Условия за ползване на уеб сайтовете на Procter & Gamble от потребители

Моля, щракнете тук или в таблицата със съдържание по-долу, за да прегледате пълните Условия за ползване

Последно обновени: февруари, 2016 г.

ТАБЛИЦА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ

Мрежата от уеб сайтове (наричани общо, „Уеб сайтове“, „Сайтове“ или „Сайт“), управлявани от Procter & Gamble или нейни филиали, дъщерни дружества, правоприемници, наследници, марки, лицензодатели, лицензополучатели и/или агенти („P&G“, „Procter & Gamble“ или „Ние“), се състои от различни уеб сайтове и уеб страници. Условията и уведомленията, съдържащи се тук (наричани общо „Условия“) се прилагат за всички уеб сайтове на P&G. В допълнение, определени Уеб сайтове на P&G или функции и дейности, предлагани на такива Сайтове (като промоции и чатове), може също да бъдат предмет на допълнителни условия, описани на такива Сайтове („Допълнителни условия“), а всички те са включени в настоящето като препратка. Ако някое условие, съдържащо се тук, противоречи на Допълнителните условия, представени на определен Уеб сайт на P&G, в този случай ще се прилагат Допълнителните условия.

Ако има условия, представени на определен уеб сайт на P&G, тогава ще се прилагат Допълнителните условия.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ НА P&G. Уеб сайтовете на P&G се предлагат на Вас („Потребителят“) при условие, че приемате без изменение Условията и приложимата Декларация за поверителност. Като получавате достъп или използвате този Сайт или някой друг Сайт, Вие се съгласявате с тези Условия и приложимата Декларация за поверителност. Ако не сте съгласен с тези Условия, не използвайте този Сайт или някой друг Сайт.

Моля, прегледайте раздел Приложимо законодателство и спорове от тези Условия за пълна информация.

Обратно в началото.

Поверителност

Използването на Уеб сайтовете на P&G също така е предмет на Декларацията за поверителност за потребители на P&G („Декларация за поверителност“). Ако даден Сайт има допълнителни, отделни разпоредби за поверителност („Допълнителни разпоредби за поверителност“), в този случай използването на такъв Сайт е предмет на тези Допълнителни разпоредби за поверителност. Декларация за поверителност за потребители на P&G и Допълнителни разпоредби за поверителност - всяко едно е „Декларация за поверителност“.

Ние използваме бисквитки и други технологии, за да събираме информация когато посещавате нашите Сайтове, включително Вашия IP адрес, уеб страниците, които преглеждате и линковете, върху които щраквате. Ние също така използваме дигитални бисквитки в имейлите, които Ви изпращаме, за да се уверим, че сте ги получили. Можете да изтриете и откажете бисквитките във Вашия уеб браузър. Ние може да използваме тази информация заедно с информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация на Сайта или по друг начин, за да Ви изпращаме информация, която може да представлява интерес за Вас, в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Щракнете тук за повече информация относно бисквитките.

Обратно в началото.

Лично ползване на сайтове

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е само за Ваше лично и некомерсиално използване. Вие не можете да изменяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни работи от, прехвърляте или продавате част от съдържанието или съобщенията, които са част или показани на Сайта („Съдържание“), включително без ограничение, текст, графики, снимки, изображения, филмови кадри, звук, илюстрации, информация, софтуер, продукти или услуги и споразумения за тях, освен ако не е изрично разрешено по-долу. Вие се съгласявате, че всяко неоторизирано използване на Съдържание може да причини непоправима вреда за нас и се съгласявате, че в случай на такова неоторизирано използване, ние ще имаме право да изискаме съдебно разпореждане в допълнение към всякакви други мерки, които ни предоставя законодателството или справедливостта. В случай на изрично посочени рестрикции или ограничения на Сайта, свързани с определен материал, Вие можете по електронен път да копирате и/или отпечатате част от Съдържанието само за собствено некомерсиално ползване или да направите поръчка към нас. Всякакво друго ползване на Съдържание, включително промени, възпроизвеждане, разпространение, повторно публикуване, показване или прехвърляне на някакво Съдържание, без нашето предварително писмено съгласие, е изрично забранено.

Вие се съгласявате да не събирате и/или използвате описания на продукти, снимки, списъци или цени, освен за Ваше лично некомерсиално ползване или да направите поръчка към нас.

Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, правите дубликати, копирате, продавате, препродавате или използвате за търговски цели някаква част от Сайта, или използвате, или имате достъп до Сайта, включително, без ограничение, някакво „остъргване“ или използване на робот, паяк или други автоматични средства. Използването или показването на този Сайт, или някаква информация, или материали, показани на този Сайт в кадри, чрез „кабелно“ свързване или чрез сходни средства на друг Уеб сайт, без нашето предварително писмено разрешение, е забранено. Всякакви разрешени линкове към този Уеб сайт трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби. Не трябва да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“ като използвате нашето име или някоя от нашите търговски марки, или тези на някой производител на продукти, описани на този Сайт, без изрично писмено разрешение. В допълнение, Вие се съгласявате че няма: (а) да предприемате действие, което, по наше собствено усмотрение, излага или може да изложи нашата инфраструктура на неразумно или непропорционално голямо натоварване; (б) да се намесвате или правите опит за намеса в работата на нашия Сайт или някакви дейности, извършвани на нашия Сайт или (в) да заобикаляте мерки, които може да използваме за предотвратяване или ограничаване достъпа до Сайта.

Обратно в началото.

Заявки от потребители

Тези Условия управляват Вашето поведение, Вашите права и правата на P&G по отношение на текстове, снимки, видео, публикации, съобщения, музика, аудио/звуков запис, произведения на изкуството, оценки, коментари или други материали или информация, които свързвате с Уеб сайтовете на P&G („Заявка“). Когато подавате Заявка, Вие се съгласявате със следното:

 • Вашата Заявка е оригинална, точна, създадена от Вас и не е на друго лице;
 • Вие сте добросъвестен потребител на продукт(и) на P&G, споменат(и) във Вашата Заявка и Вашата Заявка отразява Вашето вярно и честно мнение за и настоящ опит с продукта(ите) на P&G;
 • Вие сте пълнолетен или ако сте непълнолетен, Вашият родител или законен настойник е съгласен с Вашата Заявка;
 • Вие не сте служител на P&G, нито работите за филиал или агенция на P&G, наета от P&G да промотира и/или продава продукти на P&G; ИЛИ, ако сте служител на P&G, или работите за филиал или агенция на P&G, наета от P&G да промотира и/или продава продукти на P&G, Вие се съгласявате да оповестите ясно и очевидно Вашето взаимоотношение с P&G във Вашата Заявка;
 • Вашата Заявка (или част от нея) не е била включена в, нито планирана да се ползва в други рекламни или промоционални материали, за P&G или друга трета страна;
 • Вашата Заявка е направена без предварително плащане или обещание за плащане, или очакване от Ваша страна за плащане, в замяна на Вашата Заявка. Също така Вашата Заявка е направена без да сте получил някаква предварителна полза или очакване за бъдеща полза, с изключение на възможността Вашата Заявка да се използва за промоционални цели от P&G. Или ако сте получил полза, във Вашата Заявка Вие ясно ще оповестите информация за ползата;
 • Вашата Заявка не е невярна, подвеждаща, обидна, оскверняваща, вулгарна, неприлична, пренебрежителна, опозоряваща, клеветническа, злонамерена или неподходяща по друг начин.
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна, право на оповестяване, право на поверителност, морални права и/или други приложими лични права или права върху собственост на трета страна;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което нарушава закон, правилник, наредба или разпоредба, или съдържание, което се ангажира със, насърчава, консултира или осигурява инструкции за поведение, което би могло да представлява криминално или гражданско престъпление според закон, правилник, наредба или разпоредба;
 • Вашата Заявка не съдържа материал или съдържание, което е или може да се счита за омраза, независимо дали е отправено към физическо лице или група, или което незаконно е заплашително или представляващо тормоз по друг начин за физическо лице, партньорство, корпорация или политически орган;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание или материали, предназначени да създадат смущение или да подведат други, като публикуване на множество Заявки с цел монополизиране на форума или публикуване на Заявка, която не е свързана с определената тема на форума;
 • Вашата Заявка не съдържа съдържание, което включва уеб сайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт, телефонни номера, друга информация или мнение на трета страна за определено лице или лице, чиято самоличност може да бъде определена или частна информация (включително чувствителна информация), без да сте получили предварително съгласие от това лице за споделяне на такава информация с P&G;
 • Вашата Заявка не съдържа програмни кодове или материали, съдържащи троянски коне, вируси, червеи, зловредни кодове или друга потенциално вредна информация, програми или файлове; и
 • използването на Ваша Заявка от P&G не нарушава тези Условия и няма да причини вреда на физическо или юридическо лице;

Ако Заявката е свързана по някакъв начин с промоция, лотария, състезание, подарък или сходна програма, могат да се прилагат Допълнителните условия. Всякакви мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация, която се съдържа в Заявките, изразена или на разположение на Сайтовете, са на съответния(те) автор(и) или дистрибутор(и), а не на P&G. Ние не потвърждаваме, нито гарантираме точността, пълнотата или полезността на подобни Заявки.

P&G не можи и не преглежда всички Заявки, публикувани или създадени от потребители, които имат достъп до Сайта и по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на тези Заявки. Вие приемате, че като Ви осигуряваме възможността да преглеждате и разпространявате съдържание, създадено от потребители на Сайта, P&G просто действа като пасивен проводник за подобно разпространение и не поема задължение или отговорност, свързана със заявки или дейности на Сайта. P&G няма да има задължение да публикува или използва каквато(ито) и да било заявка(и). P&G си запазва правото да блокира или премахне Заявки и/или Потребители, които определи като (а) обидни, клеветнически или неприлични, (б) измамни, лъжливи или подвеждащи, (в) нарушаващи авторски права, търговски марки или други права върху интелектуална собственост на друг, или (г) нарушават закон или разпоредба, или (д) са обидни или неприемливи по друг начин за P&G, по нейна собствена преценка. Имайте предвид, че всякаква информация, която може да бъде свързана с определяне на самоличност, която публикувате или предавате, ще бъде обработвана от Procter & Gamble в съответствие с Декларацията за поверителност на Procter & Gamble. Освен по отношение на информацията, която може да бъде свързана с определяне на самоличност, която събираме от Вас съгласно насоките, определени в нашата Декларация за поверителност, всички Заявки ще се считат за неповерителни и без изключителни права за собственост върху тях. P&G няма да има задължения по отношение на тези Заявки.

Като подавате З аявка, Вие предоставяте на P&G следното:

 • неизключително, в световен мащаб, постоянно, неотменимо, изцяло платено, безвъзмездно, изцяло отдадено под лиценз и прехвърляемо право и лиценз за ползване, наблюдение, преглед, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, тълкуване, създаване на производни работи, разпространение, прехвърляне, показване и изпълнение на такива Заявки, изцяло или частично, върху всякаква медии, формат или технология, онлайн или офлайн, независимо дали са известни сега или са открити по нататък, и по всякакъв начин, включително, но без да се ограничават до, всякакви промоционални, публични оценки и/или коментари (независимо дали на уеб страниците на P&G или на трета страна), рекламно, маркетингово, мърчандайзингово, публично и комерсиално ползване и спомагателното му ползване, без бъдещо уведодомяване или плащане или разрешение от Вас (с изключение на забранените от закона);
 • неизключително, в световен мащаб, постоянно, неотменимо, изцяло платено, безвъзмездно, изцяло отдадено под лиценз и прехвърляемо право и лиценз за ползване на Вашето име, прякор, потребителско име, биографична информация, записи на Вашия глас и/или илюстрации, фото или видео клипове, Ваши портрети, скици или снимки, или друг признак на Вашето право върху правата за публикуване (общо наричани, „Ваше лично съдържание“), както се съдържат във Вашата Заявка(и), като композиция или в изопачена форма или вмъкнато по друг начин в друга авторска творба, върху всякакви медии, формат или технология, онлайн или офлайн, независимо дали са известни сега или са открити по нататък, и по всякакъв начин, включително, но без да се ограничават до, всякакви промоционални, публични оценки и/или коментари (независимо дали на уеб страниците на P&G или на трета страна), рекламно, маркетингово, мърчандайзингово, публично и комерсиално ползване и спомагателното му ползване, без бъдещо уведодомяване или плащане или разрешение от Вас (с изключение на забранените от закона);

Вие също така се съгласявате да се откажете от всякакви приложими морални права, ако се съдържат във Вашата Заявка(и), за всяко от описаните по-долу ползвания.

Като изпращате Заявка, Вие се съгласявате да освободите, да не вредите и да обезщетите от свое име и от името на Вашите наследници, правоприемници и представители, P&G и всеки от нейните длъжностни лица, директори и служители от и срещу всякакви и всички оплаквания, искове, действия, заповеди, отговорности и щети от всякакъв вид, произлезли от или във връзка с ползването на такава Заявка, вкючително, но без да се ограничават до, всякакви и всички оплаквания за невярна реклама, нарушаване на авторски права, нахлуване в личното пространство, нарушаване на права върху публикации или на морални права и/или клевета. Без да се ограничава горепосоченото, в никакъв случай Вие нямате право да и се отказвате от всякакво право да нареждате, ограничавате или оказвате влияние върху ползването на Заявката или Ваше лично съдържание, включено в такава Заявка или експлоатацията на някои от правата на P&G, както е отбелязано по-горе.

Вие разбирате, че P&G разчита на Вашите действия, предоставяне на права, отказ от права и освобождаване от отговорност, за да Ви разреши да изпращате Заявки. Вие се съгласявате, че не можете да прекратите или отмените предоставените права и лицензи, и/или освобождаването от отговорности, съдържащи се в това споразумение.

P&G не гарантира, че ще имате възможност да редактирате или изтриете Ваша Заявка. Вие се съгласявате, че Вие, а не P&G, носите отговорност за съдържанието на Вашите Заявки.

Обратно в началото.

Кодекс на поведение

Като имате достъп или използвате някои Сайт или друга функция, осигурена чрез наш Сайт, включително, но без да се ограничава до, подаване на Заявка на нашия Сайт, Вие се съгласявате да следвате следните стандарти на поведение. Вие се съгласявате, че няма да и няма да упълномощавате или подпомагате опит от друго физическо или юридическо лице да:

 • използва Сайта в нарушение на тези Условия;
 • възпроизвежда, прави дубликати, копира, продава, препродава или използва с каквито и да било комерсиални цели, някаква част от сайт или използва, или има достъп до Сайта;
 • тормози, заплашва, следи или умишлено злепоставя, или причинява дистрес на друго физическо или юридическо лице;
 • се представя за друго физическо или юридическо лице;
 • промотира, иска или участва в схеми за мултилевъл маркетинг или схеми на пирамиди;
 • иска информация, от която може да се определи самоличността на или експлоатира физическо лице под осемнадесет (18) години;
 • участва в разрушителна дейност като изпращане на множество съобщения, с цел монополизиране на форума или публикация, която не е свързана с определената тема на форума;
 • въвежда вируси, червеи, троянски коне, зловреден код или софтуер, или други материали, които съдържат зловреден компонент в уеб сайта;
 • получава неоторизиран достъп до компютърни системи или непублична част от Сайтовете или оказва влияние на или разрушава Сайтовете, сървърите или мрежите, свързани със Сайтовете;
 • нарушава неприкосновеността на физическо лице, включително публикува информация, която може да доведе до определяне на самоличността или е частна, или чувствителна по друг начин за дадено лице, без неговото съгласие, или събира информация за потребителите на Сайта, която може да доведе до определяне на самоличността.
 • Участва, насърчава, консултира, предоставя инструкции за или обсъжда с намерение да се извърши нещо, което би представлявало криминално или гражданско престъпление или друго нарушение на федерален, щатски, мес тен или международен закон или разпоредба.

P&G не може и не гарантира, че други Потребители са или ще се държат в съответствие с горепосочения Кодекс на поведение или другите разпоредби в тези условия и, както между нас и Вас, Вие приемате всички рискове от вреди или нараняване, произтичащи от липсата на подобно съответствие.

Обратно в началото.

Свържете се с нас

Ако тези условия не включват отговор на Ваш въпрос или ако искате да докладвате за нарушение на нашия Кодекс на поведение, моля, свържете се с нас, както следва:

По пощата:

ж. к. Слатина, бул. „Източна тангента” № 161, София 1592, България

С имейл:

pgbalkans.im@pg.com

Моля, отидете на www.pg.com и щракнете върху линка „Свържете се с нас“ в дъното на страницата.

Обратно в началото.

Авторско право 2001—2016 P&G. Всички права запазени.