Дейности

Подобрения на нивото на отделните етапи дейности

Миналата година ние разширихме цялостния подход за устойчиво развитие на цялата ни верига за доставки да включва не само производствените процеси, изграждане на съоръжения и дейности, но и и логистиката на крайните продукти и заетостта на доставчиците.

В допълнение към постоянното подобряване на прилаганите решения за подобряване на мерките за опазване и екологично интелигентния дизайн, ние започнахме проекти в областта на логистиката, които доведоха до значително намаляване на транспортните услуги. През май 2010 г. започнахме прилагането на процеса за оценка и Карта за Екологична устойчивост на Доставчиците (Supplier Environmental Sustainability Scorecard) за оценка и подобряване на екологичните показатели на нашите основни доставчици.

Преоткриване на производството

Създаване на бъдещето на производството още от днес

Разработен в партньорство с няколко световно водещи компании за строителство и архитектура, Планът на P & G съдържащ77 точки за екоинтелигентен дизайн и дейности се смята за стъпка напред в производственото равнище от гледна точка на разнообразието и цел. Засега планът е бил използван в над 20 нови места и ще бъде полезен при планиране на други 19 нови производствените фабрики през следващите пет години.

Какво включва това: водата за производствени нужди е рециклирана на 100%, заедно със събраните отпадни води и повърхносните дъждовни води в ултра-модерна станция за отпадни води на място, преди да се използва повторно. Други устойчиви характеристики включват устойчивото естествено осветление и енергоспестяващи системи и енергийно ефективно оборудване, като например: производствени инсталации за всички извършени операции, за които са се реализирали значителни и трайни подобрения в контекста на устойчивото производство. Според идеята на един цялостен подход във всички етапи на производство, започвайки от превоза на суровини, съоръжения и свързани дейности, до внимателното проучване на всеки етап на транспорта на готови продукти се прилагат проекти за устойчиво развитие.

Production

From the raw material process to the final product, we systematically invest efforts to save waste, water, energy and to reduce CO2 emissions values. These efforts are combined with improvements in construction process and smart “eco-design" used.

Optimizing Our Logistics

Finding New Ways to Move Materials and Products

We have optimized our efficiency in the logistic stage of the supply chain in making to the rate, route, mode and method of transportation. We have also focused on eliminating inefficiencies such as loading and unloading delays, rush transport up0charges, dead legs (empty trucks) and P&G production line stops. Control Tower, our logistics optimization program, is a holistic approach to more seamlessly manage the movement of our raw and pack material, as well as finished product, through the supply chain. More efficient transportation means an improved environment profile. The lead logistics provider centrally controls and optimizes the product flows. Delivering maximum truck fill for every kilometer travelled in the fastest possible time, in an ecologically friendly manner.