Küldetés, Értékek, Alapelvek

Az alapjaink

Küldetésünk, értékeink és alapelveink képezik a Procter & Gamble egyedi vállalatkultúráját. A több mint 170 éves vállalati történetünk során üzleti struktúránk egyre nőtt és sokszor átalakult, de ezek az alapvető elemek végig fennmaradtak, és minden jövőbeni P&G dolgozóhoz is eljutnak majd.

Küldetésünk egyesít minket egy közös cél és stratégia érdekében, hogy vásárlóink életminőségét apró, ám lényeges dolgokkal, napról napra jobbá tegyük. Ez a küldetés inspirálja munkatársainkat, hogy mindennap tegyenek valamit közös a célért.

Vállalati értékeink tükrözik a pozitív viselkedésformákat, amiket mind egymással szemben, mind partnereinkkel szemben alkalmazunk.

Alapelveink pedig reflektálják dolgozóink egyedi hozzáállását a mindennapi munkához.

Küldetésünk

Márkás és kiváló minőségű termékeket, magas színvonalú szolgáltatásokat és értékeket nyújtunk vásárlóknak világszerte, most, és a jövőben egyaránt. Ennek eredményeképpen vásárlóink azzal jutalmaznak minket, hogy mind az eladásokban, mind az értékteremtésben kimagasló eredményt érhetünk el.

Értékeink

Integritás

 • Mindent megteszünk, hogy helyesen cselekedjünk.
 • Becsületesek és őszinték vagyunk egymással szemben.
 • A törvények, előírások és erkölcsi normák szerint cselekszünk.
 • Minden cselekedetünket és döntésünket a P&G értékei és alapelvei vezérlik.
 • Megalapozottan és jól átgondoltan, a kockázatokat is figyelembe véve teszünk javaslatokat és új kezdeményezéseket.

 • Vezetés

 • Mindannyian vezetők vagyunk saját felelősségi körünkben, elkötelezettek vagyunk a kiváló eredmények eléréséért.
 • Tisztán látjuk, és egyértelműek a céljaink.
 • Azokra az erőforrásokra összpontosítunk, amelyek elősegítik célkitűzéseink elérését.
 • Képességeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy kivitelezhessük stratégiai programjainkat és elhárítsuk a szervezeti akadályokat.

 • Tulajdonosi szemlélet

 • Személyes felelősséget vállalunk üzleti céljaink eléréséért, folyamatosan fejlesztjük munkamenetünket, segítjük egymást és másokat hatékonyságunk növelése érdekében.
 • Mindannyian tulajdonosként viselkedünk, úgy kezeljük a vállalat tulajdonát, mintha a sajátunk volna. Tevékenységünk végzése során mindig a vállalat hosszú távú célkitűzéseit tartjuk szem előtt.

 • Győzni akarás

 • Elszántan küzdünk azért, hogy a legjobbak lehessünk azokban a dolgokban, amelyek a leginkább számítanak.
 • Egészséges elégedetlenséggel szemléljük a status quo-t.
 • Ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy folyamatosan fejlődjünk és vezető szerepet töltsünk be a piaci versenyben.

 • Bizalom

 • Tiszteljük kollégáinkat, vevőinket és a fogyasztókat, úgy kezeljük őket, mint amilyen bánásmódot mi is elvárnánk másoktól magunkkal szemben.
 • Bízunk egymás képességeiben és szándékaiban.
 • Hisszük, hogy akkor leghatékonyabb a munka, ha bizalomra épül.
 • Elveink

  Tiszteljük az egyéneket

 • Hiszzük, hogy mindenki teljes tudásával akar és képes dolgozni, együttműködni.
 • Értékeljük a különbözőséget.
 • Arra ösztönözzük kollégáinkat, hogy támasszanak magas elvárásokat, egyúttal lehetővé tesszük számukra, hogy el is érjék azokat és élvezzék a kihívást.
 • Őszinték vagyunk kollégáinkkal a teljesítményüket illetően.

 • A vállalat és az egyén érdekei elválaszthatatlanok

 • Hiszzük, hogy ha becsületesen dolgozunk, az kölcsönös sikereket eredményez mind a vállalatnak, mind az egyéneknek. A kölcsönös siker köteléke tartja össze minket.
 • Ösztönözzük munkavállalóinkat vállalati részvények megszerzésére és a tulajdonosi szemléletre.

 • Munkánk során összpontosítunk

 • Tisztán körülhatárolt és összehangolt célkitűzések alapján dolgozunk.
 • Csak olyan dolgokon dolgozunk, ami értéket képvisel a vállalat számára.
 • Amikor csak lehet, egyszerűsítjük, szabványosítjuk és korszerűsítük munkafolyamatainkat.

 • Sikerünk sarokköve az innováció

 • Nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra.
 • A hagyományokat tiszteletben tartva új módszereket dolgozunk ki, hogy vezető pozíciót foglaljunk el a piacon.

 • Értékeljük az egyének hozzáértését

 • Hiszünk abban, hogy mindenkinek a személyes felelőssége, hogy fejlessze saját és mások tudását.
 • Jutalmazzuk és elvárjuk a kiemelkedő technikai megoldásokat és a kivitelezés magas minőségét.

 • Arra törekszünk, hogy a legjobbak legyünk

 • Arra törekszünk, hogy minden stratégiailag fontos területen a legjobb eredményt érjük el.
 • Magasra teszzük a mércét, teljesítményünket szigorúan összehasonlítjuk a legjobbakkal kívül-belül egyaránt.
 • Sikereinkből és hibáinkból egyaránt tanulunk.

 • Hangúlyt helyezünk a környezetünk megértésére

 • Teljes mértékben vásárlóinkra és szükségleteiknek megértésére koncentrálunk.
 • Úgy állítjuk elő, csomagoljuk és szállítjuk termékeinket, ahogy azt a márka kiválósága megkívánja.
 • Szoros, kölcsönösen produktív kapcsolatot alakítunk ki vevőinkkel és beszállítóinkkal.
 • Felelősségel vagyunk közvetlen környezetünkkel szemben.
 • Termékeink, csomagolástechnikáink és munkafolyamataink fejlesztése során figyelembe vesszük a fenntartható fejlődés érdekeit.

 • A kölcsönös egymástól függés egy életforma

 • Bizalommal fordulunk munkatársaink felé, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki üzleti egységeink, szervezeteink és földrajzi régióik között.
 • Büszkék vagyunk arra, hogy egymás ötleteit figyelembe véve érjük el eredményeiket.
 • Szoros kapcsolatot alakítunk ki azokkal, akik közreműködnek vállalatunk célkitűzéseinek és küldetésének teljesítésében, beleértve kormányzatokat, egyetemeket, vevőket és beszállítókat.

 •