Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)
Политика за заштита на приватност на потрошувачите на P&G

Ви благодариме што ја посетивте Procter & Gamble.

Довербата е камен темелник на нашата корпоративна мисија. Procter & Gamble е посветена на одржување на вашата доверба така што ги штитиме личните податоци што ги собираме и користиме.

Оваа Глобална политика за заштита на приватност на потрошувачите (Политика на приватност) ги опишува податоците што компанијата Procter & Gamble и нејзините поврзани компании и подружници („P&G“) ги собираат за вас; како ние ги користиме и штитиме овие податоци; кои се вашите избори во врска со начинот на кој ние ги користиме информациите и како можете да ги коригирате или ажурирате вашите податоци.


Практиките за заштита на приватноста на P&G се во согласност со:

 • Директивата на Европската Унија за заштита на податоците.
 • Праведни практики на податоци утврдени од страна на организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).
 • Рамка за приватност на азиско-пацифичка економска соработка (АПЕК).
 • Применливи локални закони за заштита на приватноста и закони на државно ниво, вклучувајќи го дел 5 од Законот за Сојузна трговска комисија (ФТЦ) на САД.

Законите на некои земји барат специфични информации во политиката за заштита на приватност. Кликнете за да ги прочитате информациите за тие земји.

Аргентина Белгија Канада Франција Германија Грција Кореја Италија Мексико Мароко Холандија Португалија Шпанија


Содржина

Информации што ги опфаќа оваа политика

Оваа политика за заштита на приватност се однесува на податоците на корисникот, вклучувајќи ги личните податоци што P&G ги собира и ги користи.


Според оваа политика, со користење на веб- сајтовите на P&G и мобилните апликации или доставување на вашите лични податоци до P&G на поинаков начин, се согласувате на собирање, користење и споделување на вашите информации. Прочитајте ја внимателно политиката за заштита на приватност и контактирајте нè ако имате прашања.

Лични податоци се информации или комбинација на делови од информации кои може да се искористат за да ве идентификуваме како поединец.

Назад на почетокот


Информации што ги собира P&G

Информациите за вас може да ги собереме од различни извори. Ова ги вклучува информациите што ги собираме директно од вас; податоците што ги собираме кога ги посетувате нашите сајтови; кога ги прегледувате нашите содржини на интернет или ги користите нашите мобилни апликации или други услуги и информациите што ги собираме од вас од други сајтови.

Информации што ги собираме директно од вас
Директно собираме информации од вас кога избирате да учествувате во нашите понуди и програми, кога создавате сметка на нашите веб сајтови или на нашите мобилни апликации, кога ни се јавувате или ни испраќате електронски пораки, или кога на друг начин директно ни доставувате информации. Еве примери на информации што ги собираме директно од вас:


 • Име.
 • Адреса за е-пошта.
 • Поштенска адреса.
 • Корисничко име и лозинка.
 • Телефонски број и/или факс.
 • Датум на раѓање.
 • Други информации за вас и вашето семејство како што се пол, или приоритети за користење на производ и/или однесувања.
 • Информации за здравје како што се информации поврзани со користење на некој производ и медицинска историја.
 • Биометрика собрана во текот на волонтерски студии за истражување на корисниците (како на пр., препознавање на лик, пулс на срцето и состојба на кожата).
 • Демографски податоци.
 • Податоци за плаќања (на пр., кредитни картичка).
 • Приоритети за преписки во иднина.
 • Информации за контакт на пријатели кои можеби ќе сакате да ги контактирате.
 • Телефонски броеви и снимки кога барате линија на наш потрошувач.

Информациите што ги собираме кога ги посетувате нашите веб-сајтови, ги прегледувате нашите реклами и промоции на интернет или ги користите нашите мобилни апликации или други услуги.

Ние користиме колачиња и други технологии за да собереме информации кога ги посетувате нашите веб-сајтови, ги прегледувате нашите реклами и промоции на интернет или кога користите наши мобилни апликации или други услуги. Еве примери на информациите кои можеме да ги собереме со овие технологии:
 • Информации за вас и пребарувачот на вашиот компјутер и за оперативниот систем.
 • ИП адреса.
 • Веб страници што ги прегледувате.
 • Врски на кои кликнувате.
 • Електронски пораки на P&G кои ги отворате.
Информации собрани преку мобилни апликации.

При преземање мобилни апликации на вашиот мобилен апарат, може да ги собереме и информациите што ги давате. Исто така, преку нашите апликации директно собираме информации.

Следуваат примери на типови информации кои може директно да ги собереме преку нашите апликации:
 • ИД на огласувач или сличен идентификатор.
 • Информации за оперативниот систем на вашиот уред.
 • Информации за начинот на кој ја користите апликацијата.

Вашиот избор за собирање информации преку мобилни апликации.

Можете да се откажете од понатамошно собирање информации преку нашата мобилна апликација со бришење на апликацијата од вашиот уред.

Точни податоци за локација

Нашите мобилни апликации може да соберат информации за точната локација на вашиот уред ако се согласите на собирање вакви информации. За да обезбедиме услуги за локација со помош на податоците за локација што вие ги доставувате, може да користиме услуги на други даватели. Со прилагодување на поставките на вашиот уред, можете во секое време да се откажете од продолжено собирање на овие информации.

Информации што P&G го собира од други извори

Може да се стекнеме со информации од други извори, вклучувајќи извори што се комерцијално достапни. Примери на информации што може да ги собереме од други извори се:
 • Име.
 • Поштенска адреса.
 • Адреса за е-пошта.
 • Датум на раѓање.
 • Ниво на приход.
 • Информации за домаќинството.
 • Вашите интереси, како што се хоби и миленичиња.
 • Податоци за истражување на потрошувачи и пазар.
 • Однесување за нарачки.
 • Податоци и активности што се јавно видливи, како на пример блогови, видеа, објави на интернет и содржини генерирани од корисникот.

Сите информации што за вас ги собираме може да се комбинираат за да ни помогнат да ја подобриме нашата комуникација со вас и да развиеме производи и услуги од светска класа.

Назад на почетокот


Како P&G ги користи овие информации

Деловни цели на P&G

Информациите ги користиме за да ви обезбедиме производи, понуди и услуги, за да ви доставиме реклами, понуди и други содржини што се направени според вашите интереси и за да спроведеме други деловни активности на P&G.

Еве примери за начините на кои можеме да ги искористиме информациите што ги собираме:

 • Да одговараме на ваши прашања или барања.
 • Да испраќаме примероци, премии, производи или информации.
 • Да развиваме нови производи и услуги.
 • Да ве вклучиме во натпревари, програми или понуди што вие ги барате.
 • За создавање и управување со вашата сметка.
 • За обработка на плаќања за нарачки или други услуги.
 • За заштита од или идентификување од можни неовластени трансакции.
 • За да ви испратиме е-пораки и/или поштенски писма со информации за брендовите на P&G и други содржини за кои сметаме дека може да се од ваш интерес, вклучувајќи информации за брендови и услуги од внимателно избрани деловни партнери.
 • За развивање и обезбедување реклами според вашите интереси, вклучувајќи рекламирање врз основа на интересот.
 • За персонализирање на вашето искуство на нашите веб-сајтови преку презентација на производи и информации направени само за вас.
 • За да ви овозможиме да учествувате во споделување на нашите веб-сајтови на социјалните мрежи.
 • За анализа на употребата на нашите производи, услуги и реклами.
 • За да ги спроведеме нашите услови и одредби и да управуваме со нашата работа на друг начин.

Назад на почетокот


Споделување информации

Успехот на нашето работење зависи од вашата доверба и ние не ги продаваме вашите лични податоци на лица надвор од P&G. Ние ги споделуваме вашите лични податоци во рамките на P&G и на начин опишан во оваа политика. Не ги споделуваме личните податоци со лица надвор од P&G, освен ако вие не се согласите на тоа или како што е опишано во политиката.

Заеднички промоции со внимателно избрани деловни партнери
P&G може да собира лични податоци и други информации за заедничка промоција или програма со деловен партнер и да ги сподели вашите информации со тој деловен партнер. За овие програми ние јасно ќе нагласиме дека целта за нивно собирање е споделување на информациите со P&G и деловниот партер што учествува во програмата и ќе побараме ваша согласност, во согласност со законите што се применуваат.

Други даватели на услуги
За да извршиме низа деловни операции за наша сметка, се потпираме на други даватели на услуги Притоа, може ќе треба да ги споделиме вашите лични податоци со нив. На нашите даватели на услуги им ги доставуваме само личните податоци коишто им се потребни да ги извршат услугите што ги бараме, а од нив бараме да ги заштитат овие информации и да не ги користат за која било друга цел.

На пример, од давателот на услуга може да очекуваме:

 • Да ги исполни вашите барања за производи и услуги и да одговори на вашите прашања.
 • Да ги одржува нашите сајтови и да ги испраќа нашите електронски пораки или други преписки.
 • Да испраќа примероци од производи, да контактира со победници на натпревари, да управува со плаќања или да презема други активности во наше име.
 • Да ги анализира нашите податоци кои се понекогаш комбинирани со податоци од други извори и да ви испраќа преписки.
 • Да спроведува истражување и да ги анализира податоците за подобрување на нашите производи, услуги и сајтови.
 • Каде што законот дозволува, да ги комбинира личните податоци за вас коишто P&G ги собрала со личните податоци за вас коишто деловниот партнер ги собрал, со што ќе можеме заеднички да испраќаме преписки за промоција направени само за вас. Во такви случаи, нашиот деловен партнер нема да може да ги користи податоците на P&G или комбинираните податоци за свои независни цели за маркетинг. Нашиот давател на услуга ќе смее да ја користи комбинираната група информации за да ви испрати заеднички преписки за коишто се надеваме дека ќе ве интересираат. Ако претпочитате да не ги примате овие заеднички преписки, секогаш можете да ги откажете, следејќи ги упатствата доставени во која било таква преписка или преку политиката за заштита на приватност, како што е означено погоре.
 • Да извршува други услуги коишто ние ги бараме.

Други ситуации.
Вашите информации може да се откријат:
 • Како дел од продажбата на бренд на P&G на друга компанија.
 • За заштита и бранење на правата и сопственоста на P&G (вклучувајќи спроведување на нашите услови и одредби).
 • Кога тоа го бараат законот и/или надлежни органи.

Време на чување на лични податоци
Ќе ги чуваме личните податоци за период кој е потребен да се исполнат целите наведени во оваа политика за заштита на приватност, освен ако е потребен подолг период за зачувување или ако тоа го дозволува законот.

Збирни информации и информации кои не се од лична природа
Ги споделуваме збирните и/или анонимните информации коишто не ве идентификуваат за деловните цели на P&G. На пример, може да го откриеме бројот на посетители на сајтовите или услугите на P&G. Исто така, може да ги споделиме збирните и/или анонимни информации со нашите деловни партнери за нивни сопствени деловни цели.

Назад на почетокот


Ваш избор и пристап до вашите информации

Можете да изберете на кој начин сакате да комуницираме со вас.

Комуникации по е-пошта
Може да престанете да добивате промотивни електронски пораки од P&G следејќи ги упатствата за откажување коишто се доставени во пораките што ги примате.

Пошта

2Може да престанете да добивате промотивна пошта од P&G следејќи ги упатствата за откажување коишто може да бидат опишани во тие преписки.

Исто така, може да престанете да добивате промотивна пошта и е-пошта преку оваа политика за приватност. Кликнете тука за да ја изберете вашата земја и да дознаете како да ја откажете.

Текстуални пораки по мобилен телефон
Ви испраќаме промотивни текстуални пораки по мобилен единствено ако изрично побарате да ги добивате (ако се пријавите). Може да престанете да добивате промотивни текстуални пораки следејќи ги упатствата за откажување, обезбедени во програмата за испраќање текстуални пораки.

БЕЛЕШКА: Ќе го почитуваме вашето барање да престанете да добивате промотивна е-пошта, текстуални пораки и пораки по пошта од P&G. Како и да е, може да продолжиме да ви испраќаме преписки за услуги, како што се е-пошта за потврда на нарачки преку нашите веб-сајтови. Може да зачуваме информации во досие, за да бидеме сигурни дека сме ги исполниле барањата на клиентите да не им се испраќа посебни типови пораки.

Пристап
Преземаме мерки за да ги зачуваме точни вашите информации. Многу програми на P&G обезбедуваат пристап кон прикажување или ажурирање на личните податоци коишто сте ги доставиле при електронското пријавување. Проверете каде што сте се пријавиле за да дознаете дали таму можете да ги видите или ажурирате вашите информации

.Ако пристапот кон информации и ажурирањето не се достапни каде што сте се пријавиле, кликнете тука за да ја изберете вашата земја и да дознаете како да им пристапите и/или ги ажурирате личните податоци коишто сте и ги доставиле на P&G. P&G не ја наплаќа оваа услуга и одговара на разумни барања во соодветен временски рок.

Назад на почетокот


Колачиња и други технологии

P&G и нашите други даватели на услуга користат разновидни технологии за да проценат како се користат нашите сајтови или мобилни апликации, да го направиме вашето искуство лично и да ви испорачаат реклами, вклучувајќи содржина на интернет, кои се направени според вашите интереси. Некои од технологиите коишто може да ги користиме го вклучуваат следново:

Колачиња
Колаче е мала датотека што се зачувува на вашиот компјутер кога посетувате веб-сајт и што може да ја разбере веб-сајтот што го испратил колачето. Информациите коишто ги собира колачето ги користиме за да ве запомниме, да се пријавите со вашите приоритети, да ви обезбедиме реклами, понуди или други содржини направени според вашите интереси и да оцениме како се користат нашите сајтови. Колачињата може да ги прифатите или одбиете преку поставките на вашиот прегледувач. За да дознаете повеќе, видете ги поставките за колачиња достапни на вашиот веб-прегледувач.


Други технологии
Користиме други технологии вклучувајќи веб-светилници и JavaScript кои понекогаш работат заедно со колачињата и со други средства во рамките на нашите мобилни апликации за да го идентификуваат вашиот уред. Овие други технологии помагаат овозможување карактеристики на нашите веб-сајтови и во рамките на нашите мобилни апликации.

Назад на почетокот


Рекламирање врз основа на интереси

Додека ги користите нашите веб-сајтови и мобилни апликации, може да добивате реклами, понуди и други содржини врз основа на вашите интереси. Рекламирањето врз основа на интереси претставува рекламирање на интернет на брендови на P&G и/или на наши внимателно избрани деловни партери, кое се прави врз основа на вашите интереси и рекламите се испраќаат на вашиот уред со помош на колачиња или други идентификатори коишто се доделени на вашиот уред. Овие колачиња или други идентификатори се сместени во категории од општ интерес до коишто доаѓаме од информациите како што се:
 • Веб-страниците што ги прегледувате и врските што ги кликнувате на веб-сајтовите на P&G и на другите веб-сајтови што ги посетувате.
 • Мобилните апликации што ги користите.
 • Електронската пошта на брендот P&G што ја прегледувате и врските што ги кликнувате во е-пораките.
 • Демографските податоци.
 • Податоците за купување преку интернет и во продавница.

Нашите системи за рекламирање врз основа на интереси се создадени да испорачуваат реклами само врз основа на податоци кои не го откриваат вашиот личен идентитет.

Ја почитуваме вашата приватност
Добивањето реклами врз основа на интересот може да го ограничите на различни начини на веб-сајтовите или мобилните апликации.


Ваши избор во врска со добивање реклами врз основа на интерес на веб-сајтови.
Добивањето реклами од P&G врз основа на интерес може да го спречите со бришење и одбивање колачиња во прегледувачот. Може да се откажете од добивање реклами врз основа на интерес на веб-сајтовите на компаниите коишто учествуваат во иницијативата за мрежно рекламирање ако ја посетите http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.http://www.networkadvertising.org/choices/.

Во САД и Канада може да ја посетите врската Избор за реклами тука или на веб-сајтовите на P&G во тие земји, каде што може да изберете да се откажете од добивање реклами на веб-сајтовите врз основа на интерес. Во земјите на Европската Унија, може да ги посетите врските „За колачиња“ коишто се наоѓаат на долниот дел од веб-сајтовите на P&G на тие земји и таму може да изберете да се откажете од добивање реклами на веб-сајтовите врз основа на интерес. P&G ќе го почитува тој избор.

Вашиот избор во врска со добивање реклами врз основа на интерес во мобилните апликации
Некои понови оперативни системи на мобилните уреди дозволуваат да ја ограничите употребата на информации за испорачување реклами врз основа на интерес во мобилните апликации. За такви опции, можете да ги проверите поставките на вашиот уред, во оперативниот систем на уредот.

Назад на почетокот


Рекламирање на трети страни на сајтовите на P&G

Може да дозволиме трети страни, вклучувајќи деловни партнери и мрежи за рекламирање, да прикажуваат реклами на веб-сајтовите на P&G. Некои од овие компании може да го препознаат вашиот уред преку колачиња или други технологии секогаш кога тие ќе ви испратат реклама преку интернет. Ова им овозможува да сфатат каде вие или другите кои го користат вашиот компјутер ја виделе нивната реклама и да испорачаат реклами за коишто веруваат дека се од ваш интерес.

Назад на почетокот


Врски кон сајтови на трети страни и социјални медиуми

Сајтовите на P&G може да вклучуваат врски кон сајтови на третистрани. P&G не ги контролира сајтовите на овие трети страни и ве поттикнуваме да ја прочитате политиката за заштита на приватност на секој сајт што го посетувате.

Дополнителни компоненти на социјални мрежи и на трети страни
Нашите веб-сајтови може да содржат дополнителни компоненти од социјални мрежи или други трети страни. Пример за дополнителна компонента е копчето „Ми се допаѓа“ на Facebook .  Кога законот дозволува, овие дополнителни компоненти може да комуницираат и да испраќаат информации на страната којашто ја обезбедила дополнителната компонента, дури и ако не кликнете на дополнителната компонента. Овие информации може да ги вклучуваат вашата ИП адреса, информации за вашите прегледувач и уред и адресата на веб-страницата што ја посетувате на нашиот веб-сајт. Со вчитување, користење или кликнување на овие дополнителни компоненти исто така може да се постават, прочитаат и пренесат колачиња. Овие колачиња може да содржат единствен идентификатор што ви го доделила социјалната мрежа или третата страна. Со вчитувањето, функционалноста и употребата на дополнителни компоненти од ваша страна управуваат политиката за заштита на приватноста и условите на страната што ја обезбедила дополнителната компонента.

Социјални мрежи и пријавување трета страна
Нашите веб-локации ви овозможуваат да се пријавите користејќи сметка на социјална мрежа или сметка на друго трето лице. Пример за пријавување на трета страна претставува „Пријавете се со Facebook“. Пријавувањето на некој од нашите веб-сајтови со сметка на социјална мрежа или друга трета страна може да ни дозволи да собереме информации со кои ни давате дозвола да пристапиме кон социјалната мрежа или трето лице. Поради идентификација, со пријавувањето може да се пренесат информации до социјалната мрежа или трето лице, како што се вашите корисничко име и лозинка. Социјалната мрежа или третата страна може исто така автоматски да собираат информации како што се ИП адреса, информации за пребарувачот и уредот и адреса на веб-страницата што ја посетувате на веб-сајтот. Карактеристиката за пријавување може исто така да поставува и чита колачиња од трета страна, којашто може да содржи единствен идентификатор што социјалната мрежа или друга трета страна ви ги доделила. Со функционалноста пријавување и користењето на оваа карактеристика од ваша страна управуваат политиката за заштита на приватност и условите на страната што ја обезбедуваат оваа функционалност.

Назад на почетокот


Содржина генерирана од корисници

Некои сајтови и апликации на P&G овозможуваат корисниците да поднесуваат сопствени содржини за натпревари, блогови, видеа и други функции. Не заборавајте дека сите информации што ги поднесувате или објавувате како содржина генерирана од корисник до сајтовите на P&G стануваат информации достапни за јавноста. Бидете внимателни кога решавате да откриете лични, финансиски или други информации при ваквите поднесувања или објави. P&G не може да ги спречи другите да не ги користат овие информации на начин на кој може да дојде до кршење на политиката за заштита на приватност, законот или вашата лична приватност и безбедност. P&G не презема одговорност за резултатите од ваквите објави.Назад на почетокот


 IБезбедност на информациите

P&G се обврзува да ги чува безбедни вашите лични податоци. Имаме имплементирано технички, административни и физички постапки за да ги заштитиме личните податоци од губење, злоупотребување и менување.

Пристапот до личните податоци е ограничен на оние кои имаат деловни потреби. Личните податоци се чуваат онолку долго колку што разумно е неопходно.


Назад на почетокот


Пренос на информации

P&G може да ги пренесе вашите лични податоци во рамките на P&G и/или на други страни, како на пример на даватели на услуги. Вашите лични податоци може да се пренесат за да се складираат и обработат во земја различна од онаа во којашто биле собрани. Ова може да ги вклучува Соединетите Држави. Притоа, информациите се пренесуваат во согласност со применливите закони за заштита на податоци.

Користиме постапки и контроли кои помагаат да се осигуриме дека информациите сe заштитени без разлика во која земја се складираат или пренесуваат.

Назад на почетокот


Приватност на децата на интернет

Не планираме да собираме лични податоци преку интернет од деца под 13 години или како што е дефинирано со локалните законски барања, освен на сајтови кои се директно наменети за деца. На тие закони се придржуваме до применливите закони за заштита на лични податоци.

Назад на почетокот


Контактирајте со P&G

Ако имате прашања или грижи во врска со приватност, директно контактирајте ја P&G. Кликнете тука за да ја изберете вашата земја и да се поврзете на точната адреса и/или адреса за е-пошта што треба да ја користите.

Исто така може и да ни пишете на:
P&G Global Privacy Office
PO Box 599
Cincinnati, OH 45202
USA

P&G учествува во акредитираната деловна програма на американскиот совет на Уредот за подобро работење (BBB). Дополнителни информации за програмата и постапката на BBB за решавање спорови се достапни на www.bbb.org

Назад на почетокот


Измени на политиката за заштита на приватност

Ќе ги објавуваме измените во оваа политика за заштита на приватност и ќе го ажурираме датумот од кој истата ќе стапува во сила при нејзино ажурирање. Ако направиме какви било материјални измени во оваа Изјава за заштита на приватност, ќе ве известиме преку е-пошта на последната адреса за е-пошта што сте ни ја доставиле, или преку објавување известување за измените на овој сајт.

Последно ажурирање на 1 септември 2014 година

Ажурирано на 1 септември 2014 година

Јазикот е додаден за да се објаснат информациите кои може да се споделуваат со социјалните медиуми или на веб-сајтови на трети страни, кога веб-сајтовите на P&G вклучуваат дополнителни компоненти или пријавување на трети страни. Јазикот во делот „Ваш избор“ е исто така ажуриран, со цел полето „Пријави се“ да биде однапред означено во некои земји каде што тоа е правно дозволено, како на пример во САД, а со цел поедноставување на процесот на пријавување за потрошувачите кои сакаат да се пријават за да добиваат купони, билтени и други комуникации преку е-пошта. Кликнете тука за повеќе информации за ажурирањата на нашата политика за заштита на приватност на потрошувачите од септември 2014 година.

Назад на почетокот


Информации карактеристични за земјата 


ARGENTINALa información y datos que Ud. nos proporcione voluntariamente a través del Sitio Web se incluirán en una base de datos que quedará bajo la responsabilidad de P&G, con el objetivo de proporcionarle un servicio personalizado y a la altura de sus necesidades, mejorando el canal de comunicación con el usuario. Sus datos también podrán utilizarse para elaborar estadísticas y estudios de mercado

Se le informa que su registro en el Sitio Web implica que Ud. da su consentimiento expreso, libre e informado para la inclusión, uso y tratamiento de sus datos personales por P&G.

P&G realizará el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con su política de privacidad y las disposiciones de la Ley 25.326, sobre Protección de los Datos Personales, adoptando los recaudos técnicos y organizativos necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento, conservación y confidencialidad de la información con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Debido a que ninguna transmisión vía Internet puede garantizar su íntegra seguridad, P&G no puede garantizar que la información transmitida a través del Sitio Web se encuentre completamente segura, con lo cual Ud. asume este riesgo, que declara conocer y aceptar.

Sus datos personales podrán ser compartidos con empresas contratadas por P&G a fin de poder ofrecerle nuestros servicios y cumplir con las presentes Condiciones de Uso, para lo cual Ud. presta su expreso consentimiento y autorización.

Ud. tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1°, B.O. 18/09/2008) y a solicitar su actualización, rectificación o supresión de sus datos personales. A tal fin, deberá completar su información en este link http://pgconsumercare.force.com/PGContactUs?Country=Argentina&lang=es&website=LAsocialmed o comunicarse telefónicamente 0800-999-7625.

Se le hace saber que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Назад на почетокот


BELGIQUEConformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE bvba.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Procter & Gamble DCE bvba,Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIEOvereenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Procter & Gamble DCE bvba, Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Назад на почетокот


CANADAProcter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Consumer Privacy Policy unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble Inc. is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, please write to the following address:

Consumer Relations
P.O Box 355, Station A
Toronto, ON, M5W 1C5
Telephone: 1-800-668-0150
Email: privacyfeedbk.im@pg.com

Назад на почетокот


FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
Service du Consommateur
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail: cliquez ici

Назад на почетокот


DEUTSCHLANDProcter & Gamble nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die Procter & Gamble Service GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Procter & Gamble Service GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Email: Klicken sie hier


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Назад на почетокот


ΕλλάδαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Назад на почетокот


ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Procter & Gamble – Viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma.

Назад на почетокот


Korea

가. 개인정보 관리책임자 및 관련부서

“P&G”는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 박 린 컨
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com


부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com

“P&G” 고객센터
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.
나. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다.
개인정보침해신고센터
(국번 없이)118 http://privacy.kisa.or.kr

다. 정책변경에 따른 공지의무

“P&G” 개인정보취급(처리)방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급(처리)방침을 시행하기 최소 10일전에 브랜드홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

Назад на почетокот


MEXICOCompañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, “P&G México”), con domicilio en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vistahermosa, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05100, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.

Si usted considera que alguna de las finalidades descritas en este apartado no tiene origen o no es necesaria para el tipo de relación que tiene con P&G México puede manifestar su negativa al tratamiento, respecto de dicha finalidad, a través de la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com en los siguientes 5 días hábiles.

CONTROLES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

P&G México y todo su personal reconoce la importancia de un adecuado tratamiento para sus datos personales y, como consecuencia de ello, se han implementado diversos controles y medidas de seguridad que permiten que dichos datos personales conserven su carácter confidencial y previenen tanto un acceso o uso no autorizado como posibles daños, perdidas o alteraciones a los mismos.

Los datos personales que han sido recabados de usted se compartirán con otras sociedades (nacionales o internacionales) que forman parte del mismo grupo corporativo de P&G México, podrán ser compartidos también con aquellos proveedores que P&G México utilice para la realización de las actividades relacionadas con los fines señalados, o si otra empresa adquiere a P&G México, o si los mismos son necesarios a fin de proteger y defender los derechos y la propiedad de P&G México (inclusive en la aplicación de nuestros Términos y Condiciones) o cuando la ley o las autoridades así lo requieran, requiriendo por tanto de su consentimiento para dicha transferencia en términos de la fracción III del artículo 37 de la “Ley”.

LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Si usted no desea recibir nuestros correos de actualización y notificación de servicios o productos, incluyendo material publicitario y/o promocional que se relacione con los productos de P&G México deberá enviar un correo electrónico a la dirección privacidadpgmex.im@pg.com.

En caso de que P&G México considere que los datos personales han sido proporcionados por un menor o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, en contravención al presente Aviso, P&G México procederá a eliminar tales datos personales a la brevedad. Si usted se da cuenta que tales datos personales han sido proporcionados por un menor de edad o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, por favor envíe un correo electrónico a la dirección: privacidadpgmex.im@pg.com

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y POSIBLE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que P&G México posea en relación a su persona y también tiene derecho a actualizar o rectificar sus datos personales de ser éstos inexactos o incorrectos, a instruirnos su cancelación si considera que el tratamiento que realizamos no cumple con los principios y deberes que le son aplicables y a oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos o por existir causa legítima para ello.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerse valer mediante un escrito libre que cumpla con la información y anexos mínimos descritos por el artículo 29 de la “Ley” y que acompañado por copia de su documento de identificación (y, en su caso, del documento de identificación de su representante y el documento que acredite su personalidad) deberá ser presentado ante el Oficial de Privacidad de P&G México, que es la persona designada para atender y dar trámite a cualquier solicitud en el tema de datos personales (mismo que se encuentra ubicado en el domicilio de P&G México) o bien ser enviado a la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com siempre que se confirme vía telefónica su correcta recepción. Asimismo, usted puede comunicarse al teléfono 01-800-717-2413 de lunes a viernes de las 9:00 am a las 4:00 pm (hora del centro de México).

En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o sin incluir los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

P&G México le comunicará la determinación adoptada a su solicitud dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contado desde la fecha de presentación de su solicitud (realizándose dicha comunicación a través del correo electrónico que de usted tengamos o al que proporcione con su escrito) y, si su solicitud fuera procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha comunicación (destacándose que, en el supuesto del derecho de acceso, se entregarán copias simples de los archivos que contengan sus datos personales).

Usted también puede revocar su consentimiento al tratamiento mediante una solicitud que entregue o envíe a las direcciones antes mencionadas a través de los mismos medios y procedimientos citados en este título. No obstante, es importante tome en cuenta que dicha revocación podrá afectar la relación comercial que exista entre las partes.

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO. Usted consiente expresamente al navegar por el sitio web y proporcionar sus datos personales, que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por P&G México, y haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento a P&G México para recabar, almacenar, manejar, tratar, usar, transferir y compartir sus datos personales con las demás sociedades de su grupo corporativo y los terceros que utilice para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.

Назад на почетокот


MORROCOConformément à Loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles.

Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur au Maroc:
Service Consommateurs
BP 16.069, Casablanca Principale
Casablanca, Morocco
Téléphone: 0801007075
Email : serviceconsom.im@pg.com

Back to top


NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com

Назад на почетокот


PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da P&G e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: cancelamentos_pgportugal@datacentric.es ; ou por (ii) carta, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.

Caso não deseje receber mais comunicações da Procter & Gamble, clique aquí

Назад на почетокот


SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid).

Si no deseas recibir más comunicaciones de Procter & Gamble, haz clic aqui

Назад на почетокот