Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Политика за приватност на потрошувачи
03/03/2021

Работиме напорно за да изградиме и да одржиме доверлив однос со вас. Затоа, кога станува збор за ракувањето со вашите податоци, го правиме тоа внимателно и разумно, и на начини што се достојни на таа доверба. Оваа политика ви објаснува како го правиме тоа, како ги користиме и штитиме податоците и како вие можете да решите што ние ќе правиме со нив. Нашата цел е да ви помогнеме да разберете како ги користиме вашите податоци за да ја подобриме нашата содржина, производите, рекламите и услугите.


Еве еден краток вовед во нашите пракси за приватност

Што собираме

 • Податоци кои ни ги давате
 • Податоци кои ги собираме кога не контактирате, ги посетувате нашите веб-страни, користите нашите мобилни апликации или услуги, кога ги користите нашите производи или уреди или кога ги гледате нашите реклами
 • Податоци кои ги добиваме од други компании кои добиле согласност од вас да ги споделуваат или да ги продаваат истите, или обезбедиле дека други компании од кои ги добиле вашите податоци можат да ги споделат со нив, и редоследно, со нас и/или со други компании
 • Податоци кои ги добиваме од други компании кога ги посетувате нивните веб-страни

Можно е да комбинираме некои или сите овие податоци за да помогнеме да се создадат подобри производи, услуги и потрошувачки искуства.

Како ги употребуваме вашите податоци

 • Ви ги праќаме производите и услугите што ги барате
 • Ве информираме за нашите производи и услуги и за производите и услугите на нашите маркетиншки партнери
 • Ни помагаат да ги водиме нашите веб-страни и услуги

Како и кога ги споделуваме вашите податоци

 • Кога ќе ја добиеме вашата согласност, со нашите внимателно избрани партнери, за да можат да ви праќаат понуди, промоции или реклами за нивните производи и за услугите што веруваме дека би ве интересирале
 • Со други компании што ги ангажираме да ни помагаат да ја водиме нашата дејност
 • Во случај на продажбата на P&G бренд или дејностa на друга компанија
 • Со цел да ни помогне да ги заштитиме нашите права или имот, како на пример, за спречување на измами или за безбедност на информации
 • Кога тоа го бара законот или државните органи

Ваш избор

Со кликнување на врските подолу, можете да ни кажете како да ги користите вашите податоци:

Ако живеете во Европската економска зона („ЕЕЗ“) или Обединетото Кралство („ОК“), имате одредени права поврзани со личните податоци, вклучувајќи права на пристап до тоа кои лични информации ги имаме за вас, нивно поправање или ажурирање, да ни кажете да ги избришеме тие податоци или да добиете пренослив примерок од тие информации. Овие права не важат во сите ситуации. Ве молиме кликнете на врските подолу за:

Како ги собираме вашите податоци

Собираме информации за вас на многу начини од многу места. Некои од информациите што ги собираме може да вклучат лични информации што може да се искористат да ве идентификуваме; на пример, вашето име, адреса на е-пошта, телефонски број или поштенска адреса. Во некои земји како оние во ЕЕЗ, ОК или во држави како Калифорнија, работите како IP-адреса или колаче и идентификатори на мобилен уред може, исто така, да се сметаат како лични информации.

Имајте предвид: Можно е да ги комбинираме сите податоци што ги собираме за вас за да ви дадеме подобри производи, услуги и кориснички искуства.

Податоци што ни ги давате вие. Вие ни ги давате вашите податоци кога се регистрирате за креирање на профил на нашите веб страни или на мобилните апликации, или кога нè повикувате или ни праќате е-пошта. Можно е да ви побараме податоци, како на пример, вашето име, е-пошта или домашна адреса, датум на раѓање, информации за плаќање, возраст, пол, број на семејни членови и начинот на кој сакате да ви праќаме податоци за нашите производи и услуги, на пример, на домашна адреса, преку адреса на е-пошта или преку текстуални пораки.

Податоци од веб-страни и е-пошта. Може да користиме технологии што автоматски собираат податоци кога ги посетувате нашите страни, кога ги гледате нашите реклами или кога ги користите нашите производи или услуги. На пример, користиме колачиња (малечки датотеки што се складираат во пребарувачот на вашиот компјутер) за да ни кажат кој пребарувач и оперативен систем го користите, вашата ИП-адреса, веб-страните што ги посетувате, врските на кои кликнувате или дали сте отвориле или не е-пошта од нас.

Податоци од мобилни апликации и уреди што се поврзуваат на интернет. За да ви овозможиме најдобро можно корисничко искуство, може да користиме технологии што собираат информации од вашиот телефон кога ги користите нашите апликации за мобилни уреди или од „паметните“ уреди во вашиот дом. Се согласувате да го правите тоа кога преземате апликација или кога инсталирате домашни уреди поврзани на интернет. Овие податоци може вклучуваат информации за рекламното ИД на вашиот мобилен телефон или друг уред, информации за оперативниот систем на вашиот телефон, како ја користите апликацијата или уредот и вашата физичка локација. Можно е да добиете скокачко (pop up) известување на вашиот телефон или уред, што ви нуди опција да прифатите или да одбиете, со што ни дозволувате да ја знаеме вашата прецизна геолокација (каде точно се наоѓате или од каде пристапувате на интернет).

Податоци од други места. Можно е да добиваме податоци што други компании ги споделуваат со нас или ни ги продаваат. На пример, можеби сте дале согласност на друга компанија да ги споделува вашите лични податоци со нас кога сте склучиле договор за телефонски услуги или кога учествувате во програма за поени за лојалност при малопродажба. Исто така, може да собираме податоци од места што знаете дека секој може да ги види, како на пример, објави на интернет, записи во блогови, видео записи или на социјални медиуми. Исто така, може да примаме податоци од други компании што се занимаваат со собирање или агрегација на информации за вас што ги добиле од јавно достапни бази на податоци или со согласност што сте ја дале за нивно користење, и последователно, за наше користење на вашите податоци. Тие податоци може да се однесуваат на вашите приходи, возраст, пол, број на членови во вашето семејство и производи што сте ги купиле преку интернет или од продавници во вашето соседство.


Како ги користиме вашите податоци

Ги користиме вашите податоци да ни помогнат да ја оствариме нашата цел да го допреме и да го подобриме животот на луѓето како вас, секојдневно, во целиот свет. Ги користиме вашите податоци за да одговориме на вашите прашања или барања за информации, да ви пратиме производи или примероци од производи што сте ги побарале, да ви помогнеме да управувате со вашата P&G страна или со параметрите на апликации, да ви овозможиме да учествувате во нашите натпревари или игри, или да ги обработуваме плаќањата што ги вршите кога купувате производи од нас. Исто така, може да ги употребиме вашите нелични податоци (на пр., податоци од набавки, барања за примероци од производи итн.) во потрошувачки истражувања или аналитики (или, личните податоци кога сте дале согласност да учествувате во такво истражување), за да дознаеме повеќе што сакаат потрошувачите, да можеме да создадеме нови производи или да ги подобриме постоечките.

Друг начин на кој можеме да ги користиме вашите податоци е да обезбедиме дека она што ќе го слушнете од нас е важно и корисно за вас како единка. На пример, може да ви праќаме информации за производите Gillette® ако сте покажале интерес за нашите производи за бричење посетувајќи ја локацијата Gillette.com. Кога го правиме тоа, ќе ги употребиме вашите податоци, ИД на колаче или ИД на уред, за да поставиме ограничување на тоа колку пати ја гледате истата реклама од Gillette. Сакаме да го слушнеме вашето мислење за производите што ги употребувате и сакате, без да ја слушате истата порака повеќе пати.

Исто така, може да вршиме агрегација на податоци од голем број луѓе без да идентификуваме поединечни лица, за да разбереме подобро како се користат нашите веб-страници или за да извршиме анализа на потрошувачките навики за да можеме да создаваме производи и да нудиме услуги што ги задоволуваат потребите на сите потрошувачи што имаат заеднички допирни точки. На пример, можеме да научиме многу нешта за потрошувачите кои се нови родители и ги читаат нашите веб-страни за детски производи и можеме подобро да им служиме на новите родители во целиот свет со производи и услуги што ги сакаат. Употребата на таквите нелични податоци на ваков начин ни помага во заштитата на вашата приватност. Затоа, секогаш кога е можно, ќе се обидуваме да користиме нелични податоци.

Исто така, за поголема заштита на вашата приватност, ќе употребуваме што е можно помалку податоци за да ја постигнеме зададената задача, ќе спроведеме мерки да спречиме мешање на податоци на начини што ќе дозволат ИД на колаче и уред да ве идентификуваат конкретно и директно (на пр., по име) и ќе ги избришеме вашите податоци кога веќе нема да бидат потребни за нашите деловни намени.


Како ги штитиме вашите податоци

Ги почитуваме вашите лични податоци и преземаме чекори да ги заштитиме од загуба, злоупотреба или промена. Онаму каде што е соодветно, овие чекори може да вклучуваат технички мерки како заштитни ѕидови, системи за детекција на напад и превенција, уникатни и сложени лозинки и шифрирање. Исто така, користиме организациски и физички мерки, како обука на персонал за обврските при обработка на податоци, идентификација на инциденти и опасности за податоците, ограничување на пристапот на персоналот до вашите лични податоци и обезбедуваме физичка безбедност, вклучувајќи соодветна заштита на документите кога не се употребуваат.


Што споделуваме

Со други компании. Кога ќе ја добиеме вашата согласност, може да ги споделуваме вашите податоци со избрани партнери, за да можат да ви праќаат понуди, промоции или реклами за производи или услуги што веруваме дека може да ве интересираат. На пример, луѓето што примаат е-пошта од P&G за нашите брендови на пелени, како на пример Pampers®, може исто така да се согласат да ги информираме за бебешката храна направена од други компании. Не им ги продаваме вашите лични податоци на маркетари надвор од P&G. За која било цел, со други компании, може да споделиме податоци што не ве идентификуваат лично.

Со даватели на услуги. Може да биде потребно да ги споделиме вашите податоци со компании кои ни помагаат да ја водиме нашата дејност, како и ги одржуваат (hoste) нашите веб-страни или праќаат е-пошта кај вас, ги анализираат податоците што ги собираме и ви ги праќааат производите и услугите што сте ги побарале. Ги споделуваме само личните податоци што им се неопходни на овие компании да ја исполнат задачата што ќе ја побараме. Тие се обврзани да ги штитат вашите податоци на ист начин како и ние и нема да ги споделат или да ги користат за каква било друга намена.

Во други ситуации. Ако некој бренд или некоја од нашите дејности ,со кои сте ги споделиле личните податоци, се продаде на друга компанија, вашите податоци ќе се споделат со таа компанија. Следствено на тоа, вашиот профил и личните податоци во него нема да се избришат, освен ако не побарате нивно бришење од брендот или од новата компанија. Исто така, може да ги споделиме вашите податоци со компании што ни помагаат да ги заштитиме нашите права и имот, или кога тоа е законски потребно или е побарано од државни органи.


Вашите права и избор


Маркетинг. Можете да ни побарате да престанеме да ви праќаме е-пошта и текстуални пораки следејќи ги упатствата за прекин на овој начин на комуникација. Исто така, можете да изберете да престанете да примате маркетиншка е-пошта, СМС или поштенски пратки ако кликнете тука..И покрај тоа што ќе ја почитуваме вашата одлука, може да е потребно да зачуваме податоци за да постапиме по вашето барање . На пример, ако ни побарате да престанеме да ви праќаме маркетиншка е-пошта, ќе треба да ја зачуваме вашата адреса на е-пошта во нашата евиденција, за да може нашиот систем да запомни дека повеќе не сакате да примате маркетиншки комуникации на таа адреса на е-пошта.

Профил. Во зависност од земјата во која сте се регистрирале, вашиот профил кај P&G може да ви понуди можност да пристапувате до вашите податоци и да вршите ажурирања или да ги избришете истите. Ако не ја имате таа можност, можете да кликнете тука за да поднесете барање.

Жители на ЕЕЗ или ОК. Ако живеете во ЕЕЗ или ОК, или физички сте во ЕЕЗ или ОК, може да им пристапите на личните информации што ги имаме за вас, да побарате поправање, бришење или ограничување на неточните, застарените или информациите што повеќе не се потребни, и да побарате од нас да ги испорачаме вашите податоци во формат што ви овозможува да ги пренесете на друг давател на услуга. Можете, исто така, да ја повлечете вашата согласност во секое време таму кадешто се потпираме на вашата согласност за обработка на вашите лични податоци. И може да поднесете приговор на нашата обработка на вашите лични податоци (тоа значи да побарате од нас да прекинеме со нивно користење) кадешто таа обработка е заснована на нашиот легитимен интерес (тоа значи дека имаме причина за користење на тие податоци). Ако сакате повеќе информации за заштитата на податоците и општо за вашите права за личните податоци, ве молиме посетете ја страницата на Европскиот надзорник за заштита на податоци на https://edps.europa.eu/data-protection/ или страницата на Канцеларијата на комесарот за информации на ОК на https://ico.org.uk. Ако не сте задоволни од нашиот одговор на вашите барања, може да поднесете жалба кај органот за заштита на податоци во вашата земја. Ве молиме изберете од следните опции за да поднесете барање:

Општи барања. За да поднесете барање во врска со личните податоци што се употребуваат за маркетиншки намени, кои би вклучувале на пример информации што сте ни ги дале бидејќи сте се регистрирале преку една од нашите веб-страни или апликации, ве молиме, контактирајте не тука.

медиумско рекламирање. За да поднесете барање во врска со личните податоци кои се користат за рекламирање кои би вклучувале, на пример, информации кои ги имаме за вас на ниво на идентификатор на колаче или уред и кои ги користиме за да ви прикажеме релевантни реклами, ве молиме контактирајте со нас овде. За да го процесираме вашето барање, треба да наведете некои од следниве идентификатори:

  1. Вашите идентификатори за колачиња од нашите даватели на услуги: Tapad, Neustar, MediaMath и TheTradeDesk.
  2. Идентификатори на вашиот мобилен телефон за рекламирање (IDFA, Android идентификатори).
  3. Идентификатор на вашиот ТВ-уред за рекламирање, односно единствениот идентификатор даден од давателот на Connected TV, на пример, идентификатор за рекламирање Roku.

Потрошувачко истражување. За да поднесете барање во врска со лични податоци што можеби ги имаме како дел од вашето учество во едно од нашите истражувачки студии, ве молиме, погледнете ги информациите за контакт дадени во вашиот образец за согласност, или јавете се или посетете го вашиот истражувачки центар.

Професионални стоматолози. Ако сте професионален стоматолог и сте ни дале податоци како дел од нашите професионални теренски програми, вклучувајќи преку https://www.dentalcare.com, ве молиме, контактирајте не преку соодветните броеви на земји и адреси на е-пошта наведени подолу.

Земја

Центар за повици

Е-пошта

Германија

0203 570 570

N/A

Австрија

00800 570 570 00

N/A

Швајцарија

00800 570 570 00

N/A

ОК

0870 242 1850

кликнете тука

Шпанија

900 670 270

кликнете тука

Италија

+390650972534

N/A

Франција

+ 33 (0) 825 878 498

кликнете тука
кликнете тука
кликнете тука

Белгија

N/A

кликнете тука

Холандија

N/A

кликнете тука

Полска

0 801 25 88 25

N/A


Колачиња

Колачињата се малечки датотеки што се праќаат во вашиот компјутер додека прегледувате страници на интернет. Тие складираат корисни информации за начинот на кој комуницирате со веб-страните што ги посетувате. Колачињата не собираат какви било информации складирани на вашиот компјутер, уред или во вашите датотеки. Колачињата не содржат информации што би ве идентификувале директно како личност. Колачињата го прикажуваат вашиот компјутер и уред само како случајно назначени броеви и букви (на пр., ИД на колаче ABC12345) и никогаш како, на пример, Билјана Јовановска.

Користиме колачиња од голем број причини, како на пример:

 • да ви праќаме соодветни реклами
 • да дознаеме повеќе за начинот на кој комуницирате со содржината на P&G
 • да ни помогнат да го подобриме вашето доживување кога ги посетувате нашите веб-страни
 • да ги запомнеме вашите претпочитувања, како на пример, јазик или област, па така, нема потреба вие да ја приспособувате веб-страната при секоја посета
 • да идентификуваме грешки и да ги решиме
 • да анализираме колку добро функционираат нашите веб-страни

Еве ги видовите колачиња што ги употребуваме:

 • колачиња за сесии. Веб-страните немаат меморија. Колачињата за сесија ве помнат (користат случајно генерирано ИД, како на пример: ABC12345), додека се движите од една страница на друга, за да не ви се бара да ги давате истите информации што веќе сте ѝ ги дале на страната. На пример, колачињата за сесија се особено корисни кога купувате онлајн - без нив, производите што сте ги ставиле во корпата би исчезнувале додека да стигнете до касата! Овие колачиња се бришат штом ја напуштите нашата страна или штом го затворите пребарувачот. 
 • трајни колачиња. Трајните колачиња им дозволуваат на локациите да се сеќаваат што претпочитате кога ќе се вратите повторно. На пример, ако кога за првпат ќе ја посетите страницата изберете да ја читате на француски јазик, при следната посета, страницата автоматски ќе се појави на француски јазик. Кога не е потребно при секоја посета да избирате јазик, тоа е многу практично, поефикасно и олеснувачко за корисникот.   
 • рекламни колачиња.  Овие колачиња може да се користат со цел да се дознае кои се вашите општи интереси, на пример, на веб-страните што ги посетувате и производите што ги купувате. Исто така, тие може да ни помогнат да разбереме многу нешта за вашата возраст, семејна состојба и колку деца имате. Тие податоци ни дозволуваат да ви праќаме реклами за производи и услуги што подобро одговараат на нештата што ви требаат. Исто така, ни дозволуваат да ограничиме колку пати ќе ја гледате истата реклама.       
 •  колачиња за аналитика. Овие колачиња ни кажуваат како работат нашите веб-страни. Во многу случаи, користиме колачиња за аналитика на Google за да ја следиме работата на нашите веб-страни. Нашата способност да користиме и споделуваме податоци собрани од Google Analytics за вашите посети на нашите веб-страни е ограничена од Условите за користење на Google Analytics и Политиката за приватност на Google.

Како можете да ги контролирате колачињата.  Можете да поставите вашиот пребарувач да ги одбива сите колачиња што се праќаат кај вашиот компјутер или да покажува кога ви се праќа колаче. Но, ова може да ги спречи нашите веб-страни или услуги да работат правилно. Можете да го поставите пребарувачот да ги брише колачињата секојпат кога ќе завршите со прегледување.   

други технологии.

 • сигнали базирани врз блискост.  Тие се еднонасочни сигнали што се праќаат кон мобилните апликации што ги инсталирате на вашиот телефон и функционираат на многу кратко растојание за да ве известат, на пример, кои производи се на распродажба кога се наоѓате во некоја продавница.  Сигналите "комуницираат" со вашиот уред, кога сте доволно блиску и откако сте дале согласност во мобилната апликација поврзана со одреден сигнал. За возврат, апликациите може да ни дадат информации за вашата локација за да ни помогнат да ги приспособиме рекламите и понудите што ви ги праќаме. На пример, кога се наоѓате во супермаркет, во близина на одделот за нега на кожа, може да ви пратиме купон за попуст во висина од 40 денари.     
 • пиксели. Пикселите се мали предмети вметнати во веб-страница, но не се видливи. Тие се, исто така, познати и како „ознаки“, „пикселни знаци“ или „пикселни gif-ови“. Ги употребуваме пикселите за да доставиме колачиња во вашиот компјутер, да ја следиме нашата активност на веб-локацијата, да го направиме најавувањето на нашите веб-локации полесно, и за онлајн маркетиншка активност. Исто така, ги вклучуваме пикселите во нашите промотивни е-пораки или билтени за да утврдиме дали ги отворате и дали реагирате на нив.
 • мобилен уред и SDK. Во нашите мобилни апликации користиме софтверски код за да собереме информации слични на оние што колачињата ги собираат од интернет. Тоа се информации како вашите идентификатори на телефонски број (iOS IDFA и ИД за рекламирање за Android) и на кој начин ги користите нашите апликации. Слично на колачињата, информациите за уредот што ги собираме додека ја користите нашата апликација, никогаш нема да ве идентификуваат како личност. Само знаеме дека на еден мобилен уред му се назначиле случајни броеви и букви (на пр., рекламно ИД ID EFG4567), а никогаш како, на пример, Билјана Јовановска.     
 •  прецизна геолокација. Кога ги користите нашите мобилни апликации, можеме да добиеме информации за вашата точна геолокација преку координатите (должина и ширина) на глобалниот систем за позиционирање (ГПС). На вашиот телефон или уред секогаш ќе добивате скокачко известување што ќе ве запраша дали сакате да прифатите или да одбиете да ни дозволите да знаеме каде точно се наоѓате во светот. Треба да разберете дека нема секогаш да ви бараме согласност за да знаеме дека се наоѓате во поширока градска област, поштенски код или округ. На пример, нема да сметаме дека ја знаеме вашата презицна локација, ако сè што знаеме е дека се наоѓате некаде во Манила, Филипини.


Рекламирање преку интернет

Кога ги посетувате веб-страните на нашите партнери, може да ви покажеме реклами или друга содржина што сметаме дека би сакале да ја видите. На пример, може да добиете реклами за детергентот за перење Tide®, ако забележиме дека посетувате страници што продаваат детска облека или училишна опрема. Од тие информации може да заклучиме дека имате деца и дека можеби ве интересира еден моќен производ за перење облека. На овој начин, имаме намера да ви пратиме информации поврзани со нашите производи што би можеле да ви бидат корисни. 

Учиме од групи на потрошувачи со слични интереси.  Може да ве категоризираме во одредена група потрошувачи со исти интереси. На пример, може да ве категоризираме во групата „љубители на жилети“, ако забележиме често дека купувате жилети онлајн или дека барате „специјални понуди“, ако забележиме дека користите онлајн купони или дека барате попусти или распродажби. Ги забележуваме овие нешта за вас кога разгледувате веб-страници, врски што сте кликнале на нашите веб-страни и други веб-страни што ги посетувате, мобилни апликации што ги употребувате, или е-пошта од нашите брендови што ги гледате и врски што ги кликнувате во нив. Ги групираме заедно колачињата и ИД на уредите за да ни помогнат да дознаеме за општите трендови, навики или одлики на група потрошувачи што се однесуваат слично онлајн и/или офлајн. На тој начин, можеме да најдеме и да им служиме на многумина други што „личат“ на оние што се веќе во групата, и затоа, им праќаме она што веруваме дека ќе им биде важна и корисна понуда за производи и информации. 

Поврзуваме други информации со вашето колаче и ИД на уред. Вашето колаче и ИД на уред може да се дополни со други информации, како на пример, информации за производите што ги купувате офлајн, или информации што ни ги давате директно кога создавате профил на нашите веб-страни. Го правиме ова воглавно на начини што нема да ве идентификуваат директно. На пример, може да знаеме дека колачето со ИД ABC12345 му припаѓа на групата љубители на жилети врз основа на посетите на веб-страната на тоа лице, возраста, полот и купувачките навики, но, не го знаеме името, адресата или други информации што би го идентификувале него или неа како лице. Ако некогаш посакаме да го идентификуваме лично вашето колаче или информациите на уредот (веб-историјата или историјата на апликација), секогаш ќе ве запрашаме пред да го сториме тоа.   

Можеме да ве запознаеме преку сите ваши компјутери, таблети, телефони и уреди. Може да знаеме дека колачето со ИД ABC12345 му припаѓа на компјутер што е поврзан со истото лице или домаќинство на кое му припаѓа и мобилниот телефон со ИД на уред EFG15647. Тоа значи дека може да пребарувате пелени на вашиот лаптоп и дека сте кликнале на врска за резултати од пребарување на Google што сме ја спонзорирале, и подоцна сте виделе реклама за нашиот бренд пелени Pampers® на вашиот мобилен телефон. Можеме да претпоставиме или да заклучиме дека истото тоа лице е сопственик на компјутерот или телефонот, бидејќи, на пример, се најавува на истата WiFi мрежа секојдневно во исто време. Ако разбереме кои уреди се чини дека ги употребува едно исто лице или домаќинство, тоа ни помага да го ограничиме бројот на пати што ја гледате истата реклама на сите ваши уреди. Ова е важно, бидејќи на тој начин нема да ви смета што ви ја прикажуваме истата реклама и не плаќаме за такви повторени реклами што не сакате да ги примате.      

Како можете да престанете да гледате реклами преку интернет.   За да престанете да примате реклами базирани на вашиот интерес од страна на P&G преку интернет, можете да кликнете тука или на иконите „WebChoices“ или „AppChoices“ на една од нашите веб-страни или на една од нашите мобилни апликации. Исто така, можете да спречите да примате реклами преку интернет на веб-страни со одбивање на колачиња во вашиот пребарувач(и), ако одбиете барања за „пристап до податоци“ што вообичаено апликациите ви ги претставуваат кога ги инсталирате, или со приспособување на параметрите за следење на вашиот уред. 

Ќе продолжите да гледате „контекстуални“ реклами, и покрај тоа што сте одбиле да примате реклами базирани на вашиот интерес преку интернет.  Дури и ако престанеме да ви праќаме реклами преку интернет, на вашиот компјутер или мобилни уреди сепак ќе добивате реклами од нашите брендови. Но, тие реклами се базираат на контекстот на веб-страните што ги посетувате и се нарекуваат контекстуални реклами. За разлика од рекламите преку интернет кои се засноваат врз страниците што ги посетувате за време на вашите активности на мобилниот телефон или на компјутерот, контекстуалните реклами ви се прикажуваат врз основа на контекстот на конкретните страници што ги посетувате. На пример, кога разгледувате производи за нега на деца онлајн, сепак може да видите реклама на еден од нашите брендови за нега на деца, бидејќи тие веб-страни традиционално ги посетуваат воглавно нови родители или родители што очекуваат деца. Исто така, треба да знаете дека може да собираме информации од вашиот компјутер или уреди и може да ги употребуваме за други намени, како на пример, за да оцениме како функционира нашата веб-страна, за истражување на потрошувачи или за да детектираме измама.

Бришењето на колачиња го брише и вашето одбивање. Кога одбивате да добивате реклами преку интернет, во вашиот прегледувач праќаме колаче за одбивање, што ни кажува дека веќе не сакате да добивате од нас реклами преку интернет. Вашето колаче за одбивање ќе се избрише ако решите да ги избришете сите колачиња. Тоа значи дека ќе треба да извршите повторно одбивање ако не сакате да примате реклами преку интернет.

Напредни карактеристики на Фејсбук Некои од нашите веб-страници користат карактеристики на Напредно совпаѓање на Фејсбук што е услуга која тие ја нудат на огласувачите. Преку овие карактеристики, ќе испратиме одредени информации што ги внесувате во полињата на формулар на нашата веб-страница (на пример, Вашето име, адреса на е-пошта и телефонски број – но не податоци од чувствителни или специјални категории) во кодиран (шифриран) формат на Фејсбук, или Фејсбук пиксел ќе ги кодира (шифрира) и автоматски ќе ги повлече тие податоци, со цел да Ви помогне и да Ве поврзе со колачето на пребарувачот или идентификациониот број на уредот. Ова го правиме за да можеме подобро да таргетираме и подобро да ја мериме ефективноста на нашето рекламирање на платформата Фејсбук. На овој начин можеме да знаеме дека ако сме Ви покажале реклама на Фејсбук, Вие сте кликнале на неа, сте ја посетиле нашата страница и сте купиле нешто – или не – и оттаму, дали треба да продолжиме да купуваме реклами на Фејсбук – или не.


Обработка, задржување и преноси на податоци во ЕЕЗ и ОК

Овој дел важи само за нашата обработка на личните податоци на жителите на земја од ЕЕЗ и ОК. Тој има за цел да обезбеди зголемена транспарентност на нашата обработка, задржување и пренос на личните податоци на жителите на ЕЕЗ и ОК што е во согласност со словото и духот на Општиот пропис за заштита на податоци („GDPR“) и GDPR како што е вклучен во законите на ОК со Законот за заштита на податоци од 2018 година и дополнет со Прописите за заштита на податоци, приватност и електронски комуникации (дополненија итн.) (Излез од ЕУ) од 2019 година.

Ентитети. Различни субјекти на P&G може да бидат контролорот на вашите лични податоци. Контролот на податоците е субјект што ја насочува активноста за обработка и е пред сè одговорен за податоците. Графиконот подолу ги идентификува нашите контролори на податоци за податоци од земја на ЕЕЗ и податоци од ОК. На пример, кога ќе се регистрирате за е-пошта на една од нашите француски интернет-страници, субјектот на P&G наведен до името на таа земја ќе биде контролорот на тие лични податоци (на пр., Procter & Gamble France SAS).

Земји

Контролор на податоци

Австрија

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien

Бугарија

Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria

Романија

За натпревари: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

За други веб-локации: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Полска

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Белгија

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA
For P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Република Чешка

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Унгарија

Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary

Словачка

Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Хрватска

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Франција

Procter & Gamble France SAS
For P&G HealthCare: Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Германија

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

For P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Грција

P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Ирска

Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Италија

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Холандија

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam

New address as of April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Португалија

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Шпанија

Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain

Обединето Кралство

Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Ненаведени земји во ЕУ

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve

Обработка и задржување. Како општо правило, ги задржуваме вашите податоци само онолку долго колку што е потребно за да ги исполниме намените за кои беа собрани, или онолку долго колку што е потребно според законот. Можно е да ги задржиме вашите податоци подолго од нашите предвидени периоди на задржување за да ги исполниме вашите барања, вклучувајќи да продолжиме да не ви праќаме маркетиншка е-пошта, или за да се усогласиме со правни или други обврски. Оваа табела ви го покажува типот на податоци што ги собираме, намените за кои ги собираме, зошто таквата употреба е усогласена со законот (правна основа) и колку долго вообичаено ги задржуваме (период на задржување).

Тип на податоци

Зошто ги собираме овие податоци

Правна основа

Период на задржување

Маркетинг

Е-пошта, име, телефонски број, Пошта, ваши наклонетости, ваши интереси, професија, навики, што купувате, фотографии или видеозаписи што сте ги поставиле, информации за вашите деца и домот, состав на вашето семејство, број на луѓе во домаќинството, тип на коса, омилен мирис, дали имате милениче и , Информации поврзани со здравјето (на пример очекуван датум на пораѓање) итн.

За да ви пратиме маркетиншки материјал за нашите производи и услуги или за производите или услугите на нашите партнери.

Ваша согласност за е-пошта и СМС, и податоци од било која специјална категорија и, онаму каде ќе ја добиеме, согласност за пошта. Легитимни интереси за сè друго.

Сè додека не побарате бришење на личните податоци или додека не ја повлечете вашата согласност. Ако не поднесете такво барање, личните податоци ќе се избришат според следниот редослед:

Е-пошта: по <50 месеци неактивност низ сите канали. Неактивноста ја одредуваме преку неколку внатрешни критериуми.

СМС: по <50 месеци неактивност низ сите канали. Неактивноста ја одредуваме преку неколку внатрешни критериуми.

Пошта: по <50 месеци неактивност низ сите канали. Неактивноста ја одредуваме преку неколку внатрешни критериуми.

Натпревари

Е-пошта, име, телефонски број, понекогаш други податоци.

За да им обезбедиме на учесниците на натпреварот информации за истиот, вклучувајќи го датумот на објавата на победникот (победниците) на натпреварот.

Вашата согласност.

24 месеци, освен ако согласно локалниот закон не се бара од нас да ги задржиме подолго.

Набавка на производи

Е-пошта, име, телефонски број, информации за плаќање (вклучувајќи IBAN на банковна сметка или детали на Paypal), Понекогаш други податоци.

За да ја обработиме набавката на нашите производи, понуди за враќање готовина, или гаранции и да ви праќаме комуникации поврзани со таа набавка.

Вашата согласност. За кеш бек понуди, извршување на договор.

Онолку долго колку што е потребно да ја извршиме вашата нарачка и да ви пратиме комуникации за проследување за вашата нарачка, освен ако според локалниот закон треба да ги задржуваме подолго. Исто така, задржуваме податоци 24 месеци за понуди за враќање на готовина и 10 години за гаранции.

Контактирајте не

Е-пошта, име, телефонски број, понекогаш други податоци.

За да ви одговориме на вашите прашања и за да обезбедиме дека сме извршиле соодветно проследување, или онака како што е неопходно според законот или според политиката на P&G.

Нашиот легитимен деловен интерес во управувањето со барања на потрошувачите, како и вашата согласност за податоци од посебна категорија, што може да се собираат во одредени случаи на несакани настани.

Од 0 до 10 години, во зависност од природата на барањето, нашиот легитимен интерес за обработка на податоците и нашите законски обврски.

Истражување

Е-пошта, име, телефонски број, адреса, идентификувачки фотографии или видеозаписи, понекогаш други податоци

За да ги тестираме идеите за нашите производи и да научиме за вашите наклонетости и тоа што го практикувате, за да можеме да ги подобриме нашите производи и животите на нашите потрошувачи.

Вашата согласност.

Ќе ги задржиме личните податоци како дел од важно клиничко истражување онолку долго колку што е потребно за намените за кои беа собрани, и/или онолку долго колку што е потребно да се задржат во согласност со локалниот закон или регулатива, што може да биде до 25 години. За неклинички истражувања, ќе ги задржиме вашите основни лични податоци максимално 5 години. Ќе ги задржиме вашите потпишани документи за информирана согласност.

Таргетирање на медиуми

Колачињата за рекламирање, идентификацијата на уредот, демографските информации како што се полот и возраста, податоците во однесувањето, како што се прегледи на страници, а понекогаш и други податоци.

Да научиме за вашите интернет интереси и врз основа на тоа да ви испраќаме соодветни реклами

Нашиот легитимен деловен интерес е да ви обезбедиме соодветни реклами. Ќе ја добиеме вашата согласност за користење колачиња на нашите сопствени веб-страни

Таму каде што прибираме лични информации од колачиња/уред од нашите издавачи и нашите партнери – трговци на мало, преку пиксели на нивните страници, учествуваме во работната рамка за транспарентност и согласност на ИМБ (Интерактивно маркетинг биро) Европа и ги почитуваме нивните Спецификации и начела. Нашиот идентификационен број во работната рамка е 577.

Ќе ги задржиме овие податоци тринаесет месеци, сметано од датумот на кој сме ги собрале или сè додека не побарате да престанеме со чувањето. Ова ќе зависи од она што од овие две нешта ќе се случи побргу.

Пренос на вашите податоци во други земји. Вашите лични информации може да се пренесуваат, чуваат и обработуваат во земја што се разликува од земјата во која се собрани, вклучувајќи ги Соединетите Американски Држави и ОК. На пример, можеме да ги чуваме вашите податоци на сервер во Соединетите Американски Држави бидејќи таму се хостира одредена база на податоци; и тие податоци може повторно да се „пренесат“ кога еден од нашите трговци им пристапува на податоците од Швајцарија за да ви испрати примерок од производ. Таа земја можеби ги нема истите закони за заштита на податоци како земјата во која сте ги дале информациите на почетокот. Кога ги пренесуваме вашите информации до приматели во други земји (како што се Соединетите Американски Држави), ќе ги заштитиме тие информации како што е опишано во оваа Полиса за приватност, и ќе ги почитуваме важечките законски барања со обезбедување соодветна заштита за преносот на личните информации до примателите на податоци во земјите надвор од ЕЕЗ или ОК. Доколку овие приматели на податоци се во земји кои не се идентификувани како земји кои обезбедуваат соодветно ниво на заштита на податоците, гарантираме дека се преземени соодветни мерки за заштита насочени кон обезбедување такво ниво на заштита на податоците, вклучувајќи и склучување Стандардни договорни клаузули на Европската комисија. Ако сакате примерок од договор за пренос,контактирајте не..


Содржина на веб-локација и апликација

Приклучоци. Нашите интернет-страници може да вклучат приклучоци од други компании како што се социјалните мрежи. Пример за приклучок е копчето „Ми се допаѓа“ на Facebook. Овие приклучоци може да собираат информации (на пр. url-адресата на страницата што сте ја посетиле) и да ги враќаат на компанијата што ги создала. Тоа може да се случи дури и ако не кликнете на приклучокот. Овие приклучоци се регулирани со полисата за приватност и условите на компанијата што ги создала, иако се појавуваат на нашата страница. Ние дејствуваме како контролор на тие податоци за нашите страници во ЕЕЗ и ОК заради собирање и пренос на тие податоци. Тие приклучоци се несуштински колачиња и функционираат само на нашите страници во ЕЕЗ и ОК ако прифаќате колачиња.

Пријавувања. Нашите веб-страни може да ви дозволат да ја користите вашата сметка од други компании, како на пример, „Најавете се со Facebook“. Кога го правите тоа, ќе имаме пристап само до податоците за кои сте ни дале согласност да ги примаме од параметрите на вашиот профил кај другата компанија што ги употребувате за да се најавите.

Корисничка содржина. Некои од нашите веб-страни и апликации ќе ви дозволат да поставувате сопствена содржина за натпревари, блогови, видеозаписи и други функции. Ве молиме, не заборавајте дека сите податоци што ги поднесувате или објавувате стануваат јавни информации. Не можеме да го контролираме начинот на кој другите може да ја употребуваат содржината што сте ја поднеле на нашите веб-страни и апликации. Не сме одговорни за такви употреби на начин што може да ја прекршува оваа политика за приватност, законот или вашата лична приватност и безбедност.

Врски. Веб-страните на P&G може да вклучуваат врски до други веб-страни што ние не ги контролираме. Тие веб-страни се регулираат со нивни сопствени политики за приватност и услови, а не со нашите.


Приватност на деца

Закони за онлајн приватност на децата. Ги следиме сите важечки закони за заштита на податоци при собирање лични информации од деца на интернет. На пример, во ЕЕЗ и ОК не собираме лични информации од деца помлади од 16 години без согласност од имателот на родителската одговорност за детето, освен ако не е предвидена помала возраст со локалните закони - под услов таа помала возраст да не е под 13 години. На сличен начин, во САД, добиваме проверена родителска согласност при собирање на личните информации од деца помлади од 13 години.

Известување за малолетници во Калифорнија. Може да понудиме интерактивни услуги што им дозволуваат на тинејџери на возраст од 18 години да прикачуваат сопствена содржина (на пр., видеозаписи, коментари, ажурирања на статус или слики). Оваа содржина може да се отстрани или избрише во секое време следејќи ги упатствата на нашите веб-страни. Ако имате прашања како да го направите ова, контактирајте не. Имајте предвид дека ваквите објави можеби биле ископирани, препратени или објавени на друго место и дека не сме одговорни за такви дејства. Во такви случаи, мора да контактирате со други сопственици на веб-страни за да побарате вашата содржина да се отстрани.


Контактирајте со нас

Ве молиме контактирајте со нас директно за какви било прашања или проблеми околу вашата приватност и нашите практики за заштита на податоците или ако сте клиент со инвалидитет и ви треба примерок од ова известување во друг формат. Ако имате барање што е специфично за нашиот службеник за заштита на податоци, како што е сомневање за повреда на податоците, ве молиме наведете го тоа во вашата порака. Може да му пишете и на нашиот службеник за заштита на податоци (Data Protection Officer) на 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, САД. Податоците за контакт на нашиот претставник од член 27 на GDPR се следните: Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland.