P&G personvernerklæring

Formål

Denne personvernerklæringen gjelder informasjon, inkludert personlig informasjon, samlet om deg av P&G (The Procter & Gamble Company og dets søster- og datterselskaper)

Informasjon vi innhenter

 • Vi innhenter informasjon om deg fra ulike kilder, inkludert:
  • Informasjon vi innhenter fra deg direkte.
  • Informasjon vi innhenter om deg når du besøker nettstedet vårt, bruker tjenestene våre eller ser våre nettannonser.
  • Informasjon vi innhenter om deg fra andre kilder, slik som kommersielt tilgjengelige kilder.
 • All informasjonen vi samler om deg kan kombineres for å hjelpe oss til å tilrettelegge kommunikasjonen vår for deg og utvikle produkter og tjenester i verdensklasse.    

Bruksområder / informasjonsdeling

 • Vi benytter informasjonen vi innhenter til å gi deg produktene og tjenestene du ber om, informere deg om andre produkter og tjenester P&G tilbyr og administrere våre nettsteder og tjenester.
 • Vi deler generelt ikke din personlige informasjon med tredjeparts markedsførere, med mindre vi har bedt om og fått ditt eksplisitte samtykke.
 • Vi kan dele informasjonen din:
  • Med våre tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert dem som jobber på vegne av P&G og våre forretningspartnere, slik at de kan sende deg felles kommunikasjon som vi håper kan være av interesse for deg.
  • Hvis et P&G-merke selges til et annet selskap.
  • For å beskytte og forsvare P&G's rettigheter og eiendom (inkludert håndheving av våre vilkår og betingelser).
  • Når loven og/eller offentlige myndigheter krever det.   

Dine valg

 • Du kan velge hvordan vi skal kommunisere med deg.
 • Du kan slutte å motta salgsfremmende e-post eller kommunikasjon via post fra et spesifikt P&G-merke eller program ved hjelp av denne personvernerklæringen. Klikk her for å velge ditt land og se hvordan du utfører forespørselen din.
 • Vi bestreber oss på å holde din personlige informasjon nøyaktig. Du kan se, korrigere eller oppdatere kontaktinformasjonen du har oppgitt til P&G.
 • Klikk her for å velge landet ditt og se hvordan du får tilgang til og oppdaterer kontaktinformasjonen du har oppgitt til P&G.    

Viktig informasjon

 • P&G streber etter å samarbeide med forbrukerne om å finne en minnelig løsning i alle klagesaker eller spørsmål angående personvern.
 • P&G følger alle landets lover om databeskyttelse.
 • Vi samarbeider med landets myndigheter på dette området dersom de mener at det har oppstått et problem i forbindelse med personvernet.
 • Vi deltar i US Council of Better Business Bureau (BBB) sitt offisielt godkjente forretningsprogram og BBB EU Safe Harbor konfliktløsning.

Hvordan kontakte oss

 • For å kontakte oss med et spørsmål, klikk her (for ditt lands adresse)
 • Eller skriv til oss på:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA
 • For å lese hele vår personvernerklæring for forbrukere, klikk her.
 • For å lese vår globale personvernpolicy, klikk her.
 • klikk her for å se svar på vanlige spørsmål