Mine privaatsuse kinnituse sisule Mine sisutabelisse Mine riigipõhise info navigaatorile Mine jaluse navigaatorile
P&G P&G andmete privaatsuse kinnitus Change Text SizeMuuda test väikseks (12 punkti)Muuda tekst keskmiseks (14 punkti)Muuda tekst suureks (16 punkti)
Bob McDonald

Bob McDonald
juhatuse esimees,
president ja tegevdirektor
Täname, et külastasite Procter & Gamble’it (P&G).

P&G tooteid kasutatakse iga päev üle kogu maailma kolm miljardit korda. Meie ettevõtte traditsioonides on isikupuutumatus, inimeste austamine ja korrektne käitumine väga tähtsal kohal.

Vastastikune usaldus on meie ettevõte tegevuse nurgakiviks. Teie usalduse säilitamiseks kaitseb P&G kõiki neid isiklikke andmeid, mida me Teie käest kogume.
Käesolev üldine privaatsuse kinnitus (privaatsuse kinnitus) kirjeldab infot, mida P&G (The Procter & Gamble Company ja tema tütarettevõtted ning grupiga seotud ettevõtted) Teie kohta kogub, selle info kasutamise viise ja Teie õigusi mõjutada meiepoolset andmete kasutamist.
Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
SISUKORD

Käesolevas avalduses sisalduv info
Info, mida me Teilt kogume
Kuidas me kogutud infot kasutame?
Teie valikud ja ligipääs Teie antud informatsioonile
Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad
Info jagamine
Kasutajate loodud sisu
Info kaitstus
Andmeülekanne
Laste privaatsus võrgus
Võtke meiega ühendust
Käesolevas privaatsuse kinnituses tehtavad muudatused


Mine tagasi navigatsiooni menüüsse

Privacy BBBOnline

We self-certify
compliance with
:

Safe Harbor Logo
Meie privaatsuspõhimõtted on kooskõlas:
 • Euroopa Liidu andmekaitse direktiiviga ja USA Kaubanduskoja andmeturbeprogrammiga Teatamise, valikute, edasi andmise, turvalisuse, andmete terviklikkuse, ligipääsu ja jõustamise põhimõtted.
 • Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ausa informatsiooni tavadega.
 • Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö (APEC) foorumi privaatsusealase raamkokkuleppega.
 • Vastavas riigis, maakonnas ja omavalitsuses kehtivate andmekaitseseadustega.
 • Mõnede riikide seadused nõuavad, et privaatsuspõhimõtetes sisalduks konkreetse riigi kohta kehtiv teave. Nende riikide jaoks kehtivate privaatsuspõhimõtete lugemiseks klõpsake siia.
Belgia Kanada Prantsusmaa Kreeka Korea Itaalia Mehhiko
Holland Portugal Hispaania
Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Käesolevas avalduses sisalduv info

Käesolev privaatsuse põhimõtete kirjeldus puudutab neid andmeid (sh isikuandmeid), mida P&G Teie kohta kogub.

Isikuandmeteks loetakse niisugust infot või infokildude kogumit, mille alusel oleks võimalik Teie isikut kindlaks teha.

Mõnedes P&G programmides võib sisalduda linke, mis viitavad P&G-ga mitteseotud veebisaitidele. Meie ei vastuta nende veebisaitide privaatsuspõhimõtete eest. Soovitame Teil tutvuda kõigi nende veebisaitide privaatsuspõhimõtetega, mida Te külastate.
Käesolevas avalduses sisalduv info

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Info, mida me Teilt kogume

Me võime koguda Teie kohta infot erinevatest allikatest. Kogutava info hulka kuulub nt info, mille saame Teie enda käest, info, mida me salvestame, kui Te külastate meie veebisaiti, kasutate meie teenuseid või vaatate meie online-reklaame ja muudel seaduslikel meetoditel kogutud info.

Vahetult Teie käest kogutav info:
Kogume infot vahetult Teie enda käest juhul, kui Te otsustate kasutada meie pakkumisi, võtta osa meie programmidest või edastada infot otse meile. Järgnevalt toome mõned näited informatsioonist, mida me võime Teilt koguda:
 • Nimi, e-posti aadress, postiaadress.
 • Kasutajanimi ja parool.
 • Telefoni- ja mobiiltelefoni number.
 • Vanus.
 • Sünniaeg.
 • Muu Teie ja Teie perekonna kohta kogutav info, nt sugu ja/või toote-eelistused ja/või tarbimiskäitumine.
 • Tarbijauuringute käigus kogutavad biomeetrilised andmed (nt näoilmete äratundmise info, pulsikiirus ja naha seisukord).
 • Demograafiline info.
 • Maksetoimingutega seotud andmed (nt krediitkaardiandmed).
 • Edasise suhtlusviisi eelistused.
 • Nende Teie sõprade kontaktandmed, kellega me Teie meelest ühendust võtta võiksime. Kui annate meile kontaktandmed, et edastada mingisugust infot sõpradele, siis kasutame me neid andmeid ainult konkreetse info saatmiseks.

Info, mida me salvestame, kui Te külastate meie veebisaiti, kasutate meie teenuseid või vaatate meie online-reklaame:
Kui Te külastate meie veebisaiti, kasutate meie teenuseid või vaatate meie online-reklaame, siis kasutame me info kogumiseks „küpsiseid” või muid tehnoloogilisi vahendeid. Järgnevalt toome mõned näited informatsioonist, mida me Teilt sel viisil koguda võime:
 • Brauser ja operatsioonisüsteem, mida Te kasutate.
 • Veebilehed, mida Te vaatate.
 • Lingid, millele Te klõpsate.
 • IP-aadress.
 • Sait, mida Te enne meie saiti külastasite.
 • Info nende P&G saadetud e-mailide kohta, mille Te avate ja/või edasi suunate.
 • P&G pakkumised ja/või lingid, mille vastu Te e-posti kaudu huvi tunnete.

Teistest allikatest kogutud info:
Me võime Teie kohta koguda ka teistest allikatest (nt reklaamipakkujatelt, andmekogudest või avalikest andmebaasidest) saadaolevat infot. Järgnevalt toome mõned näited informatsioonist, mida me võime Teie kohta teistest allikatest koguda:
 • Nimi, postiaadress.
 • Vanus.
 • Sissetulek.
 • Perekonnaseis ja laste arv.
 • Teie hobid ja lemmikloomad.
 • Tarbija- ja turu-uuringute andmed.
 • Ostukäitumine.
 • Avalikult jälgitavad andmed või toimingud, nt blogid, videod, Internetis tehtud postitused, kasutaja loodud Internetimaterjalid ja info poes tehtud ostude kohta.


Me võime vaadelda kogu Teie kohta kogutud infot tervikuna selleks, et töötada välja parim metoodika Teiega suhtlemiseks ning arendada välja tipptasemel tooteid ja teenuseid.

Info, mida me Teilt kogume

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Kuidas me kogutud infot kasutame?

Toodete ja teenuste pakkumiseks. Me kasutame kogutud infot Teie soovidele vastavate toodete ja teenuste pakkumiseks, P&G teiste toodete ja teenuste tutvustamiseks ning meie veebisaitide ja teenuste haldamiseks.

Teie kohta kogutud infot võime me kasutada:
 • Tootenäidiste, preemiate, toodete või info saatmiseks.
 • Uute toodete ja teenuste välja arendamiseks.
 • Teie kaasamiseks neisse konkurssidesse, pakkumistesse ja programmidesse, millest Te huvitute.
 • Et pakkuda Teile teisi teenuseid, mille kohta me Teile infot oleme andnud.
 • Teie kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks.
 • Ostude ja teenuste eest tehtud maksete haldamiseks.
 • Võimalike maksepettuste tuvastamiseks ja ärahoidmiseks.
 • Teie vajadustega kohandatud P&G toodete ja teenuste tellimata pakkumiste ja info saatmiseks posti teel.
 • Teie huvidega kohandatud reklaami saatmiseks.
 • Meie toodete, teenuste ja veebilehtede kasutamise analüüsimiseks.
 • Selleks, et analüüsida, kuidas Te meie saidile jõudsite.
 • Meie reklaamiviiside tõhususe kindlaks tegemiseks.
 • Meie kasutustingimuste järgimise kontrollimiseks ja äri haldamiseks.

Kuidas me kogutud infot kasutame?

Tagasi üles Mine tagasi navigatsiooni menüüsse

Teie valikud ja ligipääs Teie antud informatsioonile
Valikud
Me laseme Teil valida, kuidas Te meiega suhelda soovite.

Digitaalsete / elektrooniliste kanalite vahendusel (nt e-mail, mobiiltelefon).
Saadame Teile e-maili või mobiilisõnumitega reklaami vaid juhul, kui Te olete ise selleks soovi avaldanud. (Kui olete otsustanud meie meililistiga liituda.)
Reklaamisõnumite ja/või e-mailide saamisest võite Te alati loobuda, järgides vastavaid juhiseid, mis on toodud kõigis taolistes sõnumites.

Postitused
Me võime Teile saata seadusega lubatud ulatuses ja eelnevalt küsimata niisuguseid pakkumisi ja sellist tooteinfot, mille vastu Te võiksite meie käsutuses olevate andmete põhjal huvi tunda.

Soovi korral võite Te loobuda konkreetse P&G toote või tootegrupi kohta saadetavate postituste saamisest. Reklaampostitustes võivad sisalduda juhised, kuidas loobuda mõne konkreetse P&G kaubamärgi või tootegrupiga (nt Every Day Solutions, Envie de Plus, Zin in Meer) seotud reklaampostituste saamisest.

Samuti saate Te teatud P&G kaubamärgi või tootegrupi kohta saadetavast reklaamist loobuda, kasutades käesolevas privaatsuse kinnituses toodud juhiseid. Palun klõpsake siia ja valige enda asukohariik ning Teile kuvatakse juhiseid, kuidas reklaamist loobuda.

NB! Kui Te avaldate soovi reklaami saamisest loobuda, siis me austame Teie soovi. Siiski võime me endiselt saata Teile meie teenusega seotud infot ning säilitada Teie kohta kogutud infot andmebaaside ja analüüsi jaoks vm otstarbeks.

Ligipääs
Me püüame hoida Teie isikuandmeid värsketena. Teil on õigus vaadata, parandada ja uuendada neid isikuandmeid, mida Te P&G-le edastate. Mõnede P&G programmide puhul on Teil õigus oma isikuandmeid ka Interneti kaudu vaadata ja uuendada. Infot konkreetse programmiga kaasnevate õiguste kohta leiate kohast, kus Te vastavasse programmi registreerusite.

Kui kohast, kus Te registreerusite, ei ole võimalik informatsioonile ligi pääseda ega seda uuendada, siis vajutage siia ja valige oma asukohamaa ning Teile kuvatakse juhised, kuidas saate P&G-le antud isikuandmeid vaadata ja uuendada. See teenus on tasuta ning P&G vastab kõigile Teie õigustatud päringutele mõistliku aja jooksul.
Teie valikud ja ligipääs Teie antud informatsioonile

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad.

Küpsised. Küpsis on väike fail, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehtede külastamisel ning mida sait, mis selle küpsise salvestas, tõlgendada suudab. Me kasutame küpsiseid selleks, et jälgida, kuidas meie saite kasutatakse ja kohandada saite vastavalt kasutajate vajadustele. Näiteks võime me salvestada Teie arvutisse küpsise hetkel, kui Te mõnel meie saidil kasutajaks registreerute. Järgmisel korral, kui Te sama arvutit kasutades meie saiti külastate, tunnevad meie serverid Teid selle küpsise alusel ära. Seejärel saame me kasutada Teilt registreerimise käigus saadud andmeid ja infot Teie eelneva liikumise kohta meie saidil selleks, et edastada Teid huvitada võivaid reklaame ja pakkumisi.

Te võite küpsised vastu võtta, aga võite neist ka keelduda. Enamik brauseritest salvestab küpsised automaatselt. Täpsema info saamiseks küpsiste kohta ja selle kohta, kuidas küpsistest keelduda, klõpsake järgnevatele linkidele:

Veebimajakad. Veebimajakad on lühikesed veebilehtedele või e-mailidele lisatud koodijupid. Me võime kasutada veebimajakaid selleks, et saata Teie arvutisse küpsiseid või suhelda Teie arvutis juba olemasolevate küpsistega, et loendada kasutajaid, kes on veebilehte külastanud või selleks, et saada ülevaadet Teie veebi kasutusharjumustest. Samuti võime lisada veebimajakaid oma e-mailidesse, et teha kindlaks, kas olete meie saadetud e-maili avanud, kasutanud selles olevat infot või selle edasi saatnud.

Te võite veebimajakate tegevust piirata, kui loobute küpsistest, järgides ülaltoodud juhiseid.

Teised tehnoloogiad. Järgnevalt on kirjeldatud muid tehnoloogiaid, mida me võime kasutada selleks, et pakkuda Teile paremal tasemel teenust:
 • Võrgusessiooni muutujad. Info, mis liigub Teie veebisirvimise käigus erinevate lehekülgede vahel.
 • Brauseri pistikprogrammid/lisad. Täiendavad veebikomponendid, mida on vaja paigaldada selleks, et saaksite kasutada meie veebisaidi lisavõimalusi. Te võite nende komponentide paigaldamisest keelduda.


Kolmandate osapoolte reklaam. Me võime lubada kolmandatel pooltel (sh meie äripartneritel ja reklaamvõrgustiku liikmetel) oma saidil nende reklaami kuvada. Mõned nendest firmadest võivad salvestada Teie arvutisse küpsise, et tuvastada Teie arvuti iga kord, kui nad Teile online-reklaame saadavad. Nende küpsiste abil on võimalik tuvastada, kus Teie või keegi teine, kes Teie arvutit kasutab, antud reklaami nägi ja saata Teile niisuguseid reklaame, mis võiksid Teile huvi pakkuda. Meie ei kontrolli seda, kuidas need ettevõtted küpsiseid kasutavad. Mõned neist firmadest on Network Advertising Initiative (Online-reklaami Algatusrühma – NAI) liikmed. See organisatsioon võimaldab loobuda kõigi tema liikmete jagatavatest küpsistest ühekorraga. Palun külastage Network Advertising Initiative’i veebisaiti aadressil: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Kuidas me küpsiseid, veebimajakaid ja muid tehnoloogiaid kasutame. Me kasutame neid tehnoloogiaid selleks, et muuta Teie tarbimiskogemust rikkamaks ja Teie vajadustega sobivamaks. Me ei salvesta Teie isikuandmeid Teie arvutisse küpsiste, veebimajakate ega mingi muu tehnoloogia abil. Täpsema info saamiseks lugege alapunkti „Kuidas me kogutud infot kasutame?
Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Info jagamine

Meie äri edukus sõltub Teie usaldusest ja seetõttu ei müü me Teie andmeid P&G gruppi mittekuuluvatele ettevõtetele. Me väljastame Teie andmeid ainult allpool kirjeldatud viisil ning vaid P&G gruppi kuuluvatele ettevõtetele.

Üldjuhul ei jaga me Teie isikuandmeid P&G gruppi mittekuuluvate firmadega, kui me pole Teie käest eelnevalt selleks luba küsinud ja Teie nõusolekut saanud.

Kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Me oleme usaldanud mõnede oma teenuste pakkumise õiguse kolmandatest isikutest teenusepakkujatele. Seetõttu võib meil tekkida vajadus edastada neile Teie isikuandmeid. Me edastame neile teenusepakkujatele ainult niisugust infot, mida neil konkreetse teenuse pakkumiseks vaja on ning nõuame neilt Teie andmete kaitsmist ja kinnitust, et nad ei kasuta saadud andmeid mõnel muul eesmärgil.

Näiteks võime niisugustele teenusepakkujatele usaldada järgmised ülesanded:
 • Teie edastatud toodete ja teenuste tellimuse täitmine ja Teie küsimustele vastamine.
 • Meie veebisaitide haldamine ning meie e-mailide ja SMSide saatmine.
 • Tootenäidiste saatmine, konkursside võitjatega kontakteerumine, maksete haldamine või muude tegevuste teostamine meie nimel.
 • Andmete analüüsimine. Vahel võidakse andmeid vaadelda koos teistest allikatest kogutud andmetega, et edastada Teile täpselt Teie vajadustele vastavat infot.
 • Meie toodete, teenuste ja veebisaitide arendamiseks vajalike uuringute läbiviimine ja nende uuringute käigus kogutud andmete analüüsimine.

Lisaks võime me seadusega lubatud juhtudel anda teenusepakkujale volitused järgmiste toimingute teostamiseks:
 • P&G ning meie äripartneri kogutud info kombineerimine eemärgiga saata Teile Teie vajadustele vastavat infot. Sel juhul ei ole meie äripartneril otsest juurdepääsu neile andmetele, mida me oleme jaganud oma teenustepakkujatega ja kogu info kasutamise õigus on ainult teenusepakkujal ning ainult selleks, et saata Teile infot, mis võiks Teile huvi pakkuda. Kui Te ei soovi niisuguseid pakkumisi saada, siis on Teil võimalus neist loobuda, järgides konkreetse pakkumise all või käesolevas andmete privaatsuse kinnituses toodud juhiseid.
 • Muude meie soovitud teenuste täitmine.

Me edastame neile firmadele niisuguseid isikuandmeid, mida neil teenuste pakkumiseks vaja on. Me nõuame neilt firmadelt, et nad kaitseksid saadud isikuandmeid ja kasutaksid neid andmeid ainult ettenähtud eesmärgil.

Muud situatsioonid. Me võime avaldada Teilt kogutud isikuandmeid:
 • Kui P&G kaubamärk müüakse mõnele teisele ettevõttele.
 • Seadusega ettenähtud juhtudel, P&G õiguste ja omandi kaitsmiseks (sh meievaheliste lepingutingimuste täitmiseks).
 • Seadusega ettenähtud juhtudel ja/või võimuorganite nõudel.

Koondatud ja isikuga mitteseotud info. Me võime üldise ärianalüüsi teostamise eesmärgil jagada niisugust koondatud infot, mille alusel pole võimalik Teid tuvastada. Näiteks võime me avaldada P&G veebisaitide külastajate või teenuste kasutajate arvu.

Info jagamine

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Kasutajate loodud sisu

Mõnedel P&G saitidel on kasutajatel võimalus konkursside jaoks üles laadida nende endi loodud blogisid, videosid jm. Pidage meeles, et kogu niisugune info, mille Te üles laete, on avalikult kättesaadav ja seetõttu peaksite oma isikuandmete ja varalise seisu või muude andmete avalikustamisel ettevaatlik olema. P&G ei saa välistada taolise info kasutamist viisil, mis pole kooskõlas käesolevas andmete privaatsuse avalduses kirjeldatud tingimustega või seadusega ning võib ohtu seada Teie privaatsuse ja ohutuse. P&G ei vastuta niisuguste postituste tegemise tagajärgede eest.
Kasutajate loodud sisu

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Info kaitstus

Me hoiame Teie isikuandmeid kaitstuna. Meil on piisavad tehnilised, administratiivsed ja füüsilised vahendid selleks, et ennetada Teilt kogutud andmete kaotsiminekut, muutmist või väärkasutamist.

Kui see on Teie ärihuvides vajalik, siis võime piirata ligipääsu Teiega seotud infole. Me säilitame isikuandmeid vaid seni, kuni selleks vajadus on.

Kui edastame Teie andmed kolmandast poolest teenusepakkujale, siis nõuame, et teenusepakkuja kaitseks saadud andmeid ning kasutaks neid ainult ettenähtud eesmärgil.

Kui me kogume või edastame kõrgendatud turvanõuetega andmeid (nt krediitkaardi number), siis kasutame selle info kaitsmiseks kehtivate tavadega kooskõlas olevaid turvanõudeid.

Info kaitstus

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Andmeülekanne

Teie isikuandmeid võidakse edastada, salvestada või töödelda ka väljaspool seda riiki, kus andmed sisestati. Muuhulgas võidakse andmeid kasutada ka USAs. Niisugustel juhtudel järgime andmete ülekandmisel andmekaitseseaduses esitatud nõudeid.

Me hoolitseme Teie andmete kaitstuse eest sõltumata sellest, millisesse riiki Teie andmeid suunatakse või kus riigis Teie andmeid säilitatakse. Meil on andmete kaitsmiseks välja töötatud ka sobivad meetmed.

Me lähtume oma tegevuses ELi andmete privaatsuse direktiivist ja riiklikest andmekaitseseadustest ning USA Kaubandusministeeriumi Safe Harbour programmi põhimõtetest.

Andmeülekanne

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Laste privaatsus võrgus

Meie meelest on oluline kehtestada Internetis lastega seotud andmetele rangemad turvanõuded. Me soovime, et lapsed ja nende hooldajad oleksid võimalikult tihti lastega koos, kui lapsed Internetis liiguvad, ning jälgiksid ja kontrolliksid laste Internetikasutust.

Me kogume alla 13 aasta vanuste laste isikuandmeid vaid niisugustelt saitidelt, mis on lastele suunatud.

Laste isikuandmete kogumisel järgime me vastavas riigis kehtivaid laste isikuandmete kogumisega seotud nõudeid.

Nende USA veebisaitide puhul, mis koguvad alla 13-aastaste laste andmeid, kehtib privaatsuse kinnitus, mis on kooskõlas USA laste online-privaatsuse kaitse seadusega (the U.S. Children’s Online Privacy Protection Act). Selle privaatsuse kinnituse lugemiseks klõpsake siia.

Kui soovite saada koopiat infost, mille Teie laps on P&G-le edastanud, soovite seda infot uuendada või soovite, et me ei võtaks enam Teie lapsega ühendust, siis klõpsake siia.

Laste privaatsus võrgus

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Võtke meiega ühendust

Kui Teil on tekkinud küsimusi või muresid seoses oma andmete kaitstusega, siis võtke palun P&G-ga ühendust. Klõpsake siia, valige oma asukohamaa ning Teile kuvatakse posti- ja e-maili aadress, millelt saate vastuse Teid huvitavatele küsimustele. Kõik küsimused ja kommentaarid võite meile saata oma emakeeles.

Muudel juhtudel võite meiega ühendust võtta alljärgneval aadressil:
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

Soovime teha Teiega koostööd, et saavutada kõigile privaatsusega seotud kaebuse või mure korral õiglane lahendus. Juhul, kui riiklikud andmekaitseorganid leiavad, et on tekkinud probleem andmete privaatsuse tagamisel, teeme me nendega lahenduse leidmiseks koostööd.

Me osaleme USA Council of Better Business Bureaus (BBB) akrediteeritud äriprogrammis. Täpsemat infot selle programmi kohta ning võimalike programmiga seotud vaidluste lahendamise kohta leiate aadressilt www.bbb.org.

Euroopa Liidu kodanike privaatsusalased kaebused:

Vastavalt Safe Harbor Põhimõtetele, kohustub P&G lahendama kaebused Teie privaatsuse ja teie isiklike andmete kogumise ja kasutamise osas. Euroopa Liidu kodanikud, kellel on pretensioone või kaebusi käesoleva privaatsuspoliitika suhtes, peaksid esmalt kontakteeruma P&G'ga

P&G on täiendavalt kohustatud edastama Safe Harbor Põhimõtetest lähtuvad lahendamata privaatsust puudutavad kaebused sõltumatule vaidluste lahendamise organile BBB EL Safe Harbor. Kui te ei saa ettenähtud aja jooksul oma kaebuse kinnitust või teie kaebus ei ole rahuldavalt P&G poolt adresseeritud, võite te võtta ühendust:

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor  
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Telefon:  703-276-0100
Veebileht:  www.us.bbb.org
E-post:  eusafeharbor@council.bbb.org

Täiendavat infot selle kohta, kuidas kaitsta Internetis liikudes Teie arvutit, Teie isikuandmeid ja Teie perekonda leiate meie „Isikliku privaatsuse nõuannetest” aadressil http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml
Võtke meiega ühendust

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Käesolevas privaatsuse kinnituses tehtavad muudatused

Info käesolevas privaatsuse kinnituses tehtavate muudatuste kohta edastame Teile posti teel ning andmete uuendamisel muudame ka andmete uuendamise kuupäeva. Kui teeme käesolevas privaatsuse kinnituses olulisi muudatusi, siis teavitame Teid sellest e-maili teel aadressil, mille Te meile viimati andsite, või avaldame info tehtud muudatuste kohta oma veebisaidil.

Viimati uuendatud: augustis 2008

2008. aastal tehtud uuendused
Meie uuendatud põhimõtete kohaselt võivad meie grupi liikmed kasutada Teilt saadud infot (1) Teile saadetava reklaami ja pakkumiste kohandamiseks ja (2) kõigi P&G pakutavate toodete ja teenuste tutvustamiseks. Uuendatud privaatsuspõhimõtete kohaselt võivad P&G allettevõtted edastada Teie andmeid kolmandatele teenusepakkujatele eesmärgiga saata Teile reklaaminfot mõne meie äripartneriga seotud toote või teenuse kohta. Samuti oleme me teinud mitmeid niisuguseid korralduslikke muudatusi, mille tulemusena peaks privaatsuse kinnitus olema kergemini loetav ja arusaadavam.

2005. aastal tehtud uuendused
Nimetatud aastal ei tehtud privaatsuse kinnituses olulisi muudatusi. Antud uuenduse eesmärk oli: selgitada ja lihtsustada dokumendi sisu ning seeläbi muuta see kergemini loetavaks; lisada infot küpsiste haldamise kohta ning teavitada laste privaatsuse kinnituse lisamisest teatud USA veebisaitidele.

2002. aastal tehtud uuendus
Antud uuenduse eesmärk oli: selgitada, et ettevõte, mis ostab ära mõne P&G kaubamärgi, võib saada enda valdusesse info tarbijate kohta, kes olid selle kaubamärgiga seotud tooteid tellinud, lisada näiteid nende kolmandate poolte kohta, kellega P&G võib tarbija nõusoleku korral oma infot jagada, muuta oma reklaamipartneri nime, kohandada laste privaatsuse nõudeid nii et need oleksid vastavuses kohalike seadustega ja muuta meie ettevõte kontorite füüsilist aadressi.

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
Riigispetsiifiline teave

BELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS,
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

Tagasi üles

Mine tagasi navigatsiooni menüüsse

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Privacy BBBOnline
Mine tagasi navigatsiooni menüüsse