Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ezt a weboldalt (a “Weboldalt”) a Procter & Gamble International Operations SA vagy annak társvállalata vagy leányvállalata ("P&G" vagy "Procter & Gamble") üzemelteti. A Weboldalt abban az esetben használhatja, amennyiben módosítás nélkül elfogadja az itt feltüntetett feltételeket, kondíciókat és kikötéseket (a „Felhasználási Feltételeket”). A Weboldal használatával beleegyezését adja a Felhasználási Feltételekhez. A Weboldal használatát egyéb, ezen a Weboldalon máshol feltüntetett feltételek tárgyát is szabályozhatják, valamint ez a Weboldal továbbá maga is tartalmazhat olyan egyéb feltételeket, amelyek az oldal bizonyos tulajdonságaira vagy ajánlataira (például nyereményjátékok vagy chat felületek) vonatkoznak (együtt a “További Feltételek). Abban az esetben, ha a Felhasználási Feltételek és a További Feltételek egymással ellentmondásba kerülnének, akkor a További Feltételek az irányadóak.

KÉRJÜK, MIELŐTT EZT AZ OLDALT HASZNÁLNÁ, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET ÉS JOGNYILATKOZATOKAT! Az oldal meglátogatásával vagy használatával elfogadja a Felhasználási és a További Feltételeket és valamennyi idevonatkozó jogszabályt. Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, abban az esetben kérjük, ne használja ezt a Weboldalt."

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

P&G fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal létesítésének feltételeit, kondícióit és megjegyzéseit megváltoztassa, ideértve, de nem korlátozva, az ennek a Weboldalnak a használatával összefüggő költségeket. Ezeknek a feltételeknek és kondícióknak a rendszeres áttekintése az Ön felelősség.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA; SZEMÉLYES ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATNAK NEM MINŐSÜLŐ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

"Egyéb rendelkezés hiányában ez a Weboldal az Ön személyes és kereskedelmi használatnak nem minősülő használatára szolgál. Ön nem módosíthat, másolhat, terjeszthet, küldhet tovább, jeleníthet meg, adhat elő, reprodukálhat, jelentethet meg, vagy hozhat létre semmilyen, a Weboldalon megjelenített tartalmat, vagy annak felhasználására épülő bármilyen alkotást; nem továbbíthat, vagy adhat el, továbbá, a Weboldalról megszerzett bármely információt, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást.

Kizárólag az Ön saját nem kereskedelmi használatára jelenítheti meg és – bizonyos anyagokhoz kapcsolódó kifejezett megkötéstől vagy korlátozástól függően – másolhatja elektronikusan, töltheti le vagy nyomtathatja papírra a Weboldal különböző területeit. A Weboldalon megtalálható anyag bármely egyéb célú felhasználása, ideértve, de nem korlátozva jelen Weboldal tartalmát, a P&G előzetes írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A Weboldalon a zaklatás bármilyen módon és formában, ideértve az e-mailt és chatelést vagy obszcén, sértő hangvételt szigorúan tilos. Tilos mások megszemélyesítése, beleértve a P&G alkalmazottait, képviselőit vagy együttműködő partnereit, továbbá a Weboldal egyéb tagjait, látogatóit. Nem tölthet fel az Weboldalra, nem oszthat szét, vagy másképpen sem jelentethet meg a Weboldalon keresztül jó hírnevet sértő, rágalmazó, obszcén, fenyegető, titoktartást vagy a nyilvánosság jogait sértő, goromba hangvételű, törvénybe ütköző vagy egyéb módon ellenezhető tartalmú információt, vagy olyan információt, amely közlése bűncselekménynek számít, vagy arra buzdít, amely bármely fél jogait sérti vagy egyéb módon felelősséget megalapozó vagy törvényt sértő. Nem tölthet fel a Weboldalra kereskedelmi tartalmat, vagy használhatja a Weboldalt egyéb online szolgáltatásokhoz vagy egyéb szervezetekhez való csatlakozásra buzdítás vagy tagtoborzás céljából. "

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

"A Weboldalon szereplő összes tartalom, ideértve - de nem korlátozva - a szöveget, dizájnt, grafikát, felületeket vagy kódokat, valamint ezek kínálatát és elrendezését, a P&G szellemi tulajdonát képezik. Minden védjegy és kereskedelmi név (együttesen a “Védjegyek”) a Procter & Gamble védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és a P&G vagy egyéb tekintetbe vehető tulajdonos tulajdonát képezik, amelyek a Védjegyek tekintetében használati jogot engedtek a P&G-nek. "

FELHASZNÁLÓI RÉSZVÉTEL

A P&G minden, a felhasználók számára a Weboldalra felkerülő és a felhasználók által létrehozott kommunikációt és anyagot előzetesen vagy utólagosan moderál, visszatart vagy eltávolít minden olyan közlést vagy anyagot, amely saját megítélése szerint (a) goromba, sértő, vagy obszcén; (b) tisztességtelen, megtévesztő, vagy félrevezető; (c) szerzői jogokat vagy védjegyjogot sért; (d) bármely törvénybe vagy jogszabályba ütközik vagy (e) támadó hangvételű vagy egyéb módon a P&G számára annak kizárólagos megítélése szerint elfogadhatatlannak tekinthető. Felhívjuk a figyelmét, hogy bármely, Ön által a Weboldalon megjelenített vagy átadott, személyazonosításra alkalmas információt a Procter & Gamble a Procter & Gamble Adatvédelmi Nyilatkozata szerint kezel.

FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZÉSE

A személyazonosításra alkalmas információkat kivéve, amelyeket Önről az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban megfogalmazott irányelveknek megfelelően esetlegesen gyűjtünk, bármely Ön által továbbított, feltöltött vagy jelen Weboldalon közölt anyagok, információk (“Kommunikációk”) nem bizalmas és nem védett információnak tekintendőek. A P&G-t semmilyen kötelezettség sem terheli a Kommunikációkkal kapcsolatosan. A P&G, valamint megbízottjai bármilyen kereskedelmi és nem kereskedelmi céllal szabadon másolhatják, közzétehetik, szétoszthatják, az oldal részévé tehetik, vagy más módon felhasználhatják a Kommunikációkat, valamint az összes adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb, ide beillesztett anyagot.

HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK

"Annak érdekében, hogy weboldalunk látogatói számára emelt értékű szolgáltatást nyújtsunk, jelen Weboldal harmadik személy beszállítók vagy egyéb harmadik személyek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltett weboldalakra mutató linkeket (a „Külső Weboldalak”) is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom azonban nem áll a P&G befolyása alatt, még akkor sem, ha a harmadik személy a P&G-vel kapcsolatban áll, ezek mindegyike különálló adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlattal rendelkezik, amely a P&G-től független. A P&G nem tartozik felelősséggel vagy kötelezettséggel ezekért az adatvédelmi gyakorlatokért, vagy az ilyen jellegű weboldalak tartalmáért. Ezek a linkeket tartalmazó weboldalak csak az Ön kényelmét szolgálják, ebből kifolyólag ezeket saját felelősségére látogathatja meg.

A linkek nem utalnak arra, hogy a P&G szponzorál, jóváhagy, kapcsolatban áll vagy összefüggésbe hozható, vagy jogi értelemben felhatalmazással bír bármely, a Külső Weboldalakon bemutatott, vagy azokon keresztül elérhető védjegy, dizájn, logó, szimbólum vagy egyéb szerzői joggal védett anyag felhasználására. Mindazonáltal a P&G igyekszik Weboldal, valamint az azon elhelyezett linkek integritását megőrizni, ezért szívesen fogad minden észrevételt nemcsak a saját Weboldalára, hanem a linkkel a Weboldalhoz kapcsolódó oldalakra vonatkozóan is (beleértve, ha egy bizonyos link nem működik). Kérjük, lépjen kapcsolatba a Külső Weboldalak karbantartójával vagy Webmesterével, amennyiben fenntartásai vannak a Külső Weboldalakra mutató linkekkel vagy az azon elhelyezett tartalmakkal kapcsolatban. "

KÖVETELÉSEK

Minden egyes állítás vagy nyilatkozat a P&G termékeinek hatékonyságára vonatkozóan és/vagy minden egyes, a P&G termékeinek hatékonyságát más termékek hatékonyságával összehasonlító állítás vagy nyilatkozat kifejezetten Magyarországra vonatkozik, amennyiben a Weboldalon ettől eltérő közlés nem szerepel.

JOGI NYILATKOZAT

"A Procter & Gamble nem szavatolja a jelen Weboldal tartalmának, illetve bármely weboldal vagy Külső Weboldalak tartalmának hitelességét vagy teljességét. A Procter & Gamble nem szűri a reklámokat vagy egyéb tartalmakat, amelyeket kiskorúak is megtekinthetnek az oldalainkon vagy a hot linkkel kapcsolt oldalakon keresztül, ezáltal azok olyan tartalmakhoz és anyagokhoz juthatnak hozzá az Internetről és/vagy reklámokból, amelyek megtekintése kiskorúak számára nem ajánlott. A szülőknek és a gyermekek gondviselőinek azt javasoljuk, hogy töltsenek együtt gyermekeikkel időt online, valamint vegyék fontolóra egy elektronikus szűrő szoftver használatát. "

KÁRTÉRÍTÉS

"Ön beleegyezik, hogy a P&G-t, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, a licenszeiket a P&G-re átruházókat, és szolgáltatóit (együttesen a “Szolgáltatást Nyújtók”) kártalanítja, megvédi, valamint mentesíti minden olyan kár, kötelezettség, veszteség, kiadás és költség viselése alól, beleértve az indokoltan felmerülő jogi képviselői díjakat, amelyek a Felhasználási Feltételek megsértéséből, vagy az Ön Internet azonosítójával összefüggésbe hozható tevékenységből erednek (beleértve a gondatlanság és a szándékosság eseteit is), amelyet Ön vagy bármely más, az Ön Internet azonosítóját használó személy követ el jelen Weboldal meglátogatása során. "

IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

"Jelen Weboldal használatára, valamint bármely, itt szereplő anyaggal összefüggő követelésre vonatkozóan minden tekintetben a magyar jog az irányadó. Ön beleegyezik, hogy bármely, jelen Weboldalból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azzal kapcsolatban indított jogi eljárás magyar illetékesség alá tartozik, és magyar bíróság előtt kerül lefolytatásra. Bármely, a Weboldallal összefüggésben felmerülő követelést a követelés felmerülését követő egy (1) évben jelezni kell. A P&G mulasztása jelen feltételek bármely rendelkezésének szigorú betartásához való ragaszkodásban vagy érvényesítésében nem értelmezhető bármely rendelkezés vagy jog feladásaként. Sem a felek egymással szemben tanúsított magatartása, sem kereskedelmi gyakorlat nem módosíthatja a Felhasználási Feltételeket. A P&G jelen Megállapodás alapján átruházhatja jogait és kötelezettségeit bármely harmadik félre bármikor az Ön értesítése nélkül.

A P&G nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon szereplő anyagok elfogadhatóak, vagy egyéb helyszíneken használatra hozzáférhetőek, valamint hogy a hozzáférés olyan területeken, ahol azok tartalma törvénybe ütközik, tiltott. Azok a személyek, akik Magyarországon kívülről látogatnak a weboldalra, egyéni döntésük alapján cselekszenek, és az irányadó helyi jogszabályoknak való megfelelésért saját maguk felelősek."

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A P&G bármikor módosíthatja a Felhasználási Feltételeket jelen közzététel frissítése által. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és olvassa el az éppen hatályos Felhasználási Feltételeket, mivel Önre nézve ezek kötelező érvényűek. A Felhasználási Feltételek bizonyos rendelkezéseit a Weboldalon egyéb helyen közzétett célzott jognyilatkozatban foglaltak felülírhatják.

MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA; MEGSZŰNÉS

"A Felhasználási Feltételek a Weboldal meglátogatásakor és/vagy a regisztrációs folyamat lezárultával lépnek életbe Önre nézve. A Felhasználási Feltételeket a P&G értesítés nélkül bármikor kifejezett ok nélkül módosíthatja vagy megszüntetheti. A Szerzői Jogok és Védjegyek, a Jogi Nyilatkozat, a Követelések, a Kártérítés, az Irányadó Jog és Illetékesség, valamint az Általános Rendelkezések alcímek alatt szereplő rendelkezések bármilyen megszűnés esetén továbbra is érvényben maradnak.

CÍMÜNK

A P&G weboldalakkal és a Felhasználási
Feltételekkel kapcsolatos bármilyen
kérdést, észrevételt vagy megkeresést
az alábbi postai címen tudunk fogadni:

Procter & Gamble International
Operations SA
Route De Saint-Georges 47, Petit-Lancy,
CH 1213, Geneva, Svájc

Levelezési cím: Fogyasztói Kapcsolatok,
Procter & Gamble, 1134 Budapest, Váci
út 35., Magyarország

Utolsó frissítés: 2009. szeptember 28.