Procter & Gamble tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi patērētājiem

Lūdzu, klikšķiniet šeit vai zemāk Satura rādītājā, lai lasītu pilnīgus Lietošanas noteikumus

Pēdējoreiz atjaunināti: 2016. gada februārī

SATURS

Privātums

Elektroniskā komunikācija

Autortiesības un preču zīmes

Noteikumu grozījumi

Lejupielādētā programmatūra

Personiska vietņu lietošana

Vietnes saturs - atruna

Mobilā tālruņa versija

Lietotāju iesniegtais saturs

Vietnes darbība - atruna

Paziņojumi un procedūras autortiesību pārkāpumu pretenziju gadījumā

Rīcības kodekss

Atbildības ierobežojums

Sazinieties ar mums

Trešās puses saites

Atlīdzināšana

Sadaļu virsraksti

Piemērojamie likumi un strīdi

Noteikumu nodalāmība

Vietnes un produkta tiesību ģeogrāfiskā joma

Nav atteikšanās no tiesībām

Tīmekļa vietņu (visas kopā sauktas par „Tīmekļa vietnes", „Vietnes" vai „Vietne") tīklu, ko pārvalda Procter & Gamble Company vai tā saistītie uzņēmumi, filiāles, tiesību pārņēmēji, likumiskie pārņēmēji, zīmoli, licences devēji, licences ņēmēji un/vai pārstāvji („P&G", „Procter & Gamble" vai „mēs"), veido dažādas tīmekļa vietnes un tīmekļa lapas. Šeit ietvertie noteikumi, nosacījumi un paziņojumi (kopā saukti par „Noteikumi") attiecas un visām P&G tīmekļa vietnēm. Turklāt konkrētas P&G tīmekļa vietnes vai līdzekļi un darbības, kas tiek piedāvātas šādās Vietnēs (piemēram, reklāmas un tērzētavas) var arī tikt pakļautas papildu noteikumiem, kas norādīti šādās Vietnēs („Papildu noteikumi"), kas visi ir šeit iekļauti kā atsauce. Ja kādi no šeit ietvertajiem Noteikumiem ir pretrunā ar Papildu noteikumiem, kas norādīti kādā no konkrētajām P&G tīmekļa vietnēm, tad vadošie ir Papildu noteikumi.

Noteikumiem, kas norādīti kādā no konkrētajām P&G tīmekļa vietnēm, vadošie ir Papildu noteikumi.

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET TURPMĀKOS NOTEIKUMUS PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VAI CITU P&G TĪMEKĻA VIETŅU LIETOŠANAS. P&G Tīmekļa vietnes tiek piedāvātas jums („Lietotājs"), pamatojoties uz jūsu negrozāmu piekrišanu Noteikumiem un piemērojamajam Paziņojumam par konfidencionalitāti. Piekļūstot šai Vietnei vai kādai citai Vietnei vai lietojot tās, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un piemērojamajam Paziņojumam par konfidencialitāti. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, nelietojiet šo Vietni vai kādu citu Vietni.

Atpakaļ uz sākumu.

Privātums

Uz P&G Tīmekļa vietņu lietošanu attiecas arī P&G Paziņojums par patērētāju konfidencialitāti („Paziņojums par konfidencialitāti"). Ja Vietnei ir kādi papildu privātuma noteikumi („Papildu privātuma noteikumi"), tad uz attiecīgās Vietnes lietošanu attiecas šie Papildu privātuma noteikumi. Gan P&G Paziņojums par patērētāju konfidencialitāti, gan Papildu privātuma noteikumi ir „Paziņojums par konfidencialitāti".

Mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai vāktu informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes, tostarp IP adresi, tīmekļa lapas, kuras apmeklējat, un saites, uz kurām klikšķināt. Mēs arī izmantojam digitālās sīkdatnes e-pasta ziņojumos, kurus mēs jums nosūtām, lai mēs zinātu, ka jūs esat tos saņēmis. Jūs varat dzēst un noraidīt sīkdatnes savā tīmekļa pārlūkā. Mēs varam izmantot šo informāciju kopā ar informāciju, ko sniedzat reģistrācijas procesa mūsu vietnē laikā vai kā citādi, lai nosūtītu jums informāciju, kas varētu jūs interesēt saskaņā ar mūsu Paziņojumu par konfidencionalitāti. Klikšķiniet šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm.

Atpakaļ uz sākumu.

Personiska vietņu lietošana

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne paredzēta personiskai un nekomerciālai izmantošanai. Jūs nedrīkstat mainīt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, demonstrēt, izmantot, reproducēt, publicēt, licencēt, radīt atvasinātu darbu, pārsūtīt vai pārdot jebkādu saturu vai saziņu, kas attēlota vai ietverta Vietnē („Saturs"), tostarp, bet ne tikai tekstu, grafikas, fotogrāfijas, attēlus, kustīgus attēlus, skaņu, ilustrācijas, informāciju, programmatūru, produktus un pakalpojumus, un saistītos noformējumus, ja vien tas nav nepārprotami atļauts šajos Lietošanas noteikumos. Jūs atzīstat, ka jebkāda Satura neatļauta lietošana var radīt nenovēršamu kaitējumu mums, un piekrītat, ka šādas neatļautas lietošanas gadījumā mums ir tiesības uz tiesas rīkojumu papildus citiem likuma vai taisnīguma ietvaros pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Kā nosaka Vietnē skaidri formulētie ierobežojumi attiecībā uz konkrētu materiālu, Jūs drīkstat elektroniski kopēt un/vai izdrukāt Saturu tikai paša nekomerciālai lietošanai vai lai veiktu pasūtījumu pie mums. Jebkāda cita veida Satura lietošana, tostarp Satura mainīšana, reproducēšana, izplatīšana, no jauna izdošana, demonstrēšana vai pārsūtīšana bez iepriekšējas rakstiskas mūsu atļaujas ir stingri aizliegta.

Jūs piekrītat nevākt un/vai neizmantot produktu aprakstus, attēlus, sarakstus vai cenas, izņemot personiskai, nekomerciālai lietošanai vai lai veiktu pasūtījumu pie mums.

Jūs piekrītat nereproducēt, nepavairot, nekopēt, nepārdot, tālāk nepārdot un neizmantot nekādiem komerciāliem mērķiem nekādu Vietnes daļu vai Vietnes lietošanu vai piekļuvi tai, tostarp, bet ne tikai informācijas „savākšanu" vai jebkādu robotu, zirnekļu vai citu automatizētu līdzekļu izmantošanu. Šīs Vietnes vai jebkādas Vietnē attēlotās informācijas vai materiāla palaišana vai attēlošana rāmjos caur „iebūvēto" sasaisti vai līdzīgu paņēmienu izmantošana citā tīmekļa vietnē bez iepriekšējas rakstiskas mūsu atļaujas ir aizliegta. Visām atļautajām saitēm uz šo Vietni jāatbilst visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Jūs nedrīkstat izmantot meta tagus vai citu „slēptu tekstu", kas izmanto mūsu nosaukumu vai kādu no mūsu preču zīmēm, kā arī šajā Vietnē iekļauto produktu ražotāju nosaukumu un preču zīmes, bez skaidras rakstiskas atļaujas. Turklāt jūs piekrītat, ka: (a) neveiksiet darbības, kas pēc mūsu ieskatiem rada vai varētu radīt pārmērīgu vai nesamērīgu slodzi mūsu infrastruktūrai; (b) netraucēsiet un nemēģināsiet traucēt atbilstošai Vietnes darbībai vai jebkādām ar Vietni saistītām darbībām; vai (c) neapiesiet nekādus pasākumus, ko mēs varētu izmantot, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei.

Atpakaļ uz sākumu.

Lietotāju iesniegtais saturs

Šie Noteikumi nosaka jūsu rīcību, jūsu tiesības un P&G tiesības attiecībā uz jebkādu tekstu, fotogrāfiju, video, ziņu, saziņu, mūziku, audio/skaņas ierakstu, mākslas darbu, novērtējumiem, atsauksmēm un citiem materiāliem un informāciju, ko jūs sasaistāt ar P&G Tīmekļa vietnēm („Iesniegtais saturs"). Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piekrītat, ka:

 • Jūsu Iesniegtais saturs ir oriģināls, precīzs, jūsu radīts un nav kā atveidojums;
 • šobrīd jūs esat patiess P&G produkta(-u), kas minēts(-i) jūsu Iesniegtajā saturā, lietotājs un ka jūsu Iesniegtais saturs atspoguļo jūsu patiesu un godīgu viedokli un pašreizēju pieredzi saistībā ar P&G produktu(-iem);
 • Jūs esat pilngadīgs vai arī jūsu vecāks vai likumiskais aizbildnis (ja neesat pilngadīgs) piekrīt jūsu Iesniegtajam saturam;
 • Jūs neesat P&G darbinieks, kā arī nestrādājat P&G saistītā uzņēmumā vai aģentūrā, ko P&G nolīgusi, lai reklamētu un/vai pārdotu P&G produktus; VAI, ja esat P&G darbinieks, vai strādājat P&G saistītā uzņēmumā vai aģentūrā, ko P&G nolīgusi, lai reklamētu un/vai pārdotu P&G produktus, jūs piekrītat iekļaut savā Iesniegtajā saturā skaidru un pamanāmu norādījumu par savām saistībām ar P&G atklājumu;
 • Jūsu Iesniegtais saturs (vai tā daļa) nav iekļauts, kā arī to nav paredzēts izmantot citos reklāmas materiālos P&G uzņēmumam vai trešajai pusei;
 • Jūsu Iesniegtais saturs tiek iesniegts bez kādas iepriekšējas samaksas vai jums apsolītas samaksas, kā arī jūs necerat ne uz kādu samaksu par savu Iesniegto saturu. Jūsu Iesniegtais saturs tiek arī iesniegts bez kāda iepriekšēja labuma sniegšanas jums, kā arī jūs necerat uz ne uz kādu labumu vēlāk, izņemot iespējamību, ka jūsu Iesniegtais saturs varētu tikt izmantots P&G reklāmas mērķiem. Vai, ja jūs saņēmāt kādu labumu, jūs skaidri norādāt informāciju par šo labumu savā Iesniegtajā saturā;
 • Jūsu Iesniegtais saturs nav nepatiess, maldinošs, aizvainojošs, zaimojošs, rupjš, piedauzīgs, pazemojošs, apmelojošs, neslavu ceļošs vai kā savādāk nepiemērots;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas pārkāpj jebkādas trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, profesionālu noslēpumu, publicēšanas tiesības, privātuma tiesības, morālās tiesības un/vai citas piemērojamās personas vai īpašumtiesības;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas pārkāpj kādus likumus, likumdošanas aktus, rīkojumus vai noteikumus, kā arī saturu, kas mudina, iedrošina, atbalsta vai sniedz norādījumus rīcībai, kas būtu traktējama kā kriminālpārkāpums vai civilpārkāpums saskaņā ar likumiem, likumdošanas aktiem, rīkojumiem vai noteikumiem;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver materiālu vai saturu, kas ir vai ko pamatoti varētu uzskatīt par naida runu, kas vērsta vai nu pret personu vai grupu, vai kas ir kā savādāk pretlikumīgi draudošs vai pretlikumīgi traucējošs kādai personai, kompānijai, korporācijai vai politiskajam orgānam;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu vai materiālu, kas paredzēts, lai radītu sajukumu vai maldinātu citas personas, piemēram, vairāku Saturu iesniegšana ar mērķi monopolizēt forumu vai tāda Satura iesniegšana, kas nav saistīts ar foruma tēmu vai tematu;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver saturu, kas iekļauj trešās puses tīmekļa vietnes, adreses, e-pasta adreses, kontaktinformāciju, tālruņa numurus, citu informāciju vai viedokļus par identificētu vai identificējamu personu, vai privātu informāciju (tostarp sensitīvu informāciju) bez iepriekšējas piekrišanas saņemšanas no attiecīgās personas attiecībā uz šādas informācijas kopīgošanu ar P&G;
 • Jūsu Iesniegtais saturs neietver programmas vai materiālus, kas satur Trojas zirgus, vīrusus, tārpus, kaitīgus kodus vai citu iespējami kaitniecīgu informāciju, programmas vai failus; un
 • Jūsu Iesniegtā satura izmantošana no P&G puses nepārkāpj šos Noteikumus, un tas neradīs kaitējumu nevienai personai un organizācijai.

Ja Iesniegtais saturs jebkādā veidā ir saistīts ar reklamēšanu, totalizatoriem, konkursiem, pārdošanu par pusvelti vai līdzīgām programmām, uz to var attiekties Papildu noteikumi. Ikviens viedoklis, padoms, apgalvojums, pakalpojumi, piedāvājumi vai cita veida informācija, kas ietverta Iesniegtajā saturā, kas tiek pausts vai padarīts pieejams Vietnē, ir attiecīgā(-o) autora(-u) vai izplatītāja(-u), un nevis P&G. Mēs neapstiprinām, ne garantējam šāda Iesniegtā satura precizitāti, pabeigtību vai noderīgumu.

P&G neizskata un nevar izskatīt visus Iesniegtos saturus, kas tiek ievietoti vai ko izveido lietotāji, piekļūstot Vietnei, un nekādā veidā nav atbildīgs par šo Iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka, sniedzot jums iespēju izskatīt un izplatīt lietotāju radītu saturu Vietnē, P&G rīkojas tikai kā pasīvs starpnieks šādai izplatīšanai un neuzņemas nekādas saistības vai atbildību attiecībā uz Iesniegtajiem saturiem vai darbībām Vietnē. P&G nebūs nekādas saistības ievietot vai izmantot Iesniegto(-os) saturu(-us). P&G patur tiesības bloķēt un/vai dzēst Ievietotos saturus un/vai Lietotājus, kas ir aizskaroši, neslavu ceļoši vai piedauzīgi, (b) krāpnieciski, maldinoši vai mānīgi, (c) pārkāpj autortiesības, preču zīmi vai kāda cita intelektuālā īpašuma tiesības, (d) pārkāpj kādu likumu vai noteikumu vai (e) aizskarošs vai kā savādāk nepieņemams P&G uzņēmumam pēc tā ieskatiem. Ņemiet vērā, ka jebkādu personu identificējošu informāciju, ko Jūs iesniedzat vai nosūtat, Procter & Gamble apstrādās saskaņā ar Procter & Gamble Paziņojumu par konfidencionalitāti.

Izņemot jebkādu personu identificējošu informāciju, ko mēs varam ievākt no jums saskaņā ar Paziņojumā par konfidencionalitāti, ikviens Iesniegtais saturs tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un neprivātu. P&G neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz Iesniegtajiem saturiem.

Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piešķirat P&G sekojošo:

 • neekskluzīvas, vispasaules, pastāvīgas, neatsaucamas, pilnībā samaksātas, bez autoratlīdzības, pilnībā apakšlicencējamas un nododamas tiesības un licenci izmantot, uzraudzīt, izskatīt, reproducēt, mainīt, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus no, izplatīt, pārsūtīt, demonstrēt un izmantot šādu(-us) Iesniegto(-os) saturu(-us), pilnībā vai daļēji, jebkurā plašsaziņas līdzeklī, formātā vai tehnoloģijā, tiešsaistē vai bezsaistē, vai jau zināmā vai vēlāk atklātā, jebkurā veidā, tostarp, bet ne tikai visos reklāmas, publiski apskatāmos un/vai komentējamos (vai nu P&G tīmekļa vietnēs, vai trešās puses tīmekļa vietnēs), sludinājumu, mārketinga, pārdošanas veicināšanas, publicitātes un komerciālos lietojumos un saistītos palīglietojumos, bez iepriekšēja brīdinājuma vai maksājuma vai atļaujas nepieciešamības no Jums (izņemot, kad to aizliec likumdošana);
 • neierobežotas, vispasaules, pastāvīgas, neatsaucamas, pilnībā samaksātas, bez autoratlīdzības, pilnībā apakšlicencējamas un nododamas tiesības un licenci izmantot jūsu vārdu, uzvārdu, segvārdu, lietotājvārdu, biogrāfisko informāciju, jūsu balss ierakstus un/vai jebkādus attēlus, fotogrāfiskus vai videogrāfiskus klipus, portretus, attēlus vai bildes ar jums vai kādus citus materiālus ar jūsu publicēšanas tiesībām (kopā saukti par „Jūsu personīgais saturs"), ko satur jūsu Iesniegtais(-ie) saturs(-i), sakombinētā vai sagrozītā veidā vai kā savādāk ietvertus citos radošos autortiesību darbos, jebkurā plašsaziņas līdzeklī, formātā vai tehnoloģijā, tiešsaistē vai bezsaistē, vai jau zināmā vai vēlāk atklātā, jebkurā veidā, tostarp, bet ne tikai visos reklāmas, publiski apskatāmos un/vai komentējamos (vai nu P&G tīmekļa vietnēs, vai trešās puses tīmekļa vietnēs), sludinājumu, mārketinga, pārdošanas veicināšanas, publicitātes un komerciālos lietojumos un saistītos palīglietojumos, bez iepriekšēja brīdinājuma vai maksājuma vai atļaujas nepieciešamības no jums (izņemot, kad to aizliedz likumdošana).

Jūs arī piekrītat atteikties no jebkādām piemērojamām morālām tiesībām, kas ietvertas jūsu Iesniegtajā(-os) saturā(-os), attiecībā uz jebkuru no iepriekš minētajiem lietojumiem.

Iesniedzot Iesniegto saturu, jūs piekrītat atbrīvot no atbildības, aizsargāt un atlīdzināt no savas un savu likumisko pārņēmēju, tiesību pārņēmēju un pārstāvju puses P&G un tās attiecīgajiem ierēdņiem, direktoriem un darbiniekiem sakarā ar un par jebkādu un visiem prasījumiem, prāvām, tiesas procesiem, prasībām, saistībām un zaudējumiem, kas radušies no vai saistībā ar Iesniegtā satura izmantošanu, tostarp, bet ne tikai par jebkādu un visām prasībām par maldinošu reklāmu, autortiesību pārkāpumu, privātuma pārkāpumu, publicēšanas vai morālo tiesību pārkāpumu un/vai apmelojumu. Neierobežojot iepriekšminēto, nekādā gadījumā jums nav tiesību, kā arī jūs atsakāties no jebkādām tiesībām aizliegt, ierobežot vai kavēt Iesniegtā satura vai jūsu personīgā satura, kas ietverts šādā Iesniegtā saturā, izmantošanu vai jebkādu P&G tiesību izmantošanu, kā norādīts iepriekš.

Jūs apzināties, ka P&G paļaujas uz jūsu apliecinājumiem, tiesību piešķiršanu, atteikšanos un atbrīvošanu no atbildības, ļaujot jums iesniegt Iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka nedrīkstat pārtraukt vai atcelt piešķirtās tiesības un licences, un/vai atbrīvojumus no atbildības, kas ietverti šajā Vienošanās.

P&G negarantē, ka jums būs iespēja rediģēt vai dzēst Savu iesniegto saturu. Jūs atzīstat, ka jūs, nevis P&G, esat atbildīgs par ikviena Iesniegtā satura būtību.

Atpakaļ uz sākumu.

Rīcības kodekss

Piekļūstot vai izmantojot ikvienu Vietni vai kādu līdzekli, kas tiek piedāvāts, izmantojot mūsu Vietni, tostarp, bet ne tikai, iesniedzot Iesniegto saturu mūsu Vietnē, jūs piekrītat ievērot turpmākos rīcības standartus. Jūs piekrītat, ka nedarīsiet turpmāko, kā arī neatļausiet un neveicināsiet citas personas vai organizācijas mēģinājumus:

• izmantot Vietni, pārkāpjot šos Noteikumus;

• nereproducēt, nepavairot, nekopēt, nepārdot, tālāk nepārdot un neizmantot nekādiem komerciāliem mērķiem nekādu Vietnes daļu vai Vietnes lietošanu vai piekļuvi tai;

• traucēt, draudēt, vajāt vai tīšām mulsināt vai sagādāt ciešanas citai personai vai organizācijai;

• uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju;

• reklamēt, uzmākties ar vai piedalīties kādās vairāklīmeņu tirdzniecības vai finanšu piramīdas shēmās;

• lūgt personu identificējošu informāciju no nepilngadīgām (jaunākām par 18 gadiem) personām vai izmantot šādas personas;

• iesaistīties traucējošās aktivitātēs, piemēram, vairāku ziņu sūtīšana ar mērķi monopolizēt forumu vai tādu ziņu izlikšana, kas nav saistītas ar foruma tēmu vai tematu;

• ieviest vīrusus, tārpus, Trojas zirgus, kaitīgus kodus vai programmatūru, vai citus materiālus, kas satur tīmekļa vietnei kaitniecīgu sastāvdaļu,

• iegūt neatļautu piekļuvi kādai datorsistēmai vai nepubliskai Vietnes daļai vai traucēt vai pārtraukt Vietņu darbību, serverus vai tīklus, kas pievienoti Vietnēm;

• aizkārt jebkādas personas privātumu, tostarp personu identificējošas vai citādi privātas, vai jutīgas informācijas par personu publicēšana bez tās piekrišanas vai personu identificējošas informācijas par Vietnes lietotājiem savākšana;

• Iesaistīties, mudināt uz, atbalstīt, sniegt norādījumus vai apspriest rīcību, kas būtu traktējama kā kriminālpārkāpums vai civilpārkāpums saskaņā ar likumiem, likumdošanas aktiem, rīkojumiem vai noteikumiem.

P&G nevar nodrošināt un nenodrošina, ka citi Lietotāji ievēro vai ievēros iepriekšminēto Rīcības kodeksu vai citus šajos Noteikumos ietvertos noteikumus, un, starp jums un mums, jūs ar šo uzņematies visus zaudējumu vai kaitējuma riskus, kas varētu rasties šādas neievērošanas gadījumā.

Atpakaļ uz sākumu.

Sazinieties ar mums

Ja šajos Noteikumos nav apskatīts jūsu jautājums vai ja jūs vēlaties ziņot par mūsu Rīcības kodeksa pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar mums šādā veidā:

Pa pastu

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

Pa e-pastu

Lūdzu, ejiet uz www.pg.com un noklikšķiniet uz „Sazināties ar mums" saites lapas apakšā.

Atpakaļ uz sākumu.

Autortiesības 2001-2016 P&G. Visas tiesības aizsargātas.