Přejít na obsah prohlášení o ochraně osobních údajů Přejít na obsah Přejít na navigaci ke specifickým informacím týkajícím se dané země Přejít na navigaci k záhlaví
P&G

P & G Prohlášení o ochraně osobních údajů

Change Text SizeZměnit velikost textu na malou (12 bodů)Změnit velikost textu na střední (14 bodů)Změnit velikost textu na velkou (16 bodů)
 Bob Mcdonald

Bob McDonald
předseda Správní rady,
prezident a výkonný ředitel
Děkujeme Vám, že jste navštívili Procter & Gamble (P&G).

Milionkrát za den se značky P&G dotýkají životů lidí po celém světě. Naše firemní tradice vychází z principů osobní integrity, respektu k jednotlivci a ohledu na dlouhodobé hledisko.

Důvěra je základním kamenem poslání naší firmy. Firma P&G si chce uchovat Vaši důvěru také ochranou osobních informací, které o Vás sbíráme.
Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů) popisuje informace, které P&G (tj. společnost Procter & Gamble a její dceřinné společnosti a filiálky) o Vás sbírá; jak používáme a chráníme tyto informace; a možnosti, které si můžete zvolit v našem používání těchto informací.
Zpět do menu navigace
OBSAH

Informace, na které se toto prohlášení vztahuje
Informace, které sbíráme
Jak tyto informace používáme
Vaše možnosti & přístup k informacím o Vás
Koláčky (cookies), webové majáky (web beacons) a jiné technologie
Sdílení informací
Obsah vytvářený uživatelem
Zabezpečení informací
Přenos informací
Ochrana soukromí dětí na Internetu
Obraťte se na nás
Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajůAkreditovaný obchodní program na ochranu osobních údajů (Privacy BBB Accredited Business)

We self-certify
compliance with
:

Logo EU Bezpečný přístav (Safe Harbor)
Naše postupy při ochraně osobních údajů jsou v souladu s: následujícími dokumenty:
 • Směrnice Evropské unie o ochraně osobních dat a program „Bezpečný přístav“ amerického ministerstva obchodu Zásady oznamování, výběru, dalšího přenosu, zabezpečení, datové integrity, přístupu a vykonání.
 • Zvyky patřičného informování, jak je stanovila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
 • Rámcový dokument o ochraně soukromí Fóra pro Asijsko-tichomořskou hospodářskou spolupráci (APEC) .
 • Příslušné národní, státní a místní zákony na ochranu dat.
 • Zákony některých zemí vyžadují zahrnutí konkrétních informací do prohlášení o ochraně osobních údajů. Klepnutím na příslušný odkaz zobrazíte informace pro tyto země.
Belgie Kanada Francie Řecko Korea Itálie Mexiko
Nizozemí Portugalsko Španělsko

Informace, na které se toto prohlášení vztahujeToto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na informace sbírané o Vás firmou P&G, včetně osobních informací.

Osobní informace jsou informace nebo kombinace částečných informací, které Vás mohou rozumně identifikovat.

Některé programy P&G mohou obsahovat odkazy na stránky mimo P&G. Nejsme zodpovědni za ochranu osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme, abyste se seznámili s ochranou osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.
Informace, na které se toto prohlášení vztahuje

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Informace, které sbírámeInformace o Vás můžeme sbírat z různých zdrojů, včetně informací získaných přímo od Vás; informací získaných o Vás, když navštívíte naše webové stránky, použijete naše služby nebo si prohlédnete naše on-line reklamy, a informací o Vás získaných z jiných zdrojů (kde je to povolené zákonem).

Informace, které získáváme přímo od Vás:
Přímo od Vás získáváme informace, když se rozhodnete zúčastnit se našich nabídek nebo programů nebo když jinak poskytnete informace přímo nám. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme získat přímo od Vás:
 • Jméno, mailová adresa, poštovní adresa.
 • Uživatelské jméno a heslo.
 • Telefonní číslo nebo číslo mobilu.
 • Věk.
 • Datum narození.
 • Jiné informace o Vás a Vaší rodině jako je pohlaví nebo jakým výrobkům dáváte přednost anebo jaké máte zvyky.
 • Biometrické údaje získané v průběhu dobrovolných průzkumů spotřebitelů (jako například rozeznání výrazu obličeje, tepová frekvence a stav pokožky)
 • Demografické informace.
 • Platební informace (jako kreditní karta).
 • Výběr způsobu komunikace v budoucnosti.
 • Kontaktní informace na přátele, které podle Vás můžeme kontaktovat. Když nám poskytnete takové informace o přátelích, využijeme je pouze k zaslání Vámi vyžádané zprávy.


Informace, které sbíráme, když navštívíte naše stránky, použijete naše služby nebo si prohlédnete naše on-line reklamy:
Používáme „cookies” a jiné technologie ke sběru informací o Vás, když navštívíte naše stránky, použijete naše služby nebo si prohlížíte on-line reklamy. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme získat pomocí těchto technologií:
 • Typ Vašeho prohlížeče a operačního systému
 • Zobrazené webové stránky.
 • Odkazy, na které jste klepnuli.
 • IP adresa.
 • Stránky, které jste navštívili, než jste přešli na naše stránky.
 • Maily od P&G, které otevřete anebo přepošlete.
 • Nabídky nebo odkazy P&G, které odesíláte prostřednictvím mailu.


Informace, které získáváme z jiných zdrojů:
Informace o Vás můžeme získávat z jiných zdrojů, včetně komerčně dostupných zdrojů, jako jsou datové agregátory a veřejné databáze. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme získat z jiných zdrojů:
 • Jméno, poštovní adresa.
 • Věk.
 • Výše příjmu.
 • Rodinný stav a počet dětí.
 • Vaše zájmy, např. koníčky a domácí zvířata.
 • Údaje z průzkumu trhu a spotřebitelů.
 • Chování při nakupování.
 • Veřejně dostupná data nebo činnosti, např. blogy, videa, stránky na internetu, uživatelem vytvářený obsah a nákupní chování v obchodě.


Všechny o Vás shromážděné jednotlivé údaje používáme společně, aby nám pomohly přizpůsobit naši komunikaci sVámi Vašim potřebám a vyvinout prvotřídní výrobky a služby.

Informace, které sbíráme

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Jak tyto informace používámeK poskytování nabídek, výrobků a služeb. Informace, které sbíráme, používáme k poskytování výrobků a služeb, které požadujete, ke sdělování informací o jiných výrobcích a službách nabízených firmou P&G a k usnadnění správy našich stránek a služeb.

Zde jsou uvedeny způsoby, kterými využíváme informace o Vás shromážděné:
 • Na zasílání vzorků, prémií, výrobků a informací.
 • Na vývoj nových výrobků a služeb.
 • Na přihlášování Vás do soutěží, programů anebo nabídek, o které požádáte.
 • Na poskytování dalších služeb, které Vám nabízíme.
 • Na vytvoření a správu Vašeho účtu.
 • Na zpracování plateb za nákup nebo jiné služby.
 • Na ochranu proti podvodným transakcím a k jejich identifikaci.
 • Kde to připouští zákon, na poskytování přizpůsobených, nevyžádaných nabídek a informací o výrobcích a službách P&G běžnou poštou.
 • Na vývoj a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim potřebám.
 • Na analýzu využití našich výrobků, služeb a stránek.
 • Na porozumění tomu, jak jste se dostali na naše stránky.
 • Na stanovení účinnosti našich reklam.
 • Na dodržování našich pravidel a podmínek a na řízení našeho podnikání.


Jak tyto informace používáme

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Vaše možnosti & přístup k informacím o Vás


Možnosti
Dáváme Vám možnosti, jak s Vámi budeme komunikovat.

Digitální / elektronická komunikace (příklady: mail, mobil).
Reklamní sdělení Vám budeme posílat na mobil nebo na mail jen tehdy, pokud si je výslovně vyžádáte. (Zvolíte si je).
Přijem reklamních sdělení na mobil a mail od konkrétní obchodní značky nebo skupiny firmy P&G můžete ukončit podle pokynů obsažených v každém takovém sdělení zaslaném touto značkou nebo skupinou.

Poštovní zásilky
Kde to připouští zákon, zasíláme nevyžádané nabídky nebo informace o výrobcích, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

Přijímání reklamní pošty od konkrétní obchodní značky nebo skupiny firmy P&G můžete ukončit. Reklamní zásilky většinou obsahují pokyny k odhlášení a podle těchto pokynů můžete ukončit příjem reklamní pošty od konkrétní značky P&G nebo skupiny (jako například Every Day Solutions, Envie de Plus, Zin in Meer).

Přijem reklamních poštovních zásilek nebo elektronické pošty od konkrétní značky P&G nebo skupiny můžete také ukončit prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Klepnutím zde vyberte svoji zemi a dozvíte se, jak podat žádost.

PROSÍM PAMATUJTE: Pokud se rozhodnete, že již od nás nechcete dostávat reklamní sdělení, budeme Váš požadavek ctít. Budeme Vám však nadále zasílat komunikace o službách a budeme třeba potřebovat uchovávat informace o Vás získané k archivaci, analýze nebo z jiných důvodů, a to v rozsahu připouštěném zákonem.

Přístup
Vaše osobní informace udržujeme přesné. Své osobní kontaktní informace, které jste poskytli firmě P&G, si můžete prohlížet, opravovat nebo aktualizovat. Některé programy P&G poskytují přístup k zobrazení a aktualizaci osobních informací on-line. Zkontrolujte stránky, kde jste se zaregistrovali, zda na nich můžete své informace zobrazovat nebo aktualizovat.

Pokud není přístup k informacím a jejich aktualizaci možný tam, kde jste se zaregistrovali, klepněte zde, vyberte svoji zemi a dozvíte se, jak najít a aktualizovat své osobní informace, které jste poskytli firmě P&G. P&G za tuto službu nic neúčtuje a na rozumné požadavky reaguje v přiměřeném době.
Vaše možnosti & přístup k informacím o Vás

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Koláčky (cookies), webové majáky (web beacons) a jiné technologieKoláčky. Koláčky jsou malé soubory, které se Vám uloží na počítač, když navštívíte webové stránky, a které pozná ta stránka, jež je vytvořila. Koláčky používáme ke sledování toho, jak se naše stránky používají, a k přizpůsobování prohlížení stránek Vašim potřebám. Například když se na našich stránkách zaregistrujete, uložíme Vám do počítače unikátní kód do souboru koláček. Když se příště připojíte na naše stránky z tohoto počítače, naše servery tento koláček použijí k tomu, aby Vás poznaly. My potom můžeme použít informace, které jste nám poskytli při registraci, společně s Vaší činností na našich stránkách k poskytování reklamy a nabídek, které Vás budou zajímat.

Koláčky může přijímat nebo zablokovat. Většina prohlížečů koláčky automaticky přijímá. Chcete-li se dozvědět více, včetně toho, jak ukládání koláčků na svém počítači zablokovat, klepněte na následující odkazy:

Webové majáky. Webové majáky jsou malé kousky kódu zabudované na webových stránkách nebo v mailech. Tyto webové nástroje používáme na ukládání koláčků nebo na komunikaci s nimi, na počítání uživatelů, kteří navštívili webové stránky, a na porozumění způsobů využívání našich stránek. Webové majáky také dáváme do mailů, abychom se dozvěděli, zda zprávy byly otevřeny, předány nebo jinak zpracovány.

Schopnost webových majáků sbírat informace tímto způsobem můžete znemožnit zablokováním koláčků podle výše uvedených pokynů.

Ostatní technologie. mezi příklady dalších technologií, které používáme k poskytování lepších služeb patří:
 • Proměnné webové relace. informace, které jsou předávány z URL jedné webové stránky na jiné při prohlížení stránek.
 • Zásuvné/přídavné moduly k prohlížeči. Dodatečné webové moduly, jejichž instalace může být nutná na fungování určitých webových prvků na našich stránkách. Tyto moduly si nemusíte instalovat.


Reklama třetích stran. Dovolujeme třetím stranám, včetně obchodních partnerů a reklamních sítí, zveřejňovat své reklamy na našich stránkách. Některé z těchto společností Vám při každém zaslání on-line reklamy mohou uložit na počítač koláčky, aby Váš počítač poznaly. To jim umožní porozumět, kde jste Vy nebo jiní lidé, kteří používají Váš počítač, viděli jejich reklamu, a poskytovat reklamy, o kterých předpokládají, že by Vás mohly zajímat. Nad tím, jak tyto společnosti používají koláčky, nemáme kontrolu. Některé z těchto společností jsou členy Iniciativy pro reklamu na síti (NAI), která má jednotné místo na zrušení koláčků. Navštivte webové stránky Iniciativy pro reklamu na síti: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Jak používáme koláčky, webové majáky a jiné technologie. Tyto technologie používáme, abychom Vám poskytli bohatší a na míru dělané počítačovézážitky. Žádné z Vašich osobních informací neukládáme v koláčkách, webových majácích ani v jiných technologiích u Vás na počítači. Více podrobností viz “Jak používáme tyto informace“
Koláčky (cookies), webové majáky (web beacons) a jiné technologie

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Sdílení informacíÚspěch našeho podnikání je závislý na Vaší důvěře a Vaše osobní údaje neprodáváme žádným prodejcům mimo P&G. Vaše osobní informace předáváme pouze tak, jak je popsáno níže a v rámci P&G.

Všeobecně nesdílíme osobní informace s prodejci mimo P&G, pokud jsme Vás o to jasně nepožádali a nezískali jsme Váš výslovný souhlas.

Třetí strany jako poskytovatelé služeb. Třetí strany jako poskytovatele služeb zaměstnáváme k provádění různých služeb naším jménem. Při tom jim někdy potřebuejem sdělit Vaše osobní informace. Ale ujišťujeme Vás, že našim poskytovatelům služeb poskytujeme pouze ty osobní informace, které potřebují k poskytování svých služeb, a že požadujeme, aby tyto informace chránili a nepoužívali je na žádný jiný účel.

Poskytovatele služeb můžeme například použít na:
 • Splnění Vašich požadavků na výrobky a služby a zodpovězení Vašich dotazů.
 • Hostování našich webových stránek a na zasílání zpráv mailem a mobily.
 • Zasílání vzorků výrobků, kontaktování výherců soutěží, správu plateb nebo provádění jiných činností naším jménem.
 • Analyzování dat, někdy v kombinaci s jinými zdroji, rozesílání cílenějších komunikací.
 • Provádění výzkumu a analýzy dat za účelem zlepšení našich výrobků, služeb a stránek.


Navíc také můžeme, kde to připouští zákon, poskytovatele služeb použít na:
 • Spojení Vašich osobních informací, které shromáždila firma P&G, s informacemi, které o Vás shromáždil náš obchodní partner, abychom Vám mohli společně zasílat na míru šitá reklamní sdělení. V takových případech nebude mít náš obchodní partner přímý přístup k žádným informacím o Vás, které sdělujeme poskytovateli služeb, a pouze poskytovatel služeb bude smět použít všechny spojené informace na zaslání společného sdělení, kterého by Vás podle našeho úsudku mohlo zajímat. Pokud si nepřejete dostávat takováto společná sdělení, můžete se kdykoliv odhlásit podle pokynů uvedených v každém takovém sdělení nebo prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno výše.
 • Provádění jiných služeb, které potřebujeme.


Těmto společnostem poskytujeme osobní informace, které potřebují k poskytování těchto služeb naším jménem. Požadujeme, aby tyto společnosti tyto osobní informace chránily a aby je nepoužívaly na žádný jiný účel.

Jiné situace. Vaše osobní informace můžeme předat:
 • Pokud bude značka P&G prodána jiné společnosti.
 • V případech, kdy to připouští zákon, k ochraně a obhajobě práv a vlastnictví firmy P&G (včetně uplatnění našich pravidel a podmínek).
 • A pokud to požaduje zákon anebo úřady.


Souhrnné a věcné informace. Souhrnné informace, podle kterých není možné Vás identifikovat, můžeme sdílet na obecné obchodní analýzy. Například můžeme zveřejnit počty návštěvníků stránek P&G nebo služeb.

Sdílení informací

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Obsah vytvářený uživatelemNěkteré stránky P&G umožňují uživatelům zasílat jejich vlastní texty do soutěží, blogů, videí a jiných funkcí. Pamatujte, že veškeré informace, které poskytnete, se stanou veřejnou informací, a že byste měli být opatrní, když se rozhodnete v předávaných sděleních poskytnout své osobní, finanční nebo jiné informace. Firma P&G nemůže zabránit tomu, aby takové informace byly použity způsobem, který by představoval porušení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, porušení zákona nebo Vašeho soukromí a bezpečnosti, a není zodpovědná za výsledky takového zveřejnění.
Obsah vytvářený uživatelem

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Zabezpečení informacíZavazujeme se zachovat bezpečnost Vašich osobních informací. Zavedli jsme příslušné technické, administrativní a fyzické postupyk ochraně Vašich osobních informací před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

Přístup k osobním informacím omezujeme pouze na ty pracovníky, kteří to potřebují pro svoji práci. Osobní informace uchováváme pouze na rozumně potřebnou dobu.

Když poskytujeme osobní informace našim poskytovatelům služeb – třetím stranám, požadujeme, aby tyto společnosti informace chránily a nepoužívaly je na žádný jiný účel.

Když sbíráme nebo přenášíme citlivé informace, jako například čísla kreditních karet, používáme standardní metody na ochranu informací.

Zabezpečení informací

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Přenos informacíVaše osobní informace mohou být převedeny do jiné země, než kde byly získány, a zde uloženy a zpracovány. Může se to být také USA. Pokud tak učiníme, převádíme informace v souladu s příslušnými zákony na ochranu dat.

Podnikáme opatření k ochráně osobních informací bez ohledu na to, ve které zemi jsou uchovávány nebo kam jsou převáděny. Máme patřičné postupy a kontrolní mechanismy, které to pomohou zajistit.

Dodržujeme Směrnici EU o ochraně osobních dat a příslušné místní zákony a také program Bezpečný přístav (Safe Harbour) Ministerstva obchodu Spojených států.

Přenos informací

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Ochrana soukromí dětí na InternetuPodle našeho názoru je důležité mít zvýšenou ochranu pro děti na Internetu. Podporujeme rodiče a pečovatele v tom, aby trávili čas s dětmi, když si prohlížejí Internet, a aby sledovali jejich činnost.

Nemáme v úmyslu sbírat osobní informace na internetu od dětí mladších 13 let, s výjimkou některých stránek určených speciálně pro děti.

Pokud i přesto sbíráme osobní informace od dětí, činíme tak v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů o dětech daného státu.

Internetové stránky Spojených států, které sbírají informace od dětí mladších 13 let, podléhají prohlášení o ochraně osobních údajů, které splňuje požadavky zákona Spojených států na ochranu soukromí dětí na Internetu. Klepněte zde k přečtení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Klepnutím zde se dozvíte, jak získat informace, které Vaše dítě poskytlo společnosti P&G, jak tyto informace aktualizovat nebo jak nám sdělit, že si nepřejete, abychom byli nadále v kontaktu s Vaším dítětem

Ochrana soukromí dětí na Internetu

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Obraťte se na násPokud máte otázky nebo problémy týkající se Vašeho soukromí, prosím obraťte se přímo na P&G. Klepnutím zde vyberete svoji zemi a budete převedeni na správnou adresu nebo na mailovou adresu k použití, nebo použijte poštovní adresu uvedenou níže. Při zasílání svých dotazů nebo připomínek můžete používat svůj rodný jazyk.

Také se nás můžete obrátit na této adrese
P&G Global Privacy Team
PO Box 599
Cincinnati, Ohio 45202 USA

Slibujeme, že s Vámi budeme spolupracovat k dosažení rozumného řešení veškerých stížností nebo problémů ve věci Vašeho soukromí. Spolupracujeme s místními úřady na ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že došlo k problému s ochranou soukromí.

Podílíme se také na Akreditovaném obchodním programu Úřadu výboru pro lepší obchod Spojených států (US Council of Better Business Bureau, BBB). Další informace o tomto programu a o procesu řešení sporů jsou k dispozici na adrese www.bbb.org

Soukromé stížnosti od občanů Evropské unie:

V souladu se Zásadami „bezpečného přístavu“ se P&G zavazuje vyřešit stížnosti týkající se Vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání Vašich osobních informací. Občané Evropské unie by s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se této ochrany soukromí měli nejdříve kontaktovat P&G.

P&G  se dále zavazuje předávat nevyřešené stížnosti týkající se ochrany v rámci Zásad „bezpečného přístavu“ nezávislému orgánu pro rozhodování sporů, BBB EU Safe Harbor (Bezpečný přístav Úřadu výboru pro lepší obchod v EU), řízeného úřadem Council of Better Business Bureau (Úřad výboru pro lepší obchod). Pokud včas neobdržíte oznámení o Vaší stížnosti, nebo pokud není Vaše stížnost uspokojivě adresována P&G, můžete kontaktovat:

Council of Better Business Bureaus, Inc.
BBB EU Safe Harbor  
4200 Wilson Boulevard, Suite 800
Arlington, VA 22203
Tel.:  703-276-0100
Web:  www.us.bbb.org
E-mail:  eusafeharbor@council.bbb.org

Pro další informace o tom, jak si chránit svůj počítač, své osobní údaje a svou rodinu na Internetu, navštivte naše rady na zachování soukromí http://www.pg.com/yourprivacy/index.shtml
Obraťte se na nás

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajůBudeme zveřejňovat změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a obnovovat datum účinnosti katualizace tohoto Prohlášení. Pokud provedeme podstatné změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, upozorníme Vás zasláním mailu na mailovou adresu, kterou jste nám naposledy poskytli, nebo zveřejníme upozornění o změnách na těchto stránkách.

Poslední aktualizace: srpen 2008

Aktualizace 2008
Prohlášení nyní uvádí, že naše obchodní značky mohou informace používat k tomu, (1) abychom lépe přizpůsobili naše reklamy a nabídky pro Vás a (2) abychom Vás informovali o všech našich výrobcích a službách nabízených firmou P&G. Aktualizované prohlášení o ochraně osobních údajů také uvádí, že značky P&G mohou použít poskytovatele služeb k zasílání sdělení, která propagují výrobek nebo službu společně s některým z našich obchodních partnerů. Také jsme provedli řadu organizačních změn, díky kterým by prohlášení mělo být čitelnější a srozumitelnější.

Aktualizace 2005
V Prohlášení o ochraně osobních údajů nebyly provedeny žádné podstatné změny. Účelem této aktualizace bylo: vyjasnit a zjednodušit jeho obsah, aby byla zlepšena jeho srozumitelnost; odstranit odkazy na konkrétní reklamní partnery; přidat informace o tom, jak pracovat s koláčky, a oznámit přidané prohlášení o ochraně soukromí dětí pro určité internetové stránky Spojených států.

Aktualizace 2002
V Prohlášení o ochraně osobních údajů nebyly provedeny žádné podstatné změny. Účelem této aktualizace bylo: vyjasnit, že společnost, která zakoupí značku P&G, může získat informace o zákaznících, kteří si tuto značku kupují; přidat příklady typů třetích stran, se kterými firma P&G může sdílet informace, pokud nám spotřebitel k tomu poskytne souhlas, změnit název reklamního partnera; vyjasnit, že ochrana soukromí dětí je v souladu s místními zákony a uvést adresu na naše firemní kanceláře.

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Specifické informace pro jednotlivé zeměBELGIQUE

Conformément à la Loi sur la Protection de la Vie Privée du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement. Le responsable du traitement de vos données en Belgique est la société Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) sprl.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à notre service du consommateur en Belgique: Service du Consommateur, BP 81, 1090 Bruxelles.

BELGIE

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer van 8 december 1992, heeft u het recht tot toegang en tot verbetering van uw persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen het houden van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Belgïe is de venootschap Procter & Gamble DCE (Belgium Distribution Division) bvba.

Wil u meer weten hierover, kan u contact opnemen met onze consumentendienst in Belgïe: Consumentendienst, BP 81, 1090 Brussel.

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
CANADA

Procter & Gamble Inc. complies with Canadian Federal and Provincial privacy laws and regulations including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Procter & Gamble Inc. will only use your personal information for the purposes intended and as detailed in the Global Privacy Statement unless we have obtained your consent to use it for other purposes.

Residents of Canada are notified that the personal information they provide to Procter & Gamble is stored in the company’s databases outside of Canada including in the United States and may be subject to disclosure to authorized law enforcement or government agencies in response to lawful demand pursuant to the laws of that country.

If you need to contact Procter & Gamble Inc. regarding your personal information, then please write to the following address:

S. Valkonen
Privacy Officer
416-730-4003
Procter & Gamble Inc.
4711 Yonge Street
North York, Ontario
M2N 6K8

E:mail privacyfeedbk.im@pg.com

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
FRANCE

Les informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Procter & Gamble France SAS
163/165 quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail : frconsumers@custhelp.com


Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
GREECE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον ν.2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΡΟΚΤΕΡ& ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Λ.Συγγρού 165, 17 121 Νέα Σμύρνη
Υπηρεσία Καταναλωτών: 0800 –23000 (χωρίς χρέωση)

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
ITALIA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Procter & Gamble che ai suoi prodotti;
3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
5. partecipare a giochi e concorsi

I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla The Procter & Gamble Company, o comunque facenti parte del gruppo Procter & Gamble in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Procter & Gamble stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.
In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze per fini commerciali diversi da quelli della Procter & Gamble e dei suoi marchi senza il tuo preventivo consenso.
In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a Procter & Gamble – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

KOREA

개인정보 관리책임자 및 관련부서
"P&G"는 이용자의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.

<개인 정보 관리 책임자>
성 명 : 최 병 욱
전화번호 : 080-023-3333
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com

<"P&G" 고객센터>
부 서 : 소비자 상담실
전화번호 : 080-023-3333(수신자 부담 요금 전화)
E - M A I L : vmsmile.im@pg.com
문의시간: 오전 9시~오후 6시
토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무입니다. 점심시간은 12:00~13:00 입니다.

13. 개인정보 침해 관련 상담 및 신고
개인정보침해에 대한 신고, 상담이 필요하신 경우에는 정보통신부 산하 공공기관인 한국정보보호진흥원(KISA)에 개인정보침해신고센터로 문의하시기 바랍니다. 개인정보침해신고센터
전화 (02) 1336
URL : http://www.1336.or.kr

14. 정책변경에 따른 공지의무
"P&G" 개인정보취급방침은 2001년 07월 01일에 제정되었으며 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보취급방침을 시행하기 최소 10일전에 "P&G" 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

개인정보취급방침 버전번호: V2.0
개인정보보호정책 시행일자 : 2008년 5월 1일
개인정보보호정책 최종변경일자 : 2008년 4월 21일

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
MEXICO

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de nuestros productos o de nuestra compañía, favor de contactar a Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100 en México, D.F. Tel: 57242000.

Compañía Procter & Gamble México, S. de R.L. de C.V. ofrece la opción anterior para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos.

Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad, usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con éstos. En este caso, les proporcionamos únicamente la información personal que necesiten para llevar a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la utilice para otros fines.

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
NEDERLAND

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap Procter & Gamble Nederland B.V.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
Procter & Gamble Nederland B.V.
T.a.v. Consumentenservice
Postbus 1345
3000 BH ROTTERDAM
email adres: pgconsumentnl.im@pg.com


Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
PORTUGAL

Os seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por P&G) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à P&G, Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo [•]. Se não quiser que os seus dados pessoais sejam utilizados para receber outras comunicações de marketing, por favor assinale este campo[B1][B1] [•]. Nos termos legais, a P&G adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a P&G chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet. Para aceder à nossa "Declaração sobre Privacidade", por favor, clique aqui: www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_notice.html

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace
SPAIN

Sus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Avda. de Bruselas nº 24 28108 Alcobendas, Madrid) y ARBORA & AUSONIA, S.L.U. (Pg. dels Til.lers, 2-6, 08034 Barcelona).Si no desea recibir mas información nuestra marque X en esta casilla

Zpět na začátek

Zpět do menu navigace

Touching lives, improving life. P&GSite Map
© 2010 Procter & Gamble. All claims valid only in the U.S.
Akreditovaný obchodní program na ochranu osobních údajů (Privacy BBB Accredited Business)
Zpět do menu navigace