Obaveštenje kompanije P&G o privatnosti

Oblast primene

Ovo obaveštenje važi za podatke, uključujući lične podatke koje je o vama sakupila P&G kompanija (The Procter & Gamble Company i njene podružnice i filijale)

Podaci koje sakupljamo

 • Sakupljamo podatke o vama iz različitih izvora, uključujući:
  • Podatke koje dobijemo direktno od vas.
  • Podatke koje sakupimo o vama kad posećujete našu web lokaciju, koristite naše usluge ili razgledate naše reklame preko Inerneta.
  • Informacije koje sakupljamo o vama iz drugih izvora, kao što su komercijalno raspoloživi izvori.
 • Sve informacije koje sakupimo o vama, možda će da budu kombinovane kako bi nam pomogle da prilagodimo našu komunikaciju sa vama i da razvijemo proizvode i usluge svetske klase.  

Način korišćenja / Razmena informacija

 • Podatke koje sakupljamo koristimo da bi vam ponudili proizvode i usluge koje zahtevate od nas, kako bi vas informisali o ostalim proizvodima i uslugama koje nudi P&G kompanija i da bismo mogli da održavamo svoje usluge i web lokacije na Internetu.
 • Generalno, ne delimo vaše lične podatke sa drugim marketinškim firmama, ukoliko vas prethodno ne pitamo i ne dobijemo vaše eksplicitno odobrenje.
 • Možda ćemo deliti vaše podatke:
  • Našim službenim snabdevačima kao trećim licima, uključujući i one koji rade u korist P&G kompanije, kao i našim poslovnim partnerima kako bismo vam poslali zajedničku komunikaciju koja će vam, nadamo se, biti zanimljiva.
  • Ako se P&G robna marka proda nekoj drugoj kompaniji.
  • Da bi zaštitili i odbranili pravo i imetak P&G-a (uključujući primenu naših Uslova)
  • Kada to od nas zahteva zakon i/ili nadležni organi.  

Vaš izbor

 • Vi birate način na koji ćemo komunicirati sa vama.
 • Putem ovog Obaveštenja o privatnosti možete da prestanete da primate poruke promotivnog sadržaja od specifične P&G robne marke ili programa koje vam stižu elektronskom poštom ili na kućnu adresu. Molimo vas da odaberete ovu vezu kako biste odabrali svoju zemlju i naučili kako da prosledite svoj zahtev.
 • Kompanija P&G se trudi da vaši lični podaci budu tačni. Možete da vidite, ispravite ili ažurirate kontakt informacije kojima ste snabdeli P&G kompaniju.
 • Odaberite ovu vezu kako biste odabrali svoju zemlju i naučili kako da priđete i ažurirate kontakt informacije kojima ste snabdeli P&G kompaniju.

Važne informacije

 • Kompanija P&G tesno sarađuje sa kupcima kako bi razmotrila svaku primedbu i otklonila svaku zabrinutost u vezi sa privatnošću.
 • Kompanija P&G poštuje zakone o zaštiti podataka određene zemlje.
 • Sarađujemo sa nadležnim organima za zaštitu podataka ukoliko oni smatraju da postoji problem u vezi sa privatnošću.
 • P&G kompanija učestvuje u Akreditovanom poslovnom programu BBB-a (US Council of Better Business Bureau’s - Saveta Sjedinjenih Američkih Država za bolje poslovanje).

Način kontaktiranja

 • Ukoliko želite da nam postavite neko pitanje, odaberite ovu vezu (za tačne adrese u različitim zemljama)
  Ili možete da nam pišete na sledeću adresu:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • Ukoliko želite u potpunosti da pročitate našu Izjavu o privatnosti za potrošače, odaberite ovu vezu.
 • Ukoliko želite da pročitate našu Opštu polisu o privatnosti, odaberite ovu vezu.
 • Odaberite ovu vezu da pogledate odgovore na najčešće postavljena pitanja