P&G Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Rozsah pôsobnosti

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na informácie vrátane osobných údajov, ktoré o vás získala spoločnosť P&G (Procter & Gamble Company a jej dcérske spoločnosti a filiálky)

Získavanie údajov   

 • Údaje, ktoré o vás získavame, pochádzajú z rozličných zdrojov vrátane:
  • údajov, ktoré získavame priamo od vás,
  • údajov, ktoré o vás získavame, keď navštevujete naše internetové stránky, keď využívate naše služby alebo si prezeráte naše reklamy na internete,
  • údajov, ktoré o vás získavame z iných zdrojov, ako napríklad z komerčne dostupných zdrojov.
  • Všetky údaje, ktoré o vás získavame, môžu byť navzájom použité tak, aby nám pomohli nájsť vhodný spôsob komunikácie s vami a aby nám pomohli vyvíjať produkty a služby svetovej kvality.

Využívanie/Sprístupňovanie údajov    

 • Získané údaje využívame na to, aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby, o ktoré nás žiadate, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou P&G a aby sme mohli spravovať a riadiť naše internetové stránky a poskytované služby.
 • Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím osobám, pokiaľ k tomu nemáme váš výslovný súhlas.
 • Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené:
  • našim subdodávateľom služieb vrátane tých, ktorí pracujú pre spoločnosť P&G a pre našich obchodných partnerov, aby vám mohli sprostredkovávať informácie, ktoré by vás, ako veríme, mohli zaujímať,
  • ak je značka spoločnosti P&G predaná inej spoločnosti,
  • s cieľom chrániť a brániť práva a majetok spoločnosti P&G (vrátane presadzovania našich všeobecných obchodných podmienok),
  • ak si to vyžaduje legislatíva a/alebo štátne orgány.

Vaše voľby          

 • Ponúkame vám alternatívne možnosti našej vzájomnej komunikácie.
 • Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžete ukončiť prijímanie propagačných e-mailov alebo poštových správ od konkrétnej značky alebo programu spoločnosti P&G. Kliknite sem, označte svoju krajinu a oboznámte sa so spôsobom ako vašu žiadosť vyplniť.
 • Snažíme sa, aby boli vaše osobné údaje vždy aktuálne a presné. Kontaktné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G, si môžete pozrieť, opraviť alebo aktualizovať.
 • Kliknite sem, označte svoju krajinu a zistite ako získať prístup k údajom, ktoré ste poskytli spoločnosti P&G, alebo ako tieto údaje aktualizovať.

Dôležitá informácia

 • V prípade akýchkoľvek sťažností alebo obáv spojených s ochranou osobných údajov sa spoločnosť P&G zaväzuje spolupracovať so spotrebiteľmi na dosiahnutí nápravy.
 • Spoločnosť P&G dodržiava právne predpisy príslušnej krajiny o ochrane osobných údajov.
 • Spolupracujeme s miestnymi orgánmi na ochranu osobných údajov, ak majú podozrenie, že sa vyskytol problém spojený s ochranou osobných údajov.
 • Zúčastňujeme sa na akreditovanom obchodnom programe amerického výboru Úradu pre lepší obchod (US Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business Program) A riešenie sporov inštitúciou BBB EÚ Safe Harbor.

Ako nás kontaktovať

 • Ak máte otázky, kliknite sem (pre konkrétne adresy jednotlivých krajín).
  Alebo nám napíšte na adresu:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • Ak si chcete prečítať úplné znenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov spotrebiteľa, kliknite sem.
 • Ak si chcete prečítať úplné znenie našich pravidiel na ochranu osobných údajov, kliknite sem.
 • Kliknite sem, ak si chcete pozrieť odpovede na často kladené otázky.