistych ofert i produktów. W plikach cookie, sygnałach nawigacyjnych ani w innych technologiach osadzanych w komputerach nie przechowujemy żadnych danych osobowych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w części „Sposób wykorzystywania tych informacji”.
Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Udostępnianie informacjiPowodzenie naszej firmy zależy od zaufania konsumentów. Nie sprzedajemy ich danych osobowych dla ich celów marketingowych poza firmę P&G. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie zgodnie z informacją podaną poniżej i wewnątrz firmy P&G.

Na ogół nie udostępniamy danych osobowych użytkowników, podmiotom trzecim, spoza P&G, dla ich celów marketingowych, chyba że zwróciliśmy się z taką prośbą i uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę.

Usługodawcy zewnętrzni. W świadczeniu różnorodnych usług, polegamy na usługodawcach zewnętrznych, którzy je realizują w naszym imieniu. Takie nasze postępowanie może spowodować, że będziemy musieli udostępniać im dane osobowe użytkowników. Prosimy pamiętać że usługodawcom przekazujemy wyłącznie takie dane osobowe, których potrzebują do świadczenia swoich usług i wymagamy od nich ochrony tych danych oraz niewykorzystywania ich dla innych celów.

Na przykład, nasz usługodawca może:
 • realizować prośby użytkowników o produkty lub usługi i odpowiadać na ich pytania
 • administrować naszymi witrynami i dostarczać nasze wiadomości e-mail oraz do telefonów komórkowych
 • wysyłać próbki produktów, kontaktować się ze zwycięzcami konkursów, zarządzać płatnościami lub wykonywać inne działania w naszym imieniu
 • analizować dane, czasami wspólnie z innymi źródłami, aby wysyłać do użytkowników bardziej przystosowane wiadomości.
 • prowadzić badania analizować dane w celu ulepszania naszych produktów, usług i witryn internetowych.


Ponadto tam, gdzie prawo na to zezwala, możemy również zlecać usługodawcom:
 • łączenie danych osobowych użytkowników zebranych przez firmę P&G z danymi osobowymi o użytkownikach, zebranymi przez naszego kontrahenta, co umożliwi nam wspólne wysyłanie do użytkowników dostosowanych wiadomości promocyjnych. W takich przypadkach nasz kontrahent nie będzie mieć bezpośredniego dostępu do żadnych informacji o użytkownikach, które udostępniamy usługodawcy i wyłącznie usługodawca będzie mógł wykorzystać zestaw połączonych informacji w celu wysłania łącznych wiadomości, które, mamy nadzieję, będą interesujące dla użytkowników. Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać takich łącznych wiadomości, zawsze może zrezygnować z nich postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w takich wiadomościach lub poprzez niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności, jak to omówiono powyżej
 • Na naszą prośbę może wykonywać inne usługi.


Przekazujemy tym firmom dane osobowe, które są im potrzebne do świadczenia usług w naszym imieniu. Wymagamy od tych firm ochrony takich danych osobowych i niewykorzystywania ich do żadnych innych celów.

Inne sytuacje. Dane osobowe użytkowników możemy ujawniać:
 • jeśli marka należąca do firmy P&G zostanie sprzedana innej firmie.
 • tam, gdzie prawo na to zezwala w celu obrony i ochrony praw i majątku firmy P&G (włącznie z egzekwowaniem przestrzegania naszych warunków umów).
 • i gdy jest to wymagane przez prawo i / lub organy państwowe.


Dane zagregowane i nieosobowe. Do celów ogólnych analiz biznesowych możemy udostępniać dane zagregowane, które nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Na przykład, możemy ujawniać liczbę odwiedzających witryny internetowe firmy P&G lub korzystających z jej usług.

Udostępnianie informacji

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Materiały utworzone przez użytkownikówW niektórych witrynach internetowych firmy P&G użytkownicy mogą wysyłać własne materiały konkursowe, w blogach, filmy video oraz mogą korzystać z innych funkcji. Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników stają się informacjami znanymi publicznie i należy zachować ostrożność decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych, informacji finansowych lub innych. Firma P&G nie może zapobiegać wykorzystywaniu takich informacji w sposób, który może naruszać zapisy niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności, prawo lub prywatność i bezpieczeństwo użytkowników i nie jest odpowiedzialna za wyniki zamieszczania takich informacji w swoich witrynach.
Materiały utworzone przez użytkowników

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Bezpieczeństwo informacjiJesteśmy zdecydowani zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Stosujemy odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne procedury, chroniące dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianami.

Ograniczamy dostęp do takich informacji do osób, które potrzebują ich w celach biznesowych. Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez uzasadniony, wymagany okres czasu.

Gdy przekazujemy dane osobowe użytkowników naszym usługodawcom zewnętrznym, wymagamy od nich ochrony takich danych i niewykorzystywania ich do żadnych innych celów.

Gdy zbieramy i przekazujemy informacje wrażliwe, jak na przykład numery kart kredytowych, używamy unormowanych metod branżowych do ochrony takich informacji.
Bezpieczeństwo informacji

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Transfer informacjiDane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione, przechowywane i przetwarzane w innym kraju, niż ten, w którym zostały podane. Może to obejmować USA. W takich przypadkach czynimy to, przestrzegając stosownych przepisów, dotyczących ochrony danych.

Stosujemy środki mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, niezależnie od kraju ich przechowywania ani, do którego kraju są przenoszone. Stosujemy odpowiednie procedury i środki kontrolne, które pomagają nam to zapewnić.

Przestrzegamy dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie danych oraz przepisów dotyczących ochrony informacji danego kraju, a także Programu Bezpiecznej Przystani Amerykańskiego Ministerstwa Handlu (Safe Harbor Program).
Transfer informacji

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Poufność danych dzieci w InternecieUważamy, że zapewnienie dodatkowej ochrony danych dzieci w Internecie jest niezwykle ważne. Zachęcamy rodziców i opiekunów do towarzyszenia swoim dzieciom podczas ich aktywności online.

Nie jest naszym zamiarem zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia będących online, z wyjątkiem niektórych witryn, które są specjalnie skierowane do dzieci

Jednak, gdy zbieramy dane osobowe od dzieci, czynimy to, przestrzegając stosownych przepisów danego kraju, dotyczących ochrony danych osobowych dzieci.

Witryny internetowe USA zbierające informacje od dzieci poniżej trzynastego roku życia są objęte oświadczeniami o zachowaniu poufności spełniającymi wymagania amerykańskiej ustawy Children’s Online Privacy Protection Act (ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie). Prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem o zachowaniu poufności.

Prosimy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać kopię informacji, którą dziecko danego użytkownika podało do firmy P&G, aby ja aktualizować lub zakazać nam dalszego kontaktu z dzieckiem
Poufność danych dzieci w Internecie

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Kontakt z namiPytania lub obawy dotyczące swojej prywatności prosimy kierować bezpośrednio do firmy P&G. Prosimy kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i przejść pod prawidłowy adres lub do adresu e-mail bądź prosimy skorzystać z poniższego adresu pocztowego. Pytania lub uwagi prosimy kierować w swoim ojczystym języku.

Można również kontaktować się z nami pod tym adresem:
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

We współpracy z konsumentami firma P&G dąży do uczciwego rozpatrywania wszelkich skarg lub problemów związanych z ochroną prywatności. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ochroną danych, jeśli uważają one, że wystąpił problem dotyczący ochrony prywatności.

Uczestniczymy w amerykańskim programie dla firm akredytowanych przy Council of Better Business Bureau’s (BBB). Więcej informacji o tym programie i jego procesie rozstrzygania sporów można uzyskać pod adresem www.bbb.org

Skargi obywateli Unii Europejskiej o naruszenie prywatności:

Zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony prywatności, tzw. Safe Harbor, P&G zobowiązuje się do rozstrzygania skarg użytkowników o ochronę prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych przez firmę P&G.  Obywatele państw Unii Europejskiej mający zapytania lub skargi dotyczących tych zasad ochrony prywatności powinni najpierw kontaktować się z P&G

Ponadto P&G zobowiązała się przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące ochrony prywatności na mocy zasad Safe Harbor, niezależnej instytucji rozstrzygania sporów, BBB EU Safe Harbor, działającej w ramach Council of Better Business Bureaus. W przypadku nieotrzymania przez użytkownika w odpowiednim czasie potwierdzenia otrzymania skargi lub jeśli skarga nie zostania rozpatrzona w zadowalający sposób przez P&G, można skontaktować się z:

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor  
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Telefon:  703-276-0100
Internet:  www.us.bbb.org
Email:  eusafeharbor@council.bbb.org

Więcej informacji na temat ochrony swojego komputera, ochrony danych osobowych w sieci - swoich oraz rodziny – można znaleźć w naszych radach o zachowaniu prywatności pod adresem http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml
Kontakt z nami

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufnościGdy niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności zostanie zaktualizowane, zamieścimy wprowadzone zmiany oraz datę ich wejścia w życie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek znaczące zmiany w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu prywatności, zawiadomimy o tym użytkowników wysyłając wiadomość e-mail na najnowszy podany nam adres lub umieszczając w tej witrynie informację o zmianach.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2008

Aktualizacja w 2008 roku
Przyjęte zasady ustalają obecnie, że niniejsze informacje mogą zostać wykorzystane przez nasze marki do (1) lepszego dostosowania naszych reklam i ofert do użytkowników i (2) informowania użytkowników o wszystkich produktach i usługach oferowanych przez firmę P&G. Zaktualizowane oświadczenie o zachowaniu poufności odnotowuje również, że marki firmy P&G mogą polegać na usługodawcach w sprawie wysyłania wiadomości, które łącznie promują produkt bądź usługę wraz z jednym z naszych kontrahentów. Wprowadziliśmy również wiele zmian organizacyjnych, które powinny ułatwić zapoznawanie się i zrozumienie niniejszych zasad.

Aktualizacja w roku 2005
Nie wprowadzono znaczących zmian w oświadczeniu o zachowaniu prywatności. Aktualizacji dokonano w celu: wyjaśnienia i uproszczenia podanego materiału, aby poprawić czytelność; usunąć odnośniki do konkretnych kontrahentów reklamowych; dodać informacje o zarządzaniu plikami cookie oraz aby wskazać na dodanie oświadczenia o zachowaniu prywatności dzieci w niektórych witrynach internetowych w USA.

Aktualizacja w roku 2002
Nie wprowadzono znaczących zmian w oświadczeniu o zachowaniu prywatności. Aktualizacji dokonano w celu: wyjaśnienia, że firma nabywająca markę firmy P&G może uzyskać informacje o konsumentach, którzy zarejestrowali się jako zainteresowani daną marką; dodać przykłady rodzajów stron trzecich, którym firma P&G może udostępniać informacje, jeśli konsumenci wyrazili nam na to zgodę, zmienić nazwę kontrahenta reklamowego i wyjaśnić zachowanie prywatności dzieci, aby postępować w zgodzie z prawem lokalnym i podać adres fizycznych naszych biur korporacyjnych.

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Informacje właściwe dla danego krajuBELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

Powrót na górę strony

Wróć, aby przejść do menu nawigacji

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Zasady prywatności – firma akredytowana BBB
Wróć, aby przejść do menu nawigacji