Prohlášení společnosti P&G o ochraně osobních údajů

Rozsah platnosti

Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti P&G se vztahují na informace od spotřebitelů, včetně jejich osobních údajů, které shromaždí a používá společnost Procter & Gamble, její přidružené společnosti a pobočky (dále jen „společnost P&G“ nebo „P&G“).

Chcete-li si přečíst úplné znění globálních zásad ochrany osobních údajů společnosti P&G, klikněte sem.

Informace, které společnost P&G shromažďuje

 • P&G o vás shromažďuje informace z různých zdrojů, např.:
 • informace, které získáme přímo od vás
 • informace, které od vás získáme při telefonických hovorech, při vaší návštěvě našich internetových stránek, když používáte naše mobilní aplikace nebo služby či shlédnete naše online reklamy
 • informace, které o vás získáme z jiných zdrojů, např. z komerčně dostupných zdrojů.
 • Všechny informace, které o vás P&G shromažďuje, můžeme kombinovat, abychom zdokonalili naši vzájemnou komunikaci a mohli vyvíjet špičkové výrobky a služby.

Používání / sdílení údajů

 • Společnost P&G používá získané informace ke svým obchodním účelům, jako například:
 • k poskytování výrobků a služeb, které požadujete
 • k vašemu informování o výrobcích a službách společnosti P&G a jejích pečlivě vybraných obchodních partnerů
 • ke správě webů a služeb.
 • Vaše osobní údaje neprodáváme prodejcům mimo společnost P&G.
 • Vaše údaje můžeme sdílet:
 • s pečlivě vybranými obchodními partnery pro účely společných propagačních akcí nebo jiných společných programů, avšak pouze s vaším souhlasem
 • s externími dodavateli služeb (třetími stranami), kteří realizují nejrůznější obchodní aktivity naším jménem
 • s našimi externími dodavateli služeb, kteří vám jménem společnosti P&G a jejích obchodních partnerů zasílají společná sdělení, která by pro vás mohla být zajímavá
 • v rámci prodeje značky P&G jiné společnosti
 • za účelem ochrany a obrany společnosti P&G (včetně uplatňování ustanovení našich obchodních podmínek),
 • pokud to vyžaduje zákon a/nebo státní úřady.
 • Pokud nám své osobní údaje poskytnout nechcete, nebudeme zřejmě schopní vám zajišťovat výrobky nebo služby, které požadujete, nebo vás nebudeme moci informovat o jiných výrobcích a službách, které společnost P&G nabízí.

Vaše možnosti

 • Zasílání propagačních e-mailů nebo poštovních zásilek od P&G můžete zrušit podle pokynů v daných sděleních nebo prostřednictvím tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Po kliknutí sem a výběru vaší země se zobrazí informace, jak odběr odhlásit.
 • Po kliknutí sem a výběru vaší země se dozvíte, jak získat přístup k informacím, které společnosti P&G poskytujete, a jak tyto informace aktualizovat.

Důležité informace

 • Cílem společnosti P&G je při řešení jakýkoli obav z porušení ochrany soukromí spolupracovat se spotřebiteli a úřady na ochranu osobních údajů.
 • P&G se řídí zákony o ochraně osobních údajů dané země.


Odkazy na weby třetích stran a sociální média


 • Internetové stránky společnosti P&G mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Společnost P&G internetové stránky těchto třetích stran nekontroluje a doporučuje vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každého webu, který navštívíte.
 • Internetové stránky společnosti P&G mohou dále obsahovat moduly „plug-in“ (například tlačítko „To se mi líbí“ sítě Facebook) z webů třetích stran nebo nabízet prostřednictvím účtu u třetí strany přihlašovací funkci (například přihlášení na Facebook). Moduly plug-in a přihlašovací funkce poskytované třetími stranami, včetně jejich načítání, fungování a používání, se řídí zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami třetích stran, které je poskytují.

Jak nás kontaktovat

 • Klikněte sem (pro zobrazení e-mailových a poštovních adres pro konkrétní zemi).
 • Kliknutím sem zobrazíte odpovědi na nejčastější dotazy.