Procter & Gamble Веб сайттары үчүн керектөөчүлөрдүн колдонуу шарттары

Сураныч, Колдонуунун толук шарттары үчүн бул жерди чыкылдатып же Төмөндөгү мазмунду басыңыз

Акыркы жолу жаңыртылды: 2016-жылдын май айы

МАЗМУНУ

Вебсайттардын тармагы (бирге «Вебсайттар», «Сайттар» же «Сайт») Procter & Gamble Компаниясы же анын туунду ишканалары, укук мураскерлери, бренддери, лицензиарлары, лицензиаттары жана/же агенттери («P&G», «Procter & Gamble» же «биз») тарабынан башкарылып, ар түрдүү веб сайттар жана веб беттерден турат. Бул жерде камтылган жоболор, шарттар жана эскертүүлөр (баары биригип, " Шарттар ") бардык P&G Веб сайттарына колдонулат. Ошондой эле, айрым P&G вебсайттарына же ошол сайттарда сунушталган (жарнамалык акциялар жана чаттар сыяктуу) функцияларына жана аракеттерине, кошумча шарттар да колдонулушу мүмкүн болуп, ошондой сайттарда («Кошумча шарттар») катары кошулуп, ал учурдагы документке шилтеме катары камтылат. Учурдагы документте камтылган кайсы болбосун Шарт P&G вебсайтынын кайсы болбосун түрүндөгү Кошумча шарттарга карама-каршы келсе, Кошумча шарттар артыкчылыкка ээ болот.

Кандайдыр бир белгилүү P&G сайтында келтирилген шарттар Кошумча шарттар аркылуу көзөмөлдөнөт.

УЧУРДАГЫ ЖЕ БАШКА P&G ВЕБСАЙТТАРЫН КОЛДОНУП ЖАТКАНДА, ТӨМӨНДӨГҮ ШАРТТАРДЫ КЫЛДАТТЫК МЕНЕН ОКУП ЧЫГЫҢЫЗ. P&G вебсайттары сизге («Колдонуучу») Шарттарды жана тиешелүү Купуялык арызын өзгөртпөстөн, кабыл алууңуз үчүн сунушталат. Бул сайтка же башка сайтка кирип же колдонуу менен сиз бул Шарттарга жана колдонулуучу Купуялык Арызына макулдугуңузду бересиз. Эгер бал Шарттарга макулдугуңузду бербесеңиз, бул сайтты же кандайдыр бир башка сайтты колдонбоңуз.

Кеңири маалымат алуу үчүн бул Шартардын Колдонулуучу мыйзамы жана талаштар бөлүмүн карап чыгыңыз.

Башына кайтуу

Купуялык

P&G Вебсайттарын колдонсоңуз, ал да P&G керектөөчүсүнүн купуялык арызы («Купуялык арыз») аркылуу көзөмөлдөнөт. Эгер Сайттын кошумча, башка купуялык жоболору болсо («Кошумча купуялык жоболору»), анда сайтты колдонуу ошол Купуялык кошумча шарттар аркылуу көзөмөлдөнөт. P&G Керектөөчүсүнүн купуялык арызы жана Кошумча купуялык шарттары ар бири «Купуялык арызын» болуп саналат.

Сиз сайттарыбызга баш бакканда маалымат чогултуу үчүн күкүмдөрдүжана башка технологияларды колдонуу менен IP-дарегиңиз, сиз карап чыккан веб беттер, сиз баскан шилтемелерди чогултабыз. Ошондой эле, электрондук каттарды сизге жөнөтүп, аны кабыл алганыңызды билүү үчүн санариптик күкүмдөрдү колдонобуз. Сиз күкүмдөрдүвеб браузериңизден өчүрүп же четке кага аласыз. Биз бул маалыматты. ошондой эле сайтта катталып жатканыңызда сиз берген маалыматты Купуялык арызыбызга ылайык, сизге кызыктуу болгон маалыматты жөнөтүү үчүн колдоно алабыз. Күкүмдөр тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн бул жерди басыңыз.

Башына кайтуу

Сайттардын жеке колдонуулары

Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, Сайт жеке жана киреше көрүү максатынан сырткары колдонуу үчүн гана арналат. Эгер бул макулдашууда түздөн-түз уруксат берилбеген болсо, сиз Сайтта жайгаштырылган же көрсөтүлгөн бардык мазмун же билдирүүлөрдү, анын ичинде тексттерди, графикаларды, сүрөттөрдү, фотосүрөттөрдү, кыймылдаган сүрөттөрдү, үндөрдү, иллюстрацияларды, маалымат, жумшак жабдык, өнүмдөрдү же кызматтарды («Мазмун»), алардын жайгашууларын,өзгөртүп, көчүрүп, таратып, жөнөтүп, кайрадан көрсөтүп, аткарып, жарыялап, аткарып, уруксаттама алып, андан улам иштериңизге колдонуп, кандайдыр бир бөлүгүн башка бирөөгө жөнөтүп же сата албайсыз. Кайсы болбосун Мазмундун уруксатсыз колдонулушу бизге калыбына келтирилгис зыян келтириши мүмкүн экенин түшүнүп жана мындай уруксатсыз колдонууда биз мыйзам жана адилеттүүлүк тарабынан укуктук коргоого кошумча сизге соттук тыйуу салуубузга макулдугуңузду бересиз. Конкреттүү материалга багытталып, айкын көрсөтүлгөн бардык чектөөлөр же Сайтта көрсөтүлгөн чектөөлөргө ылайык, сиз Мазмундун бөлүктөрүн электрондук түрдө көчүрүп жана/же Мазмундун кандайдыр бир бөлүктөрүн өзүңүздүн пайда көрүүңүз үчүн эмес же бизде буйрукмаксатында басып чыгарып алсаңыз болот. Мазмундун кандайдыр бир башка колдонулуусу, өзгөртүлүүсү, таратылуусу, кайрадан басып чыгарылуусу, чагылдырылуусу же биздин алдын ала жазуу түрүндө уруксатыбыз жок Мазмундун кандайдыр бир бөлүгүн башка бирөөнө өткөрүүгө тыйуу салынат.

Сиз продукттардын кандайдыр бир сүрөттөмөлөрүн, сүрөттөрүн, тизмелерин же бааларын өзүңүздүн жеке, коммерциялык эмес колдонууңуздан сырткары чогултууга жана/же колдонбоого макулдугуңузду бересиз.

Сиз Сайтыбыздын кандайдыр бир бөлүгүн коммерциялык максаттар үчүн көчүрүп, окшоштуруп жасап, сатып, кайрадан сатып же колдонбоого, ошондой эле Сайтты колдонуп же ага кирүү мүмкүнчүлүгүн алып, бардык «тазалоолорду» же кандайдыр бир роботторду же кандайдыр бир автоматташтырылган каражаттарды колдонбоого макулдугуңузду бересиз. Биздин алдын ала жазуу түрүндө уруксатыбызды албай туруп, бул Сайтты күйгүзүү же көрсөтүү же Сайтта көрсөтүлгөн кандайдыр бир маалыматтарды же материалдарды «ичине тиркелген» шилтемелер же фреймдер түрүндө же башка веб-сайтта ушуга окшогон каражаттарды колдонууга тыюу салынат. Бул вебсайтка берилген бардык шилтемелер, бардык колдонулуучу мыйзамдар, эрежелер жана ченемдерге ылайык болушу керек. Сиз жазуу түрүндө уруксатысыз биздин атыбызды же биздин соода белгилерибиздин кайсы бир түрүн кандайдыр бир метатегдерде же башка «жашыруун текстти», ошондой эле бул Сайтта көрсөтүлгөн продукт өндүрүүчүлөрдүн кайсы бирин колдоно албайсыз. Андан сырткары, сиз төмөндөгүлөрдү кылбаганыңызга макулдугуңузду бересиз: (а) биздин жеке көз карашыбызга ылайык, инфрастуктурабызга өтө же шайкеш эмес катуу жүктөөгө алып келген кандайдыр бир аракеттерди кылуу; (б) Сайттын иштешине же Сайттагы жүрогүзүлгөн иштерге тоскоол болуу же тоскоол болууга аракет кылуу; же (c) Сайткка кирүүнү чектөөгө аракет кылганыбызда, ал чектөөлөрдөн өтүү.

Башына кайтуу

Тапшырууларыңыз

Учурдагы Шарттар сиздин жүрүм-турумуңузду, сиздин жана P&G компаниясынын укуктарын жана P&G вебсайтына байланыштуу жасаган бардык текст, фотография, видео, жарыялоолору, билдирүүлөрү, музыка, аудио/үнжаздыруулары, көркөм чыгармалар, рейтингдер, көрүүлөр жана башка материалдар же маалыматтарды («Тапшырууну») көзөмөлдөйт. Сиз Тапшырууңузду жайгаштырганда, төмөндөгүлөргө макулдугуңузду бересиз:

 • Тапшырууңуз түпнуска, так, аны өзүңүз гана түзгөнсүз жана ал башка бирөнүкүнө окшобойт;
 • учурда сиз Тапшырууңузда көрсөткөн P&G өнүм(дөр)үнүн ак ниеттүү колдонуучусусуз жана Тапшырууңуз P&G өнүмү(дөрү)н колдонууда учурдагы чыныгы оюңузду чагылдырат;
 • эрезеге жеткенсиз же эгер сиздин жашыңыз эрезеге жете элек болсо, ата-энеңиз же мыйзамдуу камкорчуңуз арызыңызга макулдугун берет;
 • сиз P&G компаниясында иштебейсиз жана P&G тарабынан P&G'нин туунду ишканасына же агенттигине P&G өнүмдөрүн жарнамалоо жана/же сатуу үчүн жумушка алынган эмессиз; ЖЕ, эгер сиз P&G компаниясында иштеген жана P&G тарабынан P&G'нин туунду ишканасына же агенттигине P&G өнүмдөрүн жарнамалоо жана/же сатуу үчүн жумушка алынган болсоңуз, сиз Тапшырууңузда P&G компаниясында иштегениңиз тууралуу так жана чын маалыматтарыңызды бересиз;
 • Тапшырууңуз (же анын кандайдыр бир бөлүгү) кандайдыр бир башка жарнама же илгерилетүү материалдарында колдонууга, P&G же башка кандайдыр бир үчүнчү тараптарга кошулган эмес;
 • Тапшырууңуз алдын ала төлөнгөн эмес же сиз Материалдарыңызды берүү үчүн кандайдыр бир акы алууну күтпөйсүз жана кандайдыр бир акы алуу тууралуу сизге берилген убада жок. Тапшырууңуз ошондой эле кандайдыр бир пайда үчүн алдын ала берилип же кандайдыр бир келечектеги пайда үчүн берилген эмес же ал P&G компаниясынын жарнамалык максаттарына кандайдыр бир келечектеги пайданы күткөнүңүз үчүн берилген эмес. Же, эгер сиз кандайдыр бир пайданы алсаңыз, анда Тапшырууңузда ошол пайдалардын так маалыматтарын бересиз;
 • Тапшырууңуз туура эмес, жаңылышкан, одоно, кордоочу, орой, адепсиз, кемсинтүүчү, жалган жалоолоочу же башка маалыматтарды камтыбайт;
 • Тапшырууңуз үчүнчү тараптын автордук укуктарын, патентин, соода маркасын, коммерциялык сырын, жарыялоочу укугун, жеке жашоого кол тийбестик, моралдык укуктар жана/же кандайдыр бир колдонулуучу жеке же жеке менчиктин укуктарын бузуучу мазмунду камтыбайт;
 • Тапшырууңуз кандайдыр бир мыйзамды, жарлыкты, токтомду бузган же кандайдыр бир, мыйзамга, токтомго, эрежеге же кодекске каршы кандайдыр бир кылмыш жүрүм-турумга аралашкан, ага дем берген, ортомчу болгон же ага нускама берген мазмунду камтыбайт;
 • Тапшыруунузда эч кандай жек көрүүчү сөз, эч бир адамга каршы жалган жалаа же кандайдыр бир адамга, өнөктөштөргө, компанияга, корпорацияларга же кандайдыр бир саясий партияга каршы коомчулукка ачык жек көрүүчү сөздөрдөн турбайт;
 • Тапшыруунузда тоскоол кылуучу нерселер жана башкаларды алдаган мазмун, мисалы бир убакта бир нече Тапшыруунузду тапшырып, форумду монополияга которгон же тиешелүү бир темага же форумдун темасына байланышпаган мазмун жок;
 • Тапшыруунузда P&G менен бөлүшө турганыңызга байланыштуу алдын ала уруксат алынбай туруп, үчүнчү тараптык веб сайттар, даректер, имейл даректери, байланыш маалыматы, телефон номурлары, башка маалымат же чыныгы деп аныкталган жеке де өздүк маалыматты (анын ичинде талуу маалымат) камтыган ой-пикирлер жок;
 • Тапшыруунузда Трояндык ат, вирустар, курттар, зыяндуу коддор же башка дайындарга потенциялдык зыян келтирүүчү программалар же файлдар ж.б. камтылбайт; жана
 • Тапшыруунузду P&G колдонушу бул Шарттарды бузбайт жана бир да физикалык жана юридикалык жакка таасирин тийгизбейт.

Тапшыруу жарнама акциясына, лотереяга, конкурска, бекер таратуу же ошого окшогон программага кандайдыр бир жактан байланышкан болсо, Кошумча Шарттар колдонулушу мүмкүн. Сайттарда жеткиликтүү болгон ар кандай ой-пикирлер, кеңештер, маалымат берүүлөр же жасалган, кызматтар, сунуштар же башка маалыматтар тиешелүү автор(лор)дун же дистрибьютор(лор)дуку, Р&G компаниясыныкы эмес. Биз мындай Тапшыруунун тактыгына, толуктугуна же пайдалуулугуна макулдугубузду берип же кепилдик бере албайбыз.

P&G Сайтка пайдалануучулар тарабынан жарыяланган же түзүлгөн бардык Тапшырууларды карап чыкпайт жана аларды да мүмкүн эмес жана бул Тапшыруулардын мазмуну үчүн жоопкерчиликти албайт. Сизге колдонуучу тарабынан жасалган мазмунду Сайттан көрүү жана таратуу мүмкүнчүлүгүн бергенде, P&G таратуу үчүн жөн гана пассивдик канал катары иш кылып, Сайтка жасалган аракеттердин өзүнө эч кандай бир жоопкерчиликти албайт. P&G эч бир Тапшырууну(ларды) жарыялап же колдонуудан баш тартат. P&G өзүнүн жеке ою боюнча жана/же Колдонуучулардын (а) кемсинтүүчү, дискредитациялаган же адепсиз, (б) алдоочу, кара ниет, (в) автордук укуктарды, соода белгилерин бузган же башка адамдын интеллектуалдык укуктарын бузган же (г) мыйзамды бузуп же нормативдик актты бузган же (д) кемсинтүүчү же башка бир түрдө P&G үчүн эрежеге жатпаган Тапшырууларды бөгөттөп же алып сала алат. Сиз жайгаштырган же өткөргөн жеке аныктаган маалымат Procter & Gamble'дин Купуялык арызына ылайык аткарылышына ылайык болгону эсиңизде болсун. Сизден же биздин Купуялык Арызыбызда көрсөтүлгөндөй кандайдыр бир Тапшыруудагы маалымат купуя эмес жана жеке менчик эмес катары орнотулат. P&G Тапшырууларды карай жоопкерчилик тартпайт.

Тапшырууну жайгаштыруу менен төмөндөгүлөрдүн баарын P&G'га тапшырасыз:

 • өзгөчө эмес, дүйнөлүк, чексиз, кайра суралбаган, толугу менен төлөнгөн, роялти үчүн акы алынбаган, толугу менен сублицензияга берилген жана өткөрүп берилген укук жана колдонуу үчүн лицензия, рецензиялоого, кайталап көрсөтүүгө, өзгөртүүгө, адаптацияга, жарыялоого, которууга, андан туунду чыгармаларды жасоого, таратууга, өткөрүүгө, чагылдырууга жана толугу менен же жарым-жартылай аткарууга, ар башка массалык маалымат каражаттарында көрсөтүүгө, ар кандай форматта же технологияларда, онлайн же офлайн режимде, алар учурда же кийинчерээк табылганбы, белгилүүбү же жокпу көз карандысыз, же башка кандайдыр бир жол менен, анын ичинде жарнамалык максаттарга карай, жалпы көрүү жана/же пикир калтыруу үчүн (P&G веб беттеринде болобу же тараптык веб беттерде болобу), жарнама, маркетинг, мерчендайзинг, жарнама жана коммерциялык колдонуу үчүн, ошондой эле сизден талап кылынган кошумча максаттар үчүн, кошумча маалымдоо же акы төлөө же уруксат берүүсүз (мыйзамга ылайык тыйуу салынган жагдайлардан сырткары);
 • чектөөсүз, дүйнөлүк, чексиз, кайра суралбаган, толугу менен төлөнгөн, роялти үчүн акы алынбаган, толугу менен сублицензияга берилген жана өткөрүп берилген укук жана атыңызды, ылакап атыңызды, биографиялык маалыматтарыңызды, сиздин вокалдык маалыматтарыңызды жана/же кандайдыр бир иллюстрацияларды, фотографиялык же видеографиялык клиптер, портреттер, окшоштор же сизге окшош сүрөттөрүңүз же кандайдыр бир башка сиздин жеке укуктарыңыз (баары биригип «Жеке мазмунуңуз») Тапшырууларыңызда камтылган, түзүлгөн же бузулган формада же башка чыгармачыл материалдарда колдонуу үчүн лицензия, рецензиялоого, кайталап көрсөтүүгө, өзгөртүүгө, адаптацияга, жарыялоого, которууга, андан туунду чыгармаларды жасоого, таратууга, өткөрүүгө, чагылдырууга жана толугу менен же жарым-жартылай аткарууга, ар башка массалык маалымат каражаттарында көрсөтүүгө, ар кандай форматта же технологияларда, онлайн же офлайн режимде, алар учурда же кийинчерээк табылганбы, белгилүүбү же жокпу көз карандысыз, же башка кандайдыр бир жол менен, анын ичинде жарнамалык максаттарга карай, жалпы көрүү жана/же пикир калтыруу үчүн (P&G веб беттеринде болобу же тараптык веб беттерде болобу), жарнама, маркетинг, мерчендайзинг, жарнама жана коммерциялык колдонуу үчүн, ошондой эле сизден талап кылынган кошумча максаттар үчүн, кошумча маалымдоо же акы төлөө же уруксат берүүсүз (мыйзамга ылайык тыйуу салынган жагдайлардан сырткары).

Сиз ошондой эле Тапшырууларыңызда камтылган кандайдыр бир тиешелүү моралдык укуктардан, жогоруда тизмеленген укуктардан баш тартууңузга макулдугуңузду бересиз.

Тапшырууларыңызды жөнөтүү менен сиз бул Тапшырууларыңызда колдонууда пайда болгон, анын ичинде жана андан тышкары кандайдыр бир жалган жарнамалардан, автордук укуктарды бузуудан, жеке жашоого кирүүдөн, жеке же моралдык укуктарды бузуу жана/же жалган жалоого каршы, ошондой эле кандайдыр бир претензиялардан, дооматтардан, аракеттерден, талаптардан, жоопкерчиликтерден жана башка кандайдыр бир чыгашалардан өзүңүздү жана өзүңүздүн укук мураскерлериңизди жана P&G өкүлдөрүн, ар бир тиешелүү адистериңизди, директордор жана кызматкерлеринизди автордук укуктарды бузуунун, жеке жашооңузга кирүүнүн, коомчулуккка ачык жашоо укугуңузду бузуунун алдын алуу үчүн макулдугуңузду бересиз. Жогоруда көрсөтүлгөндөрдү чектебестен, сиз эч бир жагдайда Тапшырууларыңызды же өз мазмунуңузду колдонууда же аны чектөөдө кандайдыр бир маалыматты керектөөдөн баш тартып жана жогоруда көрсөтүлгөндөй P&G'нын укуктарына ээ болуп же андай укуктардан баш тартасыз.

P&G компаниясы сиздин берген арыздарыңызга, укукту бергениңизге, баш тартканыңызга жана уруксат бергениңизге ишенет. Сиз ошондой эле Учурдагы макулдашууда берилген укуктарыңызды жана/же уруксаттамаларыңызды токтотуп, жокко чыгарып же алардан баш тарта албайсыз.

P&G сиздин Тапшырууларыңызды түзөтүп же өчүрүү мүмкүнчүлүгүңүз болот депкепилдик бере албайт. Сиз ошондой эле лицензяларга жана/же чыгарууларга берген укуктарыңызды токтотуп же жокко чыгара албаганыңызды түшүнөсүз.

Башына кайтуу

Жүрүм-турум кодекси

Кандайдыр бир Сайтка кирип же ага мүмкүнчүлүк алуу менен же биздин Сайтыбыз тарабынан берилген башка функцияга кирүү мүмкүнчүлүгү аркылуу, сиз төмөндөгү жүрүм-турум стандарттарына баш ийүүгө макулдугуңузду бересиз. Сиз башка адамдын же ишкананын кандайдыр бир аракеттерине уруксат берип же жеңилдетүүгө жол бербөөгө макулдугуңузду бересиз:

 • Сайтты учурдагы Шарттардын эрежелерин бузуп, колдонууга;
 • Бардык сайттардын каалаган бөлүктөрүн же Сайтка кирүү мүмкүнчүлүгүн ойнотуп, кайталап, көчүрүп, сатып, кайрадан сатып же кандайдыр бир киреше көрүү максатында колдонуу;
 • Башка бир адамга же ишканага тийишип, кекетип, жолтоо болуп, уялтып же кордоого;
 • Өзүңүздү башка бир адам же ишкана катары тааныштыруу;
 • Кандайдыр бир көп деңгээлдүү маркетингдик же пирамидалык схемаларды илгерилетип же ага катышуу;
 • 18 жашка чыга элек кандайдыр бир адамдан жеке маалыматтарын суроо;
 • Форумду монополия кылуу максатында көптөгөн билдирүү таратуу же кандайдыр бир темага же форумга тиешеси жок болгон билдирүүлөрдү жарыялоо;
 • Вирустар, курттар, трояндык аттар, зыяндуу коддор же башка жумшак жабдык же вебсайтка зыяндуу башка материалдарды камсыз кылуу;
 • Кандайдыр бир компьютердик системага же Сайттардын жеке бөлүкчөлөрүнө уруксатсыз кирүү же Сайттардын, серверлердин, тармактардын же Сайттарга туташтырылган тармактардын иштөөсүн бузуу;
 • Кандайдыр бир адамдын жеке жашоосуна кирүү, анын ичинде уруксатысыз ал адамдын купуя же сезгич маалыматын жарыялоо же Сайттардын колдонуучуларынын жекелештирилген малыматтарын топтоо;
 • Кылмыштык же атуулдук укук бузуу үчүн же кандайдыр бир федералдык, штаттык, жергиликтүү же эл аралык мыйзамдарды же нормаларды бузуу ирээтинде атайын адамдарты тартуу, аларга баа берүү, коргоо, маалымат берүү же кандайдыр бир кылмыштарды аткаруу үчүн сүйлөшүүгө.

P&G башка колдонуучулардын жогоруда берилген Кодексти жана учурдагы Шарттарды жолдоп, эрежелерин бузбаганына кепилдик бере албайт. Ошондой эле сиздин жана биздин арабызда, сиз тиешелүү нерселерди аткарбаганыңыздан улам чыккан зыян жана жабыркоолорго кепилдик ала албайсыз.

Башына кайтуу

Биз менен байланышуу

Эгер бул Шарттар сурооңузга дал келбесе же эгер сиз Кодексибиздин бузулганы тууралуу маалымат бергиңиз келсе, биз менен төмөндөгүдөй байланышыңыз:

Почта аркылуу:

Procter & Gamble Компаниясы
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
United States

Электрондук кат аркылуу:

www.pg.com/en_UK/ сайтына барып, беттин астындагы «Биз менен байланышыңыз» шилтемесин басыңыз.

Башына кайтуу

Copyright 2001-2016 P&G. Бардык укуктар корголгон.