Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Globální zásady společnosti P&G v oblasti ochrany osobních údajů spotřebitelů

Děkujeme vám, že jste navštívili Procter & Gamble.

Důvěra je základním kamenem poslání naší společnosti. Společnost P&G je odhodlána udržet si vaši důvěru, a proto chrání osobní údaje, které o vás, našich spotřebitelích, shromažďuje.

Tyto globální zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů (dále jen zásady ochrany osobních údajů) popisují informace, které o vás Procter & Gamble a její přidružené společnosti a pobočky (dále jen společnost P&G) shromažďují, způsoby, jakými tyto informace používají a chrání, způsoby, kterými můžete používání těchto informací ovlivnit, a způsob jakým můžete své údaje opravit nebo aktualizovat.


Postupy P&G v oblasti ochrany osobních údajů jsou v souladu se:

 • směrnicí EU o ochraně osobních údajů
 • praxí řádného zacházení s informacemi, jak je stanovila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • pravidly ochrany osobních údajů v rámci Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC)
 • příslušnými národními a místními zákony o ochraně osobních údajů, včetně § 5 amerického zákona Federální obchodní komice (FTC).

Zákony některých zemí vyžadují, aby zásady ochrany osobních údajů obsahovaly speciální informace platné v dané zemi. Kliknutím na příslušný odkaz se tyto informace pro dané země zobrazí.

Argentina Belgie Kanada Francie Německo Řecko Korea Itálie Mexiko Maroko Nizozemsko Portugalsko Španělsko


Obsah

Údaje, na které se tyto zásady vztahují

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, včetně osobních údajů, které společnost P&G shromáždí a používá.


Používáním internetových stránek a mobilních aplikací společnosti P&G či jiným poskytnutím osobních údajů společnosti P&G vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaše údaje budou shromažďovány, používány a sdíleny podle těchto zásad. Přečtěte si tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě a v případě dotazů nás kontaktujte.

Osobní údaje jsou informace či kombinace jednotlivých informací, s jejichž pomocí vás lze jako osobu identifikovat.

Zpět na začátek


Informace, které P&G shromažďuje

Informace o vás můžeme shromažďovat z různých zdrojů. Patří sem informace, které získáme přímo od vás, informace, které získáme, když návštívíte naše internetové stránky, prohlížíte náš online obsah nebo používáte naše mobilní aplikace a další služby, a dále informace, které o vás získáme z jiných zdrojů.

Informace, které získáváme přímo od vás

Informace získáváme přímo od vás, když se rozhodnete využít některé z našich nabídek nebo programů, vytvoříte si účet na našem webu nebo v naší mobilní aplikaci, zavoláte nám nebo nám pošlete e-mail nebo když nám své údaje poskytnete přímo jiným způsobem. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme získat přímo od vás:


 • jméno
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • uživatelské jméno a heslo
 • telefonní číslo anebo číslo faxu
 • datum narození
 • další informace o vaší domácnosti a rodině, například pohlaví nebo upřednostňovaný způsob používání výrobků a/nebo zvyklosti
 • informace o zdraví, například informace o zdraví související s používáním výrobku nebo anamnéza
 • biometrické údaje získané při dobrovolných spotřebitelských průzkumech (například rozpoznávání výrazů tváře, tepová frekvence a stav pokožky)
 • demografické informace
 • platební informace (např. údaje o kreditní kartě)
 • preferované způsoby budoucí komunikace
 • kontaktní údaje přátel, které podle vás můžeme kontaktovat
 • telefonní číslo a záznam vašeho telefonátu na spotřebitelskou linku

Informace, které získáme, když návštívíte naše internetové stránky, prohlížíte naše online reklamy nebo používáte naše mobilní aplikace či další služby

Když navštívíte naše internetové stránky, prohlížíte si naše online reklamy nebo propagační akce nebo když používáte naše mobilní aplikace a jiné služby, využíváme ke shromažďování informací soubory cookie a další technologie. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme pomocí těchto technologií získat:
 • informace o vašem prohlížeči a operačním systému daného zařízení
 • IP adresa
 • zobrazené webové stránky
 • odkazy, na které jste klikli
 • e-maily od společnosti P&G, které jste otevřeli
Informace shromažďované prostřednictvím mobilních aplikací

Jakmile si stáhnete naše mobilní aplikace do svého mobilního zařízení, můžeme také shromažďovat informace, které poskytnete. Dále automaticky shromažďujeme informace prostřednictvím našich aplikací.

Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme automaticky získávat prostřednictvím našich aplikací:
 • ID reklamy či podobný identifikátor
 • informace o operačním systému vašeho zařízení
 • informace o způsobu používání aplikace.

Vaše možnosti ohledně shromažďování informací prostřednictvím mobilních aplikací

Shromažďování údajů prostřednictvím naší mobilní aplikace můžete zrušit, pokud si aplikaci ze svého zařízení vymažete.

Informace o přesné poloze

Naše mobilní aplikace mohou z vašeho zařízení získávat informace o přesné poloze, pokud budete se shromažďováním těchto informací souhlasit. Pomocí údajů o poloze můžeme prostřednictvím služeb třetích stran poskytovat lokační služby. Shromažďování těchto údajů můžete kdykoli zrušit, pokud si upravíte nastavení svého zařízení.

Informace, které P&G získává z jiných zdrojů
Informace můžeme získávat také z jiných zdrojů, například z komerčně dostupných zdrojů. Mezi příklady informací shromažďovaných z jiných zdrojů patří:
 • jméno
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • datum narození
 • výše příjmu
 • informace o domácnosti
 • vaše zájmy, např. koníčky a domácí zvířata
 • údaje z průzkumu trhu a spotřebitelů
 • chování při nakupování
 • veřejně přístupné informace nebo aktivity, například blogy, videa, internetové příspěvky a uživatelsky generovaný obsah.

Všechny informace, které o vás shromažďujeme, lze kombinovat, aby nám pomohly zlepšit vzájemnou komunikaci s vámi a vyvíjet špičkové výrobky a služby.

Zpět na začátek


Jak P&G tyto informace používá

Obchodní účely společnosti P&G

Získané informace využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat výrobky, nabídky a služby, předávat reklamní sdělení, nabídky nebo jiný obsah přizpůsobený vašim zájmům a aby společnost P&G mohla provádět svou další obchodní činnost.

Toto jsou příklady, jakými můžeme získané informace použít:

 • odpovídat na vaše dotazy nebo reagovat na vaše požadavky
 • zasílat vám vzorky, prémie, výrobky a informace
 • vyvíjet nové výrobky a služby
 • přihlašovat vás do soutěží, programů nebo nabídek, o které žádáte
 • vytvářet a spravovat váš účet
 • zpracovávat platby za nákup nebo jiné služby
 • odhalovat možné podvodné transakce a chránit před nimi
 • e-mailem nebo poštovní zásilkou vám zasílat informace o značkách P&G a jiný obsah, který by vás dle našeho názoru mohl zajímat, včetně informací o značkách a službách od pečlivě vybraných obchodních partnerů
 • připravovat a zajišťovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům, včetně zájmově orientované reklamy
 • personalizovat obsah na našem webu podle vašich preferencí a představovat výrobky a informace vám na míru
 • umožnit vám účast na sociálních aktivitách na našich webech
 • analyzovat používání našich výrobků, služeb a reklam
 • uplatňovat naše Právní podmínky a jinak řídit naši obchodní činnost.

Zpět na začátek


Sdílení informací

Úspěch naší činnosti závisí na vaší důvěře, a proto vaše osobní údaje neprodáváme prodejcům mimo P&G. Vaše osobní údaje sdílíme v rámci P&G a způsobem uvedeným v těchto zásadách. Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými prodejci mimo společnost P&G, pokud s takovým sdílením nesouhlasíte nebo pokud to neuvádějí tyto zásady.

Společné propagační akce s pečlivě vybranými obchodními partnery
Společnost P&G může shromažďovat osobní údaje a jiné informace pro účely propagačního programu společného nebo sdíleného s jiným obchodním partnerem a může s tímto obchodním partnerem takové informace sdílet. U těchto programů však ve chvíli shromažďování informací dáme jasně najevo, že bude P&G s účastnícím se obchodním partnerem tyto údaje sdílet, a podle platných zákonů vás požádáme o souhlas.

Externí dodavatelé služeb (třetí strany)
Při realizaci nejrůznějších obchodních aktivit využíváme služeb externích dodavatelů, aby tyto aktivity realizovali naším jménem. Je možné, že jim v těchto případech potřebujeme sdělit vaše osobní údaje. Našim dodavatelům služeb poskytujeme pouze ty osobní údaje, které potřebují k zajištění námi požadovaných služeb, a vyžadujeme, aby tyto informace chránili a nepoužívali k žádným jiným účelům.

Na dodavatele služeb se můžeme například obrátit s tím, aby:

 • splnil vaše požadavky na výrobky a služby a zodpověděl vaše dotazy
 • zajišťoval hosting našich internetových stránek a doručoval naše e-maily nebo jinou komunikaci
 • zasílal vzorky výrobků, kontaktoval výherce soutěží, spravoval platby nebo prováděl naším jménem jinou činnost
 • analyzoval naše data, která někdy doplňují data z jiných zdrojů, za účelem rozesílání komunikačních sdělení
 • prováděl výzkum a analýzu dat za účelem zlepšení našich výrobků, služeb a internetových stránek
 • pokud to umožňuje zákon, slučoval osobní údaje, které o vás získala společnost P&G, s osobními údaji, které o vás získal obchodní partner, tak, abychom vám mohli společně zasílat propagační sdělení přizpůsobená vám na míru. V těchto případech nesmí náš obchodní partner používat data od P&G či jejich kombinace pro své vlastní, nezávislé marketingové účely. Náš dodavatel služeb bude moci používat soubor společných informací pouze k odesílání společných komunikačních sdělení, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat. Pokud si nepřejete tato společná komunikační sdělení dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit podle pokynů uvedených v každém takovém sdělení nebo způsobem uvedeným výše v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • prováděl jiné služby, které budeme vyžadovat.

Jiné situace
Vaše osobní údaje můžeme předat:
 • při prodeji značky P&G jiné společnosti
 • za účelem ochrany a obrany práv a majetku společnosti P&G (včetně uplatňování našich Právních podmínek)
 • pokud to vyžaduje zákon a/nebo státní úřady.

Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou ke splnění účelu uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud není ze zákona předepsána nebo umožněna lhůta delší.

Souhrnné a věcné informace
Pro obchodní účely společnosti P&G sdílíme souhrnné a/nebo neosobní informace, které vás neidentifikují. Můžeme například zveřejnit počty návštěvníků internetových stránek P&G nebo služeb. Souhrnné a/nebo neosobní informace můžeme také sdílet s obchodními partnery pro jejich obchodní účely.

Zpět na začátek


Vaše možnosti a přístup k vašim údajům

Máte možnost zvolit způsob, jakým s vámi máme komunikovat.

E-mailová komunikace
Zasílání propagačních e-mailových zpráv od společnosti P&G lze zrušit podle pokynů k odhlášení jejich odběru v každé takové zprávě, kterou obdržíte.

Poštovní zásilka
Zasílání propagačních poštovních zásilek od společnosti P&G lze zrušit podle pokynů k odhlášení jejich odběru, které mohou tyto zásilky obsahovat.

Zasílání propagačních e-mailových zpráv a poštovních zásilek lze rovněž zrušit prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů. Po kliknutí sem a výběru vaší země se zobrazí informace, jak odběr odhlásit.

Textové zprávy na mobilních zařízeních
Propagační textové zprávy na vaše mobilní zařízení zasíláme, pouze pokud o to požádáte (přihlásíte se k jejich odběru). Zasílání textových práv lze zrušit podle pokynů k odhlášení odběru, která jsou uvedena v daném programu zasílání textových zpráv.

UPOZORŇUJEME: Vaši žádost o zrušení zasílání propagačních e-mailových, textových i poštovních zpráv od společnosti P&G budeme respektovat. Přesto vám však můžeme i nadále zasílat komunikační sdělení související se službami, například e-mailová potvrzení o nákupu prostřednictvím našich internetových stránek. Tyto informace si můžeme pro účely vedení záznamů ponechat, abychom například mohli plnit žádosti spotřebitelů nezasílat jim určité typy sdělení.

Přístup
Usilujeme o to, abychom evidovali vaše osobní údaje přesně. Řada programů společnosti P&G poskytuje přístup k zobrazování a aktualizaci osobních údajů, které jste nám při online registraci poskytli. Na stránkách, kde jste se registrovali, zjistíte, zda své údaje můžete zobrazit nebo aktualizovat.

Pokud na stránkách, kde jste se zaregistrovali, není možné získat k údajům a jejich aktualizaci přístup, lze informace o způsobu získání přístupu a/nebo možnosti aktualizace osobních údajů, které společnosti P&G poskytujete, zjistit poté, co kliknete sem a vyberete si svou zemi. Společnost P&G za tuto službu nic neúčtuje a na odpovídající požadavky reaguje v přiměřené lhůtě.

Zpět na začátek


Soubory cookie a jiné technologie

K vyhodnocení způsobu používání internetových stránek a mobilních aplikací společnosti P&G, k personalizaci vaší zkušenosti a prezentaci reklamních sdělení dle vašich zájmů, včetně obsahu online, používáme my i naši externí dodavatelé různé technologie. Mezi používané technologie patří např.:

Soubory cookie
Cookie je malý soubor, který se do vašeho zařízení uloží, jakmile navštívíte nějakou internetovou stránku, a kterému stránka, jež ho publikovala, rozumí. Informace získané pomocí souborů cookie využíváme k tomu, abychom si pamatovali, kdo jste a jaké jsou vaše preference, mohli vám tak na míru poskytovat reklamní sdělení, nabídky a jiný obsah dle vašich zájmů a vyhodnocovat způsob používání našich internetových stránek. Ukládání souborů cookie můžete povolit nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče. Další informace najdete v nastavení souborů cookie u svých konkrétních internetových prohlížečů.


Další technologie
Používáme i další technologie, například webové majáky a JavaScript, které někdy fungují společně se soubory cookie a dalšími technologiemi v našich mobilních aplikacích a slouží k identifikaci právě vašeho zařízení. Tyto další technologie pomáhají aktivovat funkce na našich internetových stránkách a v našich mobilních aplikacích.

Zpět na začátek


Zájmově orientovaná reklama

Při komunikaci s internetovými stránkami nebo mobilními aplikacemi se vám mohou zobrazovat zájmově orientovaná reklamní sdělení, nabídky a další obsah. Zájmově orientovaná reklama je online reklama od značek P&G a/nebo pečlivě vybraných obchodních partnerů, která je přizpůsobená vašim zájmům a která je zasílána na vaše zařízení pomocí souborů cookie či jiných identifikátorů přiřazených vašemu zařízení. Tyto soubory cookie a jiné identifikátory jsou umístěny do kategorií obecných zájmů, které vybíráme například na základě následujících informací:
 • internetové stránky, které si prohlížíte, a odkazy, na které na internetových stránkách společnosti P&G a jiných navštívených stránkách kliknete
 • mobilních aplikace, které používáte
 • e-maily od značek P&G, které zobrazujete, a odkazy, na které v těchto e-mailech kliknete
 • demografické údaje
 • online a offline údaje o vašich nákupech.

Systém zájmově orientovaných reklamních sdělení jsme vyvinuli tak, aby při zasílání reklamních sdělení vycházel pouze z údajů, které vás osobně neidentifikují.

Respektujeme vaše soukromí

Zobrazování zájmově orientovaných reklam na internetových stránkách nebo v mobilních aplikacích lze omezit různými prostředky.


Vaše možnosti při zobrazování zájmově orientovaných reklam na internetových stránkách
Zobrazování zájmově orientovaných reklam od společnosti P&G můžete na internetových stránkách zabránit, pokud odstraníte a zakážete soubory cookie ve svém prohlížeči (prohlížečích). Zobrazování zájmově orientovaných reklam na internetových stránkách společností účastnících se iniciativy Network Advertising Initiative lze zrušit na http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

V USA, Kanadě a státech Evropské Unie můžete použít odkaz na službu Ad Choices uvedený zde nebo na internetových stránkách společnosti P&G v těchto zemích a zobrazování zájmově orientovaných reklam na internetových stránkách zrušit. Společnost P&G bude vaše rozhodnutí respektovat.

Vaše možnosti při zobrazování zájmově orientovaných reklam v mobilních zařízeních
Operační systémy některých novějších mobilních zařízení umožňují omezit používání získaných údajů k zobrazování zájmově orientovaných reklam v mobilních aplikacích. Zkontrolujte v nastavení svého zařízení, zda tyto možnosti operační systém vašeho zařízení obsahuje.

Zpět na začátek


Reklamy třetích stran na internetových stránkách P&G

Třetím stranám, včetně obchodních partnerů a reklamních sítí, můžeme povolit, aby zobrazovaly své reklamy na internetových stránkách P&G. Některé z těchto společností mohou podle souborů cookie nebo dalších technologií rozpoznat vaše zařízení pokaždé, když vám odešlou svou online reklamu. Tento způsob jim umožňuje pochopit, kde jste vy nebo někdo jiný, kdo používá váš počítač, jejich reklamu viděli, a mohou vám zasílat reklamní sdělení, která jsou podle jejich názoru pro vás zajímavá.

Zpět na začátek


Odkazy na internetové stránky třetích stran a sociální média

Internetové stránky společnosti P&G mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Společnost P&G internetové stránky těchto třetích stran nekontroluje a doporučuje vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.

Sociální sítě a moduly plug-in třetích stran
Naše internetové stránky mohou obsahovat moduly plug-in sociálních sítí a jiných třetích stran. Příkladem modulu plug-in je tlačítko „To se mi líbí“ sítě Facebook. Pokud to povoluje zákon, mohou tyto moduly plug-in komunikovat se subjektem, který je poskytuje, nebo tomuto subjektu zasílat informace, i když na tento modul plug-in nekliknete. Mezi tyto údaje může například patřit IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení nebo adresa webové stránky, kterou jste na našich stránkách navštívili. Při použití nebo kliknutí na modul plug-in může také dojít k uložení, načtení nebo přenosu souborů cookie. Tyto soubory cookie mohou obsahovat jedinečný identifikátor, který vám sociální síť nebo třetí strana přiřazuje. Načítání, fungování a vaše používání modulů plug-in se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami strany, která modul plug-in poskytla.

Sociální sítě a možnost přihlášení pomocí účtu u třetí strany
Naše internetové stránky vám mohou umožňovat přihlášení pomocí účtu sociální sítě nebo externího dodavatele. Příkladem možnosti přihlášení pomocí účtu u třetí strany je tlačítko „Přihlášení přes Facebook“. Pokud se přihlásíte k některé z našich internetových stránek pomocí svého účtu na sociální síti nebo u externího dodavatele, můžete nám tím umožnit získat ze sociální sítě nebo od třetí strany údaje, k nimž jste nám povolili přístup. Funkce přihlášení může také přenášet na socální síť nebo třetí straně informace, jako je například vaše uživatelské jméno a heslo, které slouží k ověření vaší totožnosti. Sociální síť nebo třetí strana mohou také automaticky získávat údaje, jako je např. IP adresa, informace o vašem prohlížeči a zařízení nebo adresa internetové stránky, kterou jste na našem webu navštívili. Funkce přihlášení může také ukládat a načítat soubory cookie této třetí strany, které mohou obsahovat jedinečný identifikátor, jež vám sociální síť nebo třetí strana přiřazují. Funkce přihlášení a vaše používání této funkce se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami strany, která ji poskytla.

Zpět na začátek


Obsah generovaný uživatelem

Některé internetové stránky a aplikace společnosti P&G umožňují uživatelům odesílat vlastní obsah do soutěží, na blogy, videa a využívat jiné funkce. Nezapomínejte, že všechny informace, které odešlete nebo zveřejníte jako obsah generovaný uživatelem na internetových stránkách P&G, se stávají veřejně přístupnými informacemi. Pokud v takto odeslaném obsahu nebo příspěvcích zveřejňujete své osobní, finanční či jiné údaje, jednejte opatrně. Společnost P&G nemůže ostatním zabránit, aby tyto informace nepoužili způsobem, který porušuje tyto zásady ochrany osobních údajů nebo narušuje vaše soukromí či bezpečí. Společnost P&G nenese odpovědnost za následky takových zveřejnění.Zpět na začátek


 Zabezpečení informací

Cílem společnosti P&G je uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí. Zavedli jsme technické, administrativní a fyzické postupy, jejichž cílem je chránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím či úpravami.

Přístup k osobním údajům je vyhrazen pouze pro subjekty, které k tomu mají profesní důvod. Osobní údaje uchováváme pouze po přiměřeně nutnou dobu.

Zpět na začátek


Přenos informací

Společnost P&G může vaše osobní údaje předávat v rámci P&G a/nebo externím dodavatelům, jako jsou například naši dodavatelé služeb. Vaše osobní údaje mohou být předávány i do jiných zemí, než v jakých byly získány, mohou v nich být uchovávány a zpracovávány. Mezi tyto země může patřit i USA. Pokud tak učiníme, předáváme informace v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Zavedli jsme takové postupy a kontrolní opatření, které pomáhají zajistit ochranu osobních údajů bez ohledu na zemi, ve které jsou uloženy nebo do které jsou předány.

Zpět na začátek


Ochrana soukromí dětí na internetu

Nemáme v úmyslu shromažďovat na internetu osobní údaje dětí mladších 13 let nebo jinak než stanovují místní zákony, s výjimkou internetových stránek určených dětem. Na těchto internetových stránkách dodržujeme platné zákony na ochranu údajů.

Zpět na začátek


Jak kontaktovat P&G

Pokud máte v souvislosti s ochranou svého soukromí nějaké otázky nebo obavy, obraťte se přímo na P&G. Kliknutím sem si zvolíte zemi a budete přesměrováni na informace o správné poštovní a/nebo e-mailové adrese, kterou můžete použít.

Můžete nám také napsat na adresu:
P&G Global Privacy Office
PO Box 599
Cincinnati, OH 45202
USA

P&G je účastníkem akreditovaného obchodního programu amerického úřadu BBB (U.S. Council of Better Business Bureau). Další informace o tomto programu a procesu řešení sporů úřadu BBB jsou dostupné na stránce www.bbb.org

Zpět na začátek


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů budeme zveřejňovat s uvedením data jejich účinnosti. Pokud provedeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů nějaké zásadní změny, upozorníme vás na to e-mailem na adresu, kterou jste nám naposledy poskytli, nebo upozornění na změny zveřejníme na těchto stránkách.

Poslední aktualizace: 5. října 2014

Aktualizace z 5. října 2014
Přidáno vyjádření s vysvětlením, které údaje je možné sdílet s weby sociálních médií nebo třetích stran v případě, že internetové stránky P&G obsahují moduly plug-in nebo přihlašovací funkci třetích stran. Bylo aktualizováno také sdělení „Vaše možnosti“, aby v zemích, kde je to zákonem umožněno (například v USA), obsahovalo předem zaškrtnutá pole pro registraci za účelem zjednodušení procesu registrace spotřebitelů, kteří se chtějí přihlásit k odběru voucherů, magazínů a další e-mailové komunikace. Kliknutím sem zjistíte o úpravách provedených v zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů v červenci 2014 více informací.

Zpět na začátek


Informace platné pro konkrétní země 


ARGENTINALa información y datos que Ud. nos proporcione voluntariamente a través del Sitio Web se incluirán en una base de datos que quedará bajo la responsabilidad de P&G, con el objetivo de proporcionarle un servicio personalizado y a la altura de sus necesidades, mejorando el canal de comunicación con el usuario. Sus datos también podrán utilizarse para elaborar estadísticas y estudios de mercado

Se le informa que su registro en el Sitio Web implica que Ud. da su consentimiento expreso, libre e informado para la inclusión, uso y tratamiento de sus datos personales por P&G.

P&G realizará el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con su política de privacidad y las disposiciones de la Ley 25.326, sobre Protección de los Datos Personales, adoptando los recaudos técnicos y organizativos necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento, conservación y confidencialidad de la información con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Debido a que ninguna transmisión vía Internet puede garantizar su íntegra seguridad, P&G no puede garantizar que la información transmitida a través del Sitio Web se encuentre completamente segura, con lo cual Ud. asume este riesgo, que declara conocer y aceptar.

Sus datos personales podrán ser compartidos con empresas contratadas por P&G a fin de poder ofrecerle nuestros servicios y cumplir con las presentes Condiciones de Uso, para lo cual Ud. presta su expreso consentimiento y autorización.

Ud. tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1°, B.O. 18/09/2008) y a solicitar su actualización, rectificación o supresión de sus datos personales. A tal fin, deberá completar su información en este link http://pgconsumercare.force.com/PGContactUs?Country=Argentina&lang=es&website=LAsocialmed o comunicarse telefónicamente 0800-999-7625.

Se le hace saber que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Zpět na začátek


BELGIQUEConformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE bvba.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Procter & Gamble DCE bvba,Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIEOvereenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Procter & Gamble DCE bvba, Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Zpět na začátek


CANADAProcter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Consumer Privacy Policy unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble Inc. is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, please write to the following address:

Consumer Relations
P.O Box 355, Station A
Toronto, ON, M5W 1C5
Telephone: 1-800-668-0150
Email: privacyfeedbk.im@pg.com

Zpět na začátek


FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
Service du Consommateur
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail: cliquez ici

Zpět na začátek


DEUTSCHLANDProcter & Gamble nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die Procter & Gamble Service GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Procter & Gamble Service GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Email: Klicken sie hier


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Zpět na začátek


ΕλλάδαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Zpět na začátek


ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Procter & Gamble – Viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma.

Zpět na začátek


Korea

가. 개인정보 관리책임자 및 관련부서

“P&G”는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 박 린 컨
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com


부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vwsmile.im@pg.com

“P&G” 고객센터
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.
나. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다.
개인정보침해신고센터
(국번 없이)118 http://privacy.kisa.or.kr

다. 정책변경에 따른 공지의무

“P&G” 개인정보취급(처리)방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급(처리)방침을 시행하기 최소 10일전에 브랜드홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

Zpět na začátek


MEXICOCompañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, “P&G México”), con domicilio en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vistahermosa, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05100, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.

Si usted considera que alguna de las finalidades descritas en este apartado no tiene origen o no es necesaria para el tipo de relación que tiene con P&G México puede manifestar su negativa al tratamiento, respecto de dicha finalidad, a través de la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com en los siguientes 5 días hábiles.

CONTROLES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

P&G México y todo su personal reconoce la importancia de un adecuado tratamiento para sus datos personales y, como consecuencia de ello, se han implementado diversos controles y medidas de seguridad que permiten que dichos datos personales conserven su carácter confidencial y previenen tanto un acceso o uso no autorizado como posibles daños, perdidas o alteraciones a los mismos.

Los datos personales que han sido recabados de usted se compartirán con otras sociedades (nacionales o internacionales) que forman parte del mismo grupo corporativo de P&G México, podrán ser compartidos también con aquellos proveedores que P&G México utilice para la realización de las actividades relacionadas con los fines señalados, o si otra empresa adquiere a P&G México, o si los mismos son necesarios a fin de proteger y defender los derechos y la propiedad de P&G México (inclusive en la aplicación de nuestros Términos y Condiciones) o cuando la ley o las autoridades así lo requieran, requiriendo por tanto de su consentimiento para dicha transferencia en términos de la fracción III del artículo 37 de la “Ley”.

LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Si usted no desea recibir nuestros correos de actualización y notificación de servicios o productos, incluyendo material publicitario y/o promocional que se relacione con los productos de P&G México deberá enviar un correo electrónico a la dirección privacidadpgmex.im@pg.com.

En caso de que P&G México considere que los datos personales han sido proporcionados por un menor o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, en contravención al presente Aviso, P&G México procederá a eliminar tales datos personales a la brevedad. Si usted se da cuenta que tales datos personales han sido proporcionados por un menor de edad o por una persona en estado de interdicción o incapacidad, por favor envíe un correo electrónico a la dirección: privacidadpgmex.im@pg.com

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y POSIBLE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que P&G México posea en relación a su persona y también tiene derecho a actualizar o rectificar sus datos personales de ser éstos inexactos o incorrectos, a instruirnos su cancelación si considera que el tratamiento que realizamos no cumple con los principios y deberes que le son aplicables y a oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos o por existir causa legítima para ello.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerse valer mediante un escrito libre que cumpla con la información y anexos mínimos descritos por el artículo 29 de la “Ley” y que acompañado por copia de su documento de identificación (y, en su caso, del documento de identificación de su representante y el documento que acredite su personalidad) deberá ser presentado ante el Oficial de Privacidad de P&G México, que es la persona designada para atender y dar trámite a cualquier solicitud en el tema de datos personales (mismo que se encuentra ubicado en el domicilio de P&G México) o bien ser enviado a la dirección electrónica privacidadpgmex.im@pg.com siempre que se confirme vía telefónica su correcta recepción. Asimismo, usted puede comunicarse al teléfono 01-800-717-2413 de lunes a viernes de las 9:00 am a las 4:00 pm (hora del centro de México).

En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o sin incluir los documentos de acreditación correspondientes, podremos solicitarle, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

P&G México le comunicará la determinación adoptada a su solicitud dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contado desde la fecha de presentación de su solicitud (realizándose dicha comunicación a través del correo electrónico que de usted tengamos o al que proporcione con su escrito) y, si su solicitud fuera procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha comunicación (destacándose que, en el supuesto del derecho de acceso, se entregarán copias simples de los archivos que contengan sus datos personales).

Usted también puede revocar su consentimiento al tratamiento mediante una solicitud que entregue o envíe a las direcciones antes mencionadas a través de los mismos medios y procedimientos citados en este título. No obstante, es importante tome en cuenta que dicha revocación podrá afectar la relación comercial que exista entre las partes.

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO. Usted consiente expresamente al navegar por el sitio web y proporcionar sus datos personales, que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por P&G México, y haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo que otorga su consentimiento a P&G México para recabar, almacenar, manejar, tratar, usar, transferir y compartir sus datos personales con las demás sociedades de su grupo corporativo y los terceros que utilice para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.

Zpět na začátek


MORROCOConformément à Loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles.

Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur au Maroc:
Service Consommateurs
BP 16.069, Casablanca Principale
Casablanca, Morocco
Téléphone: 0801007075
Email : serviceconsom.im@pg.com

Zpět na začátek


NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com

Zpět na začátek


PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da P&G e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: cancelamentos_pgportugal@datacentric.es ; ou por (ii) carta, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.

Caso não deseje receber mais comunicações da Procter & Gamble, clique aquí

Zpět na začátek


SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid).

Si no deseas recibir más comunicaciones de Procter & Gamble, haz clic aqui

Zpět na začátek