Цел и Хора

Силата на нашата цел

Компании като P&G се явяват водеща сила в глобален мащаб. Нашата пазарна капитализация е по-голяма от Брутния Вътрешен Продукт на много страни и ние обслужваме потребители в над 180 страни. Тази позиция носи както отговорности, така и възможности. Нашата отговорност е да бъдем етична корпоративна структура– но възможността , която ни се представя означава много повече от това и е включена в нашата Цел.

В Изявлението на P&G относно нейната Цел е ясно формулирана една обща цел, която ни вдъхновява всеки ден:

Our Purpose

We will provide branded products and services of superior quality and value that improve the lives of the world’s consumers, now and for generations to come. As a result, consumers will reward us with leadership sales, profit and value creation, allowing our people, our shareholders and the communities in which we live and work to prosper.

Нашата мисия е да се обединим около една кауза и обща стратегия за развитие. Тя насърчава една проста идея, насочена към подобряване на ежедневния живот на потребителите по целия свят. P&G се развива, като докосва и подобрява живота на все по-голям брой от потребители от все повече и повече краища на света ... Нашата корпоративна култура, отразява качеството на живот, чрез и отвъд нашите марки и услуги.

Най-простият и мотивиращ начин на мислене е, че марките на P&G се употребяват от над 4,2 милиарда от общо 6,5 милиарда души на нашата планета. P&G подхожда към другата част от света и по алтруистичен начин. Ние можем да подобрим качеството на живот на хората, така че да могат да се развиват, да се повиши стандарта им на живот и с времето да се присъединят към потребителите , които обслужваме чрез марките на P&G. Чрез нашата програма за подпомагане Live, Learn & Thrive™ (Живей, Учи и Просперирай), някои инициативи, като Children’s Safe Drinking Water (Безопасна Питейната Вода за Децата) и 1 опаковка = 1 ваксина на Pampers 1 Pack = 1 Vaccine са само примера за това как се опитваме да подобрим живота на милиони хора всеки ден.

Общата ни цел привлича все повече хора, служителите на P&G от цял свят представляват най-разнообразния екип в историята на P&G. Заедно ние представляваме почти 145 националности. Нашата философия за набиране и за развитие на служители, "за изграждане отвътре", насърчава развитието на силна корпоративна култура, основана на доверие и споделяне на опит. Нашето разнообразие, общата ни култура и нашата единна цел представляват елементите, които позволяват на P&G да докосват живота и подобряват стандарта на живот всеки ден.