Преглед

Устойчивото развитие означава да се осигури по-добро качество на живот за нас и за бъдещите поколения.

P & G прави това с помощта на продуктите и услугите, които предлагаме, съдавайки тези продукти по безопасен и отговорен начин от гледна точка на околната среда и социалните ни програми за отговорност, които подобряват живота на нуждаещите се хора по света.

В P & G, ние даваме широка дефиниция на идеята за устойчиво развитие, която включва едновременно екологично устойчиво развитие и социална отговорност.

 
 

Устойчива околна среда

Като част от стратегията ни да се развиваме отговорно, ще работим с визия за устойчива околна среда в дългосрочен план, която включва:

  • Използване нa 100% възобновяеми или рециклирани материали за всички продукти и опаковки
  • Без потребителски и производствени отпадъци към депата
  • Без потребителски и производствени отпадъци към депата
  • Да проектираме продукти, които удовлетворяват клиентите , като същевременно максимално съхраняват ресурсите

Тaзи визия се разширява и вярваме, че ще ни отнеме десетилетия, за да я изпълним.
Научете повече за нашия подход за устойчива околна среда

Социална отговорност

Живей, учи и се развивай е корпоративната кауза на P&G, фокусирана върху помощта за нуждаещите се деца по света. Програмите дават на децата възможност за здравословен старт, достъп до образование и изграждане на умения за животa. От 2007 година насам P&G е подобрила живота на над 210 милиона деца.
Научете повече за нашия подход за социална отговорност

Служители и заинтересовани страни

За да изпълним екологичните и социалните си програми, трябва да ангажираме нашите служители и заинтересовани страни. Нашата цел е да дадем знания на всички служители на P&G, за да изградят устойчиво мислене и практики в ежедневната си работа. Също така ще работим по прозрачен начин и с заинтересовани страни, за да осигурим свобода за продължаване на иновациите по един отговорен начин.

Цели

За да демонстрираме постоянен ангажимент и значителен напредък по отношение на дългосрочните си планове за устойчива околна среда и програмите за социална отговорност, наскоро си поставихме специфични десетгодишни цели, които да постигнем до 2020 г. Тези цели са надграждане на настоящите, които обхващат периода 2007-2012 г. Ще продължим да докладваме за хода на всички поставени цели ежегодно.

2020 Цели за устойчиво развитие

Products

Замяна на материалите от петрол с възобновяеми материали от устойчиви източници 25%*
Измиване със студена вода 70% от общото количество в миещите машини
Намаляване на опаковките 20% (на потребител)*
Потребителски твърди отпадъци Пилотни проучвания в развитите и развиващите се пазари, с цел да се разбере как да се премахнат изхвърлените твърди потребителски отпадъци
*в сравнение с изходната 2010

Operations

Захранване на заводите с енергия от възобновяеми източници 30%
Производствен отпадък < 0.5% (се изхвърлят)
Намаляване транспортираните стоки 20% (км/ единица обем)*
*в сравнение с изходната 2010

Програма “Безопасна питейна вода за децата” Спаси живот на всеки час*
*За да изпълним целта на „Спаси живот на всеки час” - доставката на повече от 2 милиарда литра чиста питейна вода в развиващите се страни всяка година, което ще помогне за спасяването на приблизително 10 000 живота и ще предотврати 80 милиона дни боледуване от диария годишно.