Avizul de confidenţialitate al P&G 

Domeniu

Acest aviz de confidenţialitate privind datele personale se aplică informaţiilor, inclusiv cele personale, obţinute despre dumneavoastră de P&G (Compania Procter & Gamble, companiile afiliate, precum şi subsidiarele acesteia)

Datele pe care le colectăm

 • Colectăm date despre dumneavoastră din surse diverse, printre care:
  • date pe care le colectăm direct de la dumneavoastră.
  • date despre dumneavoastră pe care le colectăm în momentul în care ne vizitaţi website-urile, ne folosiţi serviciile sau ne vizionaţi reclamele online.
  • date despre dumneavoastră pe care le colectăm din alte surse, cum ar fi surse disponibile la nivel comercial.
 • Toate datele pe care le colectăm despre dumneavoastră pot fi combinate, pentru a ne înlesni comunicarea cu dumneavoastră şi pentru a dezvolta produse şi servicii la standarde mondiale.

Utilizări / Divulgarea datelor

 • Ne folosim de datele colectate pentru a vă oferi produsele şi serviciile pe care le solicitaţi, pentru a vă face cunoscute alte produse şi servicii oferite de compania P&G, precum şi pentru gestionarea website-urilor şi a serviciilor noastre.
 • În general, nu divulgăm datele dumneavoastră personale terţilor, cu excepţia situaţiilor în care v-am solicitat, iar dumneavoastră v-aţi dat acordul explicit în această privinţă.
 • Este posibil să vă divulgăm datele:
  • Părţilor terţe constituite ca prestatori de servicii în favoarea noastră, inclusiv terţilor care lucrează în numele companiei P&G şi partenerilor noştri de afaceri, în vederea transmiterii de comunicate comune, care sperăm să vă fie de interes.
  • Dacă o marcă deţinută de P&G este vândută unei alte companii.
  • Pentru protejarea şi apărarea dreptului şi proprietăţii P&G (inclusiv executarea Termenilor şi Condiţiilor).
  • Când legea şi/sau autorităţile solicită acest lucru.  

Opţiunile dumneavoastră

 • P&G se obligă să colaboreze cu clienţii săi pentru soluţionarea adecvată a oricărei plângeri sau nemulţumiri privitoare la datele personale.
 • P&G respectă legislaţia naţională privitoare la protecţia datelor personale.
 • Cooperăm cu autorităţile naţionale pentru protecţia datelor personale în cazul în care acestea constată apariţia vreunei probleme legate de confidenţialitatea datelor personale.
 • Daţi click aici pentru a vă selecta ţara şi a vedea cum puteţi accesa şi actualiza datele de contact oferite companiei P&G.

Informaţii importante

 • P&G se obligă să colaboreze cu clienţii săi pentru soluţionarea adecvată a oricărei plângeri sau nemulţumiri privitoare la datele personale.
 • P&G respectă legislaţia naţională privitoare la protecţia datelor personale.
 • Cooperăm cu autorităţile naţionale pentru protecţia datelor personale în cazul în care acestea constată apariţia vreunei probleme legate de confidenţialitatea datelor personale.
 • Participăm la Programul Acreditat de Afaceri al Consiliului US al Better Business Bureau şi Soluţionarea Litigiilor BBB EU Safe Harbor.

Cum luaţi legătura cu noi

 • Pentru a ne adresa o întrebare, daţi click aici (pentru adresele specifice fiecărei ţări)
  Sau scrieţi-ne la:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • Pentru a citi integral avizul de confidenţialitate privind datele personale ale clientului, daţi click aici.
 • Pentru a citi politica noastră globală privind confidenţialitatea datelor personale, daţi click aici.
 • Daţi click aici pentru a vedea răspunsurile la întrebările adresate frecvent