P&G meddelande om integritetspolicy

Omfattning

Detta meddelande om integritetspolicy gäller uppgifter, inklusive personuppgifter, som samlas in av P&G (The Procter & Gamble Company samt dess dotterbolag och filialer).

Uppgifter vi samlar in

 • Vi samlar in uppgifter om dig från en mängd olika källor, bland annat:
 • Uppgifter vi får direkt från dig.
 • Uppgifter vi samlar in då du besöker vår webbplats, utnyttjar våra tjänster eller tittar på våra webbannonser.
 • Uppgifter vi samlar in från andra källor, så som kommersiellt tillgängliga källor.
 • Alla uppgifter vi samlar in om dig kan kombineras för att hjälpa oss att skräddarsy vår kommunikation till dig och utveckla produkter och tjänster i världsklass.  

Bruk/Informationsdelning

 • Vi använder uppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla de produkter och tjänster du efterfrågar, informera om andra produkter och tjänster som P&G erbjuder samt för att hantera vår webbplats och våra tjänster.
 • I allmänhet delar vi inte med oss av dina personuppgifter till tredje man, såvida vi inte har begärt och fått ditt uttryckliga medgivande.
 • Vi kan komma att dela dina uppgifter:
 • med våra tjänsteleverantörer, inklusive tredje part som arbetar på P&G:s uppdrag samt våra affärspartner, för att skicka dig gemensam information som vi hoppas du finner intressant.
 • om ett av P&G:s varumärken säljs till ett annat företag.
 • för att skydda och försvara P&G:s rättigheter och egendom (inklusive genomdrivandet av våra allmänna villkor).
 • då lagen och/eller offentliga myndigheter kräver det.  

Dina valmöjligheter

 • Vi ger dig möjlighet att välja på vilket sätt vi kommunicerar med dig.
 • Du kan avbryta utskicken av e-postreklam eller brevutskick från ett specifikt P&G-märke eller -program via detta integritetsmeddelande. Klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du skickar en sådan begäran.
 • Vi vidtar åtgärder för att hålla dina personuppgifter aktuella. Du kan se, korrigera och uppdatera de kontaktuppgifter du lämnar till P&G.
 • Klicka här för att välja ditt land och ta reda på hur du får tillgång till och uppdaterar de kontaktuppgifter du har lämnat till P&G.  

Viktig information

 • P&G är måna om att arbeta med konsumenterna för att nå en rättvis lösning på eventuella klagomål eller oro angående integritet.
 • P&G efterlever de nationella dataskyddslagarna.
 • Vi samarbetar med nationella dataskyddsmyndigheter om dessa anser att ett integritetsproblem har uppstått.
 • Vi deltar även i rådet för amerikanska Better Business Bureaus (BBB) program för ackrediterade företag och BBB EU Safe Harbor Tvistelösning.

Hur du kontaktar oss

 • För att kontakta oss om du har frågor, klicka här (för adresser till respektive land).
  Eller skriv till oss på:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • För att läsa vår fullständiga integritetspolicy för konsumenter, klicka här.
 • För att läsa vår globala integritetspolicy, klicka här.
 • Klicka här för att läsa svaren på vanliga frågor (FAQ).