Nu, en voor toekomstige generaties

sustainability

Duurzaamheid draait om het opnemen van verantwoordelijkheden om een betere levenskwaliteit te kunnen blijven garanderen voor mensen, met respect voor het milieu en de planeet.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de doelstelling van P&G ‘om het leven van consumenten te verbeteren, nu en ook voor toekomstige generaties’. Om die doelstelling te bereiken, is innovatie en duurzaam gebruik van grondstoffen (‘meer doen met minder’) van cruciaal belang.

P&G werkt wereldwijd samen met milieuwetenschappers, ingenieurs, toxicologen en talloze experts om innovatieve producten op de markt te brengen die veilig zijn voor de consument, de medewerkers én het milieu.

Verder is Life Cycle Assessment (LCA) een heel belangrijk middel voor P&G om naar duurzaamheid te streven binnen het volledige productontwikkelings- en lanceringsproces. P&G streeft er naar om de ecologische voetafdruk te beperken in elk aspect van de levenscyclus van een product: te beginnen bij de grondstoffen – waarbij ook gekeken wordt naar hernieuwbare en gerecycleerde materialen – tot de productie, het gebruik bij de consument thuis en het punt waarop de gebruiker de lege verpakking weg gooit. Duurzame ontwikkeling is ook de motor achter meer compacte, energie-efficiënte producten en geoptimaliseerde verpakkingen die leiden tot minder afval en transport.

De wereldwijde samenwerking tussen Unicef en Pampers in de bestrijding van kindersterfte door tetanus bij pasgeborenen ontstond zelfs in België. Voor elk pak Pampers dat wordt aangekocht, schenkt P&G een vaccin tegen neonatale tetanus. Sinds de lancering van deze ondertussen wereldwijde campagne  konden al meer dan 100 miljoen mama’s en hun baby’s beschermd worden.

En dankzij de door P&G ontwikkelde technologie van PUR kan vervuild oppervlaktewater gezuiverd worden van ziekteverwekkende bacteriën, virussen en parasieten tot proper en drinkbaar water. Dankzij dit innovatieve P&G product komt proper drinkwater binnen handbereik van de meer dan één miljard mensen die daar nu niet over beschikken.

Meer nieuws over duurzaamheid binnen P&G vind je hier.