P&G Pravidla o ochraně osobních údajů

Cíl

Tato Pravidla o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny informace, včetně osobních údajů, shromážděných o vás společností P&G (The Procter & Gamble Company a její dceřiné společnosti a filiálky).

Sbírané informace

 • Informace shromážděné o Vás pocházejí z různých zdrojů, včetně:
 • Informací získaných přímo od Vás.
 • Informací získaných o Vás při návštěvě našich internetových stránek, využitím našich služeb nebo shlédnutím našich online reklam.
 • Informací získaných o Vás z jiných zdrojů, např. z komerčně dostupných zdrojů.
 • Všechny o Vás shromážděné jednotlivé údaje používáme společně, aby nám pomohly přizpůsobit komunikaci s Vámi Vašim potřebám a vyvinout prvotřídní výrobky a služby.

Používání / Sdílení informací

 • Informace, které sbíráme, využíváme k tomu, abychom poskytovali výrobky a služby, o které žádáte, abychom Vás informovali o dalších výrobcích a službách nabízených společností P&G, a k řízení míst prodeje a služeb.
 • V zásadě platí, že Vaše osobní údaje nesdělujeme marketingu třetích stran, pokud si nevyžádáme a nezískáme Váš výslovný souhlas.
 • Vaše informace můžeme sdílet:
 • s našimi subdodavateli služeb, včetně těch, kteří pracují z pověření společnosti P&G, a našich obchodních partnerů, abychom Vám zasílali společné zprávy, které, jak doufáme, jsou pro Vás zajímavé.
 • pokud je značka P&G prodána jiné společnosti.
 • abychom chránili a bránili práva a majetek společnosti P&G (včetně prosazování našich Smluvních podmínek).
 • pokud to vyžadují právní předpisy a / nebo veřejné orgány.

Vaše možnosti

 • Poskytujeme Vám možnost rozhodnout o tom, jak s Vámi máme komunikovat.
 • Příjem propagačních mailů nebo poštovních zásilek určitou značkou nebo programem P&G můžete ukončit pomocí těchto Pravidel o ochraně osobních údajů. Prosím klikněte zde a zvolte svou zema tím zjistíte,, jak podat svou žádost.
 • Podnikáme taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly správné. Kontaktní informace poskytnuté společnosti P&G si můžete prohlížet, opravit nebo aktualizovat.
 • Klikněte zde a zvolte svou zem na přístup ke kontaktním informacím, které jste poskytli společnosti P&G, a na jejich aktualizaci.

Důležité informace

 • Společnost P&G si dala závazek spolupracovat se spotřebitelem tak, aby se dosáhlo spravedlivého vyřešení veškerých stížností nebo problémů v souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů.
 • P&G se řídí zákony o ochraně osobních údajů dané země.
 • Spolupracujeme s orgány pro ochranu osobních údajů dané země, pokud se tyto domnívají, že se vyskytl problém s ochranou osobních údajů.
 • Podílíme se také na Akreditovaném obchodním programu Úřadu Amerického výboru pro lepší obchod (US Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business Program) a Bezpečný přístav pro rozhodování sporů Úřadu výboru pro lepší obchod v Evropské unii.

Jak nás kontaktovat

 • Chcete-li se na nás obrátit s nějakým dotazem, klikněte zde (na adresy pro jednotlivé země)
  nebo nám napište na adresu:
  P&G Global Privacy Team
  PO Box 599
  Cincinnati, OH 45202
  USA.
 • Chcete-li si přečíst plné znění našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitele, klikněte zde.
 • Chcete-li si přečíst znění naší Global Privacy Policy, klikněte zde.
 • Klikněte zde na zobrazení odpovědí na nejčastěji kladené dotazy.