Όροι Χρήσης των Ιστότοπων της Procter & Gamble για τους Καταναλωτές

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ ή στον παρακάτω Πίνακα Περιεχομένων για τους Πλήρεις Όρους Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το δίκτυο των ιστότοπων (συλλήβδην, οι «Διαδικτυακοί Τόποι», «Ιστότοποι» ή ο «Ιστότοπος») που λειτουργεί από την εταιρεία The Procter & Gamble Company ή τις συνδεδεμένες, θυγατρικές εταιρείες, τους ανατεθειμένους εκπροσώπους, τους διαδόχους, τα εμπορικά σήματα, τους δικαιοπαρόχους, δικαιοδόχους ή/και πράκτορες («P&G», «Procter & Gamble» ή «εμείς») αποτελείται από διάφορους ιστότοπους και ιστοσελίδες. Οι όροι, προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν (συλλήβδην, οι «Όροι») ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της P&G. Επιπλέον, ιδιαίτερα οι Ιστότοποι της P&G ή οι λειτουργίες και δραστηριότητες που προσφέρονται στους εν λόγω Ιστότοπους (όπως προωθήσεις και chat rooms), μπορεί επίσης να υπόκεινται σε επιπλέον όρους που περιγράφονται στους εν λόγω Ιστότοπους («Πρόσθετοι Όροι»), όλοι εκ των οποίων ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά. Εάν οποιοιδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έρχονται σε αντίφαση με τους Πρόσθετους Όρους που αναφέρονται σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο ιστότοπο της P&G, τότε θα υπερισχύουν οι Πρόσθετοι Όροι.

Πρόσθετους Όρους που αναφέρονται σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο ιστότοπο της P&G, τότε θα υπερισχύουν οι Πρόσθετοι Όροι.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ P&G. Οι Ιστότοποι της P&G προσφέρονται σε εσάς (το «Χρήστη») με την προϋπόθεση της αποδοχής, χωρίς τροποποίηση, των Όρων και της ισχύουσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου από εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου Ιστότοπου, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣAΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΜΠΟΡΕΙ NA ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΙΑ HAMILTON ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ OHIO. Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα Ισχύον Δίκαιο και Αντιδικίες των παρόντων Όρων για πλήρεις λεπτομέρειες.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Ιδιωτικό απόρρητο

Η χρήση των Ιστότοπων της P&G υπόκειται επίσης στη Δήλωση Απορρήτου Καταναλωτών της Procter & Gamble («Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble»). Εάν ένας Ιστότοπος έχει πρόσθετες, ξεχωριστές διατάξεις ιδιωτικού απορρήτου («Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου»), τότε η χρήση του εν λόγω Ιστότοπου υπόκειται στις εν λόγω Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της P&G και οι Πρόσθετες Διατάξεις Ιδιωτικού Απορρήτου αποτελούν έκαστη μια «Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου».

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, τις ιστοσελίδες που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ. Χρησιμοποιούμε επίσης ψηφιακά cookies στα email που σας στέλνουμε, ώστε να γνωρίζουμε ότι τα έχετε λάβει. Μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης (browser). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, μαζί με τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο ή άλλως, για να σας στείλουμε πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Προσωπική χρήση των ιστότοπων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος προορίζεται μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, μεταφέρετε ή πουλήσετε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή των επικοινωνιών που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται στον Ιστότοπο («Περιεχόμενο»), που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο, εικονογραφήσεις, πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες και τις διευθετήσεις αυτών, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Βεβαιώνετε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε μας και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιαδήποτε τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, θα έχουμε δικαίωμα σε ασφαλιστικά μέτρα, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων νομικών αποκαταστάσεων που διατίθενται βάσει του νόμου ή του αισθήματος δικαίου. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε ρητώς δηλωμένων απαγορεύσεων ή περιορισμών στον Ιστότοπο, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο υλικό, μπορείτε να αντιγράφετε ηλεκτρονικά ή/και να εκτυπώσετε έντυπες ενότητες του Περιεχομένου, αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση ή για να υποβάλετε μια παραγγελία σε μας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, έκθεσης ή μετάδοσης οποιουδήποτε Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδειά μας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα συλλέξετε ή/και χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε περιγραφές, φωτογραφίες, αναφορές ή τιμές προϊόντων, εκτός εάν αφορούν σε δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για να υποβάλετε μια παραγγελία σε μας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε, για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου ή τη χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αντιγραφής σε τοπικό υπολογιστή («scraping») ή χρήσης οποιουδήποτε ρομπότ, προγράμματος «spider» ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Η λειτουργία ή προβολή του παρόντος Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού που εμφανίζονται σε αυτό τον Ιστότοπο σε πλαίσια, μέσω «in-line» συνδέσεων ή παρόμοιων μέσων σε άλλο Ιστότοπο απαγορεύεται, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδειά μας. Οποιεσδήποτε επιτρεπτές συνδέσεις προς αυτό τον Ιστότοπο πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε «meta tags» ή άλλο «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας το όνομά μας ή οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή τα εμπορικά σήματα οποιωνδήποτε κατασκευαστών των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό τον Ιστότοπο, χωρίς ρητή εκ των προτέρων άδεια. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα: (α) προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας, (β) παρέμβετε ή επιχειρήσετε να παρέμβετε στην κατάλληλη λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που διεξάγονται στον Ιστότοπο ή (γ) παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για να εμποδίσουμε ή περιορίσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Υποβολές χρήστη

Οι παρόντες Όροι διέπουν τη συμπεριφορά σας, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα της P&G σχετικά με οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, αναρτήσεις, επικοινωνίες, μουσική, ηχογραφήσεις, έργα τέχνης, βαθμολογίες, σχόλια ή άλλα υλικά ή πληροφορίες που παράγεται και σχετίζονται με τους Ιστότοπους της P&G («Υποβολή»). Όταν υποβάλλετε μια Υποβολή, συμφωνείτε με τα εξής:

 • η Υποβολή σας είναι πρωτότυπη, ακριβής, έχει δημιουργηθεί από εσάς και δεν αποτελεί πλαστοπροσωπία,
 • είστε επί του παρόντος ένας καλόπιστος χρήστης των προϊόντων της P&G που αναφέρονται στην Υποβολή σας και η Υποβολή σας αντανακλά την πραγματική και ειλικρινή γνώμη σας και την τρέχουσα εμπειρία σας με τα προϊόντα της P&G,
 • είστε ενήλικος ή εάν είστε ανήλικος, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας συναινεί με την υποβολή σας,
 • δεν είστε υπάλληλος της P&G ούτε εργάζεστε για μια συνδεδεμένη εταιρεία ή πρακτορείο της P&G που έχει προσληφθεί από την P&G για την προώθηση ή/και την πώληση προϊόντων της P&G Ή, εάν είστε υπάλληλος της P&G ή εργάζεστε για μια συνδεδεμένη εταιρεία ή πρακτορείο της P&G που έχει προσληφθεί από την P&G για την προώθηση ή/και πώληση των προϊόντων της P&G, συμφωνείτε να συμπεριλάβετε μια σαφή και ξεκάθαρη γνωστοποίηση της σχέσης σας με την P&G μαζί με την Υποβολή σας,
 • η Υποβολή σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) δεν έχει συμπεριληφθεί, ούτε προγραμματίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό, για την P&G ή οποιονδήποτε τρίτο,
 • η Υποβολή σας πραγματοποιείται χωρίς καμία προηγούμενη πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής που έχει καταβληθεί σε εσάς και χωρίς την προσδοκία, από εσάς, οποιασδήποτε πληρωμής σε αντάλλαγμα της προτεινόμενης Υποβολής σας. Η Υποβολή σας πραγματοποιείται επίσης χωρίς να έχει δοθεί σε σας οποιοδήποτε όφελος εκ των προτέρων και χωρίς προσδοκία μελλοντικού οφέλους, εκτός από την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η Υποβολή σας για διαφημιστικούς σκοπούς της P&G. Ή εάν δεν λάβετε κάποιο όφελος, θα γνωστοποιήσετε σαφώς τις λεπτομέρειες του οφέλους σας μαζί με την Υποβολή σας,
 • η Υποβολή σας δεν είναι ψευδής, παραπλανητική, προσβλητική, βλάσφημη, χυδαία, άσεμνη, υποτιμητική, δυσφημιστική, συκοφαντική ή κατά τα αλλά ακατάλληλη,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, δικαιώματος δημοσιότητας, το δικαίωμα ιδιωτικού απορρήτου, ηθικά δικαιώματα, ή/και οποιοδήποτε άλλα ισχύοντα προσωπικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή κανονισμό ή περιεχόμενο που εμπλέκεται σε, ενθαρρύνει, τάσσεται υπέρ ή παρέχει οδηγίες για συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό ή αστικό αδίκημα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, νομοθετήματος, διατάγματος ή κανονισμού,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει υλικό ή περιεχόμενο που είναι ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί, ρητορική μίσους, είτε απευθύνεται σε ένα άτομο είτε σε μια ομάδα ή που κατά τα άλλα είναι παρανόμως απειλητικό ή παρενοχλητικό για οποιοδήποτε άτομο, συνεταιρισμό, ανώνυμη εταιρεία ή πολιτικό οργανισμό,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο ή υλικά που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν διαταραχή/αναστάτωση ή να παραπλανήσουν άλλους, όπως η ανάρτηση πολλαπλών υποβολών, σε μια προσπάθεια μονοπώλησης του φόρουμ ή μια ανάρτηση μιας Υποβολής άσχετης με το καθορισμένο θέμα ή ζήτημα του φόρουμ,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει ιστότοπους τρίτων, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς τηλεφώνων, άλλες πληροφορίες ή απόψεις σχετικά με ένα προσδιορισμένο ή εύλογα προσδιορίσιμο άτομο ή ιδιωτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων πληροφοριών) χωρίς εκ των προτέρων συναίνεση από το εν λόγω άτομο για γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην P&G,
 • η Υποβολή σας δεν περιέχει προγραμματισμό ή υλικά που περιέχουν οποιαδήποτε προγράμματα τύπου «δούρειου ίππου», ιούς, worms, επιβλαβή κώδικα ή άλλες δυνητικά επιβλαβείς πληροφορίες, προγράμματα ή αρχεία και
 • η χρήση της Υποβολής σας από την P&G δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους και δεν θα προκαλεί ηθική βλάβη/τραυματισμό σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εάν η υποβολή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με μια προώθηση, με κληρώσεις, διαγωνισμούς, προσφορές ή παρόμοιο πρόγραμμα, μπορεί να ισχύουν Πρόσθετοι Όροι. Οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που περιέχονται στις Υποβολές, εκφράζονται ή διατίθενται στους Ιστότοπος, είναι αυτές του αντίστοιχου συγγραφέα(ων) ή διανομέα(ων) και όχι της P&G. Εμείς ούτε εγκρίνουμε, ούτε εγγυούμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε τέτοιας Υποβολής.

Η P&G δεν έχει και δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις Υποβολές που αναρτώνται ή δημιουργούνται από χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των Υποβολών. Βεβαιώνετε ότι παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε και να διανείμετε περιεχόμενο που έχουν παράγει χρήστες στον Ιστότοπο, η P&G ενεργεί απλώς ως ένα παθητικό κανάλι για την εν λόγω διανομή και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιεσδήποτε Υποβολές ή δραστηριότητες στον Ιστότοπο. Η P&G δεν θα έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή(ές). Η P&G διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίζει ή να αφαιρει Υποβολές ή/και Χρήστες που καθορίζει ότι είναι (α) υβριστικοί, δυσφημιστικοί ή άσεμνοι, (β) δόλιοι, απατηλοί ή παραπλανητικοί, (γ) κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός άλλου ή (δ) παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό ή (ε) είναι προσβλητικοί ή κατά τα άλλα απαράδεκτοι κατά την άποψή της P&G, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που μπορεί να αναρτήσετε ή μεταδώσετε, θα αντιμετωπιστεί από την Procter & Gamble, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble.

Εκτός από οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στη Δήλωση Απορρήτου της Procter & Gamble, οποιαδήποτε υποβολή θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιοκτησιακή. Η P&G δεν θα έχει καμία υποχρέωση σχετικά με τις Υποβολές.

Με την υποβολή μιας Υποβολής, παραχωρείτε κάθε ένα από τα παρακάτω στην P&G:

 • ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, πλήρως υπεκχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να παρακολουθεί, εξετάζει, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει, μεταδίδει, προβάλει και εκτελεί την εν λόγω Υποβολή(ές), εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, μορφή ή τεχνολογία, online ή offline, που είναι τώρα γνωστό ή θα ανακαλυφθεί στο μέλλον και με οποιονδήποτε τρόπο, που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κάθε προώθηση, δημόσια προβολή ή/και σχολιασμό (είτε στις ιστοσελίδες της P&G είτε στις ιστοσελίδες τρίτων), διαφήμιση, μάρκετινγκ, εμπορευματοποίηση, δημοσιότητα και εμπορικές χρήσεις και βοηθητικές χρήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση ή πληρωμή σε ή άδεια από εσάς (εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο),
 • ένα απεριόριστο, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, πλήρως υπεκχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα, ψευδώνυμο, όνομα χρήστη, βιογραφικά στοιχεία, φωνητικές ηχογραφήσεις σας ή/και οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ, πορτραίτα, εξομοιώσεις ή εικόνες σας ή άλλες ενδείξεις των δικαιωμάτων δημοσιότητάς σας (συλλήβδην, το «Προσωπικό Περιεχόμενό σας»), όπως περιέχονται στην Υποβολή(ες) σας, σε σύνθετη ή παραμορφωμένη μορφή ή όπως αλλιώς ενσωματώνεται σε άλλες δημιουργικές εργασίες δημιουργών, σε οποιοδήποτε μέσο, μορφή ή τεχνολογία, online ή offline, είτε είναι τώρα γνωστή είτε ανακαλυφθεί στο μέλλον και με οποιονδήποτε τρόπο, που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κάθε προώθηση, δημόσια προβολή ή/και σχολιασμό (είτε στις ιστοσελίδες της P&G είτε στις ιστοσελίδες τρίτων), διαφήμιση, μάρκετινγκ, εμπορευματοποίηση, δημοσιότητα και εμπορικές χρήσεις και βοηθητικές χρήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση ή πληρωμή σε ή άδεια από εσάς (εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο).

Συμφωνείτε επίσης να αποποιηθείτε οποιωνδήποτε ισχυόντων ηθικών δικαιωμάτων που περιέχονται στην Υποβολή(ές) σας για οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Με την υποβολή μιας Υποβολής, συμφωνείτε να απαλλάξετε, διατηρείτε αζημίωτη και να αποζημιώνετε, εκ μέρους του εαυτού σας και των διαδόχων, εκδοχέων και εκπροσώπων σας, την P&G και καθένα από τα σχετικά στελέχη, διευθυντές και τους υπαλλήλους της από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, μηνύσεων, ενεργειών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της εν λόγω Υποβολής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων για ψευδή διαφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου, παραβίασης του δικαιώματος δημοσιότητας ή ηθικών δικαιωμάτων ή/και δυσφήμηση. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν θα έχετε το δικαίωμα και θα παραιτηθείτε από κάθε δικαίωμα να επιβάλετε, περιορίζετε ή παρεμποδίζετε τη χρήση της Υποβολής ή του Προσωπικού Περιεχομένου σας που ενσωματώνεται στην εν λόγω Υποβολή ή την εκμετάλλευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της P&G, όπως σημειώνεται παραπάνω.

Κατανοείτε ότι η P&G βασίζεται στις δηλώσεις, τις εκχωρήσεις δικαιωμάτων, τις παραιτήσεις/αποποιήσεις και τις κοινοποιήσεις σας για να σας επιτρέπει να υποβάλετε μια Υποβολή. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τερματίσετε ή να υπαναχωρήσετε των εκχωρήσεων των δικαιωμάτων και των αδειών ή/και των κοινοποιήσεων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία.

Η P&G δεν εγγυάται ότι θα έχετε οποιαδήποτε ευκαιρία να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την Υποβολή σας. Αναγνωρίζετε ότι εσείς και όχι η P&G, είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε Υποβολών.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε Ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που παρέχεται μέσω του Ιστότοπού μας, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την υποβολή μιας Υποβολής στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τα παρακάτω πρότυπα συμπεριφοράς. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξουσιοδοτήσετε ή διευκολύνετε οποιαδήποτε προσπάθεια ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου να:

 • Χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά παράβαση αυτών των Όρων,
 • Αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή εκμεταλλεύεται, για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα οποιουδήποτε Ιστότοπου ή τη χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο,
 • Παρενοχλεί, απειλεί, παρακολουθεί ή φέρνει σκόπιμα σε δύσκολη θέση ή προκαλεί δυσφορία σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Υποδύεται ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Προωθεί, ζητά ή συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πολυεπίπεδα συστήματα εμπορίας ή σχήματα «πυραμίδας»,
 • Ζητά προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από ή εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε άτομο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών,
 • Εμπλέκεται σε ανατρεπτική δραστηριότητα, όπως η αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων σε μια προσπάθεια να μονοπωλήσει το φόρουμ ή να αναρτά θέματα άσχετα με το καθορισμένο θέμα ή το θέμα ενός φόρουμ,
 • Εισάγει ιούς, worms, «δούρειους ίππους», επιβλαβή κώδικα ή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων υλικών που περιέχουν ένα συστατικό επιβλαβείς για τον ιστότοπο,
 • Αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή ή μη δημόσιο χώρο των Ιστότοπων ή παρεμβαίνει ή διαταράσσει τους Ιστότοπους, τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τους Ιστότοπους,
 • Εισβάλλει στο ιδιωτικό απόρρητο οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του ή τη «συγκομιδή» προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες των Ιστότοπων,
 • Εμπλακεί, ενθαρρύνει, υπερασπιστεί, παρέχει οδηγίες για ή συζητήσει με την πρόθεση να προβεί σε συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό ή αστικό αδίκημα ή κατά τα άλλα παραβιάζει οποιουσδήποτε ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς.

Η P&G δεν μπορεί και δεν εξασφαλίζει ότι άλλοι Χρήστες συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται με τον παραπάνω Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων, και όπως ισχύει μεταξύ των δύο μας, εσείς αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο βλάβης ή ζημίας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν οι παρόντες όροι δεν διευθετούν την ερώτησή σας ή εάν θέλετε να αναφέρετε μια παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Ταχυδρομείο

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

E-mail

Παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.pg.com και κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επικοινωνία μαζί μας» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Copyright 2001—2021 P&G. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.