Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti P&G

Rozsah pôsobnosti

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti P&G sa vzťahuje na informácie o spotrebiteľoch vrátane osobných údajov, ktoré o vás získava a ktoré používa spoločnosť Procter & Gamble jej pridružené a dcérske spoločnosti („P&G“).

Ak si chcete prečítať úplné znenie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spotrebiteľa, kliknite sem.

 

 

 

Informácie, ktoré získava spoločnosť P&G

 • Informácie, ktoré o vás získava spoločnosť P&G, pochádzajú z rôznych zdrojov vrátane:
 • informácií, ktoré získavame priamo od vás,
 • informácií, ktoré o vás získavame, keď nám telefonujete, navštevujete naše internetové stránky, používate naše mobilné aplikácie alebo služby, alebo si prezeráte naše reklamy na internete,
 • informácií, ktoré o vás získavame z iných zdrojov, ako napríklad z komerčne dostupných zdrojov.
 • Všetky informácie, ktoré o vás spoločnosť P&G získava, môžu byť pospájané tak, aby nám pomohli nájsť vhodný spôsob komunikácie s vami a aby nám pomohli vyvíjať výrobky a služby svetovej kvality.
 •  

   

   

Využívanie/Sprístupňovanie informácií

 • Spoločnosť P&G používa získané informácie na obchodné účely, ako napríklad na:
 • poskytovanie výrobkov a služieb, o ktoré nás žiadate,
 • informovanie o výrobkoch a službách ponúkaných spoločnosťou P&G a o tých, ktoré ponúkajú naši starostlivo vybraní obchodní partneri,
 • spravovanie našich internetových stránok a poskytovaných služieb.
 • Vaše osobné údaje nepredávame marketingovým spoločnostiam, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti P&G.
 • Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené:
 • našim starostlivo vybraným obchodným partnerom na účely spoločných propagačných akcií alebo iných spoločných programov, ale iba v prípade, ak získame váš súhlas,
 • našim subdodávateľom služieb, ktorí vykonávajú obchodné činnosti v mene spoločnosti P&G,
 • našim subdodávateľom služieb, ktorí pracujú pre spoločnosť P&G a pre našich obchodných partnerov, aby vám mohli sprostredkovávať informácie, ktoré by vás, ako veríme, mohli zaujímať,
 • ako súčasť predaja obchodnej značky P&G inej spoločnosti,
 • na ochranu a obranu spoločnosti P&G (vrátane presadzovania našich všeobecných obchodných podmienok),
 • ak si to vyžadujú právne predpisy a/alebo štátne orgány.
 • Ak si neželáte poskytnúť nám vaše osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytovať výrobky a služby, ktoré požadujete, ani vás informovať o ďalších výrobkoch a službách ponúkaných spoločnosťou P&G.
 •  

   

   

Vaše možnosti

 • Prijímanie propagačných e-mailových alebo poštových správ od spoločnosti P&G môžete zastaviť podľa pokynov uvedených v týchto správach alebo pomocou tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak chcete vybrať svoju krajinu a dozvedieť sa, ako sa môžete odhlásiť z prijímania správ,  kliknite sem .
 • Ak chcete vybrať svoju krajinu a dozvedieť sa, ako získať prístup k informáciám, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G, a ako ich aktualizovať, kliknite sem .
 •  

   

   

Dôležitá informácia

 • Spoločnosť P&G sa zaväzuje spolupracovať so spotrebiteľmi a orgánmi na ochranu osobných údajov s cieľom vyriešiť akékoľvek obavy spojené s ochranou súkromia a osobných údajov.
 • Spoločnosť P&G dodržiava právne predpisy o ochrane osobných údajov platné v príslušnej krajine.
 • P&G má vlastnú certifikáciu na dodržiavanie programu U.S. - EU Safe Harbor Program (program bezpečného prístavu).
 • Spoločnosť P&G sa zúčastňuje akreditovaného obchodného programu amerického výboru Úradu pre lepší obchod Better Business Bureau's (BBB)a BBB EU Safe Harbor Dispute Resolution (Úradu na riešenie sporov týkajúcich sa bezpečného prístavu).


Odkazy na internetové stránky tretích strán a sociálnych médií


 • Internetové stránky spoločnosti P&G môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Spoločnosť P&G nekontroluje internetové stránky týchto tretích strán, a preto vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej takejto internetovej stránky, ktorú navštívite.
 • Internetové stránky spoločnosti P&G môžu tiež obsahovať „doplnky“ (ako napríklad tlačidlo Facebook „Páči sa mi to“) z internetových stránok tretích strán alebo ponúkajú prihlásenie sa pomocou konta tretích strán (napríklad prihlásenie sa na Facebook). Doplnky a prihlasovacie funkcie tretích strán vrátane ich načítavania, prevádzky a používania sa riadia Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami tretích strán, ktoré ich poskytujú.

Ako nás kontaktovať

 • Kliknite sem (a získajte e-mailové alebo poštové adresy špecifické pre príslušnú krajinu).
 • Ak si chcete pozrieť odpovede na často kladené otázky, kliknite sem.