Deklaracja P&G dotycząca poufności

Zakres

Niniejsza deklaracja dotyczy informacji, w tym danych osobowych użytkowników zbieranych przez firmę P&G (Procter & Gamble Company oraz jej filie i firmy zależne).

Zbierane informacje

 • Zbieramy informacje o użytkownikach, czerpiąc z różnych źródeł, w tym:
  • Informacje udostępniane nam bezpośrednio przez użytkowników.
  • Informacje o użytkownikach zbierane, gdy odwiedzają naszą witrynę, korzystają z naszych usług lub oglądają nasze reklamy w Internecie.
  • Zbieramy informacje o użytkownikach czerpiąc z innych źródeł, na przykład ze źródeł dostępnych komercyjnie.
 • Wszystkie informacje zgromadzone o użytkowniku możemy połączyć w celu dostosowania przekazów przeznaczonych dla danego użytkownika oraz opracowania światowej klasy produktów i usług.  

Wykorzystanie / Udostępnianie informacji

 • Zebrane informacje wykorzystujemy do dostarczenia klientom wymaganych produktów i usług, do informowania o naszych innych produktach i usługach oferowanych przez firmę P&G oraz do zarządzania naszymi witrynami i usługami.
 • Na ogół nie udostępniamy danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że zwróciliśmy się z taką prośbą i uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę.
 • Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać:
  • naszym usługodawcom zewnętrznym, w tym takim, którzy w imieniu firmy P&G i naszych kontrahentów wysyłają wiadomości spotykające się, mamy nadzieję, z zainteresowaniem klientów.
  • jeśli marka należąca do firmy P&G zostanie sprzedana innej firmie.
  • w celu obrony i ochrony praw i majątku firmy P&G (włącznie z egzekwowaniem przestrzegania naszych warunków umów).
  • gdy jest to wymagane przez prawo i / lub organy państwowe.     

Możliwość wyboru

 • Użytkownicy mają możliwość wyboru sposobu komunikowania się naszej firmy ze sobą.
 • Korzystając z niniejszej deklaracji zachowania poufności użytkownicy mogą wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie wiadomości promocyjnych pocztą elektroniczną lub w przesyłkach pocztowych od konkretnej marki lub programu firmy P&G. Prosimy kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, jak można zrealizować swoją prośbę.
 • Czynimy starania, aby dane osobowe użytkowników były dokładne. Użytkownicy mogą przejrzeć, korygować lub aktualizować swoje dane kontaktowe przekazane do firmy P&G.
 • Prosimy kliknąć tutaj, aby wybrać swój kraj i dowiedzieć się, jak można uzyskać dostęp do danych kontaktowych podanych do firmy P&G i jak je aktualizować.     

Ważne informacje

 • We współpracy z konsumentami firma P&G dąży do uczciwego rozpatrywania wszelkich skarg lub problemów związanych z ochroną prywatności.
 • Firma P&G przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w danym kraju.
 • Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ochroną danych, jeśli uważają one, że wystąpił problem dotyczący ochrony prywatności.
 • Uczestniczymy w amerykańskim programie dla firm akredytowanych przy Council of Better Business Bureau’s (BBB) oraz rozwiązywanie sporów przez BBB EU Safe Harbor.

Kontakt z nami

 • Aby zadać nam pytanie prosimy kliknąć tutaj (w celu uzyskania adresu właściwego dla danego kraju)
  lub napisać do nas, na adres:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • Prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z naszą pełną „Deklaracją zachowania poufności danych klientów”.
 • Prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z naszą „Globalną polityką poufności”.
 • Prosimy kliknąć tutaj, aby przejrzeć odpowiedzi na często zadawane pytania