Корпоративна структура

Силата на структурата

Нашата уникална организационна структура ни дава предимствата на световен мащаб, от които може да се радва една интернационална компания , както и способността ни да фокусираме вниманието на местно ниво, така че да се превърнем от значение за потребителите в около 180 страни, в които ние продаваме нашите маркови продукти. Нашата корпоративна структура ни осигурява необходимата рамка, която ни позволява да се възползваме от предимствата на бърза и ефективна глобална организация. Чрез операции, които извършваме в световен мащаб, поддържаме постоянен контакт с местните общности, а нашите силни управленски практики гарантират непрекъснатото протичане на операциите на високи стандарти и цялостност.

Направихме от структурата на организацията P & G важна част от способностите ни за развитие. Тя комбинира предимствата на световно ниво на една международна компания с оборот от 79 милиарда щатски долара за местно участие и желание да спечели с клиентите и с потребителите и търговците на дребно във всяка страна, където се продават продуктите P & G.

P&G's corporate structure. Market Development Organizations. Global Business Units: Beauty Care, Global Health & Well-being, Household Care. Global Business Services: Shared Services. Corporate Functions: Governance, Capability, Functional Innovation.

Структура на P & G премахна много от традиционните елементи излишни и неефективни в много от големите компании.

  • Глобалните бизнес единици (GBU) се насочват изцяло към потребителите, марките и конкурентите в световен мащаб. Те отговарят за иновации, рентабилността и доходите, които получават акционерите от техния бизнес.
  • Маркетинг организации за развитие (MDO) са отговорни за познаването на потребителите и търговците на дребно на всеки от пазарите, където P & G конкурира и за интегриране на иновативни характеристики, създадени от ГБЕ в бизнес плановете, пригодени за всяка страна.
  • Глобалните Бизнес Услуги (GBS) използват таланти и партньори експерти на P & G за да осигурят най-добрите услуги за подпомагане на бизнеса от този клас при възможно най-ниска цена за да уравновеси баланса P & G за постигане на решително предимство.
  • Точни корпоративни функции гарантират постоянното подобряване и обновяване на функционалните възможности.

Използваме тази структура за повече от десетилетие и продължаваме да се радваме на по-бързото разпространение на иновациите в световен мащаб, на по-добро функциониране на пазара , както и повишените икономии от баланса за закупуване и аутсорсинг партньорството.