Change Text Size Resize Text Small(12 point) Resize Text Medium(14 point) Resize Text Large(16 point)

Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů
06/03/2021

Usilovně pracujeme na tom, abychom si s vámi vybudovali a udrželi vztah založený na vzájemné důvěře. Takže když dojde ke zpracování vašich osobních údajů a zacházení s nimi, činíme tak pečlivě a rozumně, abychom nezklamali důvěru, kterou do nás vkládáte. Tyto zásady popisují, jak s osobními údaji zacházíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a chráníme, a také jak můžete ovlivnit, co s nimi budeme dělat. Chceme vám pomoci pochopit, jak používáme vaše osobní údaje k vylepšení obsahu, produktů, reklamy a služeb.


Zde najdete krátký úvod popisující postupy ochrany vašich osobních údajů

Co shromažďujeme

 • Osobní údaje, které nám poskytujete.
 • Osobní údaje, které shromažďujeme, když nás kontaktujete, navštěvujete naše webové stránky, používáte naši mobilní aplikaci nebo služby, používáte naše produkty nebo zařízení nebo se díváte na naše reklamy.
 • Osobní údaje získané od ostatních společností, které získaly váš souhlas s jejich sdílením nebo prodejem nebo se ujistily, že jiné společnosti, od kterých vaše osobní údaje získaly, mají povolení k jejich sdílení s dalšími společnostmi, potažmo s námi a/nebo jinými společnostmi.
 • Osobní údaje, které získáme od ostatních společností při vaší návštěvě jejich stránek.

Některé nebo všechny osobní údaje můžeme kombinovat za účelem vytvoření lepších produktů, služeb a poskytnutí lepšího spotřebitelského zážitku.

Jak používáme vaše osobní údaje

 • Když vám zasíláme produkty a služby, o které nás požádáte.
 • Když vám posíláme informace o našich produktech a službách a produktech a službách našich marketingových partnerů.
 • Vaše osobní údaje nám také pomáhají při provozování našich webových stránek a služeb.

Jak a kdy sdílíme vaše osobní údaje

 • Máme-li k tomu váš souhlas, sdílíme vaše osobní údaje s našimi pečlivě vybranými partnery, aby vám i oni mohli zasílat nabídky, propagační materiály nebo reklamu týkající se jejich produktů a služeb, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat.
 • S dalšími společnostmi, které najímáme, aby nám pomohly v našem podnikání.
 • Jako součást prodeje značky P&G nebo podniku (koupě závodu) jiné společnosti.
 • Při ochraně našich vlastnických práv, např. při ochraně proti podvodu nebo zabezpečení informací.
 • Pokud to vyžadují právní předpisy nebo státní orgány.

Vaše volby 

Kliknutím na odkaz níže nám můžete říci, jak smíme používat vaše osobní údaje:

Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Spojeném království (UK), máte v souvislosti s osobními údaji určitá práva, a to včetně přístupu k osobním údajům, které o vás máme, možnosti jejich oprav nebo aktualizací, možnosti dát nám pokyn k jejich odstranění nebo přijetí přenosné kopie těchto údajů. Tato práva neplatí ve všech situacích. Klikněte na odkaz níže, abyste zjistili následující:          

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme

Informace o vás shromažďujeme mnoha způsoby z mnoha míst. Některé informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat osobní údaje, které lze používat k vaší identifikaci, jako je například vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa. V některých zemích, jako jsou země v EHP, Spojené království nebo státy jako Kalifornie, mohou být za osobní údaje považovány také například IP adresa nebo soubory cookie či identifikátory mobilních zařízení.

Upozornění : Veškeré shromážděné osobní údaje o vás můžeme kombinovat, abychom vám mohli poskytovat lepší produkty, služby a uživatelský zážitek. 

Poskytujete nám je vy sami.   Osobní údaje nám poskytujete vy sami při registraci účtu na našich stránkách nebo v mobilní aplikaci, popř. ve chvíli, kdy nám zavoláte nebo napíšete e-mail.  Můžeme vás požádat o údaje, jako je například jméno, e-mailová nebo korespondenční adresa, datum narození, platební údaje, věk, pohlaví, počet členů vaší rodiny, či způsob, jakým vám máme zasílat informace o našich produktech a službách – např. na korespondenční adresu, e-mailem nebo SMS.   

Z webových stránek a e-mailů.  Můžeme používat technologie, které osobní údaje shromažďují automaticky při vaší návštěvě našich webových stránek, prohlédnutí naší reklamy nebo použití našeho produktu nebo využití naší služby.  Používáme například soubory cookie (drobné soubory uložené v prohlížeči vašeho počítače), které nám říkají, jaký prohlížeč a operační systém používáte, jaká je vaše IP adresa, jaké webové stránky navštěvujete, na jaké odkazy klikáte nebo zda jste otevřeli či neotevřeli nějaký námi zaslaný e-mail.  

Z mobilních aplikací a zařízení připojených k internetu.  Abychom vám přinesli co nejpříjemnější uživatelský zážitek, můžeme používat technologie, které shromažďují údaje z vašeho telefonu během používání našich mobilních aplikací nebo „chytrých“ zařízení, které doma používáte.  S tímto souhlasíte stažením a instalací aplikace do svého domácího zařízení připojeného k internetu.  Mezi takto shromažďované údaje patří reklamní ID vašeho mobilního telefonu nebo jiného zařízení, informace o operačním systému vašeho telefonu, informace o tom, jak používáte aplikaci nebo zařízení a vaše poloha.  Na telefonu či jiném chytrém zařízení vám vyskočí upozornění, kde nám budete moci povolit nebo zakázat zjišťování vaší přesné geografické polohy (přesné místo, na kterém stojíte, nebo odkud přistupujete na internet).  

Odjinud.   Osobní údaje můžeme získávat také od jiných společností, a to na základě sdílení nebo prodeje.  Při přihlášení k odběru telefonních služeb nebo věrnostnímu programu prodejce můžete například jiné společnosti udělit souhlas s tím, aby s námi sdílela vaše osobní údaje.   Údaje můžeme shromažďovat také z míst, která jsou na internetu veřejně přístupná. Sem patří například příspěvky na internetu, příspěvky na blogu, videa nebo stránky na sociálních sítích.  Osobní údaje můžeme získávat také od ostatních společností, které se zabývají shromažďováním nebo agregací informací z veřejně dostupných databází, nebo na základě vámi uděleného souhlasu k použití vašich osobních údajů a následnému použití námi. Sem mohou spadat údaje o vašich příjmech, pohlaví, počtu členů rodiny a produktech, které jste zakoupili na internetu nebo v obchodech ve vašem okolí.        


Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše údaje používáme k tomu, abychom naplnili naše poslání každý den zlepšovat životy lidí, jako jste vy, po celém světě.  Vaše osobní údaje využíváme k odpovídání na vaše dotazy nebo žádosti o informace, k zasílání vámi vyžádaných produktů nebo vzorků, při vaší správě webové stránky P&G nebo předvoleb aplikace, abychom vám umožnili přístup do soutěží nebo slosování, popř. ke zpracování platby za produkty, které od nás zakoupíte.  Vaše neosobní údaje (např. údaje o nákupu, žádosti o vzorky atd.) můžeme použít také ve spotřebitelském průzkumu nebo pro analytické účely (i osobní údaje, pokud s účastí v takovém průzkumu souhlasíte), abychom zjistili více o tom, co spotřebitelé chtějí, a mohli pro ně vytvářet nové produkty a zlepšovat ty, které již nabízíme. 

Vaše osobní údaje využíváme také k tomu, abychom se ujistili, že informace a zajímavosti, které vám zasíláme, jsou pro vás coby jednotlivce relevantní a užitečné.  Pokud jste například projevili zájem o naše holicí produkty návštěvou webové stránky Gillette.com, můžeme vám zasílat informace o produktech Gillette®  Pokud tak učiníme, použijeme vaše osobní údaje – ID cookie nebo ID zařízení – k omezení počtu zobrazení té samé reklamy od Gillette.  Chceme vám zasílat informace o produktech, které používáte a máte rádi, aniž byste od nás dostávali tu samou zprávu či informaci stále dokola.      

Můžeme také použít souhrnné údaje od mnoha osob, aniž bychom přitom identifikovali jednotlivce, k lepšímu pochopení toho, jak lidé používají naše webové stránky, nebo k porozumění spotřebitelským návykům. Na základě toho pak budeme moci vytvářet produkty a nabízet služby, které splní požadavky všech zákazníků, kteří mají společnou určitou potřebu či vlastnost.  Zjistíme tak například hodně o spotřebitelích, kteří se nově stali rodiči a čtou si webové stránky o dětských produktech, a budeme schopni lépe sloužit novopečeným rodičům po celém světě prostřednictvím produktů, a služeb, které chtějí a vyžadují.  Využití neosobních údajů tímto způsobem nám pomáhá chránit vaše soukromí.  Z tohoto důvodu se vždy snažíme využívat neosobní údaje, kdykoli je to možné. 

Z důvodů ještě lepší ochrany vašich osobních údajů a vašeho soukromí také využíváme co nejmenší možné množství osobních údajů, které dostačuje k dosažení určitého úkolu, zavádíme opatření zabraňující směšování údajů dohromady takovým způsobem, který by umožnil vaši určitou a přímou identifikaci (např. dle jména) pomocí souborů cookie a ID zařízení, a mažeme vaše osobní údaje ve chvíli, kdy již nejsou pro naše obchodní účely potřebné.      


Jak vaše osobní údaje chráníme

Respektujeme vaše osobní údaje a podnikáme kroky k jejich ochraně proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění.  Tam, kde je to vhodné, mohou tyto kroky zahrnovat technická opatření jako např. firewally, systémy detekce a prevence narušení, unikátní a komplexní hesla a šifrování.  Využíváme také organizační, materiální a fyzická opatření, jako je například školení personálu v oblasti povinnosti při zpracování dat, identifikaci datových incidentů a rizik, omezení přístupu personálu k vašim osobním údajům a zajišťování fyzické bezpečnosti včetně vhodného zabezpečení dokumentů v době, kdy nejsou používány.  


Co sdílíme

S ostatními společnostmi.  Pokud jste nám dali svůj souhlas, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vybranými partnery, aby vám i oni mohli posílat nabídky, propagační materiály nebo reklamu týkající se jejich produktů či služeb, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Například ti, kteří dostávají e-maily od P&G týkající se plenkových produktů, jako např. Pampers® mohou také souhlasit s přijímáním informací o kojenecké výživě vyráběné jinými společnostmi.  Vaše osobní údaje neprodáváme marketérům mimo společnost P&G.  S ostatními společnostmi můžeme za libovolným účelem sdílet informace, na základě nichž vás není možné osobně identifikovat.       

Platby za nákupy Platby za nákupy provedené prostřednictvím některých našich webů se provádějí pomocí online platebního systému dodavatele třetí strany. Společnost P&G nemá přístup k údajům o vaší kreditní kartě, které poskytujete při nákupech, a neukládá ani nezveřejňuje údaje o vaší kreditní kartě v rámci vašich nákupů prostřednictvím systémů třetích stran. Osobní nebo finanční údaje, které poskytnete našemu online platebnímu systému, podléhají zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání třetích stran. Před poskytnutím jakýchkoli osobních nebo finančních údajů doporučujeme se s těmito zásadami seznámit. Jako externí platformy elektronického obchodování společnost P&G aktuálně využívá PayPal a Braintree.      

S poskytovateli služeb.  Možná bude nezbytné, abychom vaše údaje sdíleli se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání, a to včetně hostování našich webových stránek, doručování e-mailů, analyzování shromážděných údajů a odesílání vámi požadovaných produktů a služeb.  Sdílíme však pouze ty osobní údaje, které tyto společnosti nezbytně potřebují ke splnění námi zadaných úkolů.  Tyto společnosti musejí vaše osobní údaje chránit stejným způsobem, jako to děláme my, a nebudou je v žádném případě sdílet nebo používat k jinému účelu. 

V jiných situacích.   Pokud dojde k prodeji značky nebo jednoho z našich podniků (koupě závodu), se kterými jste sdíleli své osobní údaje, jiné společnosti, vaše osobní údaje budou s touto společností sdíleny.  V důsledku toho nedojde k vymazání vašeho účtu a osobních údajů v něm obsažených, pokud dané značce nebo nové společnosti neoznámíte, že požadujete jejich vymazání.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet také se společnostmi, které nám pomáhají chránit naše práva a majetek, nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy nebo státní orgány.


Vaše práva a volby


marketing Pokud budete chtít, můžete nám oznámit (opt-out pravidlo), že od nás již nechcete dostávat e-maily a SMS. To provedete dle pokynů k odhlášení zaslaných spolu se zmíněnou komunikací. Od zasílání marketingových e-mailů, SMS či dopisů se můžete odhlásit také kliknutím sem. Ačkoli ctíme vaše rozhodnutí, může být nezbytné, abychom si ke splnění vašich požadavků některé údaje ponechali. Pokud nám tedy například řeknete, že již nechcete dostávat marketingové e-maily, budeme si muset ponechat vaši e-mailovou adresu, aby si náš systém pamatoval, že na tuto e-mailovou adresu již nechcete dostávat žádnou marketingovou komunikaci.

Accounts Účty. V závislosti na zemi, odkud se registrujete, může váš účet u P&G nabízet možnost přístupu k vašim osobním údajům, jejich aktualizaci nebo jejich vymazání. Pokud tomu tak není, můžete si tyto možnosti vyžádat kliknutím sem.

Rezidenti z EHP nebo Spojeného království: Pokud máte bydliště v EHP nebo Spojeném království, případně jste v dané oblasti fyzicky přítomni, můžete mít přístup k osobním údajům, které o vás máme, zažádat o opravu, vymazání nebo omezení nepřesných, zastaralých nebo dále nepotřebných údajů a požádat nás o poskytnutí vašich údajů ve formátu, který vám umožňuje je převést na jiného poskytovatele služeb. Tam, kde je nutný váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte také možnost daný souhlas kdykoli odvolat. Můžete rovněž vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů (to znamená vyzvat nás, abychom je přestali používat) tam, kde je toto zpracování založeno na našem legitimním zájmu (to znamená, že máme důvod je používat). Pokud potřebujete více informací o ochraně údajů a svých právech na osobní údaje obecně, navštivte prosím web Evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu/data-protection/ nebo web úřadu komisaře Spojeného království na adrese https://ico.org.uk. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí na své požadavky, můžete podat stížnost orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi. Při podávání žádosti si prosím vyberte z následujících možností:

Obecné žádosti Chcete-li nám odeslat žádost týkající se využití osobních údajů k marketingovým účelům, což zahrnuje například informace, které jste nám poskytli při registraci prostřednictvím jedné z našich webových stránek nebo aplikací, kontaktujte nás zde.

Reklama v médiích Pokud chcete zadat žádost týkající se osobních údajů používaných k reklamě, které budou obsahovat například informace, jež o vás máme v souboru cookie nebo na úrovni ID zařízení a které používáme k tomu, abychom vám poskytovali relevantní reklamy, kontaktujte nás prosím zde. Abychom mohli vaši žádost zpracovat, poskytněte kterýkoli z následujících identifikátorů:

  1. ID vašich souborů cookie od našich poskytovatelů služeb: Tapad, Neustar, MediaMath a TheTradeDesk.
  2. ID vaší mobilní reklamy (IDFA, Android ID).
  3. Identifikátor vašeho TV zařízení pro reklamu, což je jedinečné ID přidělené poskytovatelem připojené TV, např. Roku ID pro reklamu.

Spotřebitelský průzkum. Chcete-li nám odeslat žádost týkající se osobních údajů, které jsme získali na základě vaší účasti v jedné z našich výzkumných studií, využijte k tomu kontaktní údaje uvedené na formuláři vašeho souhlasu nebo zavolejte či navštivte naše výzkumné středisko.

Dentální odborníci. Jestliže jste jedním z našich dentálních odborníků a poskytli jste nám osobní údaje v rámci jednoho z našich programů aktivní pomoci, a to včetně prosřednictvím webové stránky https://www.dentalcare.com, obraťte se na nás prostřednictvím čísel nebo e-mailových adres pro odpovídající zemi. Tyto adresy a čísla najdete níže.

Země

Telefonní centrum

E-mail

Německo

0203 570 570

N/A

Rakousko

00800 570 570 00

N/A

Švýcarsko

00800 570 570 00

N/A

Velká Británie

0870 242 1850

Klikněte sem

Španělsko

900 670 270

Klikněte sem

Itálie

+390650972534

N/A

Francie

+ 33 (0) 825 878 498

Klikněte sem
Klikněte sem
Klikněte sem

Belgie

N/A

Klikněte sem

Nizozemsko

N/A

Klikněte sem

Polsko

0 801 25 88 25

N/A

Soubory cookie

Respektujeme vaše osobní údaje a podnikáme kroky k jejich ochraně proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění.  Tam, kde je to vhodné, mohou tyto kroky zahrnovat technická opatření jako např. firewally, systémy detekce a prevence narušení, unikátní a komplexní hesla a šifrování.  Využíváme také organizační, materiální a fyzická opatření, jako je například školení personálu v oblasti povinnosti při zpracování dat, identifikaci datových incidentů a rizik, omezení přístupu personálu k vašim osobním údajům a zajišťování fyzické bezpečnosti včetně vhodného zabezpečení dokumentů v době, kdy nejsou používány.  

Soubory cookie používáme z několika důvodů, např.:

 • abychom vám zobrazovali relevantní reklamu;
 • abychom zjistili více o tom, jak pracujete s obsahem P&G;
 • pomáhají nám vylepšit uživatelský zážitek při návštěvě našich webových stránek;
 • pomáhají nám pamatovat si vaše předvolby, např. nastavení jazyka nebo region, takže při každé další návštěvě nemusíte stránku znovu nastavovat;
 • pomáhají nám identifikovat chyby a řešit je;
 • pomáhají nám analyzovat, jak dobře naše webové stránky fungují.

Používáme tyto druhy souborů cookie:

 • Soubory cookie relací.   Webové stránky nemají žádnou paměť.  Soubory cookie relací si vás při přechodu ze stránky na stránku pamatují (využívají náhodně generovaný identifikátor jako např.: ABC12345), takže po vás stránka nepožaduje znovu a znovu údaje, které jste na ní již zadali.  Soubory cookie relací jsou extrémně užitečné například při nakupování online – bez nich by položky, které vkládáte do košíku, při přechodu k zaplacení zmizely.  Tyto soubory cookie se vymažou ve chvíli, kdy opustíte webovou stránku nebo zavřete prohlížeč. 
 • Trvalé soubory cookie.  Trvalé soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si vaše preference pro případ, že se v budoucnu na ně vrátíte.  Pokud se například při první návštěvě rozhodnete přečíst si webovou stránku ve francouzštině, při vaší příští návštěvě se stránka automaticky zobrazí ve francouzštině.  Díky tomu, že pokaždé nemusíte vybírat jazyk, je použití webových stránek příjemnější, efektivnější a přátelštější.   
 • Reklamní soubory cookie.   Tyto soubory cookie lze použít k zjišťování vašich obecných zájmů na základě např. webových stránek, které navštěvujete, nebo produktů, které kupujete. Mohou nám také pomoci odvodit si o vás určité věci, jako je věk, rodinný stav nebo to, kolik dětí asi máte.  Tyto údaje nám umožňují posílat vám reklamy na produkty a služby, které více odpovídají vašim zájmům a potřebám.  Umožňují nám také omezit počet zobrazení té samé reklamy.       
 • Analytické soubory cookie.   Tyto soubory cookie nám říkají, jak pracují naše webové stránky.  V mnoha případech využíváme k monitorování fungování našich webových stránek soubory cookie Google Analytics.  Naši schopnost používat a sdílet údaje a informace o vašich návštěvách našich stránek shromážděné prostřednictvím Google Analytics omezují  Podmínky použití Google Analytics  a Zásady ochrany osobních údajů Google.

Jak můžete soubory cookie ovládat.  Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal veškeré soubory cookie nebo aby vás upozornil, když dochází k posílání souborů cookie do vašeho počítače.  To však může bránit správnému fungování našich webových stránek nebo služeb.  Svůj prohlížeč také můžete nastavit tak, aby vymazal soubory cookie pokaždé, když skončíte s prohlížením webu.   

Další technologie 

 • Majáky založené na blízkosti.  Majáky odesílají na velmi krátkou vzdálenost jednosměrné signály do mobilních aplikací, které jste nainstalovali do svého telefonu. Tyto signály vám pak při procházení obchodem řeknou např. to, které produkty jsou zrovna ve slevě.  Majáky komunikují s vaším zařízením pouze tehdy, když jsou dostatečně blízko, a poté, co v mobilní aplikaci dáte souhlas související s určitým majákem.   Aplikace nám pak může dát informace o vaší poloze, abychom mohli upravit reklamy a nabídky vám na míru.  Pokud se například nacházíte v blízkosti majáku v oddělení péče o pleť v supermarketu, můžeme vám zaslat slevový kupon.     
 • Pixely.   Jedná se o malé objekty vložené do webové stránky, které nejsou vidět.  Můžete je znát také jako „tagy“, „webové štěnice“ nebo „pixelové gify“.  Pixely používáme k posílání souborů cookie do vašeho počítače, monitorování vaší aktivity na našem webu, usnadnění přihlašování na naše stránky a také k online marketingovým aktivitám.  Pixely přidáváme také do našich propagačních e-mailových zpráv nebo elektronických zpravodajů, abychom zjistili, zda jste je otevřeli a jednali na jejich základě.
 • Identifikátory mobilních zařízeních a SDK. Softwarové kódy v našich mobilních aplikacích využíváme ke shromažďování údajů podobných těm, které sbírají soubory cookie na internetu.  Bude se jednat o údaje jako např. ID mobilního telefonu (iOS IDFS a Android Advertising ID) a způsob, jakým naši aplikaci používáte.  Podobně jako u souborů cookie vás údaje ze zařízení, které shromažďujeme automaticky během vašeho používání aplikace, nikdy nemohou osobně identifikovat.  Známe vaše zařízení pouze jako náhodně přiřazená čísla a písmena (např.reklamní ID EFG4567) a nikdy ne jako jméno, např. Jan Novák.     
 • Přesná geografická poloha.   Když používáte naši mobilní aplikaci, můžeme získávat údaje o vaší přesné geografické poloze např. ze souřadnic (zeměpisná šířka a délka) globálního polohovacího systému (GPS).  Na telefonu či jiném chytrém zařízení vám vždy vyskočí upozornění, kde nám budete moci povolit nebo zakázat zjišťování vaší přesné geografické polohy.  Měli byste však vědět, že vás nebudeme vždy žádat o souhlas ke zjištění vaší obecné polohy, např. města, poštovního směrovacího čísla nebo kraje či okresu.  Za přesnou geografickou polohu například nepovažujeme to, když víme, že se nacházíte na Filipínách v Manile.


Zájmově orientovaná reklama

Když navštívíte webové stránky našich partnerů, můžeme vám zobrazovat reklamy nebo další obsah, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat.  Pokud si všimneme, že navštěvujete stránky zabývající se prodejem dětského oblečení nebo školních potřeb, můžeme vám zobrazit reklamu na prací prostředek Tide®. Z této informace totiž můžeme vyvodit, že máte děti, a proto by vás mohly zajímat účinné prací prostředky.  Tímto způsobem vám chceme zasílat relevantní informace o našich produktech, z nichž byste mohli mít užitek.         

Učíme se od skupin spotřebitelů, kteří mají podobné zájmy.   Je možné, že vás zařadíme do určité skupiny spotřebitelů, kteří vykazují stejné zájmy.  Pokud si všimneme, že si často kupujete žiletky online, můžeme vás například zařadit do skupiny „fandové žiletek“. Pokud si všimneme, že často využíváte online kupony nebo hledáte slevy a výprodeje, můžeme vás zařadit do skupiny „milovníci slev“.  Těchto věcí o vás si všímáme během vašeho prohlížení našich webových stránek, odkazů, na které na našich stránkách klikáte, a dalších webových stránek, které navštěvujete, ale také podle toho, jaké mobilní aplikace používáte nebo e-maily jakých značek čtete a odkazy, na které v e-mailech klikáte.  Sdružujeme soubory cookie a ID zařízení do skupin, abychom mohli stanovit obecné trendy, návyky nebo charakteristiky určité skupiny spotřebitelů, kteří se online a/nebo offline chovají podobně.  Díky tomu jsme schopni najít a obsloužit mnoho dalších lidí, kteří „se zdají“ podobní jako ti ve skupině, a posílat jim obsah, který považujeme za relevantní, a nabídky produktů a informace, z nichž by podle nás mohli mít prospěch.          

Se soubory cookie a vaším ID zařízení spojujeme další údaje.   Vaše soubory cookie a ID zařízení mohou být doplněny o další údaje, jako jsou například informace o produktech, které kupujete online, nebo údaje, které poskytnete přímo při vytváření účtu na našich webových stránkách.  Toto běžně provádíme způsobem, který nevede k vaší osobní identifikaci.  Můžeme například vědět, že cookie ID ABC12345 patří do skupiny „fandů žiletek“ na základě toho, jaké weby daná osoba navštěvuje, věku, pohlaví a nákupních návyků. Nikdy však nebudeme znát jméno této osoby nebo její adresu či jiné údaje, které by ji mohly přímo identifikovat.  Pokud bychom chtěli kdykoli osobně identifikovat vaše soubory cookie nebo údaje o zařízení (historie zobrazování na webu a v aplikaci), vždy si od vás nejprve vyžádáme souhlas.           

Můžeme vás rozpoznat napříč všemi počítači, tablety, telefony a zařízeními.   Budeme Můžeme vědět, že soubor cookie ID ABC12345 pochází z počítače, který může být připojený stejnou osobou nebo ve stejné domácnosti, která vlastní mobilní telefon s identifikátorem zařízení EFG15647.  To znamená, že může dojít k tomu, že budete na svém notebooku hledat plenky, ve vyhledávání Google kliknete na námi sponzorovaný odkaz a později na svém mobilním telefonu uvidíte reklamu na naše plenky značky Pampers®.  Můžeme předpokládat nebo dovodit, že počítač a telefon vlastní stejná osoba např. proto, že se přihlašují na stejnou síť Wi-Fi každý den ve stejnou dobu.   Pochopení toho, jaká zařízení osoba nebo domácnost využívá, nám pomáhá omezit počet zobrazení té samé reklamy na všech vašich zařízeních.  A to je velice důležité, abychom vás neobtěžovali zobrazováním té samé reklamy a abychom neplatili za takovou opakovanou reklamu, o kterou určitě nemáte zájem.          

Jak můžete pozastavit přijímání zájmově orientovaných reklam.   Pokud již nechcete od P&G dostávat zájmově orientovanou reklamu, můžete kliknout sem a nebo kliknout na ikony WebChoices či AppChoices na jedné z našich webových stránek či v jedné z našich mobilních aplikací.  Zasílání zájmově orientované reklamy můžete zabránit také odmítnutím cookies na webových stránkách ve svém prohlížeči, zamítnutím žádosti o „přístup k údajům“, kterou aplikace většinou zobrazí při instalaci, nebo úpravou nastavení sledování reklam ve svém zařízení.

„Kontextové“ reklamy uvidíte i v případě, že se odhlásíte od zájmově orientovaných reklam.   I v případě, že vám přestaneme posílat zájmově orientovanou reklamu, budete na svých mobilních zařízeních a počítači dál dostávat reklamu od našich značek.  Tyto reklamy se však budou odvíjet od kontextu webových stránek, které navštěvujete. Proto se tyto reklamy nazývají „kontextové“. Na rozdíl od zájmově orientovaných reklam, které se odvíjejí od stránek, které navštěvujete na svém mobilním telefonu nebo od prohlížení na počítači, se kontextové reklamy zobrazují na základě kontextu specifické prohlížené stránky. Při prohlížení dětských produktů online se vám může například dále zobrazovat reklama na jeden z našich produktů péče o kojence, protože tyto webové stránky běžně navštěvují převážně novopečení rodiče a rodiče čekající dítě.  Měli byste také brát na vědomí, že můžeme stále shromažďovat údaje z vašeho počítače nebo zařízení a používat je k jiným účelům, jako je např. vyhodnocení fungování našich webových stránek, pro účely spotřebitelského průzkumu nebo k odhalování podvodů.      

Vymazání souborů cookie vymaže také vaše odhlášení.   Pokud se odhlásíte od zájmově orientované reklamy (opt-out pravidlo), pošleme do vašeho prohlížeče soubor cookie s odhlášením, který nám řekne, že od nás již nechcete dostávat zájmově orientovanou reklamu.  Pokud se rozhodnete odstranit všechny soubory cookie, dojde také k odstranění souboru cookie s odhlášením.  To znamená, že pokud nadále nechcete přijímat zájmově orientovanou reklamu, budete se muset z odběru odhlásit znovu.   

Facebook Pokročilé Párování Některé z našich stránek používají funkce Advanced Matching společnosti Facebook, což je služba, kterou nabízejí inzerentům. Prostřednictvím těchto funkcí zašleme určité informace, které zadáte do políček ve formuláři na naší stránce (např. vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo - žádná citlivá něco zvláštní data kategorie) v hašovaném formátu (šifrované) na Facebook, nebo bude Facebook pixel tyto údaje automaticky hašovat (šifrovat) a stahovat, aby vám pomohl přiřadit vás k souborům cookie vašeho prohlížeče nebo identifikátoru zařízení. Děláme to proto, abychom mohli lépe zacílit a měřit efektivitu naší reklamy na platformě Facebook. Takto víme, jestli jsme vám ukázali reklamu na Facebooku, klikli jste na ni, přišli jste na naši stránku a koupili jste něco - nebo ne -, a tedy zda bychom měli pokračovat v nakupování reklam na Facebooku – a nebo ne.


Zpracování, uchovávání a převody údajů v rámci EHP a Spojeného království

Tato část se vztahuje pouze na naše zpracování osobních údajů pro rezidenty EHP a Spojeného království. Cílem je poskytnout vyšší transparentnost našeho zpracování, uchovávání a přenosu osobních údajů rezidentů EHP a Spojeného království v souladu s literou a duchem obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“) a GDPR podle začlenění do legislativy Spojeného království zákonem o ochraně údajů z roku 2018 s dodatky o ochraně osobních údajů a dodatky o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (dále jen „Dodatky“) (Odchod z EU) z roku 2019.

Subjekty. Různé právní subjekty společnosti P&G mohou vystupovat jako správci vašich osobních údajů. Správce údajů je právní subjekt, který řídí aktivity zpracování a je v zásadě za tyto údaje zodpovědný. Následující tabulka identifikuje naše správce údajů pro údaje v zemích EHP a Spojeného království. Když se například zaregistrujete k příjmu e-mailů na některém z našich francouzských webů, bude správcem těchto osobních údajů právní subjekt uvedený vedle názvu země (například „Procter & Gamble France SAS“).

Země

Správce údajů

Rakousko

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien

Bulharsko

Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria

Rumunsko

For contests: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

For other sites: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Polsko

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Belgie

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA
For P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA,
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Česká republika

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Maďarsko

Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary

Slovensko

Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Chorvatsko

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Francie

Procter & Gamble France SAS
For P&G HealthCare:
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Německo

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

For P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Řecko

P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Irsko

Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Itálie

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Nizozemsko

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam
New address as of April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Portugalsko

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Španělsko

Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain

Velká Británie

Procter & Gamble UK
Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Země EU, které nejsou uvedeny

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve

Zpracování a uchování. Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné ke splnění účelu pro který byly shromážděny, nebo tak dlouho, jak vyžaduje zákon. Vaše údaje může být nutné uchovat déle, než je stanovená doba uchování, abychom mohli plnit vaše požadavky, a to včetně pokračování vašeho odhlášení z odběru marketingových e-mailů, nebo z důvodu plnění požadavků daných právními předpisy či jiných požadavků. Následující tabulka uvádí druh osobních údajů, které shromažďujeme, účely, ke kterým osobní údaje používáme, proč takové použití je v souladu s právními předpisy (právní základ) a jak dlouho obvykle osobní údaje uchováváme (doba uchování).

Druh osobních údajů

Proč tyto osobní údaje shromažďujeme

Právní základ

Doba uchování

Marketing

E-mail, jméno, telefonní číslo, záliby,pošta, koníčky, povolání , návyky, co kupujete, fotografie či videa, která nahráváte, informace o vašich dětech a vašem domově, složení vaší rodiny, počet lidí v domácnosti, typ vlasů, typ pokožky, vaše oblíbená vůně, zda máte domácího mazlíčka, informace o zdravotním stavu (například termín porodu)atd.

Abychom vám mohli zasílat marketingové materiály k našim produktům či službám nebo produktům a službám našich partnerů.

Váš souhlas k e-mailové a SMS komunikaci,a všechny údaje zvláštní kategorie, kde jej získáme, i souhlas ke komunikaci poštou. Oprávněné zájmy u všeho ostatního.

Dokud si nevyžádáte vymazání svých osobních údajů nebo neodvoláte svůj souhlas. Pokud od vás takovou žádost neobdržíme, osobní údaje vymažeme dle následujícího rozvrhu:

e-mail: po <50 měsících neaktivity na všech kanálech. Neaktivitu definujeme pomocí několika interních kritérií.

SMS: po <50 měsících neaktivity na všech kanálech. Neaktivitu definujeme pomocí několika interních kritérií.

pošta: po <50 měsících neaktivity na všech kanálech. Neaktivitu definujeme pomocí několika interních kritérií.

V některých zemích mohou být tyto lhůty pro uchovávání údajů v souladu s místními požadavky kratší.

Soutěže

E-mail, jméno, telefonní číslo, někdy také jiné osobní údaje.

Abychom mohli účastníkům soutěží poskytovat informace o soutěžích, a to včetně vyhlašování vítězů soutěží.

Váš souhlas.

24 měsíců, pokud nám místní právní předpisy nestanoví delší povinnou dobu uchování.

Nákup produktů

E-mail, jméno, telefonní číslo, platební údaje (včetně čísla bankovního účtu IBAN nebo podrobností k účtu Paypal), někdy také jiné osobní údaje.

Abychom mohli zpracovat vaše nákupy produktů, nabídky slev/ vrácení části peněz z nákupu (cashback), nebo záruky a k posílání relevantní komunikace související s daným nákupem.

Ke zpracovaní dat je potřebný Váš souhlas. Objednávky a procesy vrácení peněz jsou v souladu s plněním podmínek dle smlouvy.

Dokud je to nutné ke splnění vaší objednávky a následné komunikaci ohledně objednávky, pokud nám místní právní předpisy nestanoví delší povinnou dobu uchování. Obecně uchováváme údaje po dobu 24 měsíců pro cashback a po dobu 10 let pro účely záruk.

Kontakt s námi

E-mail, jméno, telefonní číslo, někdy také jiné osobní údaje.

Abychom mohli řešit vaše dotazy a v případě potřeby udržovat následnou komunikaci, popř. dle požadavků právních předpisů nebo zásad P&G.

Náš oprávněný obchodní zájem na správě spotřebitelských dotazů a váš souhlas pro zvláštní kategorii osobních údajů, které mohou být shromažďovány v některých nepříznivých případech.

Od 0 do 10 let v závislosti na povaze dotazu, našich oprávněných zájmech na zpracování osobních údajů a našich povinnostech plynoucích z právních předpisů.

Výzkum

E-mail, jméno, telefonní číslo, adresa, identifikovatelná fotografie nebo video, někdy také jiné osobní údaje.

Abychom otestovali naše nápady na nové produkty, zjistili více o vašich preferencích a zvycích a mohli tak zlepšovat naše produkty a životy spotřebitelů.

Váš souhlas.

Osobní údaje shromážděné v rámci důležitého klinického výzkumu budeme uchovávat tak dlouho, dokud budou potřebné pro účel, za kterým byly shromážděny, anebo po dobu vyžadovanou místními právními předpisy, což může být až 25 let. U neklinických výzkumů uchováme vaše podstatné osobní údaje po dobu max. 5 let. Uchováme podepsané dokumenty vašeho informovaného souhlasu.

Mediální zacílení

Reklamní soubory cookie, ID zařízení, demografické údaje jako např. pohlaví a věk, údaje o chování jako např. zobrazení webových stránek a někdy také jiné osobní údaje.

Abychom se dozvěděli o vašich zájmech na internetu a přizpůsobili reklamy, které vám posíláme.

Naše oprávněné obchodní zájmy na zasílání relevantní reklamy. Získáme váš souhlas s nasazením souborů cookie na našich webových stránkách.

V případě, že získáme informace o souborech cookie / identifikátorech zařízení od našich vydavatelů a maloobchodních partnerů prostřednictvím pixelu na jejich stránkách, účastníme se IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržujeme jeho podmínky a zásady. Naše identifikační číslo v této síti je 577.

Tyto osobní údaje uchováme po dobu třinácti měsíců od data jejich shromáždění nebo dokud se neodhlásíte (odmítnete, zrušíte) - (opt-out pravidlo), podle toho, co nastane dřív.

Předávání vašich osobních údajů do jiných zemí. Vaše osobní údaje mohou být převáděny, uchovávány a zpracovávány v jiných zemích, než je země, kde byly shromážděny, a to včetně USA a Spojeného království. Můžeme například uchovávat vaše osobní údaje na serveru v USA, protože zde je hostována konkrétní databáze. Tyto údaje pak mohou být znovu „převedeny“, když některý z našich marketingových pracovníků pracuje s těmito údaji ve Švýcarsku, aby vám mohl poslat vzorek produktu. Taková země nemusí mít stejné zákony o ochraně údajů jako země, ve které jste údaje původně poskytli. Když vaše údaje převádíme příjemcům v jiných zemích (například USA), budeme je chránit podle popisu v těchto zásadách ochrany osobních údajů a budeme se řídit příslušnými právními požadavky, přičemž zajistíme adekvátní ochranu přenosu osobních údajů příjemcům údajů v zemích mimo EHP nebo Spojené království. Do míry, do které jsou tito příjemci údajů v zemích, které nebyly uznány jako země zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů, ručíme za to, že jsou nasazena vhodná bezpečnostní opatření zajišťující takovou úroveň ochrany údajů, a to včetně zapojení do standardních smluvních doložek Evropské komise. Pokud si chcete vyžádat kopii dohody o převody, máte následující možnosti: kontaktujte nás.


Obsah webové stránky a aplikace

Zásuvné moduly. Naše weby mohou obsahovat pluginy od jiných společností, jako jsou sociální sítě. Příkladem takového pluginu je tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku. Tyto pluginy mohou shromažďovat informace (jako je například adresa URL navštívené stránky) a odesílat je zpět společnosti, která je vytvořila. To se může stát i v případě, že na plugin nekliknete. Tyto pluginy se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami společnosti, která je vytvořila, a to i v případě, že se objevují na našich webech. Pro účely shromažďování a přenosu údajů působíme jako správce příslušných údajů pro naše weby v EHP a Spojeném království. Tyto pluginy představují volitelné soubory cookie a fungují pouze na našich webech v EHP a Spojeném království, pokud soubory cookie přijmete

Přihlašovací údaje.  Naše webové stránky mohou umožňovat přihlášení prostřednictvím účtu u jiné společnosti, jako je například možnost „Přihlásit přes Facebook“.  Pokud takovou možnost využijete, budeme mít přístup pouze k osobním údajům, k jejichž získání jste nám dali souhlas v nastavení účtu u jiné společnosti, který jste použili k přihlášení. 

Uživatelský obsah.  Některé naše webové stránky a aplikace umožňují nahrát váš vlastní obsah do soutěže, pro blogy, videa a další funkce. Pamatujte na to, že jakýkoli údaj, včetně osobního údaje, odeslaný tímto způsobem se stává údajem veřejným.  Nemáme kontrolu nad tím, jak mohou ostatní obsah odeslaný na naše stránky nebo do našich aplikací využít.  Za použití, které by mohlo porušovat tyto zásady ochrany osobních údajů, právní předpisy či vaše soukromí a bezpečnost, nejsme odpovědní

Odkazy.  Webové stránky společnosti P&G mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemáme kontrolu. Takové webové stránky se budou řídit vlastními zásadami ochrany osobních údajů a vlastními podmínkami, ne těmi našimi.


Ochrana osobních údajů dětí

Právní předpisy o ochraně osobních údajů dětí na internetu (online).   Při online shromažďování osobních údajů od nezletilích se řídíme příslušnými zákony o ochraně údajů. V EHP a Spojeném království například neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let bez souhlasu rodičů dítěte, pokud místní zákony nedovolují nižší věk, ovšem za předpokladu, že tento nižší věk není pod 13 let věku. Obdobně v USA požadujeme při shromažďování osobních údajů od dětí mladších 13 let souhlas rodiče.    

california notice for minors. Oznámení pro nezletilé ve státě Kalifornie. Můžeme nabízet interaktivní služby umožňující dětem do 18 let nahrávat jejich vlastní obsah (např. videa, komentáře, aktualizace stavu či obrázky).  Tento obsah lze kdykoli odstranit nebo vymazat dle pokynů uvedených na našich webových stránkách.  Máte-li ohledně tohoto tématu otázky, neváhejte se na nás obrátit.  Berte na vědomí, že může dojít ke kopírování, přeposílání nebo odesílání těchto příspěvků na jiné místa jinými osobami a my za takové jednání nejsme v žádném případě odpovědní. V těchto případech se budete muset obrátit na vlastníka jiné webové stránky a požádat jej o odstranění vašeho obsahu.   


Kontakt

Pokud budete mít jakékoli otázky nebo pochybnosti ohledně ochrany vašich osobních údajů našich opatření na ochranu údajů nebo jste tělesně postižení a potřebujete kopii tohoto oznámení v jiném formátu, kontaktujte nás prosím přímo. Pokud máte dotaz, který se týká konkrétně našeho inspektora kontroly údajů, například máte-li podezření na narušení bezpečnosti údajů, uveďte to prosím ve zprávě. Rovněž můžete našemu inspektorovi kontroly údajů (Data Protection Officer) napsat na adresu 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A. Kontaktní údaje na našeho zástupce pro čl. 27 GDPR jsou následující:Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland.