Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Kliendi privaatsuspoliitika
06/03/2021

Me teeme kõik endast oleneva, et luua teiega usaldusväärne suhe ja seda hoida. Käsitleme teie kohta käivat teavet hoolikalt ja tundlikult ning viisidel, mis seda usaldust õigustavad. Siit saate teada, kuidas me seda teeme, muu hulgas infot selle kohta, millist teavet me kogume ning kuidas me seda kasutame ja kaitseme ning kuidas teie saate otsustada, mida meie teie kohta käiva teabega teha võime. Meie eesmärk on aidata teil mõista, kuidas me kasutame teie kohta käivat teavet, et parendada meie pakutavat sisu, tooteid, reklaame ja teenuseid.


Siin on lühike sissejuhatus meie privaatsuspoliitikasse:

Mida me kogume

 • Teave, mida teie meile annate
 • Teave, mida me kogume, kui te võtate meiega ühendust, külastate meie veebilehti, kasutate meie mobiilirakendusi või teenuseid, kasutate meie tooteid või seadmeid või vaatate meie reklaame
 • Teave, mille saame teistelt ettevõtjatelt, kellele olete andnud oma nõusoleku sellise teabe jagamiseks või müümiseks või kes on veendunud, et teised ettevõtjad, kellelt nad teie kohta käiva teabe saanud on, võivad seda jagada nendega ning meie ja/või muude ettevõtjatega
 • Teave, mille saame teistelt ettevõtjatelt, kui te külastate nende veebilehti

Me võime kogu sellise teabe kokku koondada, et valmistada paremaid tooteid ning pakkuda paremaid teenuseid ja kliendikogemusi.

Kuidas kasutame teie andmed

 • Teile soovitud toodete ja teenuste saatmisel ja pakkumisel
 • Teie teavitamisel enda ja oma turustuspartnerite toodetest ja teenustest
 • Meie teenuste ja veebilehtede toimimisele kaasaaitamisel

Kuidas ja millal me teie kohta käivat teavet jagame

 • Teie nõusolekul meie hoolikalt valitud partneritega, nii et nad saavad saata teile pakkumisi, kampaaniaid või reklaame oma toodete ja teenuste kohta, mille kohta usume, et need võivad teile huvi pakkuda
 • Teiste ettevõtjatega, kelle me oma ettevõtte käigus hoidmiseks abiks palkame        
 • P&G kaubamärgi või ettevõtte müümisel teisele ettevõtjale
 • Et aidata meil kaitsta oma õigusi või omandit, näiteks pettuse vältimise või andmeturbega seoses
 • Seadusega või ametiasutuste nõutavatel juhtudel

Teie valikud 

Saate meile teada anda, kuidas me võime teie kohta käivat teavet kasutada, klõpsates allpool toodud linkidel:

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Ühendkuningriigis (ÜK), kehtivad teile isikuandmetega seoses teatud õigused, sealhulgas õigus teie kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, neid parandada või uuendada, nõuda nende andmete kustutamist või saada see teave elektroonilises vormingus. Need õigused ei kehti igas olukorras. Palun klõpsake allolevatel linkidel, et:

Kuidas me teie kohta käivat teavet kogume

Kogume teie kohta teavet mitmel viisil paljudest kohtadest. Osa teabest, mida kogume, võib sisaldada teie tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid, näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber või postiaadress. Mõnes riigis, nagu EMP riikides ja ÜK-s või osariikides nagu California, võidakse isikuandmete hulka lugeda ka IP-aadress või küpsised ja mobiilseadmete tunnused.

NB ! Me võime koondada kokku kogu teie kohta kogutava teabe, et pakkuda teile paremaid tooteid, teenuseid ja kasutajakogemusi. 

Teave, mida teie meile annate.   Te annate meile enda kohta käivat teavet konto registreerimisel meie veebilehtedel või mobiilirakendustes või meile helistades või e-kirja saates.  Võime teilt küsida andmeid nagu teie nimi, e-posti või postiaadress, sünniaeg, makseteave, teie vanus, sugu, leibkonnaliikmete arv ja viis, kuidas te soovite, et me saadaksime teile teavet oma toodete ja teenuste kohta — näiteks teie kodusele aadressile, e-posti aadressile või tekstisõnumiga.   

Teave, mida saame veebisaitidelt ja e-kirjadest.  Võime kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad automaatselt teavet, kui te külastate meie veebisaite, vaatate meie reklaame või kasutate meie tooteid ja teenuseid.  Kasutame näiteks küpsiseid (tilluke fail, mis salvestatakse teie arvuti brauserisse), et saada teavet selle kohta, millist brauserit ja operatsioonisüsteemi te kasutate, mis on teie IP-aadress, milliseid veebilehti te külastate, millistel linkidel klõpsate ja kas te olete meie saadetud e-kirja avanud või ei.  

Teave, mida saame mobiilirakendustest ja internetti ühendatud seadmetest.  Parima võimaliku kasutajakogemuse tagamiseks võime kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet teie telefonist, kui te kasutate meie mobiilirakendusi, või teie kodus olevatest "nutikatest" seadmetest.  Annate selleks oma nõusoleku, kui laadite alla rakenduse või paigaldate oma kodusesse majapidamisse internetti ühendatud seadmed.  Selline teave võib hõlmata teie mobiiltelefoni või muu seadme reklaami ID-d, teavet teie telefoni operatsioonisüsteemi kohta, teavet rakenduse või seadme kasutamise kohta ja teie füüsilise asukoha kohta.  Telefonis või seadmes kuvatakse teile hüpikteade, mis võimaldab lubada või keelata meiega teie täpse geograafilise asukoha jagamist (kus te täpselt paiknete või kuskohast internetti kasutate).  

Teave, mille saame muudest allikatest.   Me võime saada teavet, mida teised ettevõtted meiega jagavad või müüvad.  Võimalik, et olete näiteks andnud teisele ettevõtjale nõusoleku jagada oma isikuteavet meiega, kui registreerisite end telekommunikatsiooniteenuste kasutajaks või jaemüüja lojaaluspunktide programmi.   Võime teie kohta teavet koguda ka allikatest, mille kohta teate, et neid näevad kõik, näiteks internetipostitused, blogide sissekanded, videod või sotsiaalmeedia leheküljed.  Võime saada teavet ka teistelt ettevõtjatelt, kes koguvad või koondavad teie kohta käivat teavet avalikest andmebaasidest või kellele olete andnud nõusoleku, et nemad ja selle tulenevalt ka meie võime teie kohta käivat teavet kasutada. Sellise teave hulka võib kuuluda teave teie sissetuleku, vanuse, soo, leibkonnaliikmete arvu ja toodete kohta, mida olete ostnud internetist või lähikonnas asuvatest kauplustest.        


Kuidas me teie kohta käivat teavet kasutame

Kasutame teie kohta käivat teavet, et täita oma eesmärki parendada iga päev teiesarnaste inimeste elu kogu maailmas.  Me kasutame teie kohta käivat teavet, et vastata teie küsimustele või teabepäringutele, saata teile soovitud tooteid või näidiseid, aidata teil hallata oma P&G veebilehe või rakenduse eelistusi, võimaldada teil osaleda meie võistlustes või töödelda teie makseid ostetud toodete eest.   Me võime kasutada ka teiega seonduvaid andmeid, mis ei ole isikuandmed (näiteks ostuandmed, näidiste päringud jms), tarbijauuringutes või -analüüsides (võime ka kasutada isikuandmeid, kui olete andnud oma nõusoleku sellistes uuringutes osaleda), et saada rohkem teavet selle kohta, mida tarbijad soovivad, et saaksime valmistada uusi tooteid või täiendada juba olemasolevaid.  

Kasutame teie kohta käivat teavet ka selleks, et veenduda, et teave, mida me teile saadame, on teie jaoks asjakohane ja praktiline.  Näiteks võime saata teile teavet Gillette® toodete kohta, kui olete näidanud üles huvi meie raseerimistoodete vastu, külastades veebilehte Gillette.com.  Seda tehes kasutame teie kohta käivat teavet (küpsise ID või seadme ID), et piirata kordade arvu, kui mitu korda te sama reklaami Gillette´ilt näete.  Me soovime, et kuuleksite meilt nende toodete kohta, mida te kasutate ja mis teile meeldivad, ilma et peaksite muudkui ühte sõnumit kuulma.      

Võime ka koondada kokku paljude inimeste kohta käiva teabe ilma neid tuvastamata, et paremini aru saada, kuidas meie veebisaite kasutatakse või et õppida tarbija harjumuste kohta. See võimaldab meil valmistada tooteid ja pakkuda teenuseid, mis vastavad kõikide tarbijate vajadustele, kel on mõned ühised näitajad.   Saame näiteks palju teada värskete vanemate kohta, kes loevad meie beebitoodetega seonduvaid veebisaite. Nii saame kõikidele värsketele vanematele pakkuda paremaid tooteid ja teenuseid, mida nad vajavad.  Selliste mitteisikustatud andmete kasutamine sellisel viisil aitab kaitsta teie privaatsust.  Seetõttu proovime alati võimaluse korral kasutada mitteisikustatud andmeid.

Teie privaatsuse täiendavaks kaitseks kasutame samuti minimaalsel hulgal teavet, mis võimaldab käsilolevat ülesannet täita, võtame meetmed, et vältida teabe segunemist viisidel, mis võimaldaks küpsise ja seadme ID-de põhjal tuvastada teie isiku (näiteks nime põhjal) ja kustutame teie kohta käiva teabe, kui me seda enda ärilistel eesmärkidel enam ei vaja.       


Kuidas me teie kohta käivat teavet kaitseme

Suhtume teie kohta käivatesse isikuandmetesse austusega ning võtame meetmeid, et kaitsta seda kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest.  Kus kohane, hõlmavad sellised meetmed tehnilisi meetmeid nagu tulemüürid, sissemurdmise tuvastamise ja vältimise süsteemid, unikaalsed ja keerukad paroolid ja krüpteerimine.  Kasutame ka organisatoorseid ja füüsilisi meetmeid, nagu töötajate koolitamine andmetöötlusega seotud kohustuste valdkonnas, andmetega seotud intsidentide ja riskide tuvastamine, töötajate juurdepääsu piiramine teie isikuandmetele ning füüsilise turvalisuse tagamine, sealhulgas mittekasutatavate dokumentide asjakohane turvamine.  


Mida me jagame

Teiste ettevõtjatega.  Teie nõusolekul võime jagada teie kohta käivat teavet valitud partneritega, et nad saaksid saata teile pakkumisi, kampaaniaid või reklaame toodete või teenuste kohta, mille kohta me usume, et need võivad teid huvitada. Näiteks võivad inimesed, kes saavad P&G-lt e-kirju meie mähkmete kaubamärkide kohta (näiteks Pampers®), anda ka nõusoleku saada teavet beebide toidusegude kohta teistelt ettevõtetelt.  Me ei müü teie isikuandmeid P&G välistele turustajatele.  Me võime jagada teiste ettevõtjatega mis tahes eesmärgil teavet, mille põhjal ei ole võimalik teie isikut tuvastada.       

Ostude eest tasumine Ostude eest tasumisel meie mõningate veebisaitide kaudu kasutatakse kolmandast osapoolest teenusepakkuja veebimaksete süsteemi. P&G-l ei ole juurdepääsu teie krediitkaardiandmetele, mille ostudeks esitate, ning see ei salvesta ega avalda teie krediitkaardiandmeid, kui ostate nende kolmandate osapoolte süsteemide kaudu. Meie veebimaksete süsteemi esitatavad isikuandmed või finantsandmed alluvad kolmanda osapoole privaatsusreeglitele ja kasutustingimustele ning soovitame teil enne oma isiku- või finantsandmete esitamist nende reeglitega tutvuda. P&G kasutab praegu meie kolmandast osapoolest e-kaubanduse platvormidena PayPali ja Braintreed.

Teenusepakkujatega.  Meil võib osutuda vajalikuks jagada teie kohta käivat teavet ettevõtjatega, kes aitavad meil oma ettevõtet juhtida, sealhulgas meie veebilehtede hostimine, meie e-kirjade saatmine teile, meie kogutud andmete analüüsimine ja teile soovitud toodete ja teenuste saatmine.  Jagame nende ettevõtjatega ainult selliseid isikuandmeid, mida neil on vaja meie soovitud toimingu läbi viimiseks.  Nad kohustuvad kaitsma teie kohta käivat teavet samal viisil kui meie ning seda mitte jagama ega mis tahes muul eesmärgil kasutama. 

Muudes olukordades.   Kui kaubamärk või mõni meie ettevõtetest, kellega te olete oma isikuandmeid jaganud, müüakse teisele ettevõtjale, jagatakse teie andmed selle ettevõtjaga.  Sellest tulenevalt teie kontot ja isikuandmeid ei kustutata, välja arvatud juhul, kui te taotlete kaubamärgilt või uuelt ettevõtjalt nende kustutamist.  Me võime teie kohta käivat teavet jagada ka ettevõtjatega, kes aitavad meil kaitsta meie õigusi ja omandit, või juhul, kui seda nõuavad seadus või valitsusasutused.


Teie õigused ja valikud


Turustus. Võite meile teada anda, kui te ei soovi meilt enam e-kirju ega tekstisõnumeid. Selleks järgige teavitustega koos saadetud teavitustest loobumise juhiseid. Võite ka valida loobumise turustusalastest e-kirjadest, tekstisõnumitest või tavakirjadest, klõpsates siin. Me austame teie valikuid, kuid nende järgimiseks võib osutuda vajalikuks mingi teave siiski alles hoida. Näiteks, kui te annate meile teada, et te ei soovi rohkem turustusalaseid e-kirju, peame teie e-posti aadressi alles hoidma. Nii teavad meie süsteemid, et sellele e-posti aadressile pole vaja rohkem turustusalaseid teateid saata.

Kontod. Sõltuvalt riigist, kus te oma P&G konto registreerisite, võib sellega kaasneda võimalus enda kohta käivale teabele ligi pääseda ning seda uuendada või enda kohta käivad andmed kustutada. Kui sellist võimalust ei ole, klõpsake taotluse esitamiseks siin.

EMP või ÜK residendid Kui elate EMP-s või ÜK-s või kui teie füüsiline asukoht on EMP-s või ÜK-s, võite tutvuda oma isikuandmetega, mis on meie valduses, nõuda ebatäpse, aegunud või mittevajalikuks muutunud teabe parandamist, kustutamist või piiramist ning paluda, et annaksime teile teie andmed teisele teenusepakkujale edastamist võimaldavas vormingus. Samuti võite igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku, millele teie isikuandmeid töödeldes toetume. Lisaks võite esitada meile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes (s.t paluda meil nende kasutamine lõpetada), kui töötlemine põhineb meie õigustatud huvil (s.t meil on andmete kasutamiseks põhjus). Kui soovite andmekaitsega ja oma isikuandmete kaitsega seotud üldiste õiguste kohta rohkem teada saada, külastage Euroopa andmekaitseinspektori veebisaiti aadressil https://edps.europa.eu/data-protection/ või Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo veebisaiti aadressil https://ico.org.uk. Kui te ei ole oma päringutele saadud vastustega rahul, võite esitada kaebuse oma riigi andmekaitseasutusele. Päringu tegemiseks tehke palun valik:

Üldised päringud. Päringu tegemiseks selle kohta, kuidas isikuandmeid kasutatakse turustamiseks, palun võtke meiega ühendust siin. See päring hõlmab näiteks teavet, mille te andsite meile registreerimisel ühe meie veebilehe või rakenduse kaudu.

Reklaam massiteabevahendites. Päringu tegemiseks selle kohta, kuidas isikuandmeid kasutatakse reklaamis, palun võtke meiega ühendust siin. Teie taotluse töötlemiseks on teil vaja esitada ükskõik milline järgmistest identifikaatoritest:

  1. Teie küpsiste ID-d meie teenuseosutajatelt: Tapad, Neustar, MediaMath ja TheTradeDesk.
  2. Teie mobiilireklaamide ID-d (IDFA, Android ID).
  3. Teie TV-seadme reklaami-ID, mis on ainulaadne ID, mille on määranud ühendatud TV-teenuste osutaja, nt Roku reklaami-ID.

Tarbijauuringud. Päringu tegemiseks isikuandmete kohta, mis meil võivad olla tänu sellele, et osalesite ühes meie teadusuuringus, palun vaadake nõusolekuvormis toodud kontaktteavet või võtke ühendust uuringukeskusega.

Hambaravitöötajad. Kui olete hambaravitöötaja ja olete meile andnud enda kohta käivat teavet eriprogrammi raames, sealhulgas https://www.dentalcare.com kaudu, võtke meiega ühendust allpool toodud vastava riigi telefoninumbril ja e-posti aadressidel.

Riik

Telefon

E-post

Saksamaa

0203 570 570

N/A

Austria

00800 570 570 00

N/A

Šveits

00800 570 570 00

N/A

Ühendkuningriik

0870 242 1850

Klõpsake siin

Hispaania

900 670 270

Klõpsake siin

Itaalia

+390650972534

N/A

Prantsusmaa

+ 33 (0) 825 878 498

Klõpsake siin
Klõpsake siin
Klõpsake siin

Belgia

N/A

Klõpsake siin

Holland

N/A

Klõpsake siin

Poola

0 801 25 88 25

N/A


Küpsised

Suhtume teie kohta käivatesse isikuandmetesse austusega ning võtame meetmeid, et kaitsta seda kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest.  Kus kohane, hõlmavad sellised meetmed tehnilisi meetmeid nagu tulemüürid, sissemurdmise tuvastamise ja vältimise süsteemid, unikaalsed ja keerukad paroolid ja krüpteerimine.  Kasutame ka organisatoorseid ja füüsilisi meetmeid, nagu töötajate koolitamine andmetöötlusega seotud kohustuste valdkonnas, andmetega seotud intsidentide ja riskide tuvastamine, töötajate juurdepääsu piiramine teie isikuandmetele ning füüsilise turvalisuse tagamine, sealhulgas mittekasutatavate dokumentide asjakohane turvamine.  

Me kasutame küpsiseid erinevatel põhjusel, nagu:

 • teile huvipakkuvate reklaamide edastamiseks
 • rohkema teabe saamiseks selle kohta, kuidas te kasutate P&G sisu
 • teie kogemuse parendamiseks meie veebilehtede külastamisel
 • teie eelistuste (nagu keel või regioon) meelde jätmiseks, nii et veebilehte ei ole vaja igal külastusel uuesti kohandada
 • vigade tuvastamiseks ja nende kõrvaldamiseks
 • oma veebilehtede toimivuse analüüsimiseks

Me kasutame alljärgnevat tüüpi küpsiseid:

 • Sessiooniküpsised.   Veebilehtedel puudub mälu.  Sessiooniküpsised jätavad teid meelde (kasutades juhuslikult loodud ID-d, näiteks: ABC12345). Nii saate liikuda ühelt leheküljelt teisele ega pea kogu aeg sama teavet uuesti sisestama.  Sessiooniküpsised on väga head abilised näiteks internetipoest ostude tegemisel — ilma nendeta ostukorvi pandud tooted lihtsalt kaoksid!  Need küpsised kustutatakse kohe, kui te lahkute veebilehelt või sulgete brauseri. 
 • Alalised küpsised.   Alalised küpsised võimaldavad veebilehtedel teie eelistused meelde jätta ja neid rakendada, kui te sama veebilehte järgmisel korral külastate.  Kui valite näiteks esimesel külastusel prantsuskeelse veebilehe, kuvatakse veebileht järgmisel korral automaatselt prantsuse keeles. Nii ei pea te keelt igal korral uuesti valima ning veebilehe kasutamine on teie jaoks mugavam, tulemuslikum ja kasutajasõbralikum.
 • Reklaamiküpsised.   Neid küpsiseid võidakse kasutada teie üldiste huvide välja selgitamiseks, näiteks, miks te veebilehti külastate ja milliseid tooteid ostate. Nende abil võime järeldada ka teavet teie vanuse, perekonnaseisu ja laste arvu kohta.  Need andmed võimaldavad meil saata teile asjakohasemaid reklaame huvipakkuvate toodete ja teenuste kohta.  Samuti võimaldab see piirata sama reklaami kuvamiskordade arvu.       
 • Analüüsiküpsised.   Need küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas meie veebilehed toimivad.  Paljude juhtudel kasutame oma veebilehtede toimivuse jälgimiseks Google Analytics küpsiseid.  Meie võimalusi kasutada ja jagada teavet, mille on kogunud Google Analytics teie külastuste kohta meie veebilehtedele, piiravad Google Analytics kasutustingimused ja Google´i privaatsuspoliitika.

Kuidas teie saate küpsised hallata.  Saate seadistada oma brauseri nii, et keelatud on kõik küpsised, või lasta sel teavitada, kui teie arvutisse saadetakse küpsis.  Seda tehes ei pruugi aga meie veebilehed või teenused nõuetekohaselt toimida.  Saate oma brauseri seadistada ka nii, et see kustutab küpsised, kui olete veebilehe sirvimise lõpetanud.   

Muud tehnoloogiad. 

 • Asukohapõhised majakad.  Majakad saadavad väga lühikese vahemaa tagant ühesuunalisi signaale mobiilirakendustesse, mille olete oma telefoni installinud. Selleks võib olla näiteks teave selle kohta, milliseid tooteid poes müüakse, kui te selles jalutate.  Majakad suhtlevad teie seadmega ainult siis, kui olete poele piisavalt lähedal ja ainult juhul, kui olete mobiilirakenduses andnud konkreetse majakaga seonduva nõusoleku. Meile võivad rakendused anda asukohateavet, mis aitab reklaame ja pakkumisi teile asjakohasemaks kohandada.  Kui te olete näiteks kaupluses nahahooldustoodete osakonna majaka lähedal, võime teile saata sooduskupongi.     
 • Pikslid.   Need on veebilehel olevad väiksed nähtamatud objektid, mida tuntakse ka kui "veebilutikad".  Me kasutame neid küpsiste kohaletoimetamiseks teie arvutisse, oma veebilehe aktiivsuse jälgimiseks, sisselogimise hõlbustamiseks meie veebilehtedele ja veebiturunduseks.  Pikslid on ka meie turundusalastes e-kirjades või uudiskirjades, et me näeksime, kas olete need avanud ja neis millelgi klõpsanud.
 • Mobiiliseadmete tuvastajad ja tarkvarakoodid.   Me kasutame tarkvarakoode oma mobiilirakendustes selleks, et koguda sarnast teavet, mida küpsised koguvad internetis.  Selline teave on näiteks teie mobiiltelefoni tuvastajad (IOS-il IDFA-d ja Androidil reklaami ID-d) ja viis, kuidas te meie rakendusi kasutate.  Sarnaselt küpsistele ei saa seadme kohta rakenduste kasutamisel automaatselt kogutava teabe põhjal teie isikut tuvastada.  Me teame teie seadet ainult juhuslike numbrite ja tähtede jadana (näiteks küpsise ID ABC12345) ning mitte kunagi näiteks kujul John E. Smith.     
 • Täpne geograafiline asukoht.   Kui te kasutate meie mobiilirakendusi, võime me saada teavet teie täpse asukoha kohta ülemaailmse asukohamääramise süsteemi (GPS) koordinaatidelt (pikkus- ja laiuskraad).  Teie telefonis või seadmes kuvatakse alati hüpikteade, kus küsitakse, kas lubada või keelata meie teavitamine sellest, kus maailmas te täpselt paiknete.  Peaksite mõistma, et me ei küsi alati teie nõusolekut teadmiseks, et olete suuremas linnas või teatud postiindeksi või regiooni piirkonnas.  Näiteks ei käsitle me täpse asukohateabena seda, kui kõik mida me teame, on see, et olete kuskil Manilas, Filipiinidel.


Huvidepõhine reklaam

Kui te külastate meie partnerite veebilehti, võime kuvada teile reklaame või muud sisu, mille kohta usume, et sooviksite seda näha.  Näiteks võite saada reklaame Tide® pesuvahendi kohta, kui me märkame, et külastate veebilehti, millel müüakse lasteriideid või koolitarbeid.  Ja sellest teabest võime teha järelduse, et teil on lapsed ja seetõttu võiks teile ka huvi pakkuda tõhus pesuvahend.  Nii soovime saata teile asjakohast teavet meie toodete kohta, mis teile kasulikuks osutuda võivad.         

Õpime sarnaste huvidega kliendirühmadest.   Võime paigutada teid teatud kliendirühma, kellel on ühised huvid.  Näiteks võime teid paigutada rühma "žiletihuvilised", kui näeme, et ostate internetist tihti žilette, või võite saada "säästuostlejaks", kui me täheldame, et kasutate veebivautšereid või otsite allahindlusi või soodusmüüke.  Me saame neid asju teie kohta teada siis, kui te külastate veebilehti, klõpsate meie ja teistel veebilehtedel olevatel linkidel, kasutate mobiilirakendusi või loete meie kaubamärgi e-kirju ja klõpsate neis toodud linkidel.  Me rühmitame küpsise ja seadmed ID-d, et saada rohkem teavet veebis või reaalelus sarnaselt käituva kliendirühma üldiste suundumuste, kommete või iseloomulike tunnuste kohta.  Seda tehes saame leida ja teenindada paljusid teisi, kes on rühma liikmetele sarnased, ning saata neile meie arust asjakohast teavet ning kasulikke tootepakkumisi ja -teavet.          

Me seostame muu teabe teie küpsise ja seadme ID-dega.   Teie küpsise ja seadme ID-sid võib täiendada muu teave, nagu teave toodete kohta, mida ostate väljaspool internetti, või teave, mille annate otse meile, kui meie veebilehtedele endale konto teete.  Teeme seda tavaliselt viisil, mis ei võimalda teie isikut tuvastada.  Näiteks võime teada, et küpsise ID ABC12345 kuulub žiletihuviliste rühma, selle isiku veebilehe külastuskordade, vanuse, soo ja ostuharjumuste põhjal, kuid me ei tea selle isiku nime ega aadressi ega muud teavet, mis võimaldaks ta isiku tuvastada.  Kui me peaksime tahtma siduda teie küpsiste või seadme teabe (veebi ja rakenduse ajaloo) teie isikuga, küsime enne selle tegemist alati teilt luba.           

Võime teada teid kõikide teie arvutite, tahvelarvutite, telefonide ja seadmete kaudu.   Me võime teada, et küpsise ID ABC12345 on arvutist, mis võib olla seotud sama isiku või majapidamisega, kellele kuulub mobiiltelefon seadme ID-ga EFG15647.  See tähendab, et võite surfata oma sülearvutis mähkmete kohta, klõpsata Google´i otsitulemuse lingil, mida me oleme sponsoreerinud ning hiljem näha oma mobiiltelefonis meie Pampers® kaubamärgi mähkmete reklaami.  Me võime eeldada või järeldada, et arvuti ja telefon kuuluvad samale isikule näiteks selle põhjal, et nad logivad iga päev samal ajal samasse Wi-Fi võrku sisse.   Selle teadmine, milliseid seadmeid üks isik või majapidamine kasutab, aitab meil piirata seda, kui mitu korda te sama reklaami kõikides oma seadmetes näete.  Ja see on oluline, sest nii ei saa teie pahaseks, et me teile kogu aeg sama reklaami peale surume, ning meie ei maksa korduvreklaamide eest, mida me teile näidata ei soovi.          

Kuidas lõpetada huvidepõhiste reklaamide saamine.   Kui te ei soovi P&G-lt enam huvidepõhiseid reklaame saada, klõpsake siin või ühel meie veebilehtedest või mobiilirakendustest ikoonil WebChoices või AppChoices.  Huvidepõhiseid reklaame saate vältida ka oma brauseri(te)s küpsiseid keelates, keelates "andmetele juurdepääsu" päringud, mille rakendused tavaliselt installimisel kuvavad, või reguleerides oma seadme reklaami jälgimise seadistusi.    

Te näete "kontekstipõhiseid" reklaame isegi juhul, kui olete huvidepõhised reklaamid keelanud.   Isegi juhul, kui me ei saada teile enam huvidepõhiseid reklaame, saate oma arvutis või mobiiliseadmetes endiselt meie kaubamärgi reklaame.  Need reklaamid põhinevad teie külastatud veebilehtede kontekstil ja neid nimetatakse kontekstipõhisteks reklaamideks. Erinevalt huvidepõhistest reklaamidest, mis tuginevad lehekülgedel, mida te oma mobiiltelefonis või arvutis külastate, kuvatakse kontekstipõhised reklaamid teie külastatava konkreetse veebilehe kontekstile tuginevalt. Näiteks võite internetist beebitooteid otsides näha ikka ühte meie beebitoodete kaubamärgi reklaami, sest neid lehekülgi külastavad tavaliselt värsked või tulevased lapsevanemad.  Samuti peaksite teadma, et kogume teie arvutist või seadmetest endiselt teavet ning kasutame seda muudel eesmärkidel, nagu meie veebilehtede toimimise hindamine, tarbijauuringud või pettuste tuvastamine.      

Küpsiste kustutamisel kustutatakse ka teie loobumine.   Kui loobute huvidepõhisest reklaamist, saadame teie brauserisse loobumisküpsise, mis annab meile teada, et te ei soovi meilt enam huvidepõhiseid reklaame.  Teie loobumisküpsis kustutatakse, kui kustutate kõik küpsised.  See tähendab, et peate uuesti loobuma, kui te endiselt huvidepõhiseid reklaame ei soovi.   

Facebooki funktsioon Advanced Martching. Mõned meie veebisaidid kasutavad Facebooki funktsiooni Advanced Matching, mis on reklaamijatele pakutav teenus. Nende funktsioonide abil edastame teatud andmed, mille teie sisestate meie veebisaidi vormide väljadele (nt nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, aga mitte kunagi tundlikud isikuandmed või isikuandmete erikategooriad) krüptituna Facebookile või kogub ja krüptib need Facebooki piksel otse. Nende andmete töötlemise eesmärgiks on parem sidumine teie veebilehitseja küpsise või seadme ID-ga. Teeme seda, et paremini sihtida ja mõõta meie reklaamide tõhusust Facebooki platvormil. Sedasi saame näha, kas klõpsasite Facebookis meie reklaamil, liikusite edasi meie saidile ja tegite ostu või mitte. See aitab meil otsustada, kas peaksime Facebookis kuvatavaid reklaame ostma ka edaspidi või mitte.


Andmete töötlemine, säilitamine ja edastamine EMP-s ja ÜK-s

See lõik kehtib ainult EMP riikide ja ÜK elanike isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Selle eesmärk on tagada EMP ja ÜK elanike isikuandmete töötlemise, säilitamise ja edastamise suurem läbipaistvus, mis on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation, GDPR) ja isikuandmete kaitse üldmääruse, nagu see on Ühendkuningriigi õigusesse lisatud 2018. aasta andmekaitseseadusega (mida on muudetud andmekaitset, eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet (muudatused jne) (EL-ist väljumine) puudutavate 2019. aasta määrustega) sõnastuse ja mõttega.

Üksused. Teie isikuandmete vastutavad töötlejad võivad olla erinevad P&G üksused. Vastutav töötleja on üksus, mis juhib töötlemistegevust ja põhimõtteliselt vastutab andmete eest. Allolevas tabelis on näidatud meie EMP riikide andmete ja ÜK andmete vastutavad töötlejad. Näiteks kui registreerite oma e-posti aadressi ühel meie Prantsuse veebisaitidest, on teie andmete vastutav töötleja selle riigi nime järel näidatud P&G üksus (nt Procter & Gamble France SAS).

Riigid

Vastutav andmetöötleja

Austria

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH (LE 0263B)

Bulgaaria

Procter & Gamble Bulgaria EOOD

Rumeenia

Võistlused: Procter & Gamble Distribution SRL

Muud leheküljed: Procter & Gamble Marketing Romania SR

Poola

Procter and Gamble DS Polska  sp z o.o.

Belgia

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA (LE 511)

Tšehhi Vabariik

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Ungari

Procter & Gamble RSC Regionális

Slovakkia

Procter & Gamble, spol. s.r.o.

Horvaatia

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu 

Prantsusmaa

Procter & Gamble France SAS (LE 577)

Saksamaa

Procter & Gamble Service GmbH

Kreeka

P&G Hellas Ltd.

Iirimaa

Procter & Gamble UK

Itaalia

Procter & Gamble Srl

Holland

Procter & Gamble Nederland B.V.

Portugal

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A.

Hispaania

Procter & Gamble España, S.A.

Ühendkuningriik

Procter & Gamble UK

Nimekirjas mitte toodud Euroopa liidu riigid ]

Procter & Gamble International Operations SA

Töötlemine ja säilitamine. Üldreeglina säilitame teie andmeid vaid nii kaua, kui neid on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks need koguti või nagu seadusega nõutud. Võimalik, et peame teie andmeid säilitama kauem, kui meie poolt kindlaks määratud säilitamise ajavahemikud, seda teie esitatud taotluste täitmise eesmärgil, nagu turustusalaste e-kirjade mittesaatmine teie e-posti aadressile või seaduslike või muude kohustuste täitmise eesmärgil. Allpool olevas tabelis on toodud, millist tüüpi andmeid me kogume, millisel eesmärgil me neid kasutame, kuidas sellised kasutusviisid vastavad seadusele (õiguslik alus) ja kui kaua me tavaliselt andmeid alles hoiame (säilitamisaeg).

Andmete tüüp

Miks me neid andmeid kogume

Õiguslik alus

Säilitamisaeg

Turustus

E-posti aadress, nimi, telefoninumber, teie lähedased isikud,Postiaadress, teie huvid, teie elukutse, teie harjumused, mida te ostnud olete, teie üles laaditud fotod või videod, teave teie laste ja kodu kohta, teie perekonna koosseis, leibkonnaliikmete arv, teie juuksetüüp, teie nahatüüp, teie lemmiklõhn, kas teil on lemmikloom jne.

Et saata teile turustusmaterjale meie või meie partnerite toodete või teenuste kohta.

Teie nõusolek suhtluseks e-kirja või tekstisõnumi ja, kui te olete sellise nõusoleku andnud, suhtluseks tavakirja teel. Kõige muu jaoks: õigustatud huvi.

Kuni teie taotluseni isikuandmete kustutamiseks või nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui te sellist taotlust ei esita, kustutatakse isikuandmeid järgmise graafiku alusel:

e-posti aadress: <50 kuu jooksul, kui te ei ole üheski kanalis aktiivne olnud. Mitteaktiivne olemise määratleme mitme sisemise kriteeriumi põhjal.

Tekstisõnum: <50 kuu jooksul, kui te ei ole üheski kanalis aktiivne olnud. Mitteaktiivne olemise määratleme mitme sisemise kriteeriumi põhjal.

Postiaadress: <50 kuu jooksul, kui te ei ole üheski kanalis aktiivne olnud. Mitteaktiivne olemise määratleme mitme sisemise kriteeriumi põhjal.

Mõningates riikides võivad need säilitusajad olla kohalike nõuete tõttu lühemad.

Võistlused

E-posti aadress, nimi, telefoninumber, mõnikord muud andmed.

Et anda võistluses osalejatele teavet võistluse kohta, sealhulgas võistluse võitja(te) väljakuulutamine.

Teie nõusolek.

24 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui kohalik seadus ei nõua nende kauem säilitamist.

Toote ostud

E-posti aadress, nimi, telefoninumber, makseteave (sealhulgas pangakonto IBAN või Paypali info), mõnikord muud andmed.

Et töödelda meie toodete oste, hinna osalise tagastamise pakkumisi või garantiisid ja saata teile selle ostuga seonduvat asjakohast teavet.

Teie nõusolek.

Nii kaua, kui tellimuse täitmiseks ja sellele järgnevaks suhtluseks vajalik, välja arvatud juhul, kui meil on riigisisestest õigusaktidest tulenev kohustus neid andmeid kauem säilitada. Hinna osalise tagastamise pakkumise korral säilitame andmeid tavaliselt 24 kuud ja garantiide korral 10 aastat.

Meiega ühenduse võtmine

E-posti aadress, nimi, telefoninumber, mõnikord muud andmed.

Teie päringutega tegelemiseks ja neile asjakohaste vastuste andmiseks või kui teiega ühenduse võtmise näevad ette õigusaktid või P&G sisemised reeglid.

Meie õigustatud ärihuvi kliendipäringute haldamisel ning teie nõusolek erikategooria andmete kohta, mida võidakse koguda mõnede probleemjuhtumite korral.

0-10 aastat, sõltuvalt päringu sisust, meie õigustatud huvist andmetöötluseks ja meie seaduslikest kohustustest.

Uuringud

E-posti aadress, nimi, telefoninumber, aadress, tuvastatavad fotod või videod, mõnikord muud andmed.

Meie tooteideede katsetamine ning teabe saamine teie eelistuste ja tavade kohta, et saaksime oma tooteid ning klientide elu parendada.

Teie nõusolek.

Me säilitamine kliinilise uuringu käigus kogutud andmeid nii kaua, kui seda on vaja eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti, ja/või nii kaua, kui seda nõuavad kohalikud seadused või eeskirjad, mis võib olla kuni 25 aastat. Mittekliinilise uuringu korral säilitame teie olulised isikuandmed kuni viis aastat. Me säilitame teie allkirjastatud informeeritud nõusoleku dokumendid.

Meediakanalid

Reklaamiküpsised, seadme ID, demograafiline teave nagu sugu ja vanus, käitumise andmed nagu lehekülje vaatamised ja mõnikord muud andmed.

Et saada teavet teie huvide kohta internetis ja kohandada teile saadetavaid reklaame.

Meie õigustatud ärihuvid teile asjakohaste reklaamide pakkumiseks. Meie veebilehtedel küpsiste kasutamiseks küsime teie nõusolekut.

Me säilitame seda teavet 13 kuu jooksul alates kuupäevast, millal me selle kogunud oleme, või kuni teie selle keelate, olenevalt sellest, kumb on varem.

Teie andmete edastamine teistesse riikidesse. Teie isikuandmeid võidakse edastada, säilitada ja töödelda muus riigis kui see, kus need andmed koguti, sealhulgas ka USA-s ja ÜK-s. Näiteks võime hoida teie andmeid USA-s asuvas serveris, sest seal majutatakse seda konkreetset andmebaasi; neid andmeid võidakse uuesti edastada, kui mõni meie turustajatest kasutab neid andmeid näiteks Šveitsis selleks, et saata teile tootenäidis. Selles muus riigis ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui selles riigis, kus te oma andmed olete esitanud. Kui edastame teie andmeid vastuvõtjatele teistes riikides (näiteks USA-s), kaitseme andmeid neis andmekaitsepõhimõtetes kirjeldatud viisil ning järgime kohalduvaid nõudeid, rakendades isikuandmete edastamisel väljaspool EMP-d või ÜK-d asuvate riikide vastuvõtjatele piisavaid kaitsemeetmeid. Kuna need andmete vastuvõtjad asuvad riikides, kus andmekaitset ei peeta piisavaks, kindlustame, et nõutava andmekaitse tagamiseks oleksid olemas asjakohased kaitsemeetmed, sealhulgas Euroopa Komisjoni tüüptingimustele vastava lepingu sõlmimine. Kui soovite saada andmete edastamise lepingu koopiat, võtke meiega ühendust.


Veebilehtede ja rakenduste sisu

Pluginad. Meie veebisaitidel võib leiduda teiste ettevõtete, näiteks sotsiaalvõrgustike pluginaid ehk pistikprogramme. Üks plugin on näiteks Facebooki nupp „Meeldib“/„Like“. Need pluginad võivad koguda andmeid (nt külastatud veebilehe võrguaadress) ja edastada neid ettevõttele, kes on plugina loonud. See võib toimuda ka siis, kui te pluginal ei klõpsa. Kuigi need pluginad on meie lehel, kehtivad neile need loonud ettevõtte andmekaitsepõhimõtted ja tingimused. Oma EMP ja ÜK veebisaitidel tegutseme nende andmete vastutava töötlejana meie, tehes seda andmete kogumise ja edastamise eesmärgil. Sellised pluginad ei ole tingimata vajalikud küpsised ning need toimivad meie EMP ja ÜK veebisaitidel ainult siis, kui te küpsised lubate.

Sisselogimised.  Meie veebilehed võivad võimaldada teil sisse logida muu ettevõtte kontoga, näiteks Facebooki konto kaudu.  Seda tehes on meil juurdepääs ainult teabele, mille jagamise kohta olete meile andnud nõusoleku sisse logimiseks kasutatava teise ettevõtja rakenduse seadetes. 

Kasutajasisu.  Mõned meie veebilehed ja rakendused võimaldavad teil üles laadida oma sisu võistluste, blogide, videote ja muude funktsioonide tarbeks. Pidage meeles, et kogu esitatud või postitatud teabest saab avalik teave.  Meil puudub kontroll selle üle, kui paljud teised võivad kasutada sisu, mille te meie veebilehtedele ja rakendustesse üles laadite.  Me ei vastuta selliste kasutusviiside eest, millega võidakse rikkuda käesolevat privaatsuspoliitikat, seadust või teie privaatsust ja turvalisust.

Lingid.  P&G veebilehtedel võivad olla lingid teistele veebilehtedele, mille üle meil puudub kontroll. Neid veebilehti hallatakse vastavalt nende omanike privaatsuspoliitikale ja kasutustingimustele, mitte vastavalt meie tingimustele.


Laste eraelu puutumatus

Laste internetiga seotud eraelu küsimusi reguleerivad õigusaktid.   Lastelt veebis andmete kogumisel järgime kõiki kohalduvaid andmekaitseseadusi. Näiteks EMP-s ja ÜK-s ei kogu me alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid ilma lapsevanema või vanema kohuseid täitva isiku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui kohalik seadus lubab seda ka nooremas eas (eeldusel, et lubatud vanus ei ole alla 13 aasta). Ka USA-s küsime alla 13-aastastelt lastelt isikuandmete kogumiseks lapsevanema kinnitatud nõusolekut.    

Teavitus California alealiste kohta.  Me võime pakkuda interaktiivseid teenuseid, mis võimaldavad alla 18-aastastel lastel üles laadida oma sisu (näiteks videod, kommentaarid, staatuse uuendused või pildid).  Sellise sisu saab igal ajal eemaldada või kustutada, järgides meie veebilehtedel toodud juhiseid.  Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.  Tuletame meelde, et igaüks võib selliseid postitusi kopeerida, edastada või postitada ning meie ei vastuta selliste tegevuste eest. Sel juhul peate võtma ühendust teiste veebilehtede omanikega ja paluda neil sisu eemaldada.   


Võtke meiega ühendust

Palun võtke meiega otse ühendust, kui teil on küsimusi või muresid seoses oma privaatsuse ja meie andmekaitsetavadega või kui olete puudega tarbija ning vajate selle teatise koopiat muus vormis. Kui teil on meie andmekaitseametnikule mõeldud päring, mis puudutab näiteks andmetega seotud võimalikku rikkumist, siis lisage see oma teatesse. Võite ka kirjutada meie andmekaitseametnikule järgmisel aadressil: Data Protection Officer, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A. Isikuandmete kaitse üldmääruse 27. artikli kohaselt määratud andmekaitseametniku kontaktteave on järgmine: Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland.