Bruksvilkår for Procter & Gamble-nettsteder

Klikk her eller i innholdsfortegnelsen under for fullstendige bruksvilkår

Sist oppdatert: Februar 2016

INNHOLDSFORTEGNELSE

Nettverket av nettsteder (samlet "Nettsteder" eller "nettsted") drevet av The Procter & Gamble Company eller partnere, datterselskaper, stedfortredere, etterfølgere, merker, lisensgivere, lisenstakere, og/eller agenter ("P&G" "Procter & Gamble" eller "vi") består av forskjellige nettsteder og nettsider. Vilkår, betingelser og varsler i dette dokumentet (samlet, "Vilkårene") gjelder for alle P&G-nettsteder. I tillegg kan spesielle P&G-nettsteder, eller funksjoner og aktiviteter som tilbys på slike nettsteder (som kampanjer og chatterom) også være gjenstand for ytterligere vilkår angitt på slike sider ("ytterligere vilkår"), som er inkludert her for referanse. Dersom vilkårene her er i strid med ytterligere vilkår på andre P&G-nettsteder, skal ytterligere vilkår ha forrang.

Først skal vilkårene presentert på ethvert P&G-nettsted gjelde, deretter ytterligere vilkår.

LES FØLGENDE VILKÅR NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE P&G-NETTSTEDER. P&G-nettstedene tilbys til deg ("brukeren") under forutsetning av at du aksepterer vilkårene og gjeldende personvernerklæring uten forbehold. Ved å få tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder, aksepterer du disse vilkårene og gjeldende personvernerklæring. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, skal du ikke bruke dette nettstedet eller andre nettsteder. Se Gjeldende lover og tvister -delen i disse vilkårene for fullstendige detaljer.

Tilbake til toppen.

Personvern

Bruken av P&G-nettsteder er også underlagt P&Gs personvernerklæring ("personvernerklæring"). Hvis et nettsted har ekstra, separate personvernbestemmelser ("ytterligere personvernbestemmelser"), så er bruken av disse nettstedene underlagt disse ytterligere personvernbestemmelsene. P&Gs personvernerklæring og ytterligere personvernbestemmelser er hver en "Personvernerklæring".

Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å innhente informasjon når du besøker nettstedet vårt, som IP-adresse, nettsider du besøker og lenker du klikker på. Vi bruker også digitale informasjonskapsler i e-postene vi sender til deg for å få tilbakemelding om at du har mottatt dem. Du kan slette og avslå informasjonskapsler i nettleseren din. Vi kan bruke denne informasjonen, samt informasjon du oppgir til oss i løpet av registreringsprosessen på nettstedet og ellers, til å sende deg informasjon som kan være av interesse for deg i samsvar med vår personvernerklæring. Klikk her for mer informasjon om informasjonskapsler.

Tilbake til toppen.

Personlig bruk av nettsteder

Med mindre annet er angitt, er nettstedet kun for personlig og ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verker fra, overføre eller selge noe av innholdet eller kommunikasjonen omtalt eller vist på nettstedet ("Innhold"), inkludert, uten begrensning, tekst, grafikk, fotografier, bilder, levende bilder, lyd, illustrasjoner, informasjon, programvare, produkter eller tjenester og ordninger derav, unntatt det som er uttrykkelig tillatt her. Du erkjenner at all uautorisert bruk av innhold kan føre til uopprettelig skade for oss, og samtykker i at vi, i tilfelle slik uautorisert bruk, vil ha rett til en forføyning i tillegg til andre midler tilgjengelig ved lov eller andre kilder. Med forbehold om eventuelle uttrykkelig angitte restriksjoner eller begrensninger på nettstedet knyttet til dette materialet, kan du kopiere elektronisk og/eller skrive ut papirkopier av deler av innhold kun for eget, ikke-kommersielt bruk, eller bestille fra oss. Enhver annen bruk av innhold, herunder modifisering, reproduksjon, distribusjon, publisering, visning eller overføring av innhold, er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse.

Du godtar å ikke samle inn og/eller bruke produktbeskrivelser, bilder, oppføringer eller priser unntatt for personlig, ikke-kommersielt bruk eller for å legge inn en bestilling hos oss.

Du godtar at du ikke vil gjengi, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet eller bruke eller få tilgang til nettstedet, inkludert uten begrensning, med eventuell "skraping" eller ved hjelp av en robot, edderkopp eller andre automatiserte midler. Kjøre eller vise dette nettstedet, eller informasjon eller materiale som vises på dette nettstedet i rammer via "in-line"-lenking eller gjennom tilsvarende midler på et annet nettsted, er forbudt uten skriftlig tillatelse. Enhver tillatt lenke til dette nettstedet må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" med navnet vårt eller noen av våre varemerker, eller produsenter av produkter omtalt på dette nettstedet, uten skriftlig tillatelse. Du samtykker også i at du ikke vil: (a) gjøre noe som, etter vårt eget forgodtbefinnende, pålegger eller kan pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur; (B) forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av nettstedet eller noen av aktivitetene på nettstedet; eller (c) omgå eventuelle tiltak vi tar i bruk for å forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet.

Tilbake til toppen.

Brukerleveranser

Disse vilkårene styrer din atferd, dine rettigheter, og P&Gs rettigheter med hensyn til eventuell tekst, bilde, video, post, kommunikasjon, musikk, lyd/lydopptak, kunstverk, anmeldelser, vurderinger eller annet materiale eller informasjon du får i forbindelse med P&Gs nettsteder ("Innsending"). Når du sender inn innhold samtykker du i følgende:

 • at innsendingen er original, nøyaktig, skapt av deg og ikke en etterligning;
 • at du i dag er en bruker i god tro av P&G-produkt(er) nevnt i innsendingen og at innsendingen reflekterer din sanne og ærlige mening og nåværende erfaring med P&G-produkt(er);
 • at du er over myndighetsalder, eller hvis du er mindreårig, at foreldre eller verge samtykker i innsendingen din;
 • at du ikke er en ansatt av P&G, og at du heller ikke jobber for en partner eller et byrå av P&G, som er engasjert av P&G for å fremme og/eller selge P&G-produkter; ELLER, hvis du er ansatt i P&G eller jobber for en partner eller byrå av P&G, som er engasjert av P&G for å fremme og/eller selge P&G-produkter, samtykker du i å inkludere en tydelig og klar beskrivelse av forholdet ditt med P&G i din innsendelse;
 • at din innsendelse (eller deler av den) ikke er inkludert i eller planlagt for bruk i annen markedsføring eller annonseringsmateriell, for P&G eller andre tredjeparter;
 • at innsendingen er gjort uten forutgående betaling eller løfte om betaling fra deg eller forventning om betaling i bytte for den foreslåtte innsendingen. at innsendelsen også er gjort uten forutgående fordel til deg eller med forventning om eventuell fremtidig fordel, bortsett fra muligheten til å innsendingen brukt i P&Gs reklamer. Hvis du mottok en fordel, må du oppgi detaljene av fordelen i innsendingen tydelig;
 • at innsendingen er ikke falsk, villedende, støtende, spottende, vulgær, uanstendig, nedsettende, ærekrenkende, injurierende, eller på annen måte upassende;
 • at innsendingen ikke inneholder innhold som krenker tredjeparters opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, rett til publisitet, retten til privatliv, moralske rettigheter, og/eller andre relevante personlige eller eiendomsrettigheter;
 • at innsendingen din ikke har innhold som bryter noen lov, vedtekter, bestemmelser, forskrift eller innhold som engasjerer seg i, oppfordrer, taler for, eller gir instruksjoner for oppførsel som vil utgjøre en kriminell eller sivil lovovertredelse i henhold til lover, vedtekter, bestemmelser eller forskrifter;
 • at innsendingen din ikke inneholder materiale eller innhold som er, eller med rimelighet kan anses å være, hatmeldinger, enten rettet mot en person eller gruppe, eller som ellers er truende eller ulovlig trakasserende til enhver person, partnerskap, aksjeselskap eller politisk organ;
 • at innsendingen ikke har innhold eller materiale beregnet på å skape avbrudd eller villede andre, for eksempel publisere flere innsendinger som et forsøk på å monopolisere forumet eller publisere materiale som ikke er relatert til forumets angitte emne eller tema;
 • at innsendingen ikke har innhold som inkluderer tredjeparters nettsteder, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon, telefonnumre, annen informasjon eller meninger om en identifisert eller rimelig identifiserbar enkeltperson eller privat informasjon (inkludert sensitiv informasjon) uten å innhente samtykke fra den enkelte som deler slik informasjon med P&G;
 • at innsendingen ikke innholder programmering eller materiale som inneholder trojanske hester, virus, ormer, skadelige koder, eller annen potensielt skadelig informasjon, programmer eller filer; og
 • at P&Gs bruk av innsendingen ikke bryter med disse vilkår og vil ikke forårsake skade for enhver person eller enhet.

Hvis innsendingen er på noen måte relatert til en kampanje, konkurranse, utlodning, prisutdeling, eller lignende program, kan tilleggsvilkår gjelde. Enhver mening, råd, uttalelse, tjeneste, tilbud eller annen informasjon som finnes i innsendingen, uttrykt eller gjort tilgjengelig på nettstedene, gjøres av den respektive forfatter(e) eller distributør(er) og ikke av P&G. Vi hverken godkjenner eller garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten, eller nytten for slike innsendinger.

P&G hverken kan eller vil gjennomgå alle innsendinger publisert eller opprettet av brukere som har tilgang til nettstedet og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i slike innsendinger. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, opptrer P&G kun som en passiv kanal for slik distribusjon og tar ikke på seg eventuelle forpliktelser eller ansvar knyttet til slike innsendinger eller aktiviteter på nettstedet. P&G er ikke forpliktet til å publisere eller bruke enhver innsending. P&G forbeholder seg retten til å blokkere innsendinger og/eller brukere som er funnet å være (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendige, (b) bedragerske, villedende eller misvisende, (c) i strid med opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter til en annen person eller (d) bryter noen lov eller forskrift eller (e) er støtende eller på annen måte uakseptabelt for P&G etter eget forgodtbefinnende. Merk at noen personlig identifiserbar informasjon du sender eller overfører vil bli behandlet av Procter & Gamble i samsvar med Procter & Gambles Personvernerklæring.


Med unntak av personlig identifiserbar informasjon kan vi samle inn fra deg i henhold til retningslinjene som er etablert i vår Personvernerklæring, vil enhver innsending bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. P&G vil ikke ha noen forpliktelser forbundet med innsendelsene.

Ved å sende inn materiell, gir du P&G følgende:

 • en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, fullt underlisensierbar og overførbar rett og lisens til å bruke, overvåke, gjennomgå, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, overføre, vise og utføre slik innsending(er), helt eller delvis, i alle medier, formater eller teknologi, online eller offline, enten allerede kjent eller heretter oppdaget, og på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, alle salgsfremmende, offentlig visning og/eller kommentar (enten på P&G-nettsider eller på tredjeparts nettsider), reklame, markedsføring, varehandel, publisitet og kommersielt bruk og støtte av denne, uten ytterligere varsel eller betaling til eller tillatelse fra deg (bortsett fra der det er forbudt ved lov);
 • en ubegrenset, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, fullt underlisensierbar og overførbar rett og lisens til å bruke ditt navn, kallenavn, brukernavn, biografisk informasjon, stemmeopptak av deg, og/eller illustrasjoner, fotografiske eller videografiske klipp, portretter, likheter eller bilder av deg eller noen andre tegn på publisitetsrettigheter (heretter kalt "ditt personlige innhold") som finnes i innsendelsen(e) i kompositt eller forvrengt form eller som på annen måte er innlemmet i andre kreative verk av forfatterskapet, i alle medier, format eller teknologi, online eller offline, enten allerede kjent eller heretter oppdaget, og på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, alle salgsfremmende, offentlige visninger og/eller kommentarer (enten på P&G-nettsider eller på tredjeparts nettsider), reklame, markedsføring, varehandel, publisitet og kommersielt bruk og støtte av denne, uten ytterligere varsel eller betaling til eller tillatelse fra deg (bortsett fra der det er forbudt ved lov).

Du godtar også å frafalle alle gjeldende moralske rettigheter som finnes i innsendingen(e) for alle de foreslåtte bruksområder nevnt ovenfor.

Ved å sende inn innhold, samtykker du i å frita og holde skadesløs på vegne av deg selv og dine etterkommere, stedfortredere og representanter, P&G og hver av deres respektive styremedlemmer, ledere og ansatte for alle og ethvert krav, søksmål, rettsforfølgelse, fordringer, erstatningsansvar og skadeserstatning av ethvert slag som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruken av slik(e) innsendelse(r), inkludert, uten begrensning, alle og ethvert krav om villedende markedsføring, brudd på opphavsrett, personvernkrenkelse, brudd på rett til offentlighet eller moralske rettigheter, og/eller ærekrenkelse. Uten å begrense det foregående, skal du ikke under noen omstendigheter ha rett til, og du gir avkall på enhver rett til, å pålegge, begrense eller forstyrre bruken av materialet eller personlig innhold nedfelt i en slik innsending eller utnytte P&G rettigheter som nevnt over.

Du forstår at P&G er avhengig av dine fremstillinger, tildeling av rettigheter, fritak og avståelser ved å gi deg tillatelse til å sende inn en innsending. Du erkjenner at du ikke kan avslutte eller oppheve tildeling av rettigheter og lisenser og/eller avståelser i denne avtalen.

P&G garanterer ikke at du vil ha muligheten til å redigere eller slette innsendingen din. Du erkjenner at du, ikke P&G, er ansvarlig for alt innhold i innsendingen.

Tilbake til toppen.

Etiske retningslinjer

Ved å få tilgang til eller bruke et nettsted eller noen annen funksjon gjort tilgjengelig via nettstedet vårt, inkludert men ikke begrenset til, når du sender en innsending til nettstedet vårt, godtar du å overholde følgende standarder for atferd. Du samtykker i at du ikke vil, og heller ikke legge til rette ethvert forsøk av en annen person eller enhet å:

• bruke nettstedet på en måte som strider mot disse vilkår;

• reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, noen del av nettstedet eller bruke eller få tilgang til nettstedet;

• sjikanere, true, forfølge eller bevisst fornærme eller forårsake ubehag for en annen person eller enhet;

• etterligne en annen person eller enhet;

• fremme, oppfordre, eller delta i nettverksmarkedsføring eller en pyramidestruktur;

• søke å motta personlig identifiserbar informasjon fra eller utnytte personer under atten (18) år;

• delta i forstyrrende aktivitet som å sende flere meldinger i et forsøk på å monopolisere forum eller publisere urelatert innhold til forumets utpekte emne eller tema;

• introdusere virus, ormer, trojanske hester, skadelig kode eller programvare eller annet materiale som inneholder komponenter skadelige for nettstedet;

• få uautorisert tilgang til datasystem eller ikke offentlige deler av nettstedene, eller forstyrre eller avbryte nettstedene, servere eller nettverk knyttet til disse;

• forstyrre personvernet til en hvilken som helst person, inkludert å publisere personlig identifiserbar eller annet privat eller sensitiv informasjon om en person uten deres samtykke, eller innhøste personlig identifiserbar informasjon om nettstedets brukere;

• Engasjere seg i, oppmuntre, argumentere for, gi instruksjoner til eller diskutere med den hensikt å begå handlinger som ville utgjøre en kriminell eller sivil lovovertredelse, eller som på annen måte bryter med føderale, delstatlige, lokale eller internasjonale lover og forskrifter.

P&G kan ikke og vil ikke garantere at andre brukere er eller vil være i samsvar med de foregående etiske retningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkårene, og som mellom deg og oss, tar du herved alt ansvar for skade eller skade som følge av en slik manglende samsvar.

Tilbake til toppen.

Policyer for P&G-nettbutikk

Ved å bruke nettstedet, samtykker du i Policyer for P&G-nettbutikk, hvor aktuelt.

Kontakt oss

Hvis disse vilkårene ikke behandler spørsmålet ditt, eller hvis du ønsker å rapportere et brudd på de etiske retningslinjene, kan du kontakte oss på følgende måte:

Per post

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

På e-post

Gå til www.pg.com/se_SE/contact_us/index.shtml og klikk "Kontakt oss"-lenken nederst på siden.

Tilbake til toppen.

Copyright 2001-2016 P&G. Alle rettigheter forbeholdt.